Reklama

Niedziela Małopolska

Kraków: katecheci filarem moralnym w szkole w gronie uczniów, nauczycieli i rodziców

„Misje i odpowiedzialność w katechezie szkolnej i parafialnej” to temat tegorocznych Dni Katechetycznych, które odbyły się dnia 29 sierpnia w Centrum Św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie na Białych Morzach. To doroczne spotkanie ma miejsce tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i jest okazją do podsumowania dotychczasowej pracy katechetycznej oraz nakreślenia planów na przyszłość. Spotkaniu zorganizowanemu przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej przewodniczył arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski, w obecności księży biskupów pomocniczych. W sesji przedpołudniowej wzięli udział księża pracujący w duszpasterstwie parafialnym i w katechezie. Sesję popołudniową zdominowali katecheci świeccy i siostry zakonne.

Fot. Joanna Adamik/archidiecezja krakowska

W programie Dni Katechetycznych znalazły się zarówno wystąpienia abp. Marka Jędraszewskiego, ks. Macieja Będzińskiego, sekretarza krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. Rafała Cyfki ze stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, jak i zaproszonych gości.

Jako pierwszy wystąpił wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który podziękował katechetom za ich sumienną pracę, obecność w szkole oraz życzył, aby nowy rok szkolny był dobrym czasem kształtowania charakteru młodego pokolenia Polaków.

Następnie głos zabrała Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, która najpierw podziękowała katechetom za pomoc w przeprowadzeniu egzaminów szkolnych podczas nauczycielskich strajków, podkreślając, że katecheci zawsze stoją przy uczniu i on jest dla nich najważniejszy. Mówiła także o współczesnych niebezpieczeństwach i zagrożeniach ideologią gender i LGBT, które uderzają najpierw w dzieci i młodzież. Pani kurator prosiła, aby katecheci byli filarem moralnym w szkole w gronie uczniów, nauczycieli i rodziców. Zachęcała, by służyli uczniom także poprzez prowadzenie kół dyskusyjnych i organizowanie wspólnych wyjazdów. Uczeń jest wartością, dlatego należy mądrze kształtować jego człowieczeństwo - przypomniała.

Reklama

Arcybiskup Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na coraz częstsze przykłady nietolerancji wobec Kościoła. Totalitaryzm jest zagrożeniem dla praw człowieka i ludzkości – stwierdził. Każda osoba jest wezwana do zbawienia, o ile zechce się nawrócić. Przytoczył „Zapiski więzienne” kard. Stefana Wyszyńskiego, w których Prymas Tysiąclecia wyznał, że przebaczył Bolesławowi Bierutowi, swemu oprawcy i modli się za niego. Do modlitwy za nieprzyjaciół zaprasza nas Jezus Chrystus, wzywając jednocześnie do nawrócenia. Zgoda narodowa jest możliwa, gdy uznamy prawdę kim jest człowiek i przyznamy się do błędu – powiedział Metropolita Krakowski. Jak zapewnić ochronę młodego pokolenia przed niewłaściwymi ideologiami i współczesnymi zagrożeniami? – pytał. Katecheci prezentują w szkole chrześcijańską wizję człowieczeństwa, zgodnie z własnym sumieniem i preambułą prawa oświatowego, ale to nie wystarcza. Trzeba, aby sami rodzice zwracali baczną uwagę na to, w jakich zajęciach w szkole biorą udział ich dzieci. Tzw. zajęcia antydyskryminacyjne mogą stać się okazją do ideowej indoktrynacji dzieci, niezgodnie z wyznawanym przez rodziców systemem wartości. Potrzebna jest więc postawa czujności i rodzicielskiej odpowiedzialności.

„Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie” – to hasło ogłoszonego przez papieża Franciszka nadzwyczajnego miesiąca misyjnego, który przypada w październiku.

Ks. Tadeusz Dziedzic, dyrektor archidiecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych, zachęcał, aby parafie ożywiły ducha misyjnego zapraszając misjonarzy i siostry klawerianki z Nigerii, które już mówią trochę po polsku. Wielkim skarbem dla młodych Kościołów na misjach jest pomoc duchowa i materialna, stąd pojawił się apel o intencje modlitwene, które można zlecić różom różańcowym i grupom modlitewnym w parafiach. Następnie głos zabrał ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, który stwierdził, że tam gdzie są misje, tam jest wiosna Kościoła. Jako ochrzczeni jesteśmy wszyscy wezwani, aby podjąć misję Kościoła i Chrystusa. Trzeba nieustannie ożywiać i omadlać to dzieło. Drogą są Papieskie Dzieła Misyjne, rozprzestrzenione na całym świecie. Prelegent zachęcał między innymi do podejmowania duchowej adopcji kleryków z krajów misyjnych.

Reklama

Ks. Andrzej Kielian, dyrektor Wydziału Katechetycznego KM w Krakowie, przedstawił dane liczbowe dotyczące zatrudnienia katechetów w poszczególnych rejonach naszej archidiecezji. Katechizuje łącznie blisko 1500 osób. Zwrócił też uwagę na 2-letni cykl kształcenia nowych katechetów, w ramach studium podyplomowego. Ważną kwestią podniesioną przez ks. Dyrektora jest pogłębienie życia i praktyk sakramentalnych wśród uczniów klas IV - VI, a także pomoc w prowadzeniu przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania, świadczona przez zaangażowanych młodych z innych wspólnot.

Ciekawy był głos ks. Rafała Cyfki z międzynarodowej organizacji katolickiej „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, który przypomniał, że chrześcijanie są dziś w świecie najbardziej prześladowanym wyznaniem. Aż 327 milionów chrześcijan (co 7. chrześcijanin) realnie cierpi za wiarę w Chrystusa. Ks. Cyfka zachęcił zebranych do odwiedzenia wystawy w Krakowie przy ul. Stradomskiej 6, obrazującej rozmiary tego problemu w świecie.

Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, ks. Jacek Kurzydło, przedstawił propozycję edukacyjną tej placówki, zachęcając do odwiedzin w muzeum oraz uczestnictwa w tzw. lekcjach muzealnych.

Dni Katechetyczne zakończyła wspólna modlitwa oraz błogosławieństwo końcowe ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, którego udzielił zebranym wraz z obecnymi księżmi biskupami: Janem Szkodoniem, Janem Zającem, Damianem Muskusem i Januszem Mastalskim.

2019-09-03 11:32

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Mama, która przebaczyła

2020-05-20 11:37

Niedziela Ogólnopolska 21/2020, str. 15

[ TEMATY ]

świadectwo

Krzysztof Tadej

Franciszka Strzałkowska – mama o. Zbigniewa Strzałkowskiego, błogosławionego z Pariacoto

Siedzieliśmy przy stole. W rękach pani Franciszka trzymała różaniec. Zobaczyłem w jej oczach ból. Za chwilę miała mówić o synu, który został zamordowany. To, co później usłyszałem, świadczy o jej świętości.

Franciszka Strzałkowska mieszkała w Zawadzie k. Tarnowa. Razem z mężem zajmowała się małym gospodarstwem rolnym. Państwo Strzałkowscy mieli trzech synów: Bogdana, Andrzeja i Zbigniewa. Ostatni z nich chciał zostać kapłanem. Franciszka Strzałkowska wspominała: – Dobrym dzieckiem był. Posłusznym. Chodził do kościoła. Był lektorem, ministrantem. Szanował ludzi starszych, nauczycieli. Dużo się modlił.

Zbigniew Strzałkowski w 1979 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Pragnął naśladować św. Franciszka i Maksymiliana Kolbego. Był niezwykle utalentowany. Po święceniach został wicerektorem Niższego Seminarium Duchownego w Legnicy. W 1988 r. wyjechał na misję do Peru. Pani Franciszka była zaniepokojona: – Mówiłam, że tam może być różnie. Zawsze się modliłam, żeby wytrwał, był dobrym kapłanem i żeby nic się tam nie stało – podkreśliła.

Syn pani Franciszki pojechał do Peru razem z o. Jarosławem Wysoczańskim. Zamieszkali w Pariacoto – małej, biednej miejscowości w peruwiańskich Andach. Rok później dołączył do nich o. Michał Tomaszek. Zbigniew Strzałkowski pisał do rodziny uspokajające listy. Nie chciał, żeby ktoś z bliskich dowiedział się o jego codziennych problemach. A tych nie brakowało. Parafia, którą objęli polscy misjonarze, była ogromna. Jej obszar można porównać z terenem, jaki zajmuje przeciętna polska diecezja. Znajdowały się tam siedemdziesiąt trzy wsie. Niektóre położone prawie 4 tys. m n.p.m. Polscy zakonnicy do wielu miejsc musieli dojeżdżać konno. Podróż do najdalszej wsi zajmowała 24 godziny.

Obok trudnych warunków problemem była działalność lewicowej terrorystycznej organizacji Świetlisty Szlak. Terroryści zamierzali wywołać rewolucję przy pomocy niezadowolonych mieszkańców wsi i miasteczek. Napadali na posterunki policyjne, podkładali ładunki wybuchowe. W Pariacoto większość ludzi nie popierało tych działań. Uczestniczyli w Mszach św., podziwiali Polaków, których życie wypełniały modlitwa, katechezy i organizowanie pomocy dla innych. To nie podobało się terrorystom. 9 sierpnia 1991 r. zostali przez nich zastrzeleni o. Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałkowski. Ojciec Jarosław Wysoczański przeżył – w tym czasie był w Polsce.

W 2015 r., przed beatyfikacją polskich zakonników, realizowaliśmy film pt. Życia nie można zmarnować. W Zawadzie mama Zbigniewa mówiła, że wiadomość o śmierci syna całkowicie zmieniła jej życie: – Żyje się, bo się żyje, ale już nic nie cieszy. Pozostał ból. Pocieszenie można znaleźć tylko u Pana Boga i Matki Najświętszej. I dodała: – Mordercy za to, co zrobili, odpowiedzą przed Panem Bogiem. Niech to już Pan Bóg osądzi, a ja nie mam pretensji. Ani jednej złej myśli na nich.

Przed śmiercią Franciszka Strzałkowska udzieliła ostatniego wywiadu. Brat Jan Hruszowiec, promotor kultu męczenników, zanotował słowa tej świętej kobiety: „Trzeba się pogodzić z losem i po prostu przebaczyć. Nie życzę nikomu nic złego, nawet tym zabójcom. Nie czuję żadnego żalu w sercu do morderców, tylko przebaczenie. I życzę każdemu, żeby umiał przebaczyć, bo jak się żyje z darem przebaczenia, to się żyje piękną miłością”. Franciszka Strzałkowska zmarła w 2018 r.

CZYTAJ DALEJ

16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej wsparciem dla opieki medycznej i służb sanitarnych

2020-05-27 16:49

Materiały prasowe WOT

Od pomiaru temperatury pacjentów i personelu, poprzez selekcję osób wchodzących, regulację ruchu, transport i rozładunek medykamentów, organizację tymczasowych izb przyjęć, dekontaminację pomieszczeń, aż po pobieranie wymazów – to zakres wsparcia jakiego udzielają terytorialsi i podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych w szpitalach i placówkach medycznych na terenie Dolnego Śląska.

Ok. 80. terytorialsów i podchorążych pełni służbę w ponad 11 szpitalach i placówkach medycznych Dolnego Śląska. Lista zadań jakie wykonują żołnierze-ochotnicy jest długa i uzależniona od potrzeb danej placówki. Działania obejmują nie tylko szpitale zakaźne, ale także onkologiczne czy ogólnoprofilowe.

Wszędzie tam, gdzie żołnierze AWL i 16 DBOT pełnią służbę, w znacznym stopniu odciążają personel medyczny. Dzięki temu pielęgniarki i ratownicy medyczni mogą skupić się na ratowaniu zdrowia i życia pacjentów.

Żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Akademii Wojsk Lądowych można spotkać przed szpitalami, jako wzmocnienie ochrony i monitorowanie dostępu do tych placówek. Zajmują się także selekcją osób wchodzących na teren szpitala (triaż) i kierowaniem na oddziały (w tym w specjalnie przygotowanych namiotach wojskowych, które służą za tymczasowe izby przyjęć).

– Żołnierze naszej brygady przy wsparciu żołnierzy z Akademii Wojsk Lądowych prowadzą takie działania m. in. w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Onkologii, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, Szpitalu Miejskim w Bolesławcu jak i w innych szpitalach na terenie Dolnego Śląska – mówi kpt. Renata Mycio, oficer prasowy 16 Dolnośląskiej Brygady OT. – Skierowaliśmy tam do służby żołnierzy, którzy służą w systemie zmianowym. Żołnierze identyfikują się z lokalną społecznością i bardzo pozytywnie odbierają to, że mogą działać w tych szpitalach.

Trudne i odpowiedzialne zadanie stoi przed żołnierzami pobierającymi wymazy. Pełnią je ochotnicy posiadający odpowiednie kompetencje co najmniej ratownika medycznego oraz mający specjalne przeszkolenie. Takie dwu osobowe zespoły działają mobilnie, pobierając próbki w domach pomocy społecznej od pracowników i podopiecznych. Do tej pory zespoły wymazowe wydzielone z ramienia 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w skład których wchodzą m.in. żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa jak i żołnierze z 23 Pułku Artylerii z Bolesławca, prowadzili te działania już w ponad 20 DPS na terenie całego województwach, jednakże z dnia na dzień wsparcie to jest rozszerzane o kolejne placówki. Pobrano ponad 3000 wymazów które są po pobraniu transportowane do wrocławskich laboratoriów.

– Na zlecenie wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonujemy wymazy w Domach Pomocy Społecznej a następnie przewozimy te próbki do laboratorium we Wrocławiu, które przeprowadza ich badania – mówi kpt. Mycio.

W niektórych szpitalach siły AWL i 16 DBOT wykorzystywane są również do przewozu i rozładunku leków, przenoszenia sprzętu, przygotowania sal szpitalnych, przygotowania stref brudnych/czystych, czy dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych. W szpitalu w Wołowie i przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu terytorialsi ponadto rozstawiali polowe izby przyjęć.

Wsparcie opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem to również działania pomocowe skierowane do personelu medycznego. Obecnie, w porozumieniu ze Wspólnotą Pokoleń żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej codziennie dostarczają dla personelu medycznego ponad 500 gorących posiłków.

Od 18 marca br. WOT prowadzi pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Każdego dnia w bezpośrednie działania zaangażowanych jest ponad 4 tys żołnierzy, w tym podchorążych Akademii Wojskowych. Celem operacji jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

W ramach „Odpornej Wiosny” dolnośląscy terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywających w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia psychologicznego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję