Reklama

Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

100% dla Chrystusa – IX Memoriał ku pamięci ks. Zbigniewa Antosza

Niedziela zamojsko-lubaczowska 27/2016, str. 2

[ TEMATY ]

kapłan

kapłan

memoriał

Archiwum autora

Na pierwszym planie wójt Wiesław Różyński

Na pierwszym planie wójt Wiesław Różyński

Zbyszek był jak meteor. Szybko zabłysnął na ciemnym niebie… i zbyt szybko zgasł. To był wspaniały kapłan i człowiek” – tak wspominają mieszkańcy Dąbrowicy swojego rodaka, ks. Zbigniewa Antosza, który w lipcu 2007 r. zginął, spadając w przepaść, podczas zejścia z alpejskiego szczytu Matterhorn i co roku organizują w swojej miejscowości memoriał ku pamięci „swojego” księdza. Tak było 19 czerwca, kiedy to odbył się IX Memoriał ku pamięci ks. Zbigniewa Antosza – 100% dla Chrystusa. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowicy, Parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy oraz mieszkańców miejscowości.

Memoriał czas zacząć…

Memoriał rozpoczął się od Eucharystii sprawowanej przez kanclerza archidiecezji lubelskiej, ks. Krzysztofa Kwiatkowskiego, kanclerza diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ks. Michała Maciołka, ks. kan. Czesława Szurana oraz proboszcza parafii w Dąbrowicy ks. Józefa Bednarskiego, który już na wstępie powitał wszystkich zebranych i wspominał postać ks. Zbigniewa. – Bardzo serdecznie i gorąco wszystkich witam – wszystkich, którzy chcą modlić się i wspominać naszego wspaniałego ks. Zbigniewa. Wszystkim życzę, abyśmy dzięki tej Eucharystii i wysiłkowi fizycznemu umacniali tężyznę i fizyczną i duchową. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy i zabawy, aby uczcić pamięć ks. Antosza, który dzięki temu zawsze będzie z nami – mówił na początku Eucharystii ks. Bednarski.

Reklama

Na Eucharystii zgromadzili się parafianie, goście, uczestnicy memoriału, a przede wszystkim rodzina – mama i siostra ks. Zbigniewa Antosza. Tragicznie zmarłego kapłana wspominał również kanclerz archidiecezji lubelskiej ks. Krzysztof Kwiatkowski. – Słowo memoriał wiąże się z pamięcią. Jest próbą ucieleśnienia pewnych rzeczy, którymi ks. Zbyszek żył, bo przecież bardzo cenił sport i tężyznę fizyczną i to było widać w jego życiu. Był też społecznikiem na swój sposób. Naszym społecznościom potrzeba takich imprez, które nas zbliżają, dlatego gratuluję organizatorom i dziękuję za cześć pamięci naszego ks. Zbyszka, a także za to, że udało wam się zbliżyć do siebie całą społeczność, właśnie pod sztandarem pamięci ks. Antosza – mówił do zebranych ks. Kwiatkowski.

Nie bał się tracić

O ks. Antoszu mówił podczas homilii kanclerz naszej diecezji, ks. Michał Maciołek: – Myślę, że dostrzegamy postać drogiego nam wszystkim ks. Zbyszka. Tak jak ja go znałem, to też mogę zaświadczyć i potwierdzić, że on był zawsze człowiekiem, który nie bał się tracić. On pragnął czynić wszystko dla innych – najpierw dla Chrystusa, a to mu pomagało być dla drugiego człowieka. A dowodem na to, że mu się to w życiu udawało, że Bóg mu dawał taką łaskę, jest to, że dzisiaj go tak ciepło wspominamy – wskazał Ksiądz Kanclerz. Ks. Maciołek podkreślał również, że ks. Zbigniew Antosz zostawił po sobie piękne świadectwo swojego życia. – Bo dając – zyskujemy. Wybaczając – otrzymujemy odpuszczenie. Umierając – zmartwychwstajemy do życia wiecznego. Jest w tej modlitwie św. Franciszka krzyż, jest zaparcie się siebie, zostawienie wszystkiego i pójście za Chrystusem. Ze swoim ciężarem i swoją słabością, ale także z wielkim zaufaniem i z chrześcijańską radością, tak jak potrafił to czynić w swoim życiu ks. Antosz. Tak i my – uczmy się takiej postawy życia od Chrystusa, a także od ks. Zbyszka – zachęcał ks. Maciołek.

Integruje pokolenia

Głos zabrał również wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, który wyrażał swoją wdzięczność za życie ks. Zbigniewa, a także wdzięczność wszystkim, którzy o nim pamiętają poprzez organizowanie memoriału. – Ks. Zbyszek Antosz zawsze nas jednoczy. Dziś łączy coraz to nowe pokolenia w integracji, w duchu sportu, roweru, drużyn piłkarskich. Dziękujemy Ci, Księże Zbyszku, że cały czas potrafisz tę społeczność integrować poprzez swoje wsparcie duchowe z nieba, a także poprzez to, że stawiasz na naszej drodze wspaniałych ludzi, którzy co roku organizują ten memoriał. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy chcą ten memoriał organizować i wszystkim, którzy chcą brać w nim udział, ponieważ nie jest im obojętna pamięć naszego wspaniałego księdza alpinisty i sportowca, jakim był ks. Zbyszek – podkreślił Wójt Gminy Biłgoraj.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy memoriału wyruszyli na rajd rowerowy trasą do Pszczelnej, przez Bukową, Szeligę, Ciosmy i Knieję. Rajd zakończył się wspólną agapą, a na zakończenie memoriału odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

2016-06-30 10:10

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Srebrno-złoty jubileusz

Niedziela lubelska 44/2012, str. 2-3

[ TEMATY ]

kapłan

jubileusz

Paweł Wysoki

Ks. kan. Piotr Trela

Ks. kan. Piotr Trela

Srebrny jubileusz kapłaństwa i złoty jubileusz życia ks. kan. Piotra Treli stały się okazją do dziękczynienia, składanego Bogu i Matce Najświętszej przez wspólnotę parafialną pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach oraz społeczność miasta. 7 października, jubileuszowej modlitwie, wpisanej w odpust parafialny, przewodniczył bp Mieczysław Cisło

Uroczystości odpustowe w parafii powierzonej opiece Matki Bożej Różańcowej nie mogły rozpocząć się inną modlitwą niż Różaniec. Kilkaset osób, prowadzonych przez Najświętszy Sakrament, z różańcami w dłoniach oraz modlitwą w sercach i na ustach wyszło na ulice, by zawierzyć Maryi siebie i swoje miasto. Z każdą kolejną „zdrowaśką” przybywało tych, którzy dziękowali i prosili najlepszą z Matek o wstawiennictwo u Chrystusa. Wielu modliło się w intencji proboszcza ks. Piotra Treli, który w dzień parafialnego odpustu składał dziękczynienie za dar życia realizowanego na drodze kapłańskiej. Chociaż ks. Proboszcz pełni posługę duszpasterską w Puławach od niedawna, swoją pracą, modlitwą i szacunkiem, jakim obdarza każdego, zaskarbił sobie już wiele serc.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Mieczysław Cisło. - Moja obecność jest wyrazem wdzięczności Kościoła lubelskiego za dar ks. kan. Piotra Treli - podkreślał ks. Biskup. - Są takie symboliczne chwile w życiu, gdy ma się za sobą wiele dokonań i jest za co Bogu dziękować. Złoty jubileusz życia i srebrny jubileusz kapłaństwa jest takim wyjątkowym czasem - mówił. Ks. Biskup przypomniał kapłański szlak ks. Piotra, który wiódł z rodzinnego Lubartowa przez seminarium, wikariaty w Chełmie i Lublinie, po probostwo w Prawnie, Końskowoli i Puławach. - Idąc za Chrystusem, wszędzie pozostawia trwały ślad w ludzkich sercach, a także owoce pracy na niwie duchowej i materialnej - podkreślał bp Cisło. Dziękując za świadectwo życia, gorliwość, wierność i radosne wędrowanie drogą kapłańską, ks. Biskup życzył ks. Treli, by Ten, który przed laty obdarzył go powołaniem, wciąż prowadził go właściwą drogą.
Za wielkie serce swojemu proboszczowi i przyjacielowi dziękowali mieszkańcy różańcowej parafii oraz miasta, a także licznie przybyli goście. Przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, oświatowych, służby zdrowia i służb mundurowych ramię w ramię z parafianami, reprezentującymi liczne grupy duszpastersko-modlitewne, dziękowali za kapłańskie utrudzenie proboszcza i dziekana. - Swoim życiem pokazujesz nam, jak być dobrym człowiekiem i dobrym kapłanem. Dzięki Tobie trwamy przy Bogu i Najświętszej Matce - dziękowali członkowie rady parafialnej, równocześnie życząc odwagi w głoszeniu Ewangelii i wrażliwości na potrzeby bliźnich. - Modlimy się o to, byś był prawdziwym świadkiem wiary, otoczonym przyjaźnią kapłanów i świeckich - zapewniali. - Na trudne czasy Bóg daje odpowiednich kapłanów. Dziękujemy za Twoje czytelne świadectwo i prosimy o odwagę głoszenia Boga w świecie, który próbuje zagłuszyć Jego obecność - mówili parafianie. Za prowadzenie wiernych ku świętości, a także za wielką życzliwość i współpracę w podejmowaniu nowych wyzwań na płaszczyźnie małej ojczyzny dziękowali włodarze miasta i regionu. - Jak nie podziwiać kapłana, który wszystkie decyzje podejmuje z myślą o Bogu i w trosce o powierzonych swojej opiece ludzi. Dziękujemy za umacnianie w nas wiary, za prowadzenie drogami nadziei i miłości - mówili. - Niech Matka Boża Różańcowa prowadzi pewną drogą, niech wytycza coraz wyższe cele, a Ty jako kapłan nadal gorliwie służ Bogu i ludziom - życzyli przedstawiciele służb mundurowych.
Ks. kan. Piotr Trela, wdzięczny za jubileuszowe spotkanie, dziękował Bogu, Matce Najświętszej i ludziom za 50 lat życia i 25 lat kapłaństwa.
- Jako motto na prymicyjnym obrazku zapisałem przed laty słowa wyznania św. Piotra: „Panie, Ty wszystko wiesz; Ty wiesz, że Cię kocham. Chciałbym, żeby moja kapłańska posługa zawsze była spełnianiem słów wypowiedzianych przez mojego patrona” - mówił ks. Proboszcz. Podkreślał, że jego jubileusze są owocem łaski Bożej i współpracy wielu osób. - Nie byłoby jubileuszu, gdyby nie ludzie, których Bóg postawił na mojej drodze: nieżyjący już rodzice, rodzeństwo, nauczyciele, kapłani, przyjaciele. Szczególnie dziękuję bp. Mieczysławowi Cisło, który był wikarym w moim rodzinnym Lubartowie, a potem wychowawcą w seminarium. Za twoją dobroć, autentyczność, chrześcijańską miłość i gotowość ukazywania sensu kapłańskiego życia, dziękuję także w imieniu kursowych kolegów. Nie starcza słów, by wyrazić wdzięczność, ale w codziennej modlitwie dziękuję Bogu za twoją osobę, kapłaństwo i biskupstwo - mówił ks. Trela.
Jubileuszowe stacje kapłanów wyświęconych przez bp. Bolesława Pylaka 13 grudnia 1986 r. wiodły przez wiele parafii i różne strony świata. Także do Puław przyjechało kilku kolegów kursowych ks. Treli, m.in.: odpustowy kaznodzieja ks. Zbigniew Wójtowicz, ks. Janusz Lekan, ks. Jan Bielak, ks. Jacek Rak, ks. Stefan Misa i ks. Ryszard Denys. Wśród gości nie zabrakło kapłanów, którzy w szczególny sposób wpisali się w kapłańską drogę Jubilata, w tym ks. inf. Kazimierza Bownika i ks. prał. Tadeusza Pajurka, a także sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Benedyktynek. Wszystkim, którzy od lat towarzyszą ks. Piotrowi przyjaźnią i modlitwą, srebrno-złoty Jubilat dziękował za serce i dobro, wypraszając łaski przez wstawiennictwo różańcowej Matki.

CZYTAJ DALEJ

Argentyna: 86-letni kardynał zakażony koronawirusem

2021-07-30 18:10

[ TEMATY ]

kardynał

Argentyna

koronawirus

Wikipedia

Argentyński kardynał Luis Villalba

Argentyński kardynał Luis Villalba

Argentyński kardynał Luis Villalba jest zakażony koronawirusem. 86-letni hierarcha był w latach 1999-2011 arcybiskupem metropolitą Tucumán.

Tamtejsza archidiecezja poinformowała, że kardynał poddał się testowi wykrywającemu obecność koronawirusa. Test dał wynik pozytywny, także u jego siostry Clelii. Sędziwy hierarcha czuje się dobrze, poddał się domowej samoizolacji, jego stan nie wymaga podawania tlenu.

CZYTAJ DALEJ

Kościół w Indiach pomaga ofiarom powodzi

2021-07-30 20:03

[ TEMATY ]

Kościół

powódź

Indie

Vatian News/AFP

Katolickie diecezje w zachodnich Indiach podjęły natychmiastowe działania, aby pomóc osobom dotkniętym powodziami i osunięciami ziemi, które w ostatnich dniach pochłonęły ponad 160 ofiar śmiertelnych i zmusiły tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów.

„Priorytetem jest zapewnienie wody, żywności i leków” – wyjaśnia ks. Joe Gonsalves, który nadzoruje akcję pomocową w archidiecezji Bombaju, jednym z obszarów najbardziej dotkniętych kataklizmem. To właśnie w tym rejonie odnotowano prawie wszystkie ofiary śmiertelne. Księża i wolontariusze codziennie dostarczają także ciepłe posiłki dla ponad 2 tys. poszkodowanych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję