Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo do alumnów WSD: trzeba czynić dobro i modlić się

[ TEMATY ]

klerycy

seminarium

Ks. Mariusz Fkacz

„Bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest moim Panem, Jezus jest moją Drogą i Życiem. To słowa są zadaniem” - mówił 8 października abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył Mszy św. w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z racji inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Od października 2013 r. w Częstochowie odbywa się także formacja przyszłych księży diecezji sosnowieckiej. Indeksy uczelni odebrało w tym roku w sumie 10 nowych alumnów. W sumie nowy rok akademicki rozpoczęło 82 alumnów.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowało blisko 70 kapłanów m.in. biskup sosnowiecki, Grzegorz Kaszak przełożeni i wychowawcy seminarium, na czele z nowym rektorem seminarium ks. dr Grzegorzem Szumerą i wicerektorem ks. Konradem Kościkiem.

Reklama

W inauguracji wzięli udział przedstawiciele różnych uczelni wyższych m. in. Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie z prodziekanem Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Janem Dziedzicem, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Politechniki Częstochowskiej, Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie z dyrektorem ks. dr hab. Marianem Dudą, przedstawiciele świata polityki, kultury i mediów na czele z Lidią Dudkiewicz redaktor naczelną tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz alumni i wychowawcy Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie na czele z rektorem ks. dr. Jerzym Bieleckim. Obecny był również ks. mitrat Mirosław Drabiuk proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie.

„Tym, który nas jednoczy jest Jezus Chrystus, Droga, Prawda i Życie” - mówił na początku Mszy św. rektor seminarium ks. dr Grzegorz Szumera.

W homilii abp Depo odnosząc się do czytań mszalnych podkreślił, że w formacji seminaryjnej „trzeba czynić dobro i modlić się”. - Obydwie aktywności w oczach świata były i są często uważane za bezużyteczne. Czasem źli triumfują a dobrzy i sprawiedliwi cierpią. - zaznaczył abp Depo i dodał: „Czasem pada pytanie gdzie jest Bóg?”.

Reklama

Odczytując treść księgi Malachiasza arcybiskup podkreślił, że „jesteśmy świadkami fragmentaryczności wojny, która się toczy pomiędzy mocarstwami a giną spokojni i sprawiedliwi ludzie”.

„Ironiczne spojrzenie świata na to, że jest jeszcze ktoś, kto przychodzi do seminarium i poświęca się na służbę Bogu i ludziom. Ta ironia odrzuca odpowiedzialność osobistą za życie i za wybory ludzkie”. - kontynuował abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał jak ważny jest dar modlitwy. - Jezus wzywa do natarczywej modlitwy. Jezus wskazuje na dar Ducha Świętego, który każe nam dostrzec sens naszej modlitwy i wierność łasce - mówił metropolita częstochowski.

„Chrześcijanie bowiem, pomimo wszystkich nieporozumień i zamieszania w otaczającym ich świecie, nie przestają wierzyć w „dobroć i miłość Boga do ludzi” (por. Tt 3, 4). Choć jak inni ludzie pogrążeni są w dramatycznej złożoności dziejów historycznych, pozostają utwierdzeni w przekonaniu, że Bóg jest Ojcem i kocha nas, nawet jeżeli jego milczenie pozostaje dla nas niezrozumiałe.” - przypomniał abp Depo słowa Benedykta XVI z encykliki „Deus caritas est”.

Na zakończenie abp Depo zaapelował do alumnów słowami psalmisty: „Powierz Panu swą drogę, a On sam będzie działał”.

Na zakończenie Mszy św. abp Depo podziękował dotychczasowemu rektorowi seminarium ks. prał. Andrzejowi Przybylskiemu za jego wiarę, otwarte serce dla młodych ludzi, troskę duszpasterską i kulturę bycia.

Po Mszy św. w auli seminaryjnej im. Jana Pawła II odbyła się dalsza część inauguracji nowego roku akademickiego.

„Celem formacji seminaryjnej jest wprowadzenie w relację jak miała miejsce między Jezusem a apostołami”. - mówił ks. rektor Grzegorz Szumera i dodał, że „apostołowie towarzyszyli Mistrzowi. Apostołowie trwali przy Jezusie”.

„Apostołowie zadawali Panu pytania. Czas formacji w seminarium ma być czasem zadawania pytań i poszukiwania wiedzy” - kontynuował ks. Szumera podkreślając równocześnie, że „ Jezus posyłał apostołów z misją głoszenia Ewangelii i dlatego konieczne jest nawrócenie duszpasterskie”.

Następnie ks. dr hab. Jan Dziedzic prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mówiąc o znaczeniu formacji seminaryjnej podkreślił, że „potrzebna jest modlitwa kontemplacyjna na wzór św. Jadwigi królowej i św. Jana Pawła II”. - Ważne jest braterstwo, które jest kulturą spotkania i bezinteresownym darem z siebie. Duszą braterstwa jest miłosierdzie - mówił ks. Dziedzic i dodał, że „bardzo istotna jest misja kapłana, który powinien być żywą Ewangelią”.

Również dziekan alumnów diakon Dariusz Żydoń przypomniał, że „kapłaństwo to rzeczywistość związana z człowiekiem, którego Chrystus wybrał. Chrystus wybiera świętych, aby byli jeszcze bardziej święci i wybiera grzeszników, aby nie byli grzesznikami”.

Następnie odbyła się immatrykulacja nowych 10 alumnów, którzy odebrali indeksy z rąk abp. Wacława Depo i bp. Grzegorza Kaszaka.

Wykład inauguracyjny nt. „Młode pokolenie Polaków - projekt do wymyślenia” wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

„Młodzi żyją w epoce zmian, a nawet w zmianie epok. Generalnie młodzież nie odrzuca religii. 90 proc. młodych ludzi uczęszcza na katechezę, w tym 80 proc. młodzieży deklaruje się jako wierząca, 30 proc. praktykuje religijność, a jedynie 7 proc. postępuje według zasad moralnych, których naucza Kościół” - mówił ks. Pawlina i dodał, że „wiara młodych jest subiektywna i wątpiąca”.

Ks. Pawlina podkreślił, że „młodzi czują się kreatorami zasad moralnych, a nie ich odbiorcami”. - W dziedzinie życia moralnego młode pokolenie nie chętnie przyjmuje nauczanie Kościoła. Sytuacjonizm w ocenie moralnej charakteryzuje młodego człowieka. - podkreślił ks. Pawlina.

Prelegent zaznaczył, że młodych ludzi charakteryzuje dziś „religijność spontaniczna”. - Młodzi mają trudności z regularną praktyką religijności. Celem życiowym młodego pokolenia jest rodzina, ale oderwana od tradycyjnego modelu rodziny i małżeństwa. Celem jest zdobycie dobrego wykształcenia, stabilna praca, dobre relacje z rodziną i grono przyjaciół. - mówił prelegent.

„Pokolenie młodych ludzi XXI wieku to pokolenie nie spełnionych nadziei. To młodość bez skrzydeł, pokolenie bez idei, które koncentruje się jedynie na swojej przyszłości” - kontynuował prelegent.

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przybliżył dzisiejsze pokolenie młodych, nazywane „lemingi”. - To są młodzi dobrze wykształceni, z dużych ośrodków miejskich, mają pracę w korporacjach, które określają jako „korpo”. To pokolenie młodych ludzi, którzy odcinają się od tradycji. W ich środowisku na topie jest czytanie Gazety Wyborczej, są widzami TVN i chętnie oglądają Kubę Wojewódzkiego. Dla nich najlepszym dniem na zakupy jest niedziela. - mówił ks. Pawlina i dodał: „Ci młodzi ludzie żyją pod presją „korpo”. Czasem próbują pogodzić hedonizm z wiarą”.

Prelegent wskazał na „duchową dewastację w młodych ludziach”. - Kryzys u młodego człowieka biegnie przez sam środek serca. Dlatego nasze myślenie duszpasterskie musi biec za tym, co się dzieje w świecie. - podkreślił prelegent i pytał jak pracować z tym pokoleniem młodych ludzi ? Odpowiadając na pytanie ks. Pawlina zaznaczył, że „trzeba tchnąć wielką ideę, uczyć pracy nad sobą i patrzeć dobrymi oczami na ludzi”. - Autorytet osobowy jest kluczem do serca młodzieży, a siłą jest miłość i czas ofiarowany młodemu człowiekowi. - podsumował ks. Pawlina.

Na zakończenie inauguracji roku akademickiego abp Wacław Depo podkreślił, że „nie możemy być ludźmi świętego spokoju”. - Niepokój musi nam towarzyszyć zawsze. - mówił abp Depo i dodał: „Nadzieja wynika z Boga a nie z nas”. Arcybiskup wskazał również, że list Jana Pawła II napisany do młodych trzydzieści lat temu jest zadaniem na dziś.

Natomiast bp Grzegorz Kaszak pytał w imieniu alumnów jak postępować i żyć, by przygotować się do nieoczekiwanych wyzwań? Odpowiadając bp Kaszak wskazał na dwa słowa: trud i radość.

Bp Teodor Kubina, pierwszy biskup diecezji częstochowskiej utworzył seminarium duchowne w Krakowie, przyłączając je do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszym rektorem seminarium został ks. dr Karol Makowski. W dniu 2 października 1926 r. pierwsi klerycy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwszym rektorem seminarium został ks. dr Karol Makowski. W dniu 2 października 1926 r. pierwsi klerycy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszkali w klasztorze bernardynów w Krakowie. W chwili otwarcia seminarium liczyło 32 alumnów na trzech kursach ( I-III).

Ze składek wiernych i duchowieństwa diecezji wybudowano, w latach 1928-30, gmach seminaryjny przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. W 1930 r. zamieszkali w nim już klerycy. Uroczystego poświęcenia budynku seminaryjnego dokonał 6 października 1930 r. metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha. Do 1954 r. klerycy byli studentami Wydziału Teologicznego UJ, w następnych latach istniało „studium domesticum”.

Decyzją bp. Zdzisława Golińskiego, drugiego ordynariusza częstochowskiego we wrześniu 1957 r. Wyższe Seminarium Duchowne stało się samodzielnym zakładem naukowym. Na mocy umów z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie a obecnie Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II alumni Wyższego Seminarium Duchownego po ukończeniu studiów uzyskują stopień magistra teologii.

Z woli bp. Stefana Bareły, trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej rozpoczęto w 1983 r. budowę Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1991 r. seminarium przeniosło swoją siedzibę do Częstochowy. Nowy gmach został uroczyście poświęcony przez Jana Pawła II w dniu 15 sierpnia 1991 r.

7 czerwca 1996 r. metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak uroczyście poświęcił kościół seminaryjny pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Ks. Mariusz Frukacz

2015-10-08 15:01

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Gniezno: kwarantanna w seminarium duchownym

2020-09-09 21:28

[ TEMATY ]

seminarium

Gniezno

pwsd.archidiecezja.pl

Trzech moderatorów i czterech kleryków Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie objętych zostało 9 września kwarantanną w związku z kontaktem z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie informuje, że od 9 do 17 września br. trzech moderatorów i czterech kleryków PWSD objętych jest kwarantanną w związku z kontaktem z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. Wszyscy pozostają w izolacji i nie mają kontaktu z pozostałymi wykładowcami i alumnami oraz pracownikami świeckimi.

Pierwsze i drugie piętro seminaryjnego gmachu, gdzie przebywają zostało wyłączone z użytkowania. Reszta placówki funkcjonuje normalnie. Rektor PWSD pozostaje w kontakcie ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi. Informuje jednocześnie, że na obecną chwilę wszyscy objęci kwarantanną czują się dobrze i nie mają żadnych objawów.

CZYTAJ DALEJ

Będą świętować 30 lat katechezy

2020-09-19 15:37

Kl. Wojciech Bis

W tym roku przypada 30–lecia obecności katechezy w szkole. Z tej okazji Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu zaprasza katechetów na uroczystość.

Odbędzie się ona 21 września br. (poniedziałek) Mszą św. o godz. 18:00, w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. której przewodniczyć będzie ks. bp Andrzej Siemieniewski.

Po niej w auli PWT, ks. dr Maciej Małyga wygłosi prelekcję pt.:”Duchowość katechety”.

Przewidziane są specjalne wyróżnienia, pamiątki i podziękowania dla nestorów pracy katechetycznej obchodzących jubileusz 30-lecia.

CZYTAJ DALEJ

Spotkanie młodzieży

2020-09-19 21:00

ks. Wojciech Kania

Tegoroczne obchody ku czci św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży odbyły się przy kościele Ducha Świętego w Staszowie.

Ze względu na obostrzenia epidemiczne miały one charakter jednodniowy i przybyli na nie tylko reprezentanci młodych z Diecezji Sandomierskiej. Tegorocznym hasłem spotkania były słowa św. Jana Pawła II „Jesteście przyszłością Kościoła”.

Spotkanie rozpoczęło się od rejestracji przybyłych grup oraz zawiązania wspólnoty.

Mszy św., koncelebrowanej przez licznych kapłanów, przewodniczył bp. Krzysztof Nitkiewicz. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta i lokalnej społeczności. W wygłoszonej homilii, biskup mówił o determinacji św. Stanisława Kostki w realizacji otrzymanego od Boga powołania. Przytoczył słowa św. Jana Pawła II, który porównał jego życie do biegu na przełaj, aby osiągnąć świętość.

– Jeśli Bóg pozwoli, macie przed sobą jeszcze długie lata. Nie straćcie jednak ani chwili. Spełniajcie marzenia, planujcie, stawiajcie sobie cele. Pomimo naszych słabości, musimy starać się zawsze trwać w tym co należy do Boga, w Jego świecie, którym jest miłość, dobro pokój – powiedział kaznodzieja. Zauważył, iż takim miejscem jest Kościół Chrystusowy.

Po homilii Biskup Nitkiewicz pobłogosławił nowych ministrantów, którzy po skończonym kursie zostali powołani do posługi lektorów.

Aby nabrać sił na dalsze świętowanie został dla młodych przygotowany posiłek, a następnie wystąpił zespół Mate.o/Tu.

Cieszę się, że przynajmniej w takiej formie, jednodniowej mogliśmy się spotkać tu w Staszowie, bo to zawsze jest dla mnie wielka radość, kiedy mogę się modlić wspólnie z ludźmi z całej diecezji – powiedziała Karolina.

Mateusz zaznaczał, że dzięki takim spotkaniom ładuje swoje akumulatory do nauki w szkole, ale również do tego aby zawsze mówić Panu Bogu tak.

Zakończeniem spotkania młodych był Wieczór Uwielbienia z adoracją Najświętszego Sakramentu. Śpiewy prowadziła młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Ruchu Światło Życie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję