Reklama

Niedziela Lubelska

Rodzina Dobrego Słowa

Miłosierdzie Boże ocali świat

[ TEMATY ]

rekolekcje

Sabina Borsuk

Rodzina Dobrego Słowa, skupiona wokół o. Józefa Koszarnego, od kilku lat przygotowuje się do uroczystości Bożego Miłosierdzia uczestnicząc w rekolekcjach. W tym roku była to 950-osobowa grupa osób z całej Polski, która pod kierunkiem ks. Mariusza Bernysia oraz ks. Józefa Koszarnego modliła się w Licheniu. Każdego dnia pielgrzymi śpiewali Godzinki do Matki Bożej, uczestniczyli we Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz słuchali konferencji. Oprawę muzyczną zapewnił zespół wokalny „Psalitte Deo” pod kierunkiem Zbigniewa Skrzypka.

- To Matka Boża Licheńska zaprosiła nas na 3 dni do tego narodowego sanktuarium - mówił ks. Bernyś. Rekolekcjonista przypomniał, że kondycją współczesnego świata są ludzie, którzy wybierają drogę życia lub drogę śmierci. Wspominała o tym s. Faustyna w „Dzienniczku” (153) wskazując, że pierwsza droga jest przepełniona radością i przyjemnościami, lecz na jej końcu znajduje się przepaść. Druga, usłana cierniami i kamieniami, jest trudna, ale zapewnia szczęście wieczne. W kolejnej konferencji kapłan podkreślał, że Miłosierdzie Boże jest największym przymiotem Boga i jest najważniejszą drogą do ocalenia świata. - Bóg chce rozpalić żywy promień Bożego miłosierdzia, a iskrą, która rozpali ogień, są wszyscy ludzie, którzy trwają w istocie Bożego miłosierdzia i są do dyspozycji Boga. Jezus chce dotknąć twoich zranień. Chce spojrzeć na ciebie z miłością i tym spojrzeniem zrodzić cię na nowo - mówił kapłan. Ze swojej posługi w szpitalu podał przykłady osób, które dzięki łasce Bożej nawróciły się, niekiedy w ostatniej chwilach życia, i odeszły do wieczności pojednane z Bogiem.

Reklama

Omawiając formy kultu Bożego Miłosierdzia, ks. Mariusz wymienił koronkę, nowennę oraz obraz Jezusa Miłosiernego, w którym możemy kontemplować pokorne oblicze Boga. Ten obraz - zgodnie z życzeniem Jezusa - jest czczony na całym świecie. Najwyższą rangę wśród kultu ma święto Bożego Miłosierdzia obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Jest czasem łaski dla wszystkich ludzi. „Kto w tym dniu przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300) - powiedział Jezus do s. Faustyny. - Pragnę, aby to święto było schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz.699)”. Tak więc największą obietnicą Jezusa jest całkowite odpuszczenie win i kar tym, którzy wyrzekną się grzechu w sakramencie pokuty i pojednania oraz przyjmą w tym dniu Komunię św. Miłosierdzie Boże ocali świat. Wszystkie formy kultu są przekazane językiem testamentu z krzyża poprzez słowo wypowiedziane przez Jezusa w momencie agonii: „Pragnę”. Na rozwój kultu największy wpływ wywarł Jan Paweł II; w 2000 r. proklamował to święto, a 2 lata później zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu i konsekrował bazylikę w Łagiewnikach, która stała się Światowym Centrum Miłosierdzia Bożego - przypomniał kaznodzieja.

Nawiązując do słów Jezusa zapisanych w ,,Dzienniczku” (Dz.1732): ,,Polskę szczególnie umiłowałem…”, rekolekcjonista podał fakty z historii, gdy nasz byt narodowy był zagrożony. Przypomniał, że w czasach niewoli rozwijała się literatura polska na wskroś religijna; powstały najwybitniejsze dzieła romantyczne Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida. Mistrzowie słowa mieli przeczucie wielkości Polski. Gdy Jan Paweł II osiadł na stolicy Piotrowej, jednoczył ludzi, kruszył mury. Kapłan przypomniał też niektóre sentencje Papieża Polaka: „Nie lękajcie się”, „Wypłyń na głębię”, „Polska ocaleje, gdy otworzy drzwi Chrystusowi”, ,,Tylko w Bożym Miłosierdziu człowiek odnajdzie szczęście, a ludzkość pokój”. Zaznaczył, że dużą rolę w krzewieniu kultu Bożego Miłosierdzia odegrał ks. Michał Sopoćko. On jeszcze przed wojną rozpowszechnił obraz Jezusa Miłosiernego w całej Polsce.

Na zakończenie rekolekcji składane były świadectwa. Hanna mówiła o swym uzdrowieniu z choroby nowotworowej, a Lucyna o apostolacie podejmowanym wśród bezdomnych. Sabina propagowała „pogotowie duchowe”, polegające na niesieniu ratunku chorym, cierpiącym i konającym przez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia. - Otwórzmy nasze serca na ratunek dusz - apelowała wolontariuszka hospicjum, która wielokrotnie widziała owoce duchowe modlitwy za konających. Podała numer telefonu, pod który można (tylko za pomocą SMS) zgłaszać imiona chorych (518-687-518), którzy potrzebują modlitwy.

Więcej o Rodzinie Dobrego Słowa na www.dobreslowa.eu

2019-05-09 21:00

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Różańcowe rekolekcje w Gorzowie

2020-09-22 14:33

[ TEMATY ]

rekolekcje

różaniec

Archiwum Aspektów

Nowa moc modlitwy różańcowej - o niej mówiła siostra Łucja w Fatimie. Zapewniała, że Matka Boża nadaje nową moc modlitwie różańcowej; tak wielką, że nie ma takich problemów zwłaszcza duchowych, których nie dałoby się rozwiązać przez różaniec.

Zaufajmy Maryi. Poznajmy tę piękną i jakże prostą modlitwę, która poprowadzi nas z powrotem do Palestyny do miejsc tak bliskich naszemu sercu. Gdzie wraz z Matką Bożą będziemy doświadczać spotkania z Jej Synem - w tajemnicach różańca świętego.

Zapraszamy na rekolekcje różańcowe do kościoła p.w. Pierwszych Męczenników Polski w dniach 28, 29, 30 września. Msze św. o godzinie 9 lub 18 z nauką i świadectwem, którą wygłosi o. Piotr Krysztofiak

CZYTAJ DALEJ

Abp Jędraszewski: bierzcie do ręki różaniec i módlcie się jak najczęściej

2020-09-28 15:03

[ TEMATY ]

różaniec

abp Marek Jędraszewski

diecezja.pl

Módlcie się na różańcu w swoich wspólnotach domowych, parafialnych, środowiskowych. Módlcie się razem z Matką Najświętszą właśnie po to, aby obecne życie nasze było życiem w Jezusie Chrystusie – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas pielgrzymki Żywego Różańca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W homilii arcybiskup wskazał, że Kohelet mówi o przemijaniu ludzkiego życia, komentując, że wszytko jest marnością nad marnościami. Św. Łukasz natomiast pisał o przemijaniu ludzkich nastrojów, od uwielbienia po odrzucenie.

Metropolita przyznał, że współcześnie także zdarzają się odejścia czy zdrady. Rodzi to w człowieku poczucie zniechęcania, depresji, zamknięcia się w sobie. Wiele osób ucieka od życia i prawdy o przemijaniu w używki. Niektórzy wątpią w sens istnienia i pojawia się przyzwolenie na aborcję i eutanazję.

Wracają słowa jednego z ateistycznych proroków, który mówił: „Absurdem jest to, żeśmy się urodzili, i absurdem, że pomrzemy”. Świat nie potrafi zrozumieć, że integralną częścią życia jest przemijanie. Odpowiedzią na pytania, które nurtują ludzi, jest Chrystus, który jedynie wie co kryje się w sercu człowieka - mówił hierarcha.

W jaki sposób dojść do wewnętrznej przemiany, by z pewnością móc powiedzieć: „żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus”? Odpowiedzią jest różaniec i rozważanie razem z Maryją życia Pana Jezusa. – Różaniec pozwala, by w naszym sercu trwały słowa Pana Jezusa. Byśmy nieustannie, rozważając z Matką Najświętszą Chrystusowe tajemnice, odkrywali boską mądrość naszego Zbawiciela i przeniknięci nią czuli w sobie moc, która potrafi oprzeć się trudnościom i temu, co boleśnie odczuwamy jako przemijanie i odchodzenie – powiedział metropolita.

Przyznał, że pod wieloma względami ten rok jest szczególny. Przypomniał, że w ub. roku prosił wiernych o adorację połączoną z modlitwą różańcową jako wyraz wdzięczności za dar św. Jana Pawła II. Jednocześnie miała ona być modlitwą w intencji ojczyzny. Nikt wtedy nie przypuszczał, że nadchodzi czas pandemii, a z nią chwile zwątpienia.

– Któż z nas mógł przypuszczać, że będzie tak wielkie zmaganie o to, jak będzie wyglądała nasza ojczyzna, jakie wartości będą jej przyświecały, poprzez to jakim wartościom będą służyli ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za życie polityczne w naszym kraju? – pytał arcybiskup.

Powiedział, że w dniu wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał w sprawie aborcji eugenicznej. Stwierdził, że pandemia wywołała negatywne skutki i przyspieszyła laicyzację Europy. Wskazał, że koniecznie należy modlić się za dzieci i młodzież, by gromadziły się w kościołach i z radością przyjmowały na lekcjach religii prawdę o Bogu.

Niebezpieczne ideologie uderzają w istotę człowieczeństwa, do którego ludzi powołał Stwórca. – Módlcie się na różańcu w swoich wspólnotach domowych, parafialnych, środowiskowych. Stawajcie się na wzór św. Pawła ludźmi głębokiej, żarliwiej wiary w Syna Bożego, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Módlcie się razem z Matką Najświętszą właśnie po to, aby obecne życie nasze było życiem w Jezusie Chrystusie. Tylko takie życie daje nam sens, moc nadziei, dzięki niemu nasz kraj, nasza ojczyzna i to wszystko, co się w niej dzieje, będzie przeniknięte duchem autentycznego humanizmu, który jest nie do zrozumienia i nie do przyjęcia bez Jezusa Chrystusa. Drodzy moi, bierzcie do ręki różaniec jak najczęściej – powiedział abp Jędraszewski.

CZYTAJ DALEJ

Soboń: porozumienie ws. górnictwa jest korzystne nie tylko dla Śląska, ale dla całej UE

2020-09-30 08:49

[ TEMATY ]

polityka

górnictwo

wpolityce.pl

Będziemy przekonywać Komisję Europejską, że porozumienie ws. górnictwa jest korzystne nie tylko dla Śląska, ale dla całej UE - mówił w środę wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dodał, że alternatywą jest restrukturyzacja kopalń, która nie ma szans na uzyskanie zgody społecznej.

Soboń był pytany w Polskim Radiu 24 o wymaganą akceptację porozumienia przez Unię Europejską, ponieważ zakłada ono udzielenie pomocy publicznej. W odpowiedzi zapewniał, że Komisja Europejska będzie przekonywana, iż zawarte porozumienie jest korzystne "nie tylko dla Polski, nie tylko dla Śląska, ale w ogóle dla całej Unii Europejskiej" i "gwarantują dwa cele" związane z polityką klimatyczną UE.

"Z jednej strony likwiduje de facto import węgla spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej, bo ten import przestaje się opłacać. Po drugie, to jest stabilne paliwo, stabilne ceny dla elektroenergetyki zawodowej, która dzięki temu może inwestować w inne źródła zasilania, budując na przykład źródła oparte na odnawialnych źródłach energii" - powiedział.

Odnosząc się do kwestii notyfikacji pomocy publicznej, zaznaczył, że "mechanizm" udzielania takiej pomocy jest znany Komisji Europejskiej, gdyż "przećwiczyli go choćby Niemcy". "Ale po drugie, on działa jak suwak. To znaczy nie zawsze ta sytuacja będzie wymagała dopłat. Jeśli sytuacja cen rynkowych, a mamy tutaj okresy koniunktury i dekoniunktury, będzie oznaczała, iż w Polsce ta produkcja jest tańsza, niż ceny na rynku, no to ten mechanizm będzie działał w drugą stronę, to znaczy te pieniądze będą trafiały do budżetu, a nie z budżetu" - wyjaśniał.

Dopytywany, czy "nie spodziewa się, aby Unia Europejska zakwestionowała to porozumienie", Soboń odparł: "Będziemy je tak konstruować, aby przekonać Komisję Europejską, bo alternatywą jest operacyjna restrukturyzacja poszczególnych spółek górniczych, która jest bardzo wrażliwa społecznie, a to bardzo delikatne słowa, których używam, bo z całą pewnością ona w zgodzie społecznej się wtedy nie ma szans odbyć". Wiceminister aktywów państwowych zaznaczył, że "wartością jest to, że mamy datę, mamy proces, że robimy to w zgodzie społecznej".

W ubiegłym tygodniu powołany przez górnicze związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa. Ustalono, że ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 r. Obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe – zostaną objęci osłonami socjalnymi. Rząd powoła pełnomocnika ds. społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych. Treść porozumienia wejdzie w życie po notyfikacji przez Komisję Europejską. (PAP)

rud/ mmu/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję