Reklama

Wiadomości

96 lat Służby Więziennej

Pracownicy więziennictwa od lat służą ojczyźnie i społeczeństwu – powiedział dyrektor generalny Służby Więziennej płk Jacek Kietliński z okazji 96. rocznicy powołania tej formacji. Konferencja, podczas której kilkadziesiąt osób odebrało z rąk ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka Krzyż Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę, odbyła się w poniedziałek w Centrum Konferencyjnym WP.

[ TEMATY ]

więziennictwo

Mateusz Wyrwich

W konferencji uczestniczyli nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Obecny był także naczelny kapelan więziennictwa ks. Paweł Wojtas.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor generalny Służby Więziennej płk Jacek Kietliński, który przypomniał podpisany 8 lutego 1919 r. dekret marszałka Józefa Piłsudskiego powołujący Służbę Więzienną w jej obecnym kształcie. Jak zaznaczył, dokument ten stanowił podwaliny polskiego więziennictwa, do dziś opartego na zasadach humanitaryzmu i sprawiedliwości, działającego zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami. Podziękował pracownikom SW za codzienny wysiłek i wierną służbę ojczyźnie i społeczeństwu.

Reklama

Prof. Zbigniew Lasocik z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW przyznał, że widzi ogromną zmianę, jaka dokonała się w polskim więziennictwie przez ostatnie 35 lat. Jego zdaniem więziennictwo w Polsce jest dziś jednym z najbardziej nowoczesnych w Europie. Pracuje w nim 30 tys. funkcjonariuszy, prawdziwych pasjonatów i dobrych fachowców, którzy realizują bardzo trudną i wymagającą misję, otrzymując w zamian bardzo niewiele. Przyznał, że bolączką tej grupy ludzi jest brak dostatecznego wsparcia politycznego oraz szacunku społecznego.

- Politycy bardzo rzadko pochylają się nad problematyką więziennictwa, w mediach zaś dominuje wrogość wobec przestępców i brak zrozumienia problematyki związanej z resocjalizacją – mówił prof. Lasocik.

W dalszej części wystąpienia przywołał czasy, kiedy SW była instytucją upolitycznioną, do więzień trafiali głównie wrogowie systemu, a cele więziennictwa wyznaczała partia komunistyczna. Wyraził radość z faktu, że obecnie więzienie wyewoluowało do misji resocjalizacyjnej a funkcjonariusze stali się profesjonalistami w służbie narodu i społeczeństwa. Dodał, że wyzwaniem, które dziś staje przed władzami jest stworzenie centralnej administracji aparatu wykonywania orzeczeń sądów. Zdaniem prof. Lasocika, taka zmiana zracjonalizuje system penitencjarny i wzmocni więziennictwo.

Reklama

Jako ostatni głos zabrał minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, który zaznaczył, że bez sprawnie działającego systemu więziennictwa funkcjonowanie państwa polskiego nie byłoby możliwe. Przypomniał, że praca SW chroni społeczeństwo przed osobami, które wyrokami sądów zostały skazane za popełnione przestępstwa, a także pomaga osadzonym w odnalezieniu drogi powrotu do normalnego funkcjonowania po odbyciu kary.

- Każdy, kto po opuszczeniu zakładu karnego nie wraca na drogę przestępczości, odnosi wielki sukces. Praca w więziennictwie to misja, która kształtuje charakter – dodał minister sprawiedliwości.

Na zakończenie uroczystości pracownicy Służby Więziennej odebrali z rąk min. Grabarczyka odznaczenia i medale. Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz resocjalizacji i adaptacji osób pozbawionych wolności otrzymali gen. Paweł Nasiłowski, ppłk Mirosław Kuświk i mł. chor. Paulina Świdurska.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali ppłk Krzysztof Haładyj, ppłk Krzysztof Kowaluk, płk Jan Maternowski, ppłk Ryszard Samojluk, ppłk Dariusz Jagiełło, ppłk Roman Kloc, ppłk Cezary Masłowski i ppłk Leszek Rzepka.

Odznakę „Semper Paratus” za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze i bohaterstwie otrzymali st. sierż. Sebastian Nowak, por. Joanna Rzeszutko-Piątek, sierż. Szt. Mariusz Wajcfeld i st. sierż. Tomasz Maciukiewicz.

2015-02-09 17:13

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jubileusz w niecodziennym miejscu

Niedziela podlaska 46/2019, str. 1, 3

[ TEMATY ]

historia

więziennictwo

Ks. Zygmunt Bronicki

Podczas uroczystości poświęcono dęby oraz przecięto symboliczną wstęgę

Podczas uroczystości poświęcono dęby oraz przecięto symboliczną wstęgę

Obchody 100-lecia Polskiego Więziennictwa odbyły się w Hajnówce 25 października. W tym dniu dwóch osadzonych w Areszcie Śledczym w Hajnówce przyjęło sakrament bierzmowania z rąk ordynariusza diecezji drohiczyńskiej bp. Piotra Sawczuka

Ze względu na zamknięty charakter miejsca, świadkami bierzmowanych byli inni osadzeni, którzy sakrament przyjęli już wcześniej. Przygotowania do przyjęcia sakramentu trwały kilka miesięcy. Osadzeni uczestniczyli we Mszach św. i nabożeństwach, które odprawiał dla nich więzienny kapelan ks. Zygmunt Bronicki. W uroczystości brali udział również inni osadzeni oraz pracownicy aresztu.

Okazją do zorganizowania bierzmowania właśnie w tym dniu były obchody 100-lecia Polskiego Więziennictwa w Polsce. W uroczystości wzięli udział biskup drohiczyńskiego Piotr Sawczuk i przedstawiciel Cerkwi Prawosławnej biskup Paweł Hajnowski.

Po krótkiej prezentacji dotyczącej historii oraz działalności jednostki zebrani goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, a także mieli okazję poznać infrastrukturę jednostki, miejsca zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych, cele i pawilony mieszkalne, salę widzeń oraz place spacerowe.

Obaj biskupi poświęcili dęby, a następnie wraz z dyrektorem okręgowym Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotrem Kondraciukiem, dyrektorem Aresztu Śledczego w Hajnówce płk. Romanem Paszko, funkcjonariuszami jednostki, przedstawicielami służb mundurowych, samorządu oraz innych instytucji, przecięli symboliczne wstęgi. Każdy z dębów otrzymał swoją nazwę: Dąb Wolności symbolizuje odzyskanie niepodległości. Po 123 latach niewoli Polska wróciła na mapy świata, a naród odzyskał tożsamość, kulturę, tradycję i należny mu honor. Dąb Stulecia upamiętnia wydanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu z 7 i 8 lutego 1919 r. o zorganizowaniu Okręgowych Dyrekcji Więziennych oraz w sprawie Tymczasowych Przepisów Więziennych. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną. Dąb Jedności, jako symbol Aresztu Śledczego w Hajnówce, wyraża pamięć i uznanie dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników, którzy od ponad 40 lat chronią społeczeństwo, zapewniają bezpieczeństwo w jednostce i pracują dla idei szeroko rozumianej resocjalizacji skazanych. Dąb Współpracy na pamiątkę długoletniej i owocnej współpracy z lokalnym samorządem, służbami mundurowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kontrahentami, szkołami, mieszkańcami Hajnówka oraz wieloma innymi instytucjami.

Symbolika dębu

Rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce, mł. chor. Bartosz Godlewski w notce prasowej dotyczącej obchodów uroczystości 100-lecia więziennictwa pisze: „Na pamiątkę historycznych wydarzeń ważnych dla Polski, Służby Więziennej oraz Aresztu Śledczego w Hajnówce, odsłoniliśmy pamiątkowe tablice przy dębach zasadzonych na terenie aresztu. Dąb od wieków był znany i ceniony w kulturze wielu krajów, w tym Polski. Sadzono go głównie w parkach, przy dworach, świątyniach i innych ważnych miejscach. Upamiętniał w ten sposób wydarzenia rodzinne, kulturowe i społeczne. Według wierzeń ludów dąb, ze względu na swoje rozmiary, był symbolem siły, potęgi oraz trwałości”.

Służba więzienna

Powołana do życia w 1919 r. Straż Więzienna stała się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego, a powyższą datę traktujemy jako symboliczny początek polskiego więziennictwa. Współczesna Służba Więzienna jest umundurowaną, uzbrojoną i apolityczną formacją, podległą Ministrowi Sprawiedliwości. Posiada własną strukturę organizacyjną, na czele której stoi dyrektor generalny. W Polsce istnieje ponad sto zakładów karnych i aresztów śledczych, służbę w jej szeregach pełni prawie 30 tys. funkcjonariuszy. Podstawowymi zadaniami Służby Więziennej są: bezpieczeństwo, ochrona społeczeństwa, resocjalizacja – prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności.

CZYTAJ DALEJ

Elbląg: Komunikat biskupa ws. zbierania podpisów pod petycją stop LGBT

2020-09-28 10:55

[ TEMATY ]

LGBT

Karta LGBT+

Adobe Stock

Katolicy świeccy i ich stowarzyszenia są uprawnieni, aby dążyć do zmian obowiązujących przepisów według swojej wiedzy i sumienia. Nie jest to jednak domeną diecezji, ani parafii - podkreśla biskup elbląski Jacek Jezierski. W Komunikacie w sprawie zbierania podpisów na rzecz projektu ustawy stop LGBT biskup zaznacza, że zaostrzenie ustawy może kiedyś zostać wykorzystane do ograniczenia zgromadzeń o charakterze religijnym, narodowym i patriotycznym.

Publikujemy treść komunikatu:

Komunikat bp. Jacka Jezierskiego w sprawie zbierania podpisów na rzecz projektu ustawy stop LGBT

Jedna z inicjatyw obywatelskich ma obecnie za cel zmianę ustawy o zgromadzeniach. Chodzi o zaostrzenie przepisów, aby możliwym był administracyjny zakaz marszów równości. Powodem dla projektu modyfikacji ustawy jest bluźnierczy i często obsceniczny charakter tych zgromadzeń. Stały się one wrogie tradycyjnemu małżeństwu i rodzinie, symbolom chrześcijańskim oraz Kościołowi katolickiemu.

Rozumiejąc motywację inicjatywy należy pamiętać, że wprowadzanie zmian w prawie o zgromadzeniach dotyka podstawowych praw i swobód obywatelskich. Zaostrzenie ustawy może kiedyś zostać wykorzystane do ograniczenia zgromadzeń o charakterze liturgicznym, procesji, pielgrzymek, a także zgromadzeń o charakterze narodowym i patriotycznym.

Katolicy świeccy i ich stowarzyszenia są uprawnieni, aby dążyć do zmian obowiązujących przepisów według swojej wiedzy i sumienia. Nie jest to jednak domeną diecezji, ani parafii. To zadanie obywatelskie, a często obowiązek katolików świeckich, którzy winni szukać najlepszych rozwiązań dla porządku prawnego i zasad życia społecznego.

Diecezja elbląska i jej parafie nie będą opowiadać się za konkretnym projektem. Ze zrozumieniem jednak przyjmują zaangażowanie polityczne niektórych środowisk katolików świeckich. Nie ma powodu, aby księża proboszczowie zakazywali zbierania podpisów za zmianą ustawy na terenie przykościelnym. Choć jednocześnie promocja tego projektu nie jest ich zadaniem, gdyż jest to jedno z przynajmniej kilku możliwych rozwiązań.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski

Elbląg, dn. 15 września 2020

CZYTAJ DALEJ

Świdnica: Ogólnopolski Kongres Małżeństw - zapowiedź

2020-09-28 22:09

[ TEMATY ]

Świdnica

kongres małżeństw

archiwum prywatne

Kongres Małżeństw w Świdnicy

Kongres Małżeństw w Świdnicy

W dniach 2-4 października 2020 r. w Świdnicy odbędzie się kolejny Ogólnopolski Kongres Małżeństw. 

To już dziesiąty raz do Świdnicy przyjadą małżeństwa z całej Polski na trzydniową randkę, której celem jest pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania małżeństwa, a także wzmocnienie więzi między małżonkami przez słuchanie wykładów, udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wspólne spędzenie czasu we dwoje lub w towarzystwie innych małżeństw.

W tegorocznej, jubileuszowej, edycji prelegentami będą: o. Cyprian Tomaszczuk OSB, Monika i Marcin Gajdowie ze Szczecina, ks. dr Wojciech Węgrzyniak oraz ks. dr Krzysztof Porosło z Krakowa, Monika i Marcin Gomółkowie, prof. Jacek Kurzępa z Uniwersytetu w Zielonej Górze, Rafał Porzeziński (TVP Warszawa), Aneta Liberacka (Stacja 7.pl) - również z Warszawy i o. Wojciech Jędrzejewski OP z Łodzi.

Materiały organizatorów

Baner promujący wydarzenie

Baner promujący wydarzenie

Tematem wiodącym Kongresu jest: "Świętowanie i codzienność". Randkę umilą nam dwa koncerty: Beaty Bednarz i zespołu "Chudoba".

Ze względu na ograniczenia sanitarne, organizatorzy zmuszeni są do zmniejszenia ilości uczestników kongresu. - Miejsc już, niestety, nie ma, ale wszyscy zainteresowani tematem będą mogli odsłuchać i zobaczyć wszystkie wykłady po kongresie. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.kongresmalzenstw.pl - mówi Anetta Radecka z Fundacji Małżeństwo Rodzina.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję