Reklama

Obserwator

Watykan

Nowi święci

Papież Franciszek dokonał zmian w Ogólnym kalendarzu rzymskim, który ustala święta i wspomnienia liturgiczne dla Kościoła obrządku łacińskiego. Wpisał do niego wspomnienia sześciorga świętych. Troje z nich to doktorzy Kościoła: Grzegorz z Nareku – mistyk, teolog, uczony i poeta Kościoła ormiańskiego, który żył na przełomie IX i X wieku; Jan z Ávili – hiszpański mistyk i teolog z XVI wieku; oraz Hildegarda z Bingen – niemiecka benedyktynka, mistyczka i kompozytorka, żyjąca na przełomie XI i XII wieku. Uzasadniając włączenie tych świętych do kalendarza rzymskiego, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podkreśla, że świętość łączy się z wiedzą oraz poznaniem spraw Bożych i ludzkich. W sposób szczególny dotyczy to świętych, którzy uzyskali tytuł doktora Kościoła. Ich mądrość jest przeznaczona nie tylko dla nich, lecz także dla całej wspólnoty eklezjalnej. Wspomnienie dowolne św. Grzegorza z Nareku będzie obchodzone 27 lutego, św. Jana z Ávili – 10 maja, a św. Hildegardy z Bingen – 17 września. Papież wpisał do kalendarza także rodzeństwo z Betanii: świętych Łazarza, Martę i Marię. Franciszek przypomina, że utrzymywała się niepewność co do tożsamości Marii, dlatego w kalendarzu rzymskim widniała jedynie Marta. Nowe badania rozwiązały tę wątpliwość: 29 lipca w kalendarzu rzymskim będzie wspomnieniem obowiązkowym trojga rodzeństwa. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że w ich domu w Betanii Jezus doświadczył rodzinnej atmosfery i przyjaźni. Marta udzieliła Mu gościny, Maria wsłuchiwała się w Jego słowa, a Łazarz na polecenie Tego, który upokorzył śmierć, wyszedł z grobu.

Wojciech Dudkiewicz

Warszawa

Zostaje w Polsce

Polska nie wyda Holendrom autystycznego chłopca, dziecka rosyjsko-australijskiego małżeństwa. Sąd Rejonowy w Warszawie wstrzymał wcześniejszą decyzję. Sprawa cierpiącego na autyzm Martina ciągnie się od 2018 r., gdy w środku nocy, po donosie sąsiada, że chłopiec krzyczy, holenderska opieka społeczna odebrała go rodzicom. Choć wymagał on specjalistycznej opieki, został umieszczony w zwykłym ośrodku. Rodzice zdecydowali się uciec z synem do Polski. Holandia wydała za nimi europejski nakaz aresztowania. Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w Polsce chłopiec może znajdować się pod opieką rodziców. Toczy się właśnie drugie postępowanie w sprawie ustalenia, czy decyzje holenderskich sądów, które nakazywały powrót dziecka do Holandii, mogą być skuteczne i wykonalne w Polsce.

Reklama

j.k.

Pierwsza kobieta

Nowi podsekretarze

Papież Franciszek nominował dwoje nowych podsekretarzy Synodu Biskupów. Zostali nimi: s. Nathalie Becquart, ksawerianka, dyrektor krajowej Służby ds. Ewangelizacji młodych i powołań Konferencji Episkopatu Francji, oraz o. Luis Marín de San Martín, asystent generalny w Zakonie Augustianów. Siostra Becquart jest pierwszą kobietą, która będzie pełniła to stanowisko. Według kard. Mario Grecha, sekretarza generalnego Synodu Biskupów, ta nominacja jest m.in. wyrazem znaczenia, jakie papież przywiązuje do większego włączenia kobiet w procesy rozeznawania i podejmowania decyzji w Kościele. Siostra Becquart w 2016 r. brała już udział w przygotowaniu Synodu na temat młodzieży, a w 2019 r. została wyznaczona przez Franciszka na konsultorkę Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.

j.k.

Nowy Ład

Idą reformy

Przygotowanie i wprowadzenie programu reform na czas po pandemii, nazwanego Nowym Polskim Ładem, zapowiada rząd dobrej zmiany. Według premiera Mateusza Morawieckiego, ta inicjatywa to efekt wielomiesięcznych analiz na temat przyszłości rozwoju Polski. Chodzi o wsparcie tego rozwoju instrumentami budżetowymi, podatkowymi, inwestycyjnymi, monetarnymi czy regulacyjnymi. – Pod nasze podstawowe cele, czyli: szybki wzrost gospodarczy, wyższy wzrost wynagrodzeń i jak najniższe bezrobocie, podpięliśmy poszczególne działania w wielu dziedzinach życia – powiedział Mateusz Morawiecki podczas briefingu.

Reklama

Nowy Polski Ład ma objąć propozycje w sferze edukacji, infrastruktury, dostępu do usług publicznych oraz cyfryzacji. Obejmie też m.in. poprawę – w ciągu najbliższych 2-3 lat – stanu służby zdrowia. Źródłem finansowania programu będzie w dużej mierze budżet państwa, ale nie zabraknie też unijnych środków.

j.k.

Stolica Apostolska

W sprawie Polaka

Watykan zabrał pośrednio głos w sprawie zagłodzonego w Wielkiej Brytanii Polaka.

Autorką tekstu Kiedy prawo staje się tyranem w dzienniku L’Osservatore Romano, poświęconego przypadkom zaprzestania odżywiania pacjentów niebędących w stanie terminalnym – o czym decydują lekarze i sądy wbrew woli rodziny – jest prof. Gabriella Gambino, podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Włoska bioetyk zauważa, że coraz częściej słychać o chorych, którzy umierają z powodu braku wody i pożywienia, a zatem nie na skutek choroby. Decyzje o tym podejmowane są często przez lekarzy na podstawie wyroków sądów, które z góry dekretują wcześniejszą śmierć. W takich przypadkach sądy bazują na rzekomych ocenach przyjętych „w interesie” pacjenta, który sam nie może się wypowiedzieć. Życie niektórych ludzi jest uznawane za mniej użyteczne, mniej potrzebne. Profesor Gambino przypomina o fundamentalnej zasadzie medycyny – gwarancji leczenia, które staje się wypełnieniem misji wiernej ochrony życia ludzkiego aż do naturalnej śmierci. Wskazuje, że jest to zasada przynależna nie tylko naukom medycznym, ale także każdemu państwu prawa, gdyż wynika ona z prawa do życia i zdrowia. Profesor Gambino podkreśla, że wykorzystywanie prawa do spowodowania śmierci chorych jest skutkiem postępującej praktyki eutanatycznej. Jest ona wynikiem kultury odrzucenia osób bezbronnych i bezdusznej wydajności struktur opieki zdrowotnej, które czynią medycynę i prawo narzędziami tyranii.

Reklama

w.d.

Muzea Watykańskie

Wróćcie do muzeów

Po 3 miesiącach pod kluczem muzea znów są otwarte. – To są skarby, które należy chronić, ale trzeba się także dzielić ich wartością. Tu znajduje się historia nie tylko Kościoła, ale również Rzymu i całych Włoch – podkreśla Barbara Jatta, dyrektor Muzeów Watykańskich. Znowu można podziwiać Kaplicę Sykstyńską, apartamenty watykańskie ozdobione przez Rafaela oraz inne bezcenne arcydzieła. Wstęp jest możliwy po wcześniejszej rezerwacji internetowej (tickets.museivaticani.va) – muzeum jest zobowiązane do tego, by kontrolować liczbę zwiedzających ze względu na panujące obostrzenia. Otwarcie Muzeów Watykańskich po najdłuższym po II wojnie światowej zamknięciu było możliwe dzięki spadkowi liczby zakażeń w regionie. – Lockdown był ciężkim czasem, ale wykorzystaliśmy go na dokończenie renowacji. Wróćcie do muzeów, bo to historia także waszego miasta, waszego regionu – zachęca rzymian dyrektor Jatta. Jest wiele nowości ze sztuki współczesnej, które można znaleźć w Apartamencie Borgiów. Można też zwiedzać papieskie wille w Castel Gandolfo.

w.d.

Kamerun

Budowanie porozumienia

Pod znakiem budowania porozumienia i dialogu w Kamerunie przebiegała wizyta w tym kraju kard. Pietro Parolina, watykańskiego sekretarza stanu. W czasie spotkań zarówno ze stroną kościelną, jak i rządową watykański wysłannik przekonywał o potrzebie respektowania fundamentalnych praw człowieka. Wskazywał, że trzeba apelować o pokój, ale należy go też solidnie i cierpliwie budować, bazując na fundamencie dialogu i sprawiedliwości. Kardynał Parolin odwiedził m.in. Bamendę, która leży w części Kamerunu będącej polem krwawych działań ambazońskich separatystów. Niechętnie zgodzili się oni na tę wizytę. Oskarżają bowiem Kościół o to, że nie słucha ich roszczeń i staje po stronie prezydenta Paula Biyi. – Separatyści zarzucają nam, że jesteśmy blisko rządu, a rząd – że jesteśmy zbyt blisko separatystów – podkreśla nowy arcybiskup Bamendy Andrew Nkea Fuanya, któremu kard. Parolin w czasie wizyty nałożył paliusz. Wszelkie próby mediacji ze strony Kościoła zostały odrzucone przez obie strony konfliktu, a próby nawoływania do rozmów i dialogu pozostały martwą literą.

Reklama

w.d.

Papież do Polaków

Zgromadzeni wokół Chrystusa

W czasie cotygodniowej audiencji ogólnej papież Franciszek zachęcił do częstego karmienia się słowem Boga, szczególnie podczas liturgii, i wnoszenia Go w każdą sytuację życia codziennego. – Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Liturgia Kościoła jest źródłem pobożności i pokarmem dla modlitwy osobistej – powiedział. – Także od wspólnej modlitwy liturgicznej, kiedy jesteśmy zgromadzeni wokół Chrystusa, zaczyna się realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego, gdyż modląc się jedni za drugich, pomagamy sobie wzajemnie oraz nosimy brzemiona jedni drugich. Z serca wam błogosławię.

j.k.

Birma/Mjanma

Zamach stanu

Więziona przez 15 lat Aung San Suu Kyi, liderka Narodowej Ligi na rzecz Demokracji, uważana za niekwestionowaną przywódczynię kraju, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, ponownie została pozbawiona wolności przez wojskowych. Doszło do tego w wyniku przeprowadzonego przez armię Mjanmy zamachu stanu. Żołnierze aresztowali co najmniej 30 polityków, którzy mieli uczestniczyć w inauguracyjnym posiedzeniu nowo wybranego parlamentu, w tym urzędującego prezydenta U Win Myinta. Według dowódców armii, wybory zostały sfałszowane, dlatego przejmują oni władzę na rok. Chcą zreformować Centralną Komisję Wyborczą i przeprowadzić nowe wybory. Kardynał Charles Maung Bo, arcybiskup Rangunu, w opublikowanym przesłaniu zaapelował do armii o niepoddawanie się pokusie przemocy. Wezwał do przywrócenia demokracji i zaznaczył, że spór o oszustwa wyborcze mógł zostać rozwiązany na drodze dialogu. Zaapelował o natychmiastowe uwolnienie wszystkich aresztowanych. Zwrócił się także do wspólnoty międzynarodowej, aby nie stosowała sankcji, które grożą załamaniem gospodarki i wtrąceniem milionów Birmańczyków w skrajne ubóstwo.

Reklama

To reakcja na informację, że prezydent USA Joe Biden rozważa ograniczenie pomocy zagranicznej dla Mjanmy. – Jedyną drogą wyjścia z kryzysu jest zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej i lokalnych polityków w proces pojednania – uważa kard. Bo. Biskup pomocniczy Rangunu John Saw Yaw Han wzywa wiernych do czuwania i modlitwy. – Teraz trzeba się modlić szczególnie o pokój – zachęca.

w.d.

USA-Niemcy

Zmienili plany

Stany Zjednoczone wstrzymują projekt wycofania części żołnierzy z Niemiec. Plany administracji Donalda Trumpa dotyczące przeniesienia prawie 12 tys. żołnierzy z Niemiec, w tym Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych z niemieckiego Stuttgartu do Belgii, a 2. Pułku Kawalerii stacjonującego w bawarskim mieście Vilseck do Stanów Zjednoczonych, zostały odłożone. Pentagon ma dokonać ponownej oceny sytuacji. Gdyby plany administracji poprzedniego prezydenta USA zostały zrealizowane, byłaby to największa relokacja sił w Europie od dziesięcioleci. – Sekretarz obrony Lloyd Austin rozpoczął bardzo dokładną analizę proponowanego wycofania, które zostało ogłoszone w lipcu ub.r. przez jego poprzednika Marka Espera – ujawnił generał Tod D. Wolters, dowódca wojsk USA i NATO w Europie. Trump zamierzał doprowadzić do zmniejszenia amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, mówił, że w tym kraju jest zbyt wielu żołnierzy.

j.k.

Włochy

Powalczą z mafią

Nowy arcybiskup Neapolu Domenico Battaglia zamierza zdecydowanie występować przeciwko przestępczości zorganizowanej. – Kościół jest wezwany do odegrania proroczej roli w tej walce – powiedział hierarcha dziennikowi Avvenire. – Powinien działać wspólnie z organami państwowymi i wyjaśnić sprawę „na wszystkich płaszczyznach”. Jego zdaniem, gospodarcze skutki lockdownu wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19 ułatwiły „wirusowi mafii” zagnieżdżenie się w ranach niesprawiedliwości społecznej. Mafia obiecuje wolność i szybkie zyski, ale w rzeczywistości trzyma ludzi w swych szponach. Arcybiskup Battaglia uważa, że jedyną bronią Kościoła i państwa w tej walce jest wiarygodność. Jeśli nie uda się jej odzyskać, mafia będzie wciągała w swój system coraz więcej młodzieży.

Reklama

j.k.

Raport CARITAS

Katastrofa humanitarna

Głód, islamski ekstremizm, walka o zasoby naturalne i fatalne zmiany klimatyczne niszczą Sahel, a takie kraje, jak Niger, Mali i Burkina Faso dotyka katastrofa humanitarna. Chaos i konflikty spowodowały w ub.r. migrację prawie 1,5 mln ludzi; brak bezpieczeństwa żywnościowego dotyka aż 3,7 mln osób. W nowym raporcie Caritas Italiana poświęconym kryzysowi w środkowej części Afryki można znaleźć taki opis sytuacji: Kryzys stwarza przestrzeń, którą zagospodarowali dżihadyści. Rozrasta się władza „Państwa Islamskiego Wielkiej Sahary”, która uderza głównie w cywilów, terroryzując i zabijając opornych, opodatkowując uległych, czyli ściągając haracz nie do udźwignięcia przez biedotę Sahelu.

j.k.

Badanie

Nasze kredyty, nasze długi

Dziewięciu na dziesięciu dorosłych Polaków uważa, że długi zawsze należy spłacać; prawie tyle samo unika ich zaciągania, a w razie konieczności, jak najszybciej je spłaca – wynika z badania Biura Informacji Gospodarczej. Około 86% Polaków uważa, iż pożyczać powinniśmy tylko wtedy, gdy wiemy, że jesteśmy w stanie oddać. Rygorystyczni pod tym względem są ci, którzy nigdy nie byli zadłużeni lub nie mieli kłopotów ze spłatą. Mniej więcej jedna czwarta osób z zaległościami twierdzi, że dług niekoniecznie trzeba spłacać. Trzy czwarte Polaków woli oszczędzać i kupować za własne środki.

Blisko co czwarty rodak miał problem ze spłatą długu, a co dwudziesty przyznał, że taka sytuacja zdarzyła mu się wiele razy. 59% badanych nie miało nigdy problemów ze spłatą swoich zobowiązań.

Reklama

Do sporadycznych „wpadek” z zapłatą przyznał się więcej niż co czwarty. Aby spłacać zaległości, Polacy: wybierają tańszą odzież (44%), rezygnują z rozrywek (42%), co piąty rezygnuje z wyjazdu na wakacje, a 14% tnie wydatki na jedzenie. Na koniec 2020 r. zaległości Polaków były o 5% większe niż rok wcześniej.

w.d.

Rosja

Władimir Truciciel

Powodem aresztowania Aleksieja Nawalnego była nienawiść do niego i strach przed nim, odczuwane przez prezydenta Władimira Putina. Taka jest ocena samego Nawalnego, najbardziej znanego dziś i represjonowanego rosyjskiego opozycjonisty, który przedstawił ją podczas procesu w Moskwie. W wystąpieniu w sądzie Nawalny ocenił, że musiał śmiertelnie obrazić Putina tym, iż przeżył po próbie zamachu, z którym, według niego, związek miał prezydent Rosji. – Putin przejdzie do historii jako truciciel. Był u nas Jarosław Mądry, a będziemy mieli Władimira Truciciela – zaznaczył. Do próby otrucia Nawalnego doszło latem ub.r. Został on odratowany i dochodził do zdrowia w szpitalu w Berlinie. Po powrocie do Rosji został aresztowany, a teraz – po oskarżeniu go o naruszenie warunków wyroku w zawieszeniu – zadecydowano, że spędzi 2,5 roku w kolonii karnej.

j.k.

Potrzebne zawody

Cztery nowe zawody

„Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy” to dokument, do którego wydania jest zobligowany co roku minister edukacji i nauki. W tegorocznej „Prognozie” są to: automatyk, dekarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter nawierzchni kolejowej, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego. Wśród wymienionych zawodów są 4 nowe: dekarz, technik dekarstwa, technik robotyk i monter nawierzchni kolejowej.

j.k.

MEiN

W zdrowym ciele...

Jedynie uczniowie klas I-III mają dziś zajęcia stacjonarne, reszta uczy się w trybie zdalnym. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapytany, czego dzieci mogą się spodziewać po powrocie do normalnej edukacji, odpowiedział, że ministerstwo planuje przyjrzeć się problemowi otyłości. – Chcemy, by specjaliści podali sposób na najbardziej efektywne wykorzystanie 4 godzin wychowania fizycznego tygodniowo, tak aby nauczyciele WF prowadzili zajęcia, które będą najbardziej skutecznie walczyć z otyłością i wadami postawy – powiedział. Mają też zostać wprowadzone dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, które będą zorganizowane zwłaszcza dla dziewczynek, ponieważ częściej niż chłopcy opuszczają one lekcje WF.

j.k.

2021-02-10 08:09

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kraków: dominikańska akcja “Ciacho za ciacho” zbliża się wielkimi krokami

2022-12-07 17:55

[ TEMATY ]

Kraków

dominikanie

hocpicjum

Adobe.Stock

Już 11 grudnia odbędzie się kolejna edycja akcji charytatywnej “Ciacho za ciacho” organizowanej przez Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie “Beczka”. Inicjatywa ta powstała w 2003 roku. Wydarzenie najczęściej odbywa się cyklicznie, dwa razy do roku, przed Wielkanocą oraz przed Bożym Narodzeniem, w klasztorze oo. dominikanów w Krakowie Całkowity dochód z akcji zawsze jest przeznaczany na wsparcie organizacji niosących szeroko rozumianą pomoc potrzebującym.

Hasło najbliższej edycji brzmi “Wiele dla Niewielkich”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na Krakowskie Hospicjum im. ks. Józefa Tischnera. Jest to hospicjum domowe, którego podopiecznymi są najmłodsi pacjenci, zmagający się z nieuleczalnymi chorobami. Dzieło to zapewnia każdemu choremu opiekę medyczną oraz psychologiczną w jego domu, gwarantując potrzebny sprzęt i aparaturę w znajomym, komfortowym i bezpiecznym środowisku. Hospicjum zajmuje się opieką perinatalną już od poczęcia, pomocą przy nagłej chorobie dziecka, a także wspiera rodziny cierpiące po jego odejściu.

CZYTAJ DALEJ

Godzina Łaski 8 grudnia godz. 12.00-13.00

Niewielu w Polsce słyszało o objawieniach Matki Bożej w Montichiari-Fontanelle, choć przyjęło się już w licznych parafiach nabożeństwo zwane Godziną Łaski. Przypada ono w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia od godziny 12 do 13. U jego początków są właśnie objawienia Matki Bożej Róży Duchownej we włoskim Montichiari

O niewielkim miasteczku w północnej Italii, u podnóża Alp, 20 km od Brescii, zrobiło się głośno tuż po II wojnie światowej. Wówczas to, w roku 1946, najpierw w Montichiari, a potem - w następnych latach - w położonej nieco na uboczu dzielnicy Fontanelle Matka Boża wielokrotnie ukazała się Pierinie Gilli, pielęgniarce z miejscowego szpitala. Dzięki tym objawieniom miasteczko zupełnie zmieniło swój charakter, m.in. w górującym nad okolicą starym zamku, zwanym obecnie Zamkiem Maryi, ulokowano ośrodek dla ludzi chorych i starych, natomiast przy źródle w Fontanelle - według życzenia Maryi - powstał ogromny ośrodek leczniczy z basenami z leczącą wodą z poświęconego przez Najświętszą Pannę źródła.

CZYTAJ DALEJ

Czesław Michniewicz: nie myślę o rezygnacji

2022-12-08 08:42

[ TEMATY ]

mundial

Adobe Stock

Czesław Michniewicz podkreślił, że nie rozważa rezygnacji z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski i zapewnił, że nie ma żadnego konfliktu między nim a prezesem PZPN Czesławem Michniewiczem.

"Co zrobi prezes Kulesza to nikt z nas nie wie, łącznie ze mną, ale na pewno nie jestem w żadnym konflikcie z prezesem" - powiedział Michniewicz na antenie Radia Zet i dodał, że szef związku cały czas mu pomaga i go wspiera.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję