Reklama

Myśl na tydzień - abp Marek Jędraszewski

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

27.02.2024 – 05.02.2024
Kapłan musi wiedzieć, jakie jest imię Boga, którego głosi, i całe życie kapłańskie, każdy gest jego życia musi być „tak” na chwałę Ojca.

20.02.2024 – 26.02.2024
Doświadczenie wolności dzieci Bożych jest możliwe dzięki osobiście potwierdzonej wierze w Boga w Trójcy Świętej Jedynego

13.02.2024 – 19.02.2024
W sercu każdego człowieka, w sumieniu każdego człowieka jest zapisane: nie zabijaj.

06.02.2024 – 12.02.2024
Człowiek prawdziwie szczęśliwy to ten, który potrafi kochać – Boga całym sercem, drugiego człowieka jak siebie samego.

30.01.2024 – 5.02.2024
Staje przed nami wielkie zadanie obrony życia przez modlitwę, przez post, przez świadectwo o świętości życia.

23.01.2024 – 29.01.2024
Chrystus jest drogą. Jest tym, który nas prowadzi.

16.01.2024 – 22.01.2024
Nastał czas nowych zmagań o wolność, ku której „wyswobodził nas Chrystus”.

9.01.2024 – 15.01.2024
Człowiek staje się w pełni człowiekiem tylko wtedy, kiedy daje coś z siebie bezinteresownie dla drugiego człowieka.

2.01.2024 – 8.01.2024
Budujcie swoją nadzieję na Chrystusie, który nieustannie przychodzi, by rodzić się w naszych sercach.

26.12.2023 – 1.01.2024
Bóg dał nam swojego Syna, by człowiek mógł zrozumieć siebie.

19.12.2023 – 25.12.2023
Nieśmy wszystkim ten Pokój, który zstąpił z Nieba! Głośmy światu Chrystusa!

12.12.2023 – 18.12.2023
Człowiek nie jest produktem, człowiek jest owocem miłości małżeńskiej.

5.12.2023 – 11.12.2023
Łącząc się na nowo, pogłębiając jeszcze bardziej swe więzy z Chrystusem, trzeba iść na spotkanie świata.

14.11.2023 – 20.11.2023
Chrystus zmartwychwstały, który pokonał śmierć, znajduje się w centrum naszej chrześcijańskiej wiary, jest źródłem nadziei.

7.11.2023 – 13.11.2023
Bóg nigdy nie odstąpi od tego, co postanowił.

31.10.2023 – 6.11.2023
Każda Msza św. to uczestnictwo w tajemnicy prawdy, głoszonej przez Chrystusa.

24.10.2023 – 30.10.2023
Jeden jest Bóg i Ojciec nasz.

17.10.2023 – 23.10.2023
Postawa wewnętrznego spokoju, a jednocześnie solidarnego otwarcia się na potrzeby innych, wynika z tego, że jest Bóg, w którym chrześcijanin pokłada nadzieję.

10.10.2023 – 16.10.2023
Naszym obowiązkiem jest, aby światło, którym świecił kard. Wyszyński dla Kościoła i dla Polski, świeciło ciągle coraz bardziej jasnym blaskiem.

3.10.2023 – 9.10.2023
Przez modlitwę różańcową nasze dłonie i serca łączą się z naszym Zbawicielem i Odkupicielem, i Jego Matką.

26.09.2023 – 2.10.2023
Ilekroć człowiek odrzucał Boga, tylekroć przekreślał siebie, własną godność, swoje powołanie do wieczności, swoje człowieczeństwo.

19.09.2023 – 25.09.2023
Trzeba dzisiaj odważnych wyznań, że każde dziecko jest kochane, oczekiwane, że jest cudem życia.

12.09.2023 – 18.09.2023
Miłosierną miłość można przyjąć, tylko będąc człowiekiem pokornym.

5.09.2023 – 11.09.2023
Żeby się ocalić, trzeba wiedzieć, z jakiej ziemi wyrastamy i w jaką ziemię musimy się zakorzeniać.

15.08.2023 – 21.08.2023
Łaska, by wyjść z zagrożeń, jest w samym Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

8.08.2023 – 14.08.2023
Nie zginiemy, jeśli będziemy sługami Maryi.

1.08.2023 – 7.08.2023
Ostatecznie to Jezus zwyciężył zło, grzech, śmierć. Wszyscy, którzy łączą z Nim swój los, są zwycięzcami.

18.07.2023 – 24.07.2023
Na nas spoczywa dzisiaj wielkie dzieło głoszenia obolałej ludzkości współczesnej niezmierzonych bogactw Bożego Miłosierdzia.

11.07.2023 – 17.07.2023
Jesteście z rodu ludzi zawierzenia, którzy dla innych swoją wiarą, ufnością i oddaniem Bogu stają się umocnieniem i wzorem życia.

4.07.2023 – 10.07.2023
Kto mocą Ducha Świętego wyzna wiarę w Trójcę Przenajświętszą, objawioną nam przez Jezusa Chrystusa, ten będzie zbawiony i będzie miał życie wieczne.

27.06.2023 – 3.07.2023
W ramach tej najbardziej podstawowej struktury społecznej, jaką jest małżeństwo i rodzina, można doświadczyć tego, że się jest Chrystusowym przyjacielem.

20.06.2023 – 26.06.2023
Potrzeba heroicznej pracy, która przyniesie plon obfity, aby Polska prawdziwie zmartwychwstała.

13.06.2023 – 19.06.2023
Mamy robić miejsce dla Boga, który jest miłością.

6.06.2023 – 12.06.2023
Jedynie Jezus Chrystus jest naszym pokojem i naszym pojednaniem.

30.05.2023 – 5.06.2023
Bóg chce, aby każdy człowiek był „mądrym bankierem”, umiejącym dotrzeć do świata wartości i właściwie je uporządkować.

23.05.2023 – 29.05.2023
Dzisiaj prawda i prawe sumienie jest szansą osiągnięcia spełnienia człowieczeństwa przez każdego z nas.

16.05.2023 – 22.05.2023
To ważne, żeby przyciągać dzieci do Boga od najmłodszych lat. To dzieci są przyszłością naszego Kościoła.

9.05.2023 – 15.05.2023
Nie zginiemy, jeśli będziemy sługami Maryi.

2.05.2023 – 8.05.2023
Święty Stanisław stał się patronem ładu moralnego w naszej ojczyźnie i punktem odniesienia dla wszystkich, którzy mają odwagę upomnieć się o ten ład.

25.04.2023 – 1.05.2023
Oddając cześć Chrystusowi, chcemy razem z Nim odnosić zwycięstwa osobiste i w życiu narodu.

18.04.2023 – 24.04.2023
My natomiast, kolejne pokolenia uczniów Apostołów, nie widzieliśmy, nie dotykaliśmy, nie słyszeliśmy osobiście Chrystusa, a wierzymy, a kochamy, a mamy nadzieję.

11.04.2023 – 17.04.2023
Europa, aby przetrwać i ocalić się, potrzebuje Bożego miłosierdzia, którego musimy być świadkami.

4.04.2023 – 10.04.2023
Bo w krzyżu jest nadzieja zbawienia, bo w nim jest zwycięstwo.

28.03.2023 – 3.04.2023
Chcemy trwać przy Chrystusie, który jest Zmartwychwstaniem i Życiem, wierząc głęboko, że każdy człowiek nosi w sobie szczególne podobieństwo do Boga.

21.03.2023 – 27.03.2023
Mamy kochać Boga, stawiając Go jako pierwszego, kochając jednocześnie drugiego człowieka.

14.03.2023 – 20.03.2023
Pochodzący z rodu Dawida św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, wszedł w historię zbawienia z woli Najwyższego.

7.03.2023 – 13.03.2023
Żeby przyszło zwycięstwo, trzeba o nie walczyć. Przyjdzie przez Maryję, ale walczyć to my musimy.

28.02.2023 – 6.03.2023
Kto odwraca się od Chrystusa i zaprzecza swej chrześcijańskiej tożsamości, dla świata przestaje mieć znaczenie.

21.02.2023 – 27.02.2023
Odrzucenie Boga nie czyni człowieka bardziej wolnym. Naraża go raczej na różne formy zniewolenia.

14.02.2023 – 20.02.2023
Kiedy odrzuca się Boga, zaczynają się w obrazie tego świata daleko idące rysy, konflikty, napięcia, chaos.

7.02.2023 – 13.02.2023
Bądźmy świadkami Chrystusa i solą tego świata!

31.01.2023 – 6.02.2023
Pan Bóg wzywa nas, byśmy stawali się znakiem sprzeciwu dla świata, myśląc o swoim życiu nie w kategoriach codziennego sukcesu, ale w perspektywie krzyża i zmartwychwstania.

24.01.2023 – 30.01.2023
Jezus przyszedł na świat z miłości Boga do człowieka, dlatego od Niego mamy uczyć się miłości do innych ludzi, a także do ojczyzny.

17.01.2023 – 23.01.2023
Wiara jest łaską, którą daje Bóg. Nie my jesteśmy panami tej łaski, ale mamy służyć ludziom głoszeniem Ewangelii po to, aby byli pełni Bożej radości.

10.01.2023 – 16.01.2023
Dzięki Jezusowi Chrystusowi wiemy, kim naprawdę jesteśmy, do czego zostaliśmy powołani i na czym polega nasza nadzieja.

3.01.2023 – 9.01.2023
Bramy piekielne nie przemogą Kościoła, który głosi prawdę o Bogu i człowieku.

27.12.2022 – 2.01.2023
Uwierz, że Bóg jest Panem dziejów i historii; broń swej wiary, broń własnej tożsamości, nie bój się!

20.12.2022 – 26.12.2022
Chrystusowy pokój tym zasadniczo różni się od pokoju, który daje świat, że jest oparty na miłości i z miłości wypływa.

13.12.2022 – 19.12.2022
Mamy prawo czuć się rodziną Jezusa i powody ku temu, by być przekonanymi, że jesteśmy bliscy Jego sercu.

6.12.2022 – 12.12.2022
Bo musi zwyciężyć prawda, bo triumf musi należeć ostatecznie do Bożej miłości.

29.11.2022 – 5.12.2022
Szczęście człowieka jest wtedy, kiedy przyjmuje Boga i odkrywa swoją godność w tym, że jest przedłużeniem stwórczych rąk Najwyższego.

15.11.2022 – 21.11.2022
Polska ciągle odzyskuje prawdę o sobie, staje się coraz bardziej tożsama, świadoma swej wspaniałej przeszłości, dumna z obecnych osiągnięć i ufnie patrząca w przyszłość.

8.11.2022 – 14.11.2022
To przejaw szczególnego humanizmu – wejście Boga w rzeczywistość człowieka.

1.11.2022 – 7.11.2022
To ubodzy nas ewangelizują, pomagając nam odkrywać każdego dnia piękno Jezusowych wskazań.

25.10.2022 – 31.10.2022
Musimy mieć na co dzień doświadczenie wiary, która nas uzdrawia i która pozwala nam wiernie podążać za Chrystusem w obecnych czasach.

18.10.2022 – 24.10.2022
Najważniejszym kryterium tego, jak mamy kochać drugiego człowieka, jest sam Chrystus, który „do końca nas umiłował” i oddał za nas swe życie.

11.10.2022 – 17.10.2022
Prawdziwa wiara każe dostrzec wielkie rzeczy, które dzięki Bożej łasce dzieją się w naszym życiu, i za nie dziękować.

4.10.2022 – 10.10.2022
Przyszło nam żyć w czasach, kiedy kolejne zwycięstwo Matki Najświętszej jest nam niezwykle potrzebne.

27.09.2022 – 3.10.2022
Przez Różaniec przemieniamy siebie, a dokładniej Bóg nas wtedy przemienia swoją łaską.

20.09.2022 – 26.09.2022
Związani ze Świętą Rodziną potrafi my przeżyć nawet największe burze i nieszczęścia osobiste, dziejowe i kulturowe.

13.09.2022 – 19.09.2022
Trzeba odbudować naszą ojczyznę nie tylko w wymiarze materialnym, ale także, gdy chodzi o jej etos, o wartości, którymi się ma kierować.

6.09.2022 – 12.09.2022
W krzyżu objawiła się w sposób jedyny i niepowtarzalny solidarność Boga z losem człowieka, dla dobra tego człowieka.

30.08.2022 – 5.09.2022
Brońcie krzyża, przez trud i radość wiary budujcie ojczyznę.

22.08.2022 – 29.08.2022
Od chwili chrztu św. nasza cielesność naznaczona jest znakiem świętości samego Boga.

16.08.2022 – 22.08.2022
Niech nasza modlitwa będzie ważnym przyczynkiem do budowania prawdziwie braterskiego społeczeństwa w Europie.

9.08.2022 – 15.08.2022
Kto ma Chrystusa w swoim sercu, ten promieniuje pokojem.

2.08.2022 – 8.08.2022
Nie ma nowego człowieka poza człowiekiem w Jezusie Chrystusie.

26.07.2022 – 1.08.2022
Świat potrzebuje światła i prawdziwego smaku życia.

19.07.2022 – 25.07.2022
Mówienie, że cały Kościół jest zły, jest po prostu nieprawdą, a przez to wielką krzywdą wyrządzaną ogromnej większości wspaniałych i gorliwych kapłanów.

12.07.2022 – 18.07.2022
Bogu zależy, żeby nie zginął nikt – żaden człowiek.

5.07.2022 – 11.07.2022
W ramach tej najbardziej podstawowej struktury społecznej, jaką jest małżeństwo i rodzina, można doświadczyć tego, że się jest Chrystusowym przyjacielem.

28.06.2022 – 4.07.2022
Maryja stała się przykładem dla wszystkich wierzących, jak służyć Chrystusowi do końca, jak przyjmować do swojego serca dary Ducha Świętego i jak nimi żyć.

21.06.2022 – 27.06.2022
Miłość jest także solą w czasach zatraty smaku autentycznej wolności. Jeśli prawdziwie kochasz, jesteś autentycznie wolny.

14.06.2022 – 20.06.2022
Nasza era naznaczona jest głoszeniem prawdy o Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

7.06.2022 – 13.06.2022
Otwórzcie się na dary Ducha Świętego, aby z krzyżem Chrystusowym iść zwycięsko przez całe życie.

31.05.2022 – 6.06.2022
Wiemy, dokąd zmierzamy, a ponieważ wierzymy w Chrystusa, mamy pewność, że On przyzna się kiedyś do nas i wprowadzi nas do szczęścia wiecznego.

24.05.2022 – 30.05.2022
Mocą Ducha Świętego trwajmy przy krzyżu, w którym jest nasze zbawienie.

17.05.2022 – 23.05.2022
Świat potrzebuje dzisiaj jednoznacznych świadków Chrystusowej wiary.

10.05.2022 –16.05.2022
Prawdziwy pokój między narodami i państwami może i powinien być budowany na ewangelicznych zasadach miłości, sprawiedliwości, przebaczeniu i wzajemnym zrozumieniu.

3.05.2022 – 9.05.2022
Gdy jest w poszczególnych narodach prawdziwy patriotyzm, może budować się wielka rodzina ludzka i wznosić gmach cywilizacji miłości.

26.04.2022 – 2.05.2022
Nasze życie jest otwarte na wieczność i nieśmiertelność.

19.04.2022 – 25.04.2022
Zbrodnia Katyńska (…) będzie także świadectwem tego, że ludzie i narody potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – wybrać wolność i obronić prawdę.

12.04.2022 – 18.04.2022
Życie wieczne zaczyna się w chwili, w której człowiek poznaje prawdziwego Boga i Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa.

5.04.2022 – 11.04.2022
Jedynie Jezus może otworzyć drogę do życia wiecznego.

29.03.2022 – 4.04.2022
Mamy być świadkami radykalności Ewangelii Chrystusa. Mamy przedłużać wobec nieszczęsnych ludzi dotkniętych katastrofą wojny Jego dobroć.

22.03.2022 – 28.03.2022
Bóg żąda od nas serc, które pokochają Go ze wszystkich sił.

14.03.2022 – 21.03.2022
Życie Boże wymaga podjęcia całego trudu codzienności, bo niełatwo dźwigać swój krzyż, a nikt z nas nie jest od niego wolny.

8.03.2022 – 14.03.2022
Nie ulegajmy jakiemukolwiek zniechęceniu czy też zmęczeniu w niesieniu pomocy innym.

28.02.2022 – 07.03.2022
Niech dobro, które jest w nas, wzrasta i pomnaża się, abyśmy byli silni tą dobrocią, która płynie od Boga.

22.02.2022 – 28.02.2022
Tylko miłość do Boga, tylko poczucie, że wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, może nas ocalić.

15.02.2022 – 21.02.2022
Jako naród i jako państwo możemy przetrwać tylko wtedy, kiedy będziemy wierni Bogu.

8.02.2022 – 14.02.2022
Ilekroć będziemy wracać do Boga, zawsze będziemy mieć pewność, że przetrwamy nawałę i niebezpieczeństwa, które płyną ze współczesnej kultury.

1.02.2022 – 7.02.2022
Nie bójcie się radykalizmu Ewangelii. Ona jest ciągle żywa i daje autentyczną radość, poczucie siły i szczęścia.

25.01.2022 – 31.01.2022
Objawianie się Pana Boga w ludzkiej historii dokonuje się ciągle.

18.01.2022 – 24.01.2022
Przywróćmy w sobie i wokół siebie Boży pokój. Wtedy zwyciężymy.

11.01.2022 – 17.01.2022
Świat nas nie zna, gardzi nami i nas nie rozumie, ale mimo tego mamy mówić mu o Bogu, który jest miłością.

4.01.2022 – 10.01.2022
Żeby być obdarzonym Chrystusem, który jest Pokojem, trzeba być człowiekiem dobrej woli.

28.12.2021 – 3.01.2022
Niech Nowy Rok będzie rokiem doświadczeń tego, jak bezmierne jest miłosierdzie Boże.

21.12.2021 – 27.12.2021
Trzeba pozwolić, aby blask bijący od Zbawiciela przepełnił nasze myśli i uczucia, tak jak wypełnił serca Maryi, Józefa, pasterzy obecnych ponad dwa tysiące lat temu w betlejemskiej grocie.

14.12.2021 – 20.12.2021
Niepokalana, czysta, wolna od grzechu, jest przede wszystkim wzorem tego, jak mamy żyć.

7.12.2021 – 13.12.2021
Zwycięstwo Chrystusa jest najpierw w naszym sercu, a później w życiu rodzinnym, społecznym i narodowym.

30.11.2021 – 6.12.2021
Wobec dramatu przemijania trzeba żyć nadzieją na życie wieczne.

23.11.2021 – 29.11.2021
Tam, gdzie człowiek wraca do siebie, tam może odnaleźć Pana Boga.

16.11.2021 – 22.11.2021
Ten świat domaga się świadków wiary w Chrystusa Jezusa, Zbawiciela świata. Domaga się jasnych obrońców krzyża.

9.11.2021 – 15.11.2021
Życie w swojej pełni jest relacją z Tym, który jest Źródłem życia.

2.11.2021 – 8.11.2021
Istnieje konieczność błagania Boga o wiarę, by móc być wolnym w wolnej Polsce.

26.10.2021 – 1.11.2021
Chcemy swoją moc budować na Bogu za przyczyną Przenajświętszej Matki Zbawiciela. Chcemy to czynić, czuwając i modląc się.

19.10.2021 – 25.10.2021
Uczcie siebie i wszystkich, zwłaszcza najbliższych, że miłość do Matki Najświętszej jest orężem w zmaganiu ze złem.

11.10.2021 – 18.10.2021
Nie wolno nam się lękać. Mamy obowiązek i wielkie zadanie, wszędzie gdzie jesteśmy, otwierać drzwi Chrystusowi.

5.10.2021 – 11.10.2021
Chrześcijaństwo jest tą religią, która pokazuje nieskończoności wiecznej szczęśliwości, do której prowadzi otwarcie się na Ewangelię.

28.09.2021 – 4.10.2021
Im więcej będzie w nas gotowości do modlitwy o miłosierdzie dla wszystkich, tym bardziej będziemy mieć pewność, że nie ulegamy temu światu.

21.09.2021 – 27.09.2021
Misją Kościoła jest otaczanie miłością chorych i cierpiących.

14.09.2021 – 20.09.2021
Jeżeli oddajemy się Matce Najświętszej, to mamy wszelkie podstawy i prawa do tego, żeby mówić do Jej Bożego Syna: „Jezu, ufam Tobie”.

06.09.2021 – 13.09.2021
Jeszcze Polska nie zginęła póki się modlimy.

30.08.2021 – 06.09.2021
Z dzieła wiary, trudu miłości i wytrwałości w nadziei, rodzi się nasze świadectwo chrześcijańskiego życia, które jako dar Ducha Świętego zwycięża ten świat i przemienia jego oblicze.

24.08.2021 – 30.08.2021
Jeśli będziemy się trzymać Maryi, nie utracimy nadziei, nie zatracimy naszej wiary.

17.08.2021 – 23.08.2021
Musimy współczuć naszej Ojczyźnie, czyli czuć nasz ból razem z nią, by ten ból przetworzyć w dobro, w lepszą przyszłość Polski i pokoleń, które będą kształtowały życie całej naszej Ojczyzny.

10.08.2021 – 16.08.2021
Świat z Chrystusem będzie bardziej rozsądny.

2.08.2021 – 9.08.2021
Wolność to wielki skarb, a jej obrona jest naszym zadaniem. To wielka godność człowieka, który dla wolności potrafi dać z siebie wszystko.

27.07.2021 – 2.08.2021
Chrystus jest jedynym kluczem do zrozumienia tego, kim jestem jako człowiek. On odsłania człowiekowi jego godność Bożego dziecka.

20.07.2021 – 26.07.2021
Wiele zależy od tego, by iść za głosem Boga. W nieznane, w niepewność, ale do końca Mu ufając.

13.07.2021 – 19.07.2021
Fundamentem szacunku i umiłowania ojczyzny jest tylko Bóg.

05.07.2021 – 12.07.2021
Chrześcijanin to człowiek idący przez życie z podniesionym czołem, nie ma się czego lękać, bo Pan Bóg jest z nim.

29.06.2021 – 5.07.2021
Polska jest wszędzie tam, gdzie razem z rodakami są polscy kapłani.

22.06.2021 – 28.06.2021
Przynagla nas miłość Chrystusa, byśmy się modlili, byśmy nieśli wsparcie, by na każdą i każdego z nas można było liczyć.

15.06.2021 – 21.06.2021
Historia to nie jest tylko przeszłość. Historia to jest to, co dzieje się dzisiaj i co wydarzy się w przyszłości.

8.06.2021 – 14.06.2021
Chrystus jest kluczem dla każdego – także niewierzącego – człowieka, by mógł zrozumieć siebie, swoją godność, wielkość, przeznaczenie.

1.06.2021 – 7.06.2021
Być człowiekiem zasługującym na pamięć z pokolenia na pokolenie, to być człowiekiem zatroskanym o Bożą sprawę.

25.05.2021 – 31.05.2021
Powołanie to nie tylko kwestia powoływanego, ale całej wspólnoty Kościoła, która musi być zatroskana o to, aby Pan Bóg nie został sam ze swym wołaniem.

18.05.2021 – 24.05.2021
Duch Święty wzywa, by iść, żyć Ewangelią i głosić prawdę w niej zawartą.

11.05.2021 – 17.05.2021
Człowiek należący do Chrystusa ma się bać tylko grzechu, którym można obrazić Boga i skrzywdzić człowieka.

05.05.2021 – 10.05.2021
Codziennie gdzieś na świecie giną wyznawcy Jezusa i to prawda, o której nie wolno zapomnieć.

27.04.2021 – 04.05.2021 Bądźcie na Ducha Świętego zawsze otwarci i idźcie za Jego natchnieniami zawsze i do końca.

06.04.2021 – 11.04.2021
Świat może prześladować, ale świat nie jest w stanie wyrwać z ludzkich serc wiary w to, że Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.

29.03.2021 – 05.04.2021
Bez Chrystusa nie potrafimy zbudować ani dobrego małżeństwa, ani wiernej rodziny, ani nowych kochających się pokoleń Polaków.

23.03.2021 – 28.03.2021
Bez Chrystusa nie potrafi my zbudować ani dobrego małżeństwa, ani wiernej rodziny, ani nowych kochających się pokoleń Polaków.

16.03.2021 – 22.03.2021
Człowiek wierzący swoją chrześcijańską codzienność ma kształtować zgodnie z wielkim zamysłem miłości Boga, zamysłem zbawczym.


08.03.2021 – 15.03.2021
Mądrość Boża sprawia, że prawo miłości staje się treścią chrześcijańskiego życia.

01.03.2021 – 08.03.2021 Uczyć się bycia chrześcijaninem trzeba razem ze świętymi, którzy pokazują i rozświetlają drogę ku Bogu.

15.02.2021 – 22.02.2021
Mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę, to nieustannie otwierać siebie na Chrystusa.

09.02.2021 – 15.02.2021
Jeśli przerwiemy życiodajną więź duchową z Chrystusem, to staniemy się duchowymi karłami, zapatrzonymi w siebie, pozbawionymi nadziei.

02.02.2021 – 08.02.2021
Prawdziwy humanizm jest wtedy, gdy człowiek wysławia Boga za to, że jest nowe życie, że się poczęło i się rozwija, a Pan Bóg chce, byśmy byli jego stróżami i obrońcami.

25.01.2021 – 01.02.2021
Nie bójmy się Chrystusowego pytania o miłość mimo świadomości, że nasze osobiste historie były niekiedy zaprzeczeniem miłości.

18.01.2021 – 25.01.2021
Wszędzie tam, gdzie jest otwarcie serca na Boga objawionego w Chrystusie, tam jest też otwarcie się na drugiego człowieka, na jego życie i los.

04.01.2021 – 11.01.2021
Narodzić się z Boga, to znaczy otworzyć się na Jego prawdę. To stać się Jego dzieckiem, mocą sakramentu chrztu św.

28.12.2020 – 04.01.2021 Z wielką ufnością, za przyczyną Bożej Rodzicielki, zawierzmy Bogu otwierającą się przed nami przyszłość.

07.12.2020 – 14.12.2020
Żyć mądrze i odpowiedzialnie, to nie tracić z pola widzenia ostatniego momentu naszego życia.

24.11.2020 – 01.12.2020
Modlitwa musi w nas nieustannie trwać, tak, jak ciągle trwa w nas miłość do najbliższych, którą potwierdzamy najbardziej szlachetnymi myślami, słowami i czynami.

17.11.2020 – 24.11.2020
Miłość do Boga i poznawanie Go, prowadzi do coraz większej miłości drugiego człowieka.

26.10.2020 – 02.11.2020 Prośmy o łaskę, byśmy sami nie bali się otwierać naszych serc na Chrystusa, Jego zbawczą miłość i dobroć.

12.10.2020 – 19.10.2020
Różaniec jest modlitewną próbą ciągłego powracania do najważniejszych prawd, które są zawarte w Ewangeliach.

06.10.2020 – 13.10.2020
Im więcej dobra, tym więcej pokoju, im więcej pokoju, tym więcej dobra w nas i pośród nas.

22.09.2020 – 29.09.2020
Pełnia życia, która sprawia, że żyjemy z innymi i dla innych to pełnia, którą osiąga się w życiu małżeńskim i rodzinnym.

07.09.2020 – 14.09.2020
Dziś Kościół potrzebuje męczenników – może nie krwi, lecz męczenników ducha. Potrzebuje ludzi, którzy we własnym domu, środowisku pracy czy nauki dadzą świadectwo, że najwyższą wartością jest Bóg.

31.08.2020 – 07.09.2020
Jeżeli będziesz miłował Boga, to otworzysz się na głębię swego człowieczeństwa.

24.08.2020 – 31.08.2020
Uczyć się bycia chrześcijaninem trzeba razem ze świętymi, którzy pokazują i rozświetlają drogę ku Bogu.

17.08.2020 – 24.08.2020 Wolność, jak pisał w swoim poemacie kard. Karol Wojtyła, jest czymś, co trzeba na nowo zdobywać. Jest skarbem, za który trzeba ponosić odpowiedzialność.

10.08.2020 – 17.08.2020
Nie byłoby Kościoła bez Maryi. Nie można Jej wykluczyć i postawić poza Kościołem i Chrystusem, bo jest Ona Bożą Rodzicielką.

03.08.2020 – 10.08.2020
Miłość Boga ma być wzorem dla człowieka i jego sposobu odnoszenia się do bliźnich.

27.07.2020 – 03.08.2020
Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo nam dziś potrzeba ewangelicznej jednoznaczności i odwagi, by głosić Chrystusa w porę i nie w porę.

20.07.2020 – 27.07.2020
Kiedy poznanie Chrystusa przestaje być teoretyczne, a staje się istotą codzienności chrześcijańskiego myślenia i postępowania, odkrywa się przestrzeń bycia chrześcijaninem.

13.07.2020 – 20.07.2020
Człowieczeństwo ludzi, które przecież nie może istnieć i rozwijać się bez prawdy, dobra i piękna, jest już w samych swych fundamentach zagrożone.

06.07.2020 – 13.07.2020
W szczególnym dla naszej Ojczyzny czasie, pełni ufności zawierzajmy Chrystusowi, Miłosiernemu Panu dziejów, wszystkie sprawy Narodu.

29.06.2020 – 06.07.2020
Podążanie za Chrystusem jest podążaniem ku coraz wspanialszym horyzontom prawdy, która daje tyle poczucia wewnętrznego pokoju i pewności, że staje się fundamentem kolejnych wyborów, jakie przychodzi nam każdego dnia podejmować.

22.06.2020 – 29.06.2020
Miłość Boga ma być wzorem dla człowieka i jego sposobu odnoszenia się do bliźnich.

15.06.2020 – 22.06.2020
Współczesne trudności i wyzwania traktujemy jako próbę naszej wiary i naszej wierności wobec Boga.

01.06.2020 – 07.06.2020
Dla świata, który tak często jest zagubiony, niepewny jutra, pogrążony w zamęcie, chociażby związanym z epidemią koronawirusa, świadek Chrystusa to ten, który jest świadkiem niezłomnej nadziei.

25.05.2020 – 31.05.2020
Trzeba karmić się Chrystusem. Najpierw Jego słowem, bo są to słowa dające błogosławione owoce.

18.05.2020 – 24.05.2020
Aby być, żyć i trwać, Polska musi nieustannie powracać do swoich korzeni, znajdujących się w jej kulturze, języku, historii.

11.05.2020 – 17.05.2020
Posługiwanie Jana Pawła II służyło temu, by przyciągnąć ludzi do Chrystusa, by odkrywali siebie, swą wielkość i godność dzieci Bożych.

04.05.2020 – 10.05.2020
Wolność zaczyna się od posłuszeństwa, od otwarcia się na Ewangelię, któremu musi towarzyszyć trud pogłębiania wiary.

27.04.2020 – 03.05.2020
Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały Chrystus.

20.04.2020 – 26.04.2020

Kościół jest naszą Matką, ponieważ w chwili chrztu świętego zrodził nas do życia wiecznego. To on dał nam łaskę wiary. To on uczy nas wzrastania w miłości do Boga i do bliźniego.

23.03.2020 – 30.03.2020
Wielki Post to czas wewnętrznej przemiany, by coraz bardziej Chrystus stawał się treścią naszego myślenia i postępowania.

16.03.2020 – 22.03.2020
Jeśli jest w nas Duch Święty, to na pewno te niełatwe dni przeżyjemy w pokoju serca, w wielkiej życzliwości i gotowości, by świadczyć sobie pomoc i umacniać się w pokoju Bożym, który wzmacnia w nas miłość do Boga i do drugiego człowieka.

09.03.2020 – 15.03.2020
Mamy żyć Eucharystią, wspomnieniem tej najwyższej i ostatecznej miłości Chrystusa do nas.

02.03.2020 – 08.03.2020
Dziś przed Kościołem stoi wielkie zadanie duszpasterskie, aby pokazać, że naprawdę wolni jesteśmy tylko wtedy, gdy jesteśmy z Chrystusem, w Jego Kościele.

24.02.2020 – 01.03.2020
Czas Kościoła jest czasem nieustannego wchodzenia w tajemnicę miłości Trójjedynego Boga do świata.

17.02.2020 – 23.02.2020
Nasza wolność jest darem i skarbem, dzięki której my ludzie możemy być prawdziwie Bożymi dziećmi.

10.02.2020 – 16.02.2020
Dzieje Kościoła to historia tych, którzy uwierzyli, nawrócili się i zaczęli żyć Dobrą Nowiną o Chrystusie.

03.02.2020 – 09.02.2020
Wszystko przemija, a ponad przemijaniem jest zwycięski i zmartwychwstały Chrystus, który pragnie postawić nas po swojej prawicy.

27.01.2020 – 02.02.2020
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Chcąc zrozumieć, kim jesteśmy, musimy sięgać do tej prawdy.

20.01.2020 – 26.01.2020
Trwajmy w wierze i kulturze, która nas dźwiga i określa nasze miejsce, i która jest powodem naszej dumy i w pełni uzasadnionej radości.

13.01.2020 – 19.01.2020
Chodzi o to, abyśmy wpatrzeni w Światłość świata – Jezusa Chrystusa – stawali się przez dobroć światłami dla tego świata.

07.01.2020 – 12.01.2020
Chcąc budować pokój, trzeba szukać prawdy, odrzucając wszelkie kłamliwe ideologie.

31.12.2019 – 06.01.2020
Pokój, który przynosi Pan Jezus, oparty jest na prawdzie.

17.12.2019 – 24.12.2019 Radosna wieść, oznajmiająca prawdę o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, sprawiła, że spełniają się wobec nas wszystkie treści błogosławieństwa.

10.12.2019 – 17.12.2019
Adwent to czas czuwania i miłości. To czas uczenia się od Chrystusa tego, jak bardzo On nas ukochał, byśmy mogli kochać innych.

04.12.2019 – 10.12.2019
Postawa czuwania jest niezbędna dla chrześcijan, czyli tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Dla nich ciągle ważną rzeczą jest, by przygotować się i być gotowym na spotkanie z Jezusem, który nadchodzi.

27.11.2019 – 03.12.2019
Duch Święty przypomina nam wszystkim, że najważniejsza jest Boża miłość, która przelewa się na całe nasze życie małżeńskie i rodzinne, na całe nasze życie w Kościele.

19.11.2019 – 26.11.2019
Kiedy w człowieku potrzebującym odkrywamy Chrystusowe oblicze, możemy być przekonani, że w tym zbliżeniu dostępujemy zbawienia.

12.11.2019 – 19.11.2019
Człowieczeństwo Syna Bożego jest bowiem nieustannym wezwaniem do tego, aby ciągle przekraczać siebie i nigdy nie ustawać w miłości do drugiego człowieka.

05.11.2019 – 12.11.2019
Musimy trwać na kolanach przed Panem, który jest Miłością najwyższą i ostateczną, prosząc o jedność dla wszystkich Polaków, których musi łączyć to samo wspólne dobro, którym jest Rzeczpospolita – sprawa nas wszystkich.

29.10.2019 - 05.11.2019 Prosimy Pana Jezusa, abyśmy dzięki Niemu nie ulegli kuszeniu ze strony współczesnego świata i abyśmy każdego dnia naszego życia mogli być prawdziwie wolnymi ludźmi.

22.10.2019 - 29.10.2019
Ponieważ jesteśmy synami światło- ści i synami dnia, nie pogrążajmy się we śnie, ale czuwajmy.

15.10.2019 - 22.10.2019
Człowiek, który dąży do prawdy, ma odwagę stawiać bardzo ważne pytania, także o charakterze metafizycznym.

07.10.2019 - 14.10.2019
Stawką ludzkiego życia jest wieczność – najistotniejsza sprawa, która stoi przed człowiekiem.

01.10.2019 - 07.10.2019
Boża miłość stoi u progu naszych serc i do nich kołacze. Czy się na nią otworzymy?

24.09.2019 – 01.10.2019 Oto dzieło Chrystusa – oddał za nas swoje życie i chce, abyśmy i my, naśladując Go także poprzez dźwiganie własnego krzyża, szli za Nim, wychodzili ze skorupy własnego ja, ze skorupy własnego egoizmu i służyli innym.

17.09.2019 – 24.09.2019 Dziękujemy Bogu za to, że Ona, Matka Najświętsza Bolesna, jest pośród nas, że ciągle na nowo pomaga nam zrozumieć, iż także każdy z nas od chwili chrztu świętego musi być gotowy na cierpienie dla Chrystusa i dla świętej wiary.

09.09.2019 – 16.09.2019 Dziś Kościół potrzebuje męczenników – może nie krwi, lecz męczenników ducha. Potrzebuje ludzi, którzy we własnym domu, środowisku pracy czy nauki dadzą świadectwo,

02.09.2019 – 09.09.2019 Módlcie się często do Matki Bożej, Matki każdej i każdego z nas, mając głębokie przekonanie, że Ona będzie nas chronić, wspomagać, będzie z nami i pomoże stawiać czoła różnym trudnościom.

26.08.2019 – 02.09.2019 To Duch Święty, który działa w Kościele, umacnia wszystko to, co dobre w naszych sercach, abyśmy dając dobro z siebie, zawsze otrzymywali stokroć więcej.

19.08.2019 – 26.08.2019 Wolność musi być rzeczywistością przenikniętą przez rozum, zgodnie z tym, o czym mówi nam w głębi naszych serc prawo naturalne – czyń dobro, a unikaj zła. Tylko taka wolność jest wolnością autentyczną.

12.08.2019 – 19.08.2019 Spojrzenie Jezusa Miłosiernego, miłujące i wołające o zaufanie, pomoże przebaczyć sobie nawzajem, abyśmy i my dostąpili miłosierdzia Bożego.

05.08.2019 – 12.08.2019 Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia.

29.07.2019 – 05.08.2019 Uczestnictwo w pieszej pielgrzymce to za każdym razem nowe przeżycie duchowe.

22.07.2019 – 29.07.2019 Matka Kościoła – Jej historia zaczęła się na Golgocie i w Wieczerniku i trwa po dzień dzisiejszy, i trwać będzie zapewne aż do skończenia świata, w każdym ludzkim pokoleniu.

15.07.2019 – 22.07.2019 Kto jest przy krzyżu i z krzyżem Pana nasz Jezusa Chrystusa, ten zwycięża świat, jest uczestnikiem słów Jezusa „Nie lękajcie się. Jam zwyciężył świat”.

08.07.2019 – 15.07.2019 Nasze wzrastanie w miłości do Boga i do drugiego człowieka poprzez wzór dany nam przez Jezusa Chrystusa staje się możliwe dzięki Duchowi Świętemu.

01.07.2019 – 08.07.2019 Jak powiedział Pan Jezus – jedynie „prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Wyzwala nas najpierw sam Chrystus, który powiedział o sobie, że jest prawdą (por. J 14, 6). Wyzwala nas każde opowiedzenie się za prawdą w życiu indywidualnym, społecznym i narodowym – zwłaszcza wtedy, gdy dla obiektywnej prawdy jesteśmy gotowi narazić się innym.

24.06.2019 – 01.07.2019 Cóż znaczy to doprowadzenie człowieka „do spełnienia poprzez miłość i mądrość”?  Znaczy to najpierw doprowadzić go do poznania tego, czym w swej istocie są miłość i mądrość. Znaczy to jednak przede wszystkim doprowadzić człowieka do osobistego spotkania z Chrystusem, który sam jest najbardziej ofiarną Miłością, i który jako Boski Logos jest najwyższą Mądrością.

17.06.2019 – 24.06.2019 Małżeństwo i rodzina ze swej istoty związane są z przekazywaniem Bożego daru życia i otaczaniem tego życia największą miłością i najbardziej przejmującą troską.

10.06.2019 – 17.06.2019 Słowo Boże jest bardzo ważną częścią Liturgii Eucharystycznej. Ale najważniejsza jest sama Eucharystia i troska o to, by ta Eucharystia była hołdem, wyrazem czci i miłości oddawanej przez wspólnotę parafialną Bogu!

03.05.2019 – 10.06.2019 Musimy być znakiem sprzeciwu dla świata, który żyje tak, jakby Pana Boga nie było. Nie zamykajmy oczu na zło, które niekiedy w Kościele się dzieje, ale przezwyciężajmy je!

20.05.2019 – 27.05.2019 Naszym świętym obowiązkiem, wynikającym z przykazania miłości Boga i bliźniego, jest ratować każde rodzące się i przychodzące na świat życie. To jest miarą naszego człowieczeństwa, odpowiedzialność za życie istot najbardziej bezbronnych i niewinnych.

13.05.2019 – 20.05.2019 Wiara domaga się czynów miłości, bo Bóg jest Miłością. Nasze podobieństwo do Boga musi przejawiać się w naszej miłości do Niego i do drugiego człowieka.

06.05.2019 – 13.05.2019 Naśladując przykład św. Stanisława, św. Jana Pawła II, a także polskich świętych i błogosławionych, żyjmy na co dzień duchem Ewangelii, dając odważne świadectwo wiary i przynależności do Kościoła.

23.04.2019 – 29.04.2019 Spotykając ludzi poranionych przez własne słabości i grzech, starajmy się być dla nich jak ów dobry Samarytanin, który pochyla się nad bliźnim, opatruje jego rany i troszczy o to, aby nie doznał krzywdy w przyszłości.

08.04.2019 – 15.04.2019 Czasami potrzeba wiele trudu i wysiłku, wiele ofiar i cierpienia, aby ostatecznie dojść do celu. Bywa jednak i tak, że wystarczy mały, ale płynący z serca, gest, wystarczy delikatne zbliżenie się do Boga, by otrzymać od Niego nowe imię i dzięki temu ukazywać światu oblicze Chrystusa.

01.04.2019 – 08.04.2019 Chrześcijanin przyjmujący całą swoją duszą Chrystusowe nauczanie rozumie, że na pragnienie Bożej miłości trzeba odpowiadać swoją miłością.

25.03.2019 – 01.04.2019 Wszystko to, co związane jest z życiem religijnym człowieka, ma jeden fundament – wolność. Możemy kogoś kochać, bo jesteśmy wolni. To jest nasza decyzja, by się z kimś związać. Tak samo jest w relacji do Pana Boga.

18.03.2019 – 25.03.2019 Nasza ojczyzna jest w niebie i stamtąd wyczekujemy przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To jest los chrześcijanina!

04.03.2019 – 11.03.2019 Sprawiedliwość i miłość wobec Boga, sprawiedliwość i miłość wobec drugiego człowieka – to są zasady przymierza, w którym mamy trwać, aby osiągnąć pełnię naszego człowieczeństwa.

25.02.2019 – 04.03.2019 My wszczepieni poprzez chrzest w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stajemy się płomykami, ognikami Boga pośród tego świata tak często ogarniętego mrokami i ciemnością.

18.02.2019 – 25.02.2019 Tak wierzymy, i ta wiara odsłania przed nami moc nadziei, z którą biegniemy w życiu każdej i każdego z nas, na spotkanie z Bogiem, o którym serafini wołali (i ciągle wołają): święty, święty, święty.

11.02.2019 – 18.02.2019 Nie da się mówić o zbawieniu bez nieustannej konieczności odnoszenia się do tego, co jest teraz. Bo każda teraźniejsza chwila naszego życia, przez czyny i wybory, jakich dokonujemy, będzie określała naszą przyszłość.

04.02.2019 – 11.02.2019 Pierwszym warunkiem, żeby zrozumieć, że Bóg mnie kocha i chce obdarzyć godnością dziecka Bożego na całą wieczność, jest modlić się: mówić o swojej miłości do Boga, która jest odpowiedzią na Jego nieskończoną miłość do mnie, rozmawiać z Nim tak, jak rozmawia się z kimś, kogo się kocha i z kim chce się być.

28.01.2019 – 04.02.2019 Chodzi o to, żeby przekroczyć próg własnego, ciasnego egoizmu i wsłuchiwać się w to, co mówi do mnie sam Bóg. Wsłuchiwać się – i być gotowym odpowiedzieć.

08.01.2019 – 15.01.2019 Bóg jest prawdziwie Emmanuelem, Bogiem z nami, bliskim nam poprzez miłość ofiarną aż do końca.

31.12.2018 – 07.01.2019 Chcemy iść razem z Mędrcami ze Wschodu, by upaść przed Dzieciątkiem i złożyć Mu pokłon, i tak jak oni, Trzej Królowie, uznać w Nim Boga poprzez dar kadzidła; uznać w Nim swego króla poprzez dar złota; uznać w Nim także cierpiącego Mesjasza, który za nas i za nasze grzechy oddał swe życie, abyśmy mogli być w pełni Bożymi dziećmi.

10.12.2018 – 17.12.2018 Jeżeli śpiewamy hymn Bogu na wysokościach, to chcemy w ten wielki hymn składany Bogu z wdzięczności i uwielbienia, złożyć także ten szczególny przejaw Bożej chwały, jakim jest każde ludzkie życie od chwili poczęcia aż do momentu naturalnej śmierci. Na każdym etapie życia człowiek całym swoim istnieniem potwierdza, że jest Bóg, który stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo.

03.12.2018 – 10.12.2018 Chrześcijaństwo musi być zaangażowane w prawdziwe dobro człowieka, chroniąc go od trudności i zagrożeń płynących z zewnątrz, ale także pomagać mu w walce z tymi trudnościami, które są niejako we wnętrzu każdego człowieka.

26.11.2018 – 03.12.2018
Od chwili chrztu każda i każdy z nas zostaliśmy wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Razem z Nim umarliśmy dla grzechu i razem z Nim powstaliśmy do nowego życia, które, mamy nadzieję, zakończy się wprowadzeniem nas do domu Ojca bogatego w miłosierdzie.

19.11.2018 – 26.11.2018
Im więcej będzie zatroskania o liturgię, modlitwę W rodzinach, tym więcej w nas będzie wspólnotowej siły, by trwać przy Chrystusie.

05.11.2018 – 12.11.2018
Wyrastamy z chrześcijańskiej wiary. Ona uczy nas kochać Boga i drugiego człowieka jak siebie samego. Ona uczy nas kochać Ojczyznę.

29.10.2018 – 05.11.2018
Jedynie dzięki swej miłości do Boga człowiek może odzyskać samego siebie, jedynie zginając kolana przed Najświętszym Sakramentem, człowiek może ocalić własne człowieczeństwo.

22.10.2018 – 29.10.2018 Misją Kościoła jest to, żeby głosić Ewangelię, a głosząc Ją, żeby Kościół, jeśli trzeba, stał się znakiem sprzeciwu dla zła, a nawet, żeby stał się kościołem męczeńskim, broniąc wartości ewangelicznych, za cenę cierpienia lub oddając swoje życie.

15.10.2018 – 22.10.2018 Nasz Pan jest w naszym świętym, katolickim i apostolskim Kościele. Jest i czeka na nas. To właśnie dlatego w wielu kościołach na tabernakulach znajduje się jedno tylko słowo: „Jestem”.

08.10.2018 – 15.10.2018 Wielu ludzi chciałoby z Boga uczynić kogoś, kto zamyka oczy na zło, krzywdy i dopuszcza nieodpowiedzialne, lekkie życie. To nie jest prawda o Bogu i nie jest to Bóg, którego objawił sobą Jezus Chrystus!

24.09.2018 – 01.10.2018 Trzeba mieć serce szlachetne i dobre. Trzeba tę przestrzeń szlachetności i dobroci nieustannie w sobie poszerzać po to, aby Boże słowo w takim sercu mogło się zatrzymać i wydać owoc.

17.09.2018 – 24.09.2018 Chrześcijaństwo oznacza wejście w najgłębszy realizm człowieczego życia.

10.09.2018 – 17.09.2018 Nie będzie zdrowego społeczeństwa bez zdrowych małżeństw i rodzin. Nie będzie dobrej przyszłości Kościoła bez tych prawdziwych domowych Kościołów, czyli rodzin, które każdego dnia na nowo z miłością i ufnością, przy Bożej pomocy, próbują budować swoje szczęście.

27.08.2018 – 03.09.2018
Maryja jest tą, która niesie światu swego Boskiego Syna, a także radość i nadzieję oraz poczucie, że Bóg jest z nami.

20.08.2018 - 27.08.2018
W tę ludzką drogę, którą Jezus Chrystus wziął na siebie, wpisała się historia życia Jego Przenajświętszej Matki. Także przeszła przez ból. Także doświadczyła, co znaczy przebite mieczem boleści serce.

13.08.2018 - 20.08.2018
Musimy Ewangelią przeniknąć serca i umysły ludzi innych kontynentów, jeżeli chcemy, żeby Chrystus był prawdziwie Królem wszechświata.

06.08.2018 - 13.08.2018
Jesteśmy synami i dziedzicami wolności. Wszyscy, którzy uwierzyli w zbawcze dzieło Chrystusa i podążają za Nim, dźwigając swój krzyż, doświadczają zarówno jego ciężaru, jak i swojej wolności.

30.07.2018 - 06.08.2018
Są dwa sposoby myślenia: ludzki i Boży. Uczmy się logiki Chrystusa, odkrywajmy moc Ewangelii.

23.07.2018 - 30.07.2018
Jednoznaczność i pewność naszego wyznania wiary musimy zacząć od określenia siebie, a dokładniej od odpowiedzi na pytanie, kim dla mnie jest Chrystus.

16.07.2018 - 23.07.2018
Musimy brać często do ręki różaniec i przesuwając jego paciorki, rozważać z Matką Najświętszą życie Pana Jezusa. Tak wielu katolików już od wieków w tej modlitwie pokładało ogromną nadzieję. Ufajmy także i dzisiaj!

09.07.2018 - 16.07.2018
Im więcej człowiek ma czasu dla Pana Boga, tym więcej ma go i dla siebie. Niech wakacje będą czasem wysławiania Pana Boga za wspaniałe rzeczy, które nam daje w postaci swoich dzieł.

02.07.2018 - 09.07.2018
Okazując miłosierdzie drugiemu człowiekowi, możemy naprawdę zmienić świat.

25.06.2018 - 02.07.2018
Uznajemy Chrystusa jako Pana naszych serc, Króla królów, Pana panujących. Wiemy: Jego królestwo jest panowaniem, jest królestwem miłości, jest poświęceniem się i służbą dla drugiego człowieka.

18.06.2018 - 25.06.2018
Oprócz tego, że istnieje bardzo ważna relacja miedzy rodzicem a dzieckiem, jest jeszcze ta ważniejsza między Panem Bogiem a dzieckiem.

11.06.2018 - 18.06.2018
Krzyż Golgoty jest niewątpliwie znakiem tego, jak bardzo człowiek może zbuntować się przeciwko miłości Boga. Jednakże Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu sprawił, że dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa ciemności ustąpiły, a kraj mroków przemienił się w ojczyznę światła.

04.06.2018 - 11.06.2018
Procesja Bożego Ciała to pełne wdzięczności wysławianie Boga za cud Eucharystii dokonany w Wieczerniku.

28.05.2018 - 04.06.2018
Sami nie jesteśmy w stanie wypełnić Ewangelii. Tak łatwo się zniechęcić i upaść. Potrzeba zatem Ducha Świętego: Ducha Mądrości, Ducha Mocy, Ducha Rozumu, Ducha Dobrej Rady, Ducha Pobożności, Ducha Bojaźni Bożej.

21.05.2018 - 28.05.2018
Tam, gdzie jest prawdziwa służba, nie ma nic z najemnika, człowieka patrzącego na zysk i pieniądze. Służba to znaczy gotowość poświęcenia się. To także liczenie się z tym, że trzeba będzie się narazić, ratując czyjeś życie.

14.05.2018 - 21.05.2018
Trzeba Chrystusa głosić „w porę i nie w porę”, trzeba ukazywać mądrość nauczania Jego Ewangelii, trzeba wskazywać na nadzieję, którą całemu światu przynosi zmartwychwstały Pan.

07.05.2018 - 14.05.2018
Postanówcie sobie, by każda niedziela była dla was dniem świętym, w którym będziecie dziękować Bogu za wszystko, co otrzymujecie. Niech będzie dla was dniem próśb, skierowanych do najlepszego Ojca, aby Was umacniał i aby stawał się dla was celem, do którego będą zmierzały wszystkie wasze zamiary.

30.04.2018 - 07.05.2018
Sługa Chrystusa to ten, który idzie za swoim Panem, podążając za Nim przede wszystkim sercem, starając się zrozumieć Jego myśl i usiłując tak się wewnętrznie przemienić, aby jego myślenie było myśleniem Chrystusowym, a postępowanie było zgodne z Ewangelią.

23.04.2018 - 30.04.2018
Jakże szczęśliwy nasz los, jaka radość, że jesteśmy Bożymi dziećmi, nie tylko że tak się nazywamy, ale nimi naprawdę jesteśmy.

16.04.2018 - 23.04.2018
Sięgajmy po Pismo Święte, Słowo Boga, ale także Słowo o Bogu i o człowieku. Żyjmy tym Słowem. Przekuwajmy je na codzienność.

09.04.2018 - 16.04.2018
Każda historia człowieka jest wpisywaniem się w zbawcze dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Jego krzyż, który niesie nadzieję, w Jego modlitwę, by Bóg Ojciec przebaczył nam nasze grzechy, w Jego oczekiwanie, byśmy powstali, byśmy za każdym razem mieli odwagę na nowo powstawać.

19.03.2018 - 26.03.2018
Jeżeli Chrystus jest kluczem do zrozumienia nas samych, naszych nadziei, oczekiwań, cierpień, radości, upadków, powstawań, nadziei na wieczność, jeśli Chrystus jest Kimś Takim, to jasną rzeczą jest, że ciągle na nowo musimy otwierać się na Niego dla naszego dobra, dla dobra innych, a także całej wspólnoty Kościoła.

12.03.2018 - 19.03.2018
Nie uda się nasze życie, jeśli będziemy poza Chrystusem. Nie osiągniemy pełni swego człowieczeństwa, jeśli będziemy żyli, jakby Chrystusa nie było.

05.03.2018 - 12.03.2018
Trzeba budować Polskę, wspominać naszych praojców i tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości 100 lat temu. Trzeba budować Polskę, kierując się zasadami moralnymi zapisanymi w Dekalogu i przykazaniach miłości Boga i bliźniego.

19.02.2018 - 26.02.2018
Bez przyjęcia Chrystusowej Ewangelii nigdy nie możemy być ludźmi prawdziwie wolnymi.

12.02.2018 - 19.02.2018
Pragniemy, aby Duch Prawdy i Miłości przemieniał wszystkie sfery naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego.

05.02.2018 - 12.02.2018
Im więcej w danej społeczności zakotwiczenia w Ewangelii, tym większa gotowość, by kochać drugiego miłością ofiarną, pełną poświęceń i oddania.

29.01.2018 - 05.02.2018
Ponad wszystkim jest miłość do Boga i drugiego człowieka. Te przykazania są dla nas najważniejszym punktem odniesienia.

15.01.2018 - 22.01.2018
Miłość świadczona innym, sama staje się wielkim Bożym darem, który może tym bardziej pogłębiać miłość i wzajemny szacunek małżonków i wszystkich członków rodziny.

08.01.2018 - 15.01.2018
Głosić dzisiaj wiarę i miłość to ciągle zaczynać od podstaw. To nauka i przesłanie odnoszące się do każdego z nas, ale także innych ludzi i całego Kościoła, bo chodzi o to, żeby wziąć na serio cały Dekalog, a nie tylko wybrane z niego przykazania.

01.01.2018 - 08.01.2018
Narodzić się z wody chrztu św. i stać się Bożym dzieckiem. Narodzić się z Ducha i dać się prowadzić Duchowi. Duchowi mądrości i prawdy.

25.12.2017 - 01.01.2018
Nie ma bardziej wyrazistego kryterium człowieczeństwa niż solidarność i nieobojętność na los ludzi, których istnienie jest zagrożone.

11.12.2017 - 18.12.2017
Chrystus nie jest wystarczająco miłowany, za mało ludzi przychodzi, by Go czcić i adorować.

04.12.2017 - 11.12.2017
Adwent to czas pewnego oczekiwania, które ma w sobie tęsknotę i pewien ból, a jednocześnie radość, że spełni się to, czego pragniemy – przyjdzie Pan.

20.11.2017 - 27.11.2017
Wielu wolontariuszy świeckich i duchownych podejmuje apel Ojca Świętego Franciszka, by właśnie dzisiaj, w tę niedzielę poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla, otworzyć się na ludzi biednych i rozpoznać w ich twarzach, niekiedy bardzo zniszczonych – stylem życia, chorobami, odtrąceniem, brakiem miłości – oblicze Chrystusa.

13.11.2017 - 20.11.2017
Prosimy Boga, aby wszyscy nasi rodacy dzisiaj zrozumieli, ze nie mozna słuzyc jednoczesnie dwóm panom. Ze dobre i dajace nadzieje na przyszłosc Polski myslenie zaczyna sie od wsłuchiwania sie w głos narodu, który jest najwyzszym suwerenem tej ziemi.

06.11.2017 - 13.11.2017
Będziesz miłował Boga nie dlatego, że jest On przede wszystkim Tym, który budzi lek i który jest wszechmocny, a Jego potędze nic nie jest w stanie się oprzeć. Będziesz miłował Pana Boga swego, bo On ciebie pierwszy umiłował.

30.10.2017 - 06.11.2017
Nikt z nas nie wie, kiedy ta nasza ziemska wędrówka się zakończy. Każdy z nas ma swoje 5 minut i musi je wykorzystać dla swojego dobra i dla dobra innych ludzi, na Bożą chwałę.

16.10.2017 - 23.10.2017
Szczęście nasze i to mierzone szczęściem wiecznym zależy od tego, byśmy uwierzyli.

25.09.2017 - 02.10.2017
Być matką to przede wszystkim kochać. A kochać w pełni i do końca to wpisać się w miłość Chrystusa do każdego człowieka.

11.09.2017 - 18.09.2017
Chodzi o to, by o siebie dbać nawzajem. I sobie w drodze do Boga pomagać. A to pomaganie i ta troska wobec siebie mają wynikać z miłości.

04.09.2017 - 11.09.2017
Krew żołnierzy, przerwane gwałtownie życie ludności cywilnej we wrześniu 1939 r., potem kolejne ofiary tej tragicznej dla nas II wojny światowej, domagają się szacunku, domagają się pamięci, domagają się odpowiedzialności.

28.08.2017 - 04.09.2017
Nie wolno nam być obojętnym, nie wolno nam milczeć, mamy kochać życie, bo Bóg je ukochał. Nie ma nic ważniejszego niż to, by stać na straży każdego życia.

21.08.2017 - 28.08.2017
Matka Najświętsza jest najcudowniejszym kwiatem ziemi, najwspanialszym owocem rodzaju ludzkiego.

14.08.2017 - 21.08.2017
Jeśli się zawierzy Bogu do końca to, co po ludzku jest klęską – okazuje się zwycięstwem.

07.08.2017 - 14.08.2017
Codzienna wędrówka w grupie pątników – wypełniona Eucharystią, modlitwą, śpiewem, chwilami zadumy nad rozważanym Słowem Bożym – pozwala na nowo rozpalić w sercu płomień wiary, o który powinniśmy się troszczyć na każdym etapie naszego życia.

31.07.2017 - 07.08.2017
Kanapa nie daje wcale wolności. Trzeba nazwać „kanapą” zniewolenie. Myląc szczęście z konsumpcją, tracimy wolność.

24.07.2017 - 31.07.2017
Za dar Światowych Dni Młodzieży nieustannie winniśmy dziękować Panu, dlatego zachęcam i gorąco zapraszam do wspólnego świętowania pierwszej rocznicy ŚDM.

17.07.2017 - 24.07.2017
Tylko wsłuchiwanie się w bicie Serca Jezusa może sprawić, że i my będziemy przeniknięci prawdziwą miłością do drugiego człowieka.

10.07.2017 - 17.07.2017
Dla człowieka nie ma bowiem nic bardziej cennego, niż cieszyć się Bożą łaską. Natomiast jej utrata powinna mu się jawić jako największe osobiste nieszczęście.

03.07.2017 - 10.07.2017
„Miarą naszego człowieczeństwa jest nasza fundamentalna nieobojętność na los drugiego człowieka, zwłaszcza tego niewinnego i całkowicie bezbronnego”.

19.06.2017 - 26.06.2017
„Niedziela będzie naprawdę nasza, jeśli – jako ludzie wierzący – uczynimy wszystko, aby przede wszystkim była ona Boża”.

12.06.2017 - 19.06.2017
„Bez odniesienia do Boga człowiek jest wewnętrznie kaleki, pozbawiony poczucia sensu życia i nadziei na życie po śmierci. Natomiast spotkanie z Chrystusem sprawia, że człowiek znajduje w Nim, najpierw, najbardziej fundamentalną i ostateczną odpowiedź na pytanie odnośnie do istoty swego człowieczeństwa”.

05.06.2017 - 12.06.2017
„Po zakończeniu obrzędu Eucharystii zaczyna się czas świadectwa i służby. Msza święta, tak pojmowana, trwa nieustannie”.

22.05.2017 - 29.05.2017
Prosimy, nasza Matko i Królowo, abyś była Opiekunką naszych rodzin. Abyś Swoją przedziwną miłością do naszego narodu uczyła nas kochać naszą Ojczyznę. Abyś była Nauczycielką naszego polskiego patriotyzmu.

08.05.2017 - 15.05.2017
Naśladując przykład świętych – Stanisława i Jana Pawła II, postępujmy drogą świętości, dając odważne świadectwo wiary i przynależności do Kościoła.

17.04.2017 - 24.04.2017
Czasami potrzeba wiele trudu i wysiłku, wiele ofiar i cierpienia, aby ostatecznie dojść do celu. Bywa jednak i tak, że wystarczy mały, ale płynący z serca, gest, wystarczy delikatne zbliżenie się do Boga, by otrzymać od Niego nowe imię i dzięki temu ukazywać światu oblicze Chrystusa.

20.03.2017 - 27.03.2017
Dzięki temu, że Abram czuwał, mógł usłyszeć słowo Pana i w duchu wiary przyjąć Jego wolę.

13.03.2017 - 20.03.2017
W czasie Wielkiego Postu powinniśmy jeszcze głębiej niż dotąd zjednoczyć się ze zwycięskim Chrystusem, który – jako nowy Adam – swoim nauczaniem, śmiercią i zmartwychwstaniem ostatecznie pokonał złego ducha i uczynił nas na nowo dziećmi Bożymi.

27.02.2017 - 06.03.2017
Jesteśmy spadkobiercami dzięki naszym przodkom, a oni są przodkami dzięki spadkobiercom. Więc nie „wyklęci”, ale nasi przodkowie. Wobec nich jesteśmy spadkobiercami skarbca zobowiązującego do pamięci, czci i budowania teraźniejszości i przyszłości jak należy.

20.02.2017 - 27.02.2017
Każdy, kto doświadczył w sobie łaski osobistego dotknięcia przez Boże miłosierdzie, doskonale wie, że dźwiga ono człowieka w górę i wzywa go do coraz bardziej pięknych i szlachetnych zadań.

13.02.2017 - 20.02.2017
Bóg wybiega człowiekowi na spotkanie, by go podnieść. Moc Boża objawia się właśnie w potędze miłości miłosiernej

06.02.2017 - 13.02.2017
Rodzi się konieczność, aby być znakiem sprzeciwu wobec świata niepotrafiącego szanować ludzkiej godności, w którym miara sukcesu jest pieniądz i liczy się tylko własna wolność, bez względu na to, co stanie się z drugim człowiekiem.

23.01.2017 - 30.01.2017
Człowiek stworzony ma za zadanie patrzeć na świat tak, jak patrzy Bóg, z miłością, z zachwytem, ale przede wszystkim odpowiedzialnie.

23.01.2017 - 30.01.2017
Nasza codzienność powinna polegać na ciągłym nawiązywaniu zarówno do przeszłości, jak i do stawianych sobie jasnych i wyrazistych celów odnoszących się do przyszłości. Korzenie są po to, żeby dawały życie, żeby dawały wzrost. Dlatego trzeba o nie dbać. A jednocześnie należy troszczyć o to, by to, co przekażemy przyszłym pokoleniom, było jak najbardziej szlachetne i czyste.

16.01.2017 - 23.01.2017
Ojciec Święty Franciszek wzywał młodych, aby słuchali swych dziadków. Jednak dziadkowie są różni. Jeśli któryś z tych dziadków jest świadomym świadkiem wartości związanych z Kościołem i miłością Ojczyzny, to w jakiejś mierze należy do pokolenia „moherów”. Myślę, że Ojciec Święty w ten sposób przywrócił im godność.

09.01.2017 - 16.01.2017
Co to znaczy dostrzec człowieka? To przede wszystkim mieć szeroko otwarte oczy i dostrzec ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, naszego serca, naszej życzliwości. Zdajemy sobie sprawę, jak wielu ludzi jest odciętych od dobra, od życzliwości, jak czekają na czyjeś dobre słowo, na odwiedziny, życzliwy gest. Dlatego mamy być wrażliwi na drugiego człowieka.

02.01.2017 - 09.01.2017
Polska, nasza Ojczyzna, ma prawo do naszej szczególnej miłości. Miłości budowanej na prawdzie i na autentycznej trosce o dobro wspólne Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Miłości pozbawionej egoizmu i partykularnych, ciasnych interesów. Miłości gotowej do przebaczenia i pojednania. Miłości, której pierwszym imieniem jest pokój.

26.12.2016 - 02.01.2017
To Boża Opatrzność sprawia, że na każdym etapie dziejów pojawiają się Boży szaleńcy. Oni są światu potrzebni, wręcz niezbędni, aby ratować to, co najpiękniejsze w człowieku. Głęboko wierzę, że Boża Opatrzność obdarzy nas podobnymi ludźmi i teraz, i w przyszłości. Jestem pewien, że Bóg będzie ich nam dawał za dziesięć lat, za dwadzieścia, za pół wieku, za wiek.

05.12.2016 - 12.12.2016
Zejście z kanapy i wyruszenie w drogę nie jest czymś, co się dokonuje nie wiadomo gdzie. Ono ma swoje zakotwiczenie, a Pan Bóg chciał, takimi nas stworzył, że tym zakotwiczeniem jest dla nas wszystkich Polska. Ojczyzna nasza!

28.11.2016 - 05.12.2016
Wiele osób ciągle jeszcze się waha, bojąc się podjąć ryzyka związanego z jednoznacznością Ewangelii. Adwent jest sposobnym czasem do tego, aby mimo wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych oporów opowiedzieć się za naszym Zbawicielem, który nam i całemu światu przynosi miłosierną miłość.

14.11.2016 - 21.11.2016
Dziś naród nie może milczeć wobec zła, które chce zawładnąć naszymi sumieniami. Katolicki naród musi jednoznacznie wyrażać ten świat wartości, dla którego Chrystus go powołał, i których musi strzec, dla dobra Kościoła, dla zbawienia nas, dla dobrej przyszłości naszej Ojczyzny i całego świata.

31.10.2016 - 07.11.2016
Z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, przechodzi ten szczególny, zbiorowy obowiązek – by Polskę strzec. A jeśli trzeba oddać życie, jak owe kamienie rzucane na szaniec. I w świetle tej szczególnej sztafety pokoleń, tego dziedzictwa, które przechodzi jako skarb najświętszy, trzeba zrozumieć kolejne po 1918 roku zmagania o Ojczyznę.

24.10.2016 - 31.10.2016
Obóz na Przemysłowej woła o prawdziwą pamięć. To znaczy o modlitwę za nich, żeby ich świadectwo nie poszło na marne, żeby budziło sumienia współczesnych ludzi – dzieci i młodzieży – w poczuciu odpowiedzialności za siebie, kraj, Ojczyznę i Kościół.

17.10.2016 - 24.10.2016
Trzeba mieć wrażliwość serca, otwarte oczy i uszy, by nieść pomoc nie tylko materialną, ale i duchową. Trzeba być otwartym, aby dotarły do nas, czasem dramatyczne, głosy tego świata.

10.10.2016 - 17.10.2016
Pamięć o św. Janie Pawle II jest znakiem wdzięczności i miłości, jest głosem wielkiego zobowiązania, by kochać drugiego człowieka, by kochać Ojczyznę. By była to miłość, która wyraża się w autentycznej solidarności. Nie jeden przeciwko drugiemu, ale razem w realizowaniu wspólnego dobra. Ta miłość do narodu, która powinna być programem każdego z nas, musi przejawiać się w wielkim zatroskaniu o drugiego człowieka i o jego życie.

03.10.2016 - 10.10.2016
Jezus każe nam mówić do Boga Ojca: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Przyjęcie takiej postawy domaga się wewnętrznego nawrócenia. Jeśli ktoś to nawrócenie naprawdę przeżyje, dopiero wtedy jest chrześcijaninem. Jest prawdziwym uczniem Chrystusa.

26.09.2016 - 03.10.2016
Zadaniem Kościoła jest przywracać pamięć o swoich świadkach wiary, aby na ich świadectwie budowach swoja teraźniejszość i przyszłość.

12.09.2016 - 19.09.2016
Dzięki Chrystusowej łasce mamy ciągle dość sił, by przebaczać tym, którzy chcieli nasz naród zniewolić. I nadzieja, że zjednoczeni z Chrystusem nie pozwolimy, by upadło nasze człowieczeństwo, byśmy poddali się kłamstwu, byśmy wyrzekli się sumień. Mając też pewność, jaką daje chrześcijańska wiara.

05.09.2016 - 12.09.2016
Abyśmy umieli teraz, w naszych czasach odpowiedzieć Chrystusowi na Jego miłość płynącą z krzyża i tą miłością i tym świadectwem naszej miłości przyczynili się do tego, aby miłość Chrystusa ogarnęła cały świat.

29.08.2016 - 05.09.2016
By nauczyciele i wychowawcy mogli żyć prawdą i miłością, a następnie by mogli swym uczniom i wychowankom ukazywać całe ich piękno i niezwykłą wartość, muszą być przede wszystkim ludźmi prawego sumienia. Muszą zatem umieć iść zawsze za prawdą i dobrem, a równocześnie zdecydowanie odrzucać kłamstwo i zło – po to, aby uczyć tego dzieci i młodzież powierzone ich wychowawczej trosce.

15.08.2016 - 22.08.2016
Stanowimy kolejne pokolenie w wielkich, liczących prawie dwa tysiąclecia, dziejach Kościoła. Mamy też nadzieję, że po nas przyjdą kolejne pokolenia. A przyjdą, jeżeli w naszym narodzie nie zabraknie niewiast próbujących i usiłujących całą swoją mocą duchową brać Najświętszą Maryję Pannę za wzór bycia kobietą i matką, wzór miłości do najbliższych i do świata, wzór odpowiedzialności za to niezwykłe zaufanie, jakim każdą matkę obdarza Pan Bóg, dając jej dziecko.

08.08.2016 - 15.08.2016
Królowo Polski, Maryjo, Pani Jasnogórska, Matko... – prosimy Cię żarliwie: umacniaj nas w naszych codziennych wysiłkach, daj nam odwagę kochać prawdziwie i wiernie, daj nam siłę stawać w obronie autentycznej miłości.

01.08.2016 - 08.08.2016
W rocznicę Bitwy Warszawskiej uświadamiamy sobie z całą wyrazistością: my także znajdujemy się na przedłużeniu tamtego Cudu nad Wisłą, tamtego Radzymina. I dlatego z ogromną uwagą wczytujemy się w słowa Karola Wojtyły z jego poematu „Myśląc Ojczyzna...”: „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie, (...) którego wciąż nie dosyć”.

25.07.2016 - 07.08.2016
Niech wasza młodość nie będzie wymówką, ale szczególnym narzędziem do tego, by Bóg mógł się Wami posługiwać w głoszeniu prawdy o Jego miłosierdziu.

11.07.2016 - 18.07.2016
Trwanie przy nauce Kościoła, przy Chrystusie i Jego Ewangelii, daje jedyną szansę bycia w pełni człowiekiem.

04.07.2016 - 11.07.2016
Mamy żyć rozumnie, odkrywając, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, i rozum człowieka jest odbiciem Bożej mądrości. I dlatego też chrześcijaństwo domaga się, by żyć zgodnie z prawem naturalnym, za którym kryje się sam Stwórca.

27.06.2016 - 04.07.2016
Matka Boża weszła w nasze dzieje. W polskie dzieje w sposób szczególny, przecież „Bogurodzica” to pierwszy hymn naszej Ojczyzny. Do Niej modlili się władcy, biskupi, żołnierze i zwykli ludzie. To Jej zawierzano wielokrotnie nasz Naród. Jest z nami 1050 lat, nasza Królowa. Ratowała nas niejednokrotnie z wielu opresji. Dlatego należy się Jej nasza cześć, wdzięczność i szacunek.

20.06.2016 - 27.06.2016
Musimy podjąć batalię o młodych, aby dać im fundamenty bardziej trwałe niż tylko jakieś sympatie polityczne, na których mogą się przecież zawieść. Musimy dać im Chrystusa, który jest jedynym pewnym kamieniem węgielnym ludzkiego życia, o czym mówił do młodych w Krakowie w 2006 r. Benedykt XVI.

13.06.2016 - 20.06.2016
Niech polskie szkoły będą ośrodkami, w których dzieci wychowuje się do prawdy, dobra i piękna – a zatem do wartości, których Stwórcą jest sam Pan Bóg.

06.06.2016 - 13.06.2016
Im więcej w nas będzie miłosiernej miłości do drugich, im bardziej autentyczna będzie nasza solidarność z innymi ludźmi, tym mocniejsza będzie nasza nadzieja, że Bóg w godzinę sądu okaże nad nami swoje miłosierdzie, przygarnie nas i powie: „Chodź, sługo dobry i wierny”.

30.05.2016 - 06.06.2016
Msza św. jest fascynującym spotkaniem z Chrystusem, który nam się daje, jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. Budujemy Kościół, będąc razem, a Eucharystia jest komunią. Jest doświadczeniem Kościoła, z którego On czerpie swoją moc.

23.05.2016 - 30.05.2016
Pragnienie Boga jest już formą modlitwy. Dlatego trudno powiedzieć w sposób ostateczny, że kto nie wierzy w Boga, to się nie modli, albo że jego modlitwa nie ma sensu. Może jest w kimś takim historia syna marnotrawnego, który odszedł, ale który – da Bóg – powróci. Tym bardziej, że Ojciec czeka ciągle na powrót...

16.05.2016 - 23.05.2016
Doświadczajcie wiary ludu Bożego, która potrafi zawstydzić i każe nieraz klęknąć, zwłaszcza wtedy, gdy ktoś mimo choroby, cierpienia, ubóstwa zawierza wszystko Chrystusowi.

02.05.2016 - 09.05.2016
W poezji Karola Wojtyły znajdziemy ciągłe wołanie o to, by sięgać do korzeni i do źródeł. To nie tylko kwestia wielkich wydarzeń czy szczególnych rocznic. Nasza codzienność powinna polegać na nieodrywaniu tego, co było, od tego, co jest i co będzie. Korzenie są po to, żeby dawały wzrost. Dlatego trzeba o nie dbać. I troszczyć o to, by to, co przekażemy przyszłym pokoleniom, było jak najbardziej szlachetne i czyste.

25.04.2016 - 02.05.2016
Chcemy wciąż pogłębiać świadomość , kim jesteśmy, jaka nas historia tworzyła i jakie na nas spoczywa wielkie zobowiązanie.

18.04.2016 - 25.04.2016
Ludzie starsi, dotknięci chorobą, cierpieniem mogą pokazać światu, że są mu potrzebni. Mogą udowodnić, że choć człowiek marnieje zewnętrznie, to wewnętrznie jest ciągle żywy i zawstydza tych, którzy uciekają od prawdy o ludzkim życiu. Osoby postawione na krawędzi życia mogą bardzo wiele dać światu, choćby dlatego, że są świadkami Chrystusa.

11.04.2016 - 18.04.2016
Dzisiaj chcemy do tych ich szczątków dotrzeć, odnaleźć je i pochować ze czcią, najwyższym szacunkiem i wdzięcznością. Bo wiemy, że za tymi ich materialnymi szczątkami kryje się jakieś wielkie moralne zobowiązanie wobec nas. Chcemy, aby to, dlaczego oni cierpieli, o co walczyli, za co w końcu oddali swoje życie, niekiedy podczas okrutnych tortur, stało się przesłaniem dla nas: by tych wartości bronić i przekazywać je następnym pokoleniom.

14.03.2016 - 21.03.2016
Krzyża Jezusa nie zrozumie się bez Jego miłości pełnej miłosierdzia. Czyli przebaczającej, przygarniającej nas do siebie, nawet w ostatniej chwili naszego życia, nawet w momencie ostatniego tchnienia. Odkrywajmy wielkość Bożej miłości do każdej i każdego z nas. Odkrywajmy swój los, los chrześcijanina złączony tak głęboko z losem Chrystusa. Pogłębiajmy własną wiarę, pogłębiajmy miłość, pełną wdzięczności do Boga, i nadzieję w zbawienie wieczne.

29.02.2016 - 07.03.2016
Nie ma dla człowieka nic wspanialszego, niż stać się na powrót Bożym dzieckiem, móc pokładać niezłomną ufność w Bogu i mieć pewność, że On nas kocha miłością bez granic.

22.02.2016 - 29.02.2016
Chcemy prosić Boga o trwałą prawość naszego myślenia oraz o odwagę działania, by nasze myśli i nasze czyny dokonywały się w Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa.

15.02.2016 - 22.02.2016
Radosne doświadczenie tego, że miłosierny Bóg stale nas kocha i nieustannie nam przebacza, musi być dla nas impulsem do tego, abyśmy i my byli miłosierni dla innych, abyśmy z całych sił naszego ducha realizowali hasło Roku Jubileuszowego: „Miłosierni jak Ojciec”.

01.02.2016 - 08.02.2016
Być chrześcijaninem to żyć rozumnie, według Bożego zamysłu, zgodnie z prawem naturalnym, przyznając każdemu prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

25.01.2016 - 01.02.2016
Chrystus jest naszym pokojem. Nie dajmy sobie tego pokoju wyrwać z naszych serc. Trwajmy w nadziei, że w przestrzeni publicznej będzie coraz więcej prawdy, coraz więcej chęci wzajemnego zrozumienia, miłości i miłosierdzia.

18.01.2016 - 25.01.2016
W imię naszego dziedzictwa duchowego, kształtowanego przez polskich bohaterów wiary, musimy każdego dnia uparcie i niezłomnie budować naszą codzienność na zasadach wynikających z Dekalogu.

4.01.2016 - 11.01.2015
Im więcej w nas będzie miłosiernej miłości do drugich, im bardziej autentyczna będzie nasza solidarność z innymi ludźmi, tym mocniejsza będzie nasza nadzieja, że Pan Bóg w godzinę sądu okaże nad nami swoje miłosierdzie, przygarnie nas i powie: „Chodź, sługo dobry i wierny”. Gdzie jest taka nadzieja, jest i radość w Panu.

28.12. 2015 - 04.01.2016
Co to znaczy dostrzec człowieka? To przede wszystkim mieć szeroko otwarte oczy i dostrzec ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, naszego serca, naszej życzliwości. Zdajemy sobie sprawę, jak wielu ludzi jest odciętych od dobra, od życzliwości, jak czekają na czyjeś dobre słowo, na odwiedziny, życzliwy gest. Dlatego mamy być wrażliwi na drugiego człowieka.

07.12. 2015 - 14.12.2015
„Wyobraźnia miłosierdzia”, do której wzywał nas św. Jan Paweł II, musi znajdować każdego dnia bardzo konkretną treść w postaci naszych czynów miłosierdzia: wobec głodnych, spragnionych, wobec chorych, których nawiedzimy; strapionych, których pocieszymy; wobec krzywdzących nas, których z cierpliwością będziemy znosić; wobec winnych, którym z serca przebaczymy.

23.11.2015 - 30.11.2015
Chrystus ciągle przychodzi do nas i chce nas przemienić. Chce, żeby naturalne i tkwiące w nas zdolności znalazły swój wyraz - tak piękny i pociągający - aby dla innych stały się znakiem: oto Pan jest pośród nas. Czeka i wzywa.

16.11.2015 - 23.11.2015
Kochajcie Boga całym swoim sercem ze wszystkich swoich sił i całą swoją duszą. Tylko ten, kto jest w stanie oddać swoje życie za innych, jest prawdziwym przyjacielem drugiego. Ale wzorem najwyższym tego ukochania całkowicie, jest On, Jezus Chrystus.

09.11.2015 - 16.11.2015
Trzeba nam nieustannego nawracania i powrotu do Boga, który jest miłością. Trzeba nam nieustannego nawracania, by w drugim człowieku, zawłaszcza słabszym i bezbronnym, dostrzec brata, któremu musimy okazać pomoc.

2.11.2015 - 09.11.2015
Z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, przechodzi ten szczególny, zbiorowy obowiązek - by Polski strzec. A jeśli trzeba - oddać życie, jak owe kamienie rzucane na szaniec. W świetle tej szczególnej sztafety pokoleń, tego dziedzictwa, które przechodzi jako skarb najświętszy, trzeba zrozumieć kolejne po 1918 r. zmagania o Ojczyznę.

19.10.2015 - 26.10.2015
Uznając w pokorze naszą małość, pozostaje nam bezgraniczne zaufanie do Ojca. Na tym polega prawdziwie chrześcijańska postawa, której naucza nas Chrystus.

10.08.2015 - 17.08.2015
Cud nad Wisłą to cud polskiego oręża, polskiego patriotyzmu, geniuszu dowódców - ale także wydarzenie, które wpisuje się w wielkie zmaganie o prawdę o życiu. W to zmaganie jest wpisany los Polski, ale też każdego z nas.

03.08.2015 - 10.08.2015
Pielgrzymka to żywe doświadczenie Kościoła jako wspólnoty braci i sióstr, kiedy trzeba sobie nawet zawiązywać bolesne rany na nogach, utrudzonych nieraz wielokilometrowymi marszami. Niech ten czas będzie czasem pięknym, czasem radości, czasem Kościoła, czasem naszej wiary.

27.07.2015 - 03.08.2015
Sługa Boży ks. Tadeusz Burzyński uczy nas, co znaczy Bóg, co znaczy człowiek, który ceni swój honor, i jak świętą rzeczą jest Ojczyzna. Jest też świadectwem tego, że dla Ojczyzny nie ma rzeczy, której by nie należało oddać.

20.07.2015 - 27.07.2015
Niech coraz bardziej powszechne staje się przekonanie, że małżeństwo i rodzina wyjdą zwycięsko z konfrontacji ze współczesnymi zagrożeniami jedynie wtedy, gdy okażą się „Bogiem silne”.

13.07.2015 - 20.07.2015
Młodzi mają prawdziwą, autentyczną wrażliwość na wartości. Chcą o nich słyszeć i chcą widzieć świadków – wartości, historii, Ojczyzny, za którymi pójdą.

06.07.2015 - 13.07.2015
Dziś mało mówi się o ludziach kierujących się rozsądkiem czy rozumem. Ważne są emocje. Jednak wielkość człowieka to nie emocje, a rozum. Który widzi i wybiera. I jest jeszcze sumienie. Jeśli się je wyłączy, jesteśmy niczym lemingi, nie potrafimy ocenić odległości, jaka nas dzieli od celu. I możemy się utopić.

29.06.2015 - 06.07.2015
Poznanie Chrystusa jest kluczem otwierającym nas na miłość – na najwspanialsze doświadczenie, jakie może stać się udziałem człowieka. Jest to doświadczenie, które przemienia i uszlachetnia, pozwalając osiągnąć pełnię człowieczeństwa.

22.06.2015 - 29.06.2015
Prawda domaga się, aby ją uczciwie zgłębiano i przekazywano dalej, odrzucając wszelkie kłamstwa, półprawdy i manipulacje. Miłość domaga się, aby dawano jej odpowiedź w postaci miłości - rzetelnej, uczciwej, bezinteresownej, ofiarnej.

08.06.2015 - 15.06.2015
Chrystus i Jego miłość do nas to jedyny ratunek i prawda, dlatego powinniśmy budować nasze życie na miłości, takiej, jakiej nauczył nas Jezus, również przez swój krzyż.

01.06.2015 - 08.06.2015
Nie ma przyszłości Polski bez zdrowej i silnej rodziny. Jak pisał św. Jan Paweł II Wielki w „Liście do rodzin”, rodzina pozostaje pierwszą droga Kościoła. Jest ona centrum I sercem cywilizacji miłości. Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i mocą całego narodu.

11.05.2015 - 18.05.2015
Najlepszą szkołą wierności i zdolności do poświęceń jest małżeństwo i rodzina. Życie w małżeństwie jest ciągłym dawaniem siebie drugiej osobie. Tutaj jest więc szkoła pełni człowieczeństwa.

27.04.2015 - 04.05.2015
Chrystus ciągle przychodzi do nas i chce nas przemienić. Chce, żeby naturalne i tkwiące w nas zdolności znalazły swój wyraz - tak piękny i pociągający - aby dla innych stały się przemożnym znakiem: oto Pan jest pośród nas. Czeka i wzywa.

07.04.2015 - 13.04.2015
Niech prawda o Bożym Miłosierdziu stanie się tak ważną dla świata iskrą, która pokaże, jak wielki, jak nieogarniony jest płomień miłości Boga, objawionej nam w Jezusie Chrystusie i ciągle czekającej na to, by nasze serca, zimne jak lód, w tej miłości się ogrzały.

30.03.2015 - 6.04.2015
Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2015 r. życzę Wam z całego serca, aby Wasze spojrzenie było skierowane ku górze, „gdzie przebywa Chrystus”.

23.03.2015 - 30.03.2015
Uczyć się bycia chrześcijaninem trzeba razem ze świętymi, którzy pokazują i rozświetlają drogę ku Bogu.

16.03.2015 - 23.03.2015
Tam, gdzie człowiek wraca do siebie, tam może odnaleźć Pana Boga. Może tam także - dzięki Panu Bogu - odnaleźć prawdę o sobie, którą możemy odczytać jedynie w świetle śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

09.03.2015 - 16.03.2015
Poznać Ojca - to znaczy Go uwielbić. Poznać Ojca - to znaczy zrozumieć, że On jest miłością bezgraniczną, którą kochał swego Jednorodzonego Syna miłością tak wielką, że tego Syna wydał za zbawienie świata.

23.02.2015 - 02.03.2015
Polska potrzebowała właśnie takich synów i córek, niezłomnych aż do końca i mających nadzieję wbrew nadziei.

16.02.2015 - 23.02.2015
Idźmy za Chrystusem, który nas do Boga przyprowadza!

09.02.2015 - 16.02.2015
Ludzie od wieków, nieustannie, stają wobec Jego zbawczego orędzia, w które muszą najpierw uwierzyć, a następnie z pokorą i wdzięcznością przyjąć. Oto wielkie dzieło zbawienia, przed którym stoimy w tym świętym czasie łaski i nawróce­nia.

02.02.2015 - 09.02.2015
Przyjąć światłość i opowiedzieć się jednoznacznie właśnie za Nim to jednoznacznie opowiedzieć się za Bogiem i być Mu posłusznym aż do końca.

26.01.2015 - 02.02.2015
Dziś dziękujemy wszystkim, którzy uwierzyli. Gdy staniemy przed Chrystusem, okaże się, ile dla poszczególnych osób, ile dla Kościoła, znaczyły i nadal znaczą te codziennie potwierdzane słowa, by być czystym, ubogim tak jak Chrystus.

12.01.2015 - 19.01.2015
Pokój ludziom, narodom i państwom przywrócimy nie zaklęciami, ale poprzez uznanie Boga, który jest miłością.

05.01.2015 - 12.01.2015
Bóg-człowiek okazał swą solidarność z nami, aby ludzie, kochając się nawzajem, byli solidarni z Bogiem.

29.12.2014 - 05.01.2015
Obowiązkiem moralnym każdego z nas jest iść za tym, co dobre, podążać za prawdą i odrzucać zło.

08.12.2014 - 15.12.2014
W te zbliżające się święta trzeba ogrzewać innych. Swoją dobrocią, swoją miłością, ale także swoją mądrością.

01.12.2014 - 08.12.2014
Wokół nas jest wiele dobra. Ono jest, i jest udziałem całych społeczeństw dzięki temu, że tylu ludzi ofiarnie wierzy w Chrystusa, swoim życiem pokazując, co znaczy naprawdę i do końca miłować Boga.

17.11.2014 - 24.11.2014
Do królestwa Chrystusa należą ci, którzy uwierzyli, że Nauczyciel z Nazaretu jest Synem Bożym, Odkupicielem świata i Zbawicielem człowieka.

10.11.2014 - 17.11.2014
Sens społeczny ludzkiego życia przejawia się najpierw i najbardziej głęboko w życiu małżeńskim, życiu rodzinnym, ludzkich przyjaźniach, ludz­kiej prawdziwej człowieczej odpowiedzialności za drugiego człowieka.

03.11.2014 - 10.11.2014
Po której stronie jesteśmy, gdy chodzi o wolność? Czy pośród tych, którzy nie dopłacają, czy pośród tych, którzy muszą nadpłacić? Żeby bilans wychodził na tyle pozytywny, by Polska trwała i nie uległa.

27.10.2014 - 03.11.2014
Uroczystość Wszystkich Świętych mówi o zwycięstwie Chrystusowej miłości. Ona bowiem tym wszystkim, którzy w nią uwierzyli, daje życie wieczne.

20.10.2014 - 27.10.2014
Wiara jest decyzją, która jest możliwa dzięki wolności. Wiara jest przede wszystkim decyzją, aby być z Chrystusem i za Nim podążać.

13.10.2014 - 20.10.2014
Niekiedy ulegamy współczesnej modzie filozoficznej (...) że to człowiek tworzy prawdę i próbuje do niej dostosować odpowiednie modele życia.

06.10.2014 - 12.10.2014
Boże Słowo, które jest i działa, które z taką mocą głoszone jest przez Święty, Katolicki Apostolski Kościół, będące często znakiem sprzeciwu dla współczesnego świata.

29.09.2014 - 06.10.2014
Wspierajcie wielkie zmaganie o prawdę modlitwą różańcową odmawianą codziennie - osobiście, w rodzinach, najrozmaitszych wspólnotach budowanych na fundamencie wiary i miłości. To prawdziwy oręż w naszych dłoniach. Mając ten oręż, okażcie, że jesteście prawdziwą „solą ziemi”.

22.09.2014 - 29.09.2014
17 września 1939 roku przyszło do nas zło w postaci systemu opartego na perfidnym kłamstwie. To zło panoszyło się bezkarnie aż do 1989 r. Powoli się z tego dźwigamy. Wydaje się, że zaczynamy odnosić zwycięstwo w bitwie o pamięć, ale ciągle jeszcze przegrywamy bitwę o prawe sumienia.

15.09.2014 - 22.09.2014
Współczesny świat tak się zmienia, iż chciałby doprowadzić do zniknięcia Krzyża z przestrzeni publicznej Europy i Polski. Ale prawdą jest także to, że kiedyś skończy się świat, który walczy z Krzyżem, a Krzyż będzie trwał.

08.09.2014 - 15.09.2014
Nie ma nic wspanialszego dla dziecka, gdy w oczach matki dostrzega matczyną dumę z jego osiągnięć. Nie ma nic bardziej radosnego dla każdego, kto staje przed Obliczem Jasnogórskiej Pani i w głębi swej duszy słyszy Jej słowa: byłeś naprawdę wierny mojemu Synowi!

01.09.2014 - 08.09.2014
Nie ma nic bardziej radosnego dla każdego, kto staje przed Obliczem Jasnogórskiej Pani i słyszy Jej słowa: byłeś naprawdę wierny mojemu Synowi!

18-25.08.2014
Pielgrzymka na Jasną Górę to zdążanie do miejsca, w którym, jak powiedział św. Jan Paweł II, zawsze byliśmy wolni.

11-18.08.2014
Zmiany na dobre, one zaczynają się w sercu kobiety, w jej zatroskaniu o siebie, o małżeństwo, rodzinę. Kobieta w swoim powołaniu jest istotą, która bardziej niż mężczyzna jest dla innych.

04-11.08.2014
Cud nad Wisłą to cud polskiego oręża, polskiego patriotyzmu, geniuszu dowódców – ale także wydarzenie, które wpisuje się w wielkie zmaganie o prawdę o życiu. W to zmaganie jest wpisany los Polski, ale też każdego z nas.

28.07-04.08.2014
Nikt w naszej ojczyźnie nie może się czuć poniżony, dlatego że wierzy w Chrystusa. O to trzeba się upominać.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

2014-07-17 08:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Myśl na tydzień - bp Ignacy Dec

[ TEMATY ]

bp Ignacy Dec

Myśl na tydzień

ks. Mirosław Benedyk

Bp Ignacy Dec w czasie homilii w katedrze świdnickiej

Bp Ignacy Dec w czasie homilii w katedrze świdnickiej

16.03.2020 – 22.03.2020
Stosunek do nieprzyjaciół i złych jest tym, co wyróżnia chrześcijan; jest sprawdzianem, czy rzeczywiście idziemy za Chrystusem.

CZYTAJ DALEJ

Józefowa piecza nad Jasną Górą

2024-03-01 11:36

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Episkopat Flickr

- Mało kto przyjeżdżając do Domu Matki wie, że nieopodal znajduje się Dom Józefa, gdzie już wiele osób znalazło sens swego życia - mówi jeden z paulinów opiekujących się duszpasterstwem „na Halach” pod szczególną pieczą św. Józefa, bo sercem jest kaplica pod jego wezwaniem. Obecności tego Świętego nie może zabraknąć w sanktuarium maryjnym jakim jest Jasna Góra. Przed nami marzec. W Kościele jest on tradycyjnie miesiącem dedykowanym Świętemu Józefowi, oblubieńcowi Maryi.

Na Jasnej Górze jest kilka wizerunków Opiekuna Jezusa, ale najważniejszym jest XVII-wieczny obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus malarza jasnogórskiego, na którym postacie zdobią srebrne sukienki. Wizerunek znajduje się w bocznym ołtarzu Bazyliki. Tu odprawiana jest przez cały miesiąc Msza św. o godz. 7.00, a przed uroczystością 19 marca nowenna.

CZYTAJ DALEJ

Ks. Tomasz Trzaska: za patriotyczne kazanie komuniści mogli uwięzić kapłana, tak jak żołnierza podziemia

2024-03-01 10:58

[ TEMATY ]

żołnierze wyklęci

Magdalena Kowalewska

Na Rakowieckiej więzieni byli polscy bohaterowie, m.in. rtm. Witold Pilecki, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” oraz mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”

Na Rakowieckiej więzieni byli polscy bohaterowie, m.in. rtm. Witold Pilecki, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” oraz mjr Zygmunt Szendzielarz
„Łupaszka”

W powojennej Polsce kapłani byli pośrednim wsparciem dla podziemia antykomunistycznego, za co często płacili więzieniem - mówi Radiu Watykańskiemu ks. Tomasz Trzaska. Kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL podkreśla, że duchowni szczególnie na tzw. prowincji cieszyli się dużym autorytetem i ich słowa nakłaniały miejscową ludność do wspierania „leśnych". 1 marca jest w Polsce Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

To święto państwowe jest hołdem dla tych, którzy mimo formalnego zakończenia II wojny światowej nie zgadzali się na komunistyczne zniewolenie Polski i zaangażowali się w działalność podziemną. Dzień Pamięci ustanowił w 2011 roku Sejm, przyjmując ustawę zainicjowaną rok wcześniej przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję