Reklama

Niedziela Łódzka

Jedyny taki zakon

Zakon Rycerski św. Jerzego Męczennika jest braterstwem dam i kawalerów, którzy prowadzą życie pod hasłami pokory, lojalności i służby dla dobra wspólnego.

Niedziela łódzka 31/2020, str. IV

[ TEMATY ]

Łódź

Zakon Rycerski św. Jerzego Męczennika

Marek Kamiński

Inwestytura zakonu w 2019 r.

Inwestytura zakonu w 2019 r.

Członkiem zakonu można zostać tylko przez zaproszenie, które proponuje się osobom pełnoletnim, praktykującym chrześcijanom o przykładnej reputacji społecznej i moralnej. Nie ma ono wiele wspólnego z sukcesem materialnym kandydata, stanowi raczej wyraz uznania dla jego charakteru i prawości.

W każdym kraju zakon działa niezależnie, będąc rejestrowanym według prawa danego państwa. Każdy kraj przyjmuje własny statut, uwzględniając w nim jednak te same cele i zasady.

Historia

Zakon został założony 23 kwietnia 1326 r. w Wyszehradzie na Węgrzech przez króla Karola Roberta Andegaweńskiego w obecności kardynałów, biskupów i dworzan. Jest to najstarszy zakon rycerski, który powstał jako instytucja „królewska” niezależna od Kościoła.

Reklama

Poświęcony jest Trójcy Świętej pod szczególnym patronatem św. Jerzego. Oryginalne dokumenty założycielskie przechowywane są w Węgierskich Archiwach Narodowych w Budapeszcie. Początkowo był to zakon wojskowy. Członkowie zakonu mieli obowiązek praktykowania i ochronę wiary chrześcijańskiej. Zakon prowadził także działalność dobroczynną, zapewniając różnorodną pomoc ludziom biednym.

W XX wieku działalność zakonu osłabiły wojny, a potem ustrój komunistyczny. Po obaleniu reżimu komunistycznego na Węgrzech nastąpiło odrodzenie Zakonu Rycerskiego św. Jerzego. Jego kontynuacja została oficjalnie ratyfikowana podczas ceremonii w bazylice św. Stefana w Budapeszcie. Obecnie wielkim mistrzem zakonu jest Węgier dr Tamas Kutalik.

Patron

Św. Jerzy jest bohaterem znanym zarówno w kulturze Wschodu, jak i Zachodu. Prawosławie jako pierwsze wyniosło go w poczet świętych i rozwinęło jego kult, a chrześcijanie ogłosili go świętym już w IV wieku. To jeden z najpopularniejszych świętych. Patronuje wielu państwom, m.in.: Anglii, Gruzji, Holandii, Niemiec, Szwecji, Litwie, Rosji, Białorusi, a także jest patronem miast, np.: Neapolu, Moskwy, a w Polsce Lądka Zdroju, Ostródy. Pod wezwaniem św. Jerzego powstało wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych i zakonów rycerskich.

Reklama

Jerzy urodził się prawdopodobnie ok. 280 r. w rodzinie chrześcijańskiej. Źródła podają dwa miejsca urodzenia: Coventry w Anglii oraz Kapadocję, dawną krainę leżącą w Turcji, skąd pochodził jego ojciec Pers Geroncjusz. Matka Polocronia była Żydówką z Lyddi. Po nagłej śmierci ojca, mając siedemnaście lat, wstąpił do armii rzymskiej. Służbę żołnierską wypełniał sumiennie, co zostało docenione przez zwierzchników. Mianowano go trybunem, czyli naczelnikiem miejscowego garnizonu, i otrzymał tytuł hrabiego.

W 303 r. Dioklecjan wydał dekret zezwalający na prześladowanie chrześcijan na terenie imperium. Jerzy był zmuszony do uczestnictwa w prześladowaniach, chociaż sam był chrześcijaninem i krytykował tę decyzję. Za usunięcie antychrześcijańskiego edyktu Dioklecjana z murów miasta Nikodemii był torturowany i 23 kwietnia 305 r. został ścięty. Ciało jego przewieziono do Lyddi i tam pochowano.

Okrucieństwo zastosowane wobec Jerzego musiało być wyjątkowe, skoro wśród tak ogromnej liczby męczenników, którzy zginęli za wiarę, jemu chrześcijanie nadali tytuł wielkiego męczennika i zaczęli modlić się do niego. Kult św. Jerzego szeroko rozpowszechnił się już w IV wieku, najpierw na Wschodzie, gdzie był czczony jako jeden z największych męczenników, a potem na Zachodzie jako święty wspomożyciel.

23 kwietnia, w rocznicę jego śmierci, w Kościele powszechnym przypada liturgiczne wspomnienie św. Jerzego. Wzorzec świętości Jerzego pozostaje ciągle aktualny dla współczesnego człowieka i jest to godny patron naszego zakonu.

Działalność

Tadeusz Kaczor był pierwszym Polakiem przyjętym na Węgrzech do zakonu 25 września 2004 r. Priorat (oddział zakonu) w Polsce powstał w 2006 r., a wielkim priorem (przełożonym) został właśnie Tadeusz Kaczor podczas inwestytury w bazylice archikatedralnej w Łodzi. Od 30 stycznia 2009 r. do 27 maja 2018 r. pełnił on urząd wielkiego mistrza. Obecnie funkcję wielkiego priora zakonu w Polsce pełni dr Paweł Michalak, a kanclerzem zakonu jest Małgorzata Stępniewicz.

W Polsce zakon realizuje wspólne cele i założenia przyjęte pierwotnie przez rycerzy króla Karola Roberta, ale dostosowane do realiów XXI wieku. Podczas inwestytury, dorocznej uroczystości przyjęcia nowych członków, cele te utrwalone zostają w przysiędze składanej przez nowo przyjmowanych. Zakon w Polsce jest zarejestrowany jako stowarzyszenie, którego cele zostały zapisane w statucie. Celem organizacji jest wspomaganie grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zwraca się też uwagę na pielęgnowanie patriotycznych i historycznych tradycji polskich.

Realizacja celów statutowych odbywa się poprzez organizowanie i wspieranie imprez o charakterze społeczno-charytatywnym, kulturalno-oświatowym, w szczególności w szkołach, świetlicach środowiskowych, domach dziecka. Członkowie stowarzyszenia podejmują też wiele inicjatyw, które zmierzają do wyrównania szans oraz poprawy warunków życia najuboższych. Inspirują oraz wspierają placówki i organizacje zajmujące się poprawą życia i ochroną godności ubogich. W swoich działaniach przestrzegają etykiety rycerskiej oraz popularyzują ideę zakonów rycerskich.

Damy i kawalerowie zakonu starają się gorliwie wypełniać statutowe cele, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy wielu ludzi znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, kiedy w dobie kryzysu grozi im utrata pracy, działania zakonu są bardzo potrzebne. Przed świętami Bożego Narodzenia co roku organizowane jest spotkanie dla kilkuset dzieci z łódzkich szkół. Dzieci nie tylko oglądają występy rówieśników i biorą udział w zabawie, ale także każde z nich otrzymuje paczkę od św. Mikołaja.

Członkowie zakonu włączyli się w pomoc krzewienia języka i kultury polskiej na Białorusi. Goszczącemu w Łodzi chórowi Cantus Cordis i zespołowi dziecięcemu Śpiewające Serduszka zapewniają pobyt i noclegi. Co roku spotykają się i obdarowują prezentami uczniów z Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej z Czarnego Boru k. Wilna na Litwie.

Zakon współpracuje z ks. kpt. Stanisławem Pawłowskim, proboszczem kościoła garnizonowego pw. św. Jerzego w Łodzi. W świątyni organizuje koncerty, czynnie uczestniczy w pikniku odpustowym i wielu uroczystościach parafialnych. Z okazji 100-lecia powołania parafii wojskowej przekazano srebrny ryngraf św. Jerzego. Dar dam i kawalerów zakonu to także chrzcielnica, którą umieszczono w prezbiterium obok ołtarza.

Za działalność na rzecz Kościoła łódzkiego Złotym Krzyżem Archidiecezji Łódzkiej zostali odznaczeni Jadwiga (pisząca te słowa) i Marek Kamińscy, a srebrnym – Jerzy Jachimek i Andrzej Stysiński.

Od jedenastu lat przedstawiciele zakonu wraz z rodzinami pielgrzymują na Jasną Górę, aby przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej modlić się w intencji dam i kawalerów pragnących wypełniać swoją misję i realizować zobowiązania, które zawarte są w świadectwie życia patrona św. Jerzego.

2020-07-28 10:38

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

„Jest to walka z Kościołem i normalnością”. Zbierają podpisy pod obywatelskim zakazem marszów równości „StopLGBT”.

2020-09-17 20:37

[ TEMATY ]

obrona życia

pikiety

#stoplgbt

Łukasz Duda

Zbiórka podpisów 16 września w Żywcu.

Zbiórka podpisów 16 września w Żywcu.

– Podczas parad równości dochodzi do ekshibicjonizmu, publicznego zgorszenia, profanacji, prowokacji, lżenia symboli katolickich, kleru i świeckich wiernych oraz do ośmieszania godła, flagi i innych symboli narodowych. Jest to walka z Kościołem i normalnością. W trakcie parad dochodzi też do rekrutacji dzieci i młodzieży do politycznego ruchu LGBT, a same parady są zawsze źródłem niepokojów społecznych – wyjaśnia Łukasz Duda z Fundacji Życie i Rodzina region Podbeskidzie, który aktywnie włącza się w zbiórkę podpisów pod nową inicjatywą ustawodawczą Fundacji Życie i Rodzina: „StopLGBT”.

Podbeskidzcy obrońcy życia po przerwie związanej z koronawirusem wznowili pikiety uświadamiające, czym jest aborcja i jakie zagrożenia płyną m.in. z postulatów wystosowywanych przez środowiska i organizacje LGBT. Obecnie organizują pikiety w Bielsku-Białej i Żywcu, zbierając podpisy pod nową inicjatywą ustawodawczą Fundacji Życie i Rodzina: „StopLGBT” mającą na celu wprowadzenie gwarancji faktycznej ochrony małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa poprzez eliminację z przestrzeni publicznej zgromadzeń negujących te podstawowe wartości.

Pikiety dotychczas odbyły się 1, 2 i 11 września w Bielsku-Białej oraz 9 i 16 września w Żywcu.

W piątek 18 września obrońcy życia będą zbierać podpisy od godz. 17-18.15 przy Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Wkrótce podpisy będą zbierane także w parafiach diecezji bielsko-żywieckiej.

Proliferzy zapraszają wszystkich, którzy chcą bronić chrześcijańskiego modelu rodziny i tradycyjnych wartości, do włączenia się w tę akcję.

Należy zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia do końca października, po czym będą one złożone w Sejmie do dalszego rozpatrzenia.

Projekt, uzasadnienie i karta są dostępne do pobrania na stronie: www.LGBTstop.pl.

CZYTAJ DALEJ

Poczta Polska: Założyciel zakonu Paulinów na znaczku pocztowym

2020-09-18 12:48

[ TEMATY ]

Paulini

znaczek

poczta polska

bł. Euzebiusz

Poczta Polska

W poniedziałek 21 września br. Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek pocztowy emisji „Bł. Euzebiusz – założyciel Paulinów”. Walor w nakładzie 120 tysięcy sztuk to kolejny owoc współpracy Spółki z Jasnogórskim Sanktuarium.

  • – Cieszę się, że możemy wprowadzić do obiegu znaczek poświęcony błogosławionemu Euzebiuszowi, założycielowi zakonu Paulinów. Pracownicy Poczty Polskiej co roku uczestniczą w specjalnej pielgrzymce Pocztowców na Jasną Górę. Jest to niezwykle ważne wydarzenie w pocztowym kalendarzu – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

  • W sierpniu 2017 roku Spółka wprowadziła do obiegu wyjątkowy znaczek poświęcony 300-leciu koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W roku 2018, z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, Poczta Polska wydała arkusz składający się 8 znaczków z przywieszką, przedstawiających 6 Ojców Niepodległości, Order Odrodzenia Polski i wizerunek Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego.

Autor projektu, Jarosław Ochendzan, przedstawił na znaczku postać bł. Euzebiusza. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: Bł. Euzebiusz – założyciel Paulinów, POLSKA oraz oznaczenie wartości 3,30 zł.

– Rok poświęcony bł. Euzebiuszowi to sposobność dla Zakonu Paulinów, by spojrzeć po raz kolejny na wielowiekową spuściznę duchową i historyczną, której główne rysy wyznaczył ostrzyhomski kanonik. Jako wspólnota zakonna chcemy być wierni Jego duchowości wyczulonej na osobiste spotkanie na modlitwie z Bogiem, które przekłada się na życzliwy stosunek do każdego człowieka w duchu miłości Chrystusowej. Pragnę gorąco podziękować Zarządowi Poczty Polskiej za wyemitowanie okolicznościowego znaczka z wizerunkiem bł. Euzebiusza, który w jakiejś mierze uobecni postać Błogosławionego w naszej Ojczyźnie – powiedział o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów.

Euzebiusz z Ostrzyhomia był węgierskim kapłanem – pustelnikiem. Na początku XIII wieku założył Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika – Paulinów. Głównymi regułami zakonu są kontemplacja, modlitwa, upowszechnianie kultu maryjnego oraz sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Paulini kierują się regułą Świętego Augustyna. W Polsce najważniejszym miejscem związanym z zakonem Świętego Pawła jest Sanktuarium Jasnogórskie w Częstochowie.

– Cieszę się, że możemy wprowadzić do obiegu znaczek poświęcony błogosławionemu Euzebiuszowi, założycielowi zakonu Paulinów. Pracownicy Poczty Polskiej co roku uczestniczą w specjalnej pielgrzymce Pocztowców na Jasną Górę. Jest to niezwykle ważne wydarzenie w pocztowym kalendarzu – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

– Sanktuarium Jasnogórskie jest swoistym sercem narodu, dlatego tak chętnie tu co roku przychodzimy z naszymi prośbami, podziękowaniami i modlitwami. Uhonorowanie znaczkiem założyciela Zakonu Paulinów, opiekunów Królowej Polski, jest po prostu kolejnym dowodem na to, jak ważna dla nas Pocztowców jest więź z Matką Bożą Częstochowską – dodaje Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę wydawaną w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej herb Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

W sierpniu 2017 roku Spółka wprowadziła do obiegu wyjątkowy znaczek poświęcony 300-leciu koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W roku 2018, z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, Poczta Polska wydała arkusz składający się 8 znaczków z przywieszką, przedstawiających 6 Ojców Niepodległości, Order Odrodzenia Polski i wizerunek Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję