Reklama

Odpust Tuchowski „Maryja uczy miłości w służbie życiu”

2019-07-03 07:35

br. Michał Zieliński CSsR

br. Michał Zieliński CSsR

Drugi dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego przywitał nas chłodnym, pochmurnym porankiem, jednak pielgrzymi, przybywający na tuchowskie święte wzgórze, nie tracą pogody ducha, bo to właśnie dziś przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej. Temat, który był rozważany, brzmiał: „Maryja uczy miłości w służbie życiu”. Już o godzinie 6:00 wierni chwalili Boga podczas pierwszej Mszy Świętej, której przewodniczył o. Eugeniusz Leśniak, były proboszcz i kustosz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie. Zaraz po Eucharystii wierni pozdrowili swoją Królową śpiewem Godzinek.

Zobacz zdjęcia: Drugi dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

O godzinie 7:00 kolejni pielgrzymi zebrali się, by uczestniczyć w Mszy Świętej pod przewodnictwem o. Ryszarda Bożka. O. Ryszard wygłosił także kazanie, w którym przypominał nam, że nasz dom jest tam, gdzie jest nasza Matka. Zapewnił też, że Bóg, wiedząc, iż nasze życie nie jest łatwe, zostawił nam Maryję, aby była naszą Matką. Ojciec zaznaczył także, że nie był to jakiś kaprys Jezusa, ale słowa z Krzyża, Jego testament. Ciężko jest żyć, jeśli w naszym życiu brakuje tej Opiekunki, dlatego powinniśmy zapraszać Ją do swojej codzienności, mieć w domu Jej obrazy i prosić Ją zawsze o wstawiennictwo. Następnie kaznodzieja przeszedł do obrazu zesłania Ducha Świętego. Mówił, że kiedy apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, zostali również napełnieni miłością Bożą. Ona dała im odwagę i siłę do głoszenia Ewangelii, pomimo wszelkich przeciwności. Także w domu, w życiu rodzinnym bardzo ważna jest miłość. Dzieci, aby były szczęśliwe i radosne, muszą czuć się kochane. Następnie o. Ryszard opowiedział krótką historię o św. Leopoldzie Mandiću, Apostole sakramentu pojednania, by zaznaczyć, że miłosierdzie, którego w sakramencie spowiedzi doświadczamy, ma swoje źródło w wielkiej miłości Jezusa do nas. Z kolei ojciec ponownie zwrócił uwagę, że potrzeba, by rodzice okazywali swoim dzieciom miłość i czułość, aby wiedziały, co to znaczy, że Bóg jest dobrym ojcem. Ojciec wyraził też smutek z powodu negatywnych zmian kulturowych, które sprawiają, że rodziny się rozpadają, że schorowani rodzice pozostawiani są przez swoje dzieci sami. Dlatego przychodzimy do Matki Bożej, która uczy nas wrażliwości na drugiego człowieka. Przychodzimy do Boga, by napełnił nas Swoją miłością. Na koniec o. Ryszard zachęcił nas, by zawierzyć swoje życie Matce Bożej i zawołać: „Matko Boża Tuchowska ratuj!”.

Siostry Służebniczki Dębickie w ramach modlitw o powołania poprowadziły piękne rozważanie oparte na słowach Pisma Świętego.

Zaraz potem na placu sanktuaryjnym rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył o. Maciej Sadowski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Kazanie wygłosił ponownie o. Ryszard Bożek, znów przypominając nam o konieczności uciekania się do Matki Bożej.

Reklama

Po drugim „kwadransie powołaniowym”, poprowadzonym przez siostry służebniczki, rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Andrzeja Jeża. Na placu zgromadziło się wielu wiernych. Przybyła także pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych, pracowników służby zdrowia oraz pracowników CARITAS i DPS. Ksiądz biskup wygłosił też do zebranych Słowo Boże. Rozpoczął on od zauważenia, że wiele miejsc na świecie jest poświęconych Matce Bożej, ale sanktuaria są szczególnymi miejscami doświadczania łaski Boga i obecności Maryi. Dlatego właśnie, ci, którzy zmagają się ze swoimi chorobami, cierpieniami, mogą przychodzić do Matki. Matka Boża opłakuje zło, które dzieje się na świecie, opłakuje cierpienia, z których nie wypływa dobro. Później kaznodzieja odwołał się do objawień fatimskich, w których Maryja zapowiedziała cierpienia niewinnych. Często takie cierpienia wydają nam się niezrozumiałe, ale należy wtedy pamiętać, że pierwszym niewinnie cierpiącym był Jezus Chrystus. To w Jego męce jest moc Jego zmartwychwstania. Kiedy patrzymy oczyma wiary, może okazać się, że Bóg przez cierpienie niewinnych niszczy zło na tym świecie. Może się okazać, że cierpiący przykuty do łóżka, który z wiarą przeżywa swój ból, może mieć większy wpływ na świat niż ci, którzy mają potęgi polityczne i militarne. Biskup tarnowski zwrócił też naszą uwagę na ofiarność Maryi, która z pośpiechem wyruszyła do swojej starszej krewnej, mającej niedługo urodzić wielkiego proroka. Ona zawsze nam pomaga, towarzyszy w samotności. Matka Boża jest też przyczyną wielu cudów. Wielu ludzi zostało uzdrowionych na ciele lub umyśle i powrócili do pełni zdrowia, wielu też przeżyło uzdrowienia duchowe. Wielu nawróciło się, wielu nauczyło się żyć ze swoimi chorobami i problemami, wielu doświadczyło wielkiej miłości Matki. Bo cudem jest, gdy ktoś potrafi cierpieć z wiarą i ofiarować to za braci i siostry. Ksiądz biskup napomniał nas także, abyśmy uczyli się wrażliwości na troski i problemy innych, abyśmy nie zatrzymywali się tylko na sobie. Podkreślił też, że ważnym jest okazywanie dobroci innym, zwłaszcza cierpiącym. Nawet kiedy nie wiemy jak pomóc i jak się zachować, to uśmiech i obecność są w stanie dać naprawdę wiele. Biskup zakończył homilię przedstawiając obraz matki, dzielącej się wszystkim ze swoim dzieckiem. Tak jak matka w stanie błogosławionym dzieli się ze swoim dzieckiem własną krwią, tlenem, zdrowiem, tak Maryja wszystko oddała dla nas. Niech ten obraz pozostanie z nami. Msza zakończyła się procesją eucharystyczną z uroczyście odśpiewanym Te Deum.

Krótko przed 15:00 wierni pomodlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a w Godzinie Miłosierdzia rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem ks. Tadeusza Gniewka, sercanina i Delegata KWPZM ds. zakonów męskich w diecezji tarnowskiej. Na placu sanktuaryjnym widać było wiele osób w różnych habitach, ponieważ przybyła pielgrzymka osób konsekrowanych. Kazanie wygłosił o. Ryszard Bożek. Przypominał on zebranym, że Maryja jest przykładem całkowitego oddania i ofiarowania siebie Bogu oraz innym ludziom. Aby tak rozdać siebie innym musimy potrafić zauważyć i poświęcić czas każdemu napotkanemu człowiekowi, który tego potrzebuje. Tej wrażliwości musimy stale uczyć się od Matki. Kaznodzieja przypomniał też osobom konsekrowanym, że to ich wspólnoty stały się rodzinami, w których mają oni budować pełne miłości relacje. To we wspólnotach, w których postawił ich Bóg mają uczyć się takiej miłości, aby później mogli obdarzać nią innych. Nauka Jezusa ostatecznie sprowadza się do jednej rzeczy – abyśmy się wzajemnie miłowali. O. Ryszard zakończył kazanie wezwaniem do Matki Najświętszej, aby to Ona wypraszała nam dar miłości.

Pielgrzymi mieli okazję rozważać Mękę Pańską w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godzinie 17:15, a o godzinie 18:00 odbyło się Nabożeństwo do św. Gerarda – redemptorysty, patrona matek spodziewających się potomstwa, które poprowadził o. proboszcz, Bogusław Augustowski. Na zakończenie nabożeństwa, kobiety w stanie błogosławionym, mogły oddać cześć relikwiom św. Gerarda przez ich ucałowanie. Członkowie pielgrzymki matek w stanie błogosławionym i małżeństw pragnących potomstwa oraz Akcji Katolickiej po nabożeństwie pozostali na placu sanktuaryjnym, w skupieniu oczekując na rozpoczęcie Mszy Świętej. O godzinie 18:30 w uroczystej procesji wkroczyli kapłani oraz służba liturgiczna ołtarza, aby celebrować Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka. Kazanie natomiast wygłosił ponownie o. Ryszard Bożek. Zwrócił się on ze szczególną troską do młodych rodziców i małżeństw oczkujących potomstwa, aby poświęcali wiele uwagi i czasu na budowanie relacji we własnych rodzinach, relacji pełnych miłości i ofiarności. Na zakończenie Eucharystii wierni obeszli tuchowską bazylikę w procesji eucharystycznej, którą zakończyli przed cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej. Pokłoniwszy się Dobrej Pani, odmówili dziesiątkę różańca świętego w intencji wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego i zaśpiewali modlitwę Anioł Pański.

Drugi dzień odpustu zakończyliśmy Wieczorem Maryjnym, który poprowadził swym śpiewem Sanktuaryjny Chór Mieszany.

Zapraszamy wszystkich do pielgrzymowania do Tuchowa w kolejnych dniach Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, aby oddać pokłon Matce Bożej!

Tagi:
odpust

Łódź: odpust św. Stanisława Kostki w WSD

2019-11-13 16:53

x. Paweł Kłys

Blisko 150 kleryków z pięciu seminariów duchownych Łodzi i Łowicza, oraz postulanci z domu formacyjnego Braci Bonifratrów uczestniczyło w dorocznym odpuście ku czci św. Stanisława Kostki – patrona Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Uroczystej Mszy św. celebrowanej w kaplicy p.w. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

x. Paweł Kłys

O Słowie Bożym skierowanym do dzieci, młodych i do ojców, które spełniło się w Jezusie Chrystusie i ma się wypełnić na każdym wierzącym mówił w swojej homilii arcybiskup Ryś.

- Przezywać swoją młodość mamy patrzeć na to, jaka była młodość Jezusa - On ma nam wiele do powiedzenia. Przeżywać Jego dzieciństwo mamy patrzeć też na swoje. Przeżywać swój dojrzały wiek patrzmy na Jezusa, jako na dorosłego człowieka. – jest słowo dla każdego! Jest słowo dla dzieci, jest słowo dla ojców, jest słowo dla młodych. Każde z tych słów dotyczy każdego z nas, bo ufam, że zachowaliśmy jeszcze nieco z dziecięctwa. – mówił w kaznodzieja.

- To jest ewangelia takiej bezinteresownej miłości Boga, z którą starujesz w życie. Tam jeszcze nie popełniłeś żadnego grzechu, ale Bóg już myśli jak przebaczyć ci te, które popełnisz.(…)Bóg nas kocha, zanim się wydarzą nasze grzechy, a kiedy się wydarzą, nic złego w tej relacji nie zmieni. Miłość Boga jest uprzednia i bezwarunkowa. W tym nie zawiera się żadna zachęta do grzeszenia, ale to byś odkrył w jak szalony sposób kocha cię Bóg, i byś czuł się zaakceptowany takim, jakim jesteś! – zaznaczył łódzki pasterz.

Zobacz zdjęcia: Łódź: odpust św. Stanisława Kostki w WSD

- Mówię do was ojcowie… znacie Go? Bo tylko w takiej mierze jakiej Go znacie, możecie być ojcami! Jak Go nie znasz, to jest pytanie – czy to, co przekazujesz ludziom, jest rzeczywiście życiem z Boga? Może wcale nie przekazujesz życia Bożego, ale przekazujesz coś zupełnie innego! On ustanawia zasady – w tym wymiarze duchowym - jest to o wiele ważniejsze, niż w wymiarze naturalnym. Kościół jest Jego, od początku do końca jest Jego. – podkreślił arcybiskup.

Na wspólnej modlitwie obok kleryków łódzkiego WSD, obecni byli bracia franciszkanie z WSD w Łodzi – Łagiewnikach, klerycy z Archidiecezjalnego Misyjnego Seminarium Redmptoris Mater, alumni z Seminarium 35+, alumni z WSD w Łowiczu (który należy do metropolii łódzkiej) profesorowie, wykładowcy, siostry zakonne oraz pracownicy świeccy seminarium.

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi p.w. św. Stanisława Kostki i św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało powołane do istnienia 9 sierpnia 1921 roku przez ówczesnego ordynariusza diecezji łódzkiej – ks. bpa Wincentego Tymienieckiego, a pierwszym rektorem seminarium został ks. Jan Krajewski. Aktualnie w seminarium studiuje 51 alumnów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Gądecki: forma pogrzebu oczyszczeniem Kościoła poznańskiego

2019-11-18 11:36

msz / Poznań (KAI)

Jestem przekonany, że sytuacja w której znaleźliśmy się dzisiaj posłuży do oczyszczenia Kościoła poznańskiego – powiedział po pogrzebie abp. Juliusza Paetza abp Stanisław Gądecki.

episkopat.pl
Abp Stanisław Gądecki

Publikujemy tekst oświadczenia, jakie metropolita poznański wypowiedział podczas dzisiejszego briefingu w Poznaniu:

„W związku ze śmiercią ks. abp. Juliusza Paetza pragnę podkreślić kilka faktów z przeszłości i – za pośrednictwem środków społecznego przekazu – zwrócić się do wszystkich z krótkim przesłaniem: 2001 – komisja kierowana przez abp. Antoniego Stankiewicza dla zbadania wiarygodności oskarżeń przekazała swoje wnioski Stolicy Apostolskiej, 2002 – św. Jan Paweł II przyjął dymisję abp. Juliusza Paetza, 2002 – kard. Giovanni Battista Re zalecił, aby abp senior nie przewodniczył publicznym czynnościom liturgicznym, 2002 – św. Jan Paweł II potwierdził tę decyzję, 2013 – kard. Tarcisio Bertone zachęcił abp. seniora do życia w odosobnieniu, do przemyśleń i modlitwy, wezwanie to zostało powtórzone przez nuncjusza Celestino Migliore w 2016 r.

Dzisiaj rano miała miejsce Msza św. pogrzebowa w katedrze poznańskiej, miejscem pochówku abp. seniora będzie cmentarz parafialny rodziny zmarłego na poznańskiej Starołęce.

W trosce o jedność Kościoła proszę wszystkich wiernych o to, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu.

Jestem przekonany, że sytuacja w której znaleźliśmy się dzisiaj posłuży do oczyszczenia Kościoła poznańskiego”.

Przeczytaj także: Abp Paetz nie został pochowany w katedrze
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Już jutro pierwsza debata „Myśląc z Wyszyńskim”

2019-11-20 17:36

Łukasz Krzysztofka

21 listopada pod hasłem „Dlaczego Prymas Tysiąclecia? Co zawdzięczamy kard. Stefanowi Wyszyńskiemu?” w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbędzie się pierwsza debata z cyklu „Myśląc z Wyszyńskim”.

Łukasz Krzysztofka

Debaty odbywać się będą w każdy trzeci czwartek miesiąca - w ramach przygotowań do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego - i poświęcone będą nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Poruszane na nich będą także aktualne tematy będące wyzwaniami dla człowieka, społeczeństwa i Kościoła.

Spotkania będą miały charakter otwarty i będą odbywały się z udziałem ekspertów, w tym historyków i biografów. Każda debata przebiegać będzie według podobnej formuły. Rozpocznie ją krótkie wprowadzenie, po którym uczestnicy wysłuchają 20-minutowego wykładu przygotowanego przez głównego prelegenta. Następnie głos zabiorą dwaj inni prelegenci, a po ich wystąpieniach przewidziano dyskusję z możliwością zadawania pytań z sali. Na zakończenie debatę podsumują prelegenci.

W ramach cyklu „Myśląc z Wyszyńskim” przewidziano siedem debat. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 listopada 2019 roku o godzinie 18.00. Wezmą w nim udział: prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Jan Żaryn oraz dr Ewa Czaczkowska.

W kolejnych miesiącach poruszane będą następujące tematy:

Grudzień 2019: „Rodzina. Wyzwania i szanse współczesnej rodziny”.

Styczeń 2020: „Prawda antropologiczna: mężczyzną i kobietą zrodził ich”.

Luty 2020: „Czas to miłość”.

Marzec 2020: „Praca – przymus czy szansa?”.

Kwiecień 2020: „W służbie dobra wspólnego. Polityka, naród, państwo”.

Maj 2020: „Nigdy jeden przeciw drugiemu. Kard. Karol Wojtyła i Prymas Stefan Wyszyński – komplementarność charyzmatów”.

Organizatorem debat jest Archidiecezja Warszawska we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie, Instytutem Prymasa Wyszyńskiego, Mt5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Spotkania będzie można na żywo oglądać w internecie na stronie www.archidiecezja.warszawa.pl oraz kanale YouTube - https://youtu.be/Vn7gLDFgwn8

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem