Reklama

Polska

Rola świadków w Kościele

Po co świadkowie chrztu czy bierzmowania? Czy można bez nich przyjąć te sakramenty?

Niedziela Ogólnopolska 25/2021, str. 59

[ TEMATY ]

Kościół

Karol Porwich/Niedziela

Odpowiedź eksperta
Rolę rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania prawodawca określa w następujący sposób: „ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki”. Świadek bierzmowania ma się troszczyć, aby bierzmowany postępował jak prawdziwy świadek Chrystusa.

Reklama

Nie wiem, jaka była intencja autora pytania i czy dotyczy ono jedynie świadków chrztu czy także chrzestnych, ale może warto dla pewnego uściślenia przypomnieć, że przy okazji udzielania chrztu św. rozróżniamy te dwie funkcje i myślę, iż w takim kontekście należy odpowiedzieć na zadane pytanie. Pierwsza kwestia dotyczy rodziców chrzestnych. Norma kodeksowa stwierdza, że przyjmujący chrzest powinien mieć, o ile to możliwe, chrzestnego. Mowa zatem o jednej osobie, która ma pełnić tę funkcję, ale w związku z dodatkiem prawodawcy: „o ile to możliwe”, należy stwierdzić, że obecność chrzestnego nie jest bezwzględnie konieczna do ważności udzielanego sakramentu. Taka interpretacja jest zgodna z innym kanonem dotyczącym chrztu św., gdy mowa jest o stwierdzeniu i zapisie przyjętego sakramentu: „udzielający chrztu powinien zatroszczyć się, jeśli nie ma chrzestnego, ażeby był przynajmniej jeden świadek, który by mógł stwierdzić udzielenie chrztu”. W przypadku sakramentu bierzmowania, gdy chodzi o świadka, spotykamy się ze stwierdzeniem „wedle możności”, czyli również funkcja ta nie ma charakteru obligatoryjnego.

Zdaję sobie sprawę z tego, że to pytanie padło w kontekście decyzji niektórych biskupów włoskich, którzy na próbę (na okres kilku lat) wydali dekrety dla swoich diecezji, według których zupełnie rezygnuje się z funkcji rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania. Funkcja rodzica chrzestnego i świadka bierzmowania nie może być jedynie formalna, najczęściej z klucza relacji rodzinnych czy przyjacielskich. Ma ona charakter prawdziwie eklezjalny i być może wydane dekrety mają być pewnym wstrząsem dla wiernych, aby życie sakramentalne zacząć traktować na poważnie, choć dla wielu wiernych takie zakazy o charakterze ogólnym mogą być wysoce niesprawiedliwe.

2021-06-15 11:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Rok 2013 w Kościele w Polsce – zapowiedzi najważniejszych wydarzeń

[ TEMATY ]

Kościół

BOŻENA SZTAJNER

Dziedziniec Pogan – wielka debata wierzących i niewierzących, uroczyste zamknięcie Roku Wiary oraz międzynarodowa konferencja o pojednaniu polsko-rosyjskim – to niektóre ogólnopolskie wydarzenia w Kościele w 2013 roku. Ponadto, tradycyjnie już polscy katolicy podczas specjalnych uroczystości będą modlić się w intencji misjonarzy, rodzin, migrantów, więźniów i prześladowanych chrześcijan. Publikujemy wybór przyszłorocznych ogólnopolskich wydarzeń w Kościele w Polsce.

6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego, obchodzona będzie – po raz trzeci od czasu przełomu 1989 r. – jako dzień wolny od pracy (w 1960 r. władze komunistyczne zadecydowały o roboczym charakterze tego dnia; święto przywrócił Sejm RP w 2010 r.). Będzie to także dzień modlitw w intencji polskich misjonarzy oraz zbiórki pieniężnej na potrzeby Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz na dotacje stałe i okolicznościowe dla misjonarzy.

STYCZEŃ

6 stycznia – ulicami kilkudziesięciu polskich miast przejdą już po raz 6. orszaki Trzech Króli. 17 stycznia – przypada Światowy Dzień Modlitwy w intencji migrantów i uchodźców. 17 stycznia – pod hasłem "Ja jestem Józef, brat wasz..." (Rdz, 45,4)obchodzony będzie XVI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Tym razem miejscem głównych obchodów będzie Opole. W dniach 18-25 stycznia pod hasłem "Czego Bóg od nas oczekuje" obchodzony będzie Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. 25 stycznia odbędą się nabożeństwa ekumeniczne we wszystkich katedrach w Polsce. 26 stycznia w Warszawie odbędę się centralne obchody XIII Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Tym razem głównym tematem jest "Wychowanie młodych chrześcijan i muzułmanów do sprawiedliwości i pokoju".

LUTY

Tradycyjnie już, w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego, przeprowadzona zostanie kolejna, ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych. W dniach 4-6 lutego w Warszawie odbędzie się doroczne spotkanie Komisji Wspólnej Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK), reprezentującej wyznania niekatolickie. Temat obrad: „Wiara i religijność w zmieniającej się Europie. Nowe ruchy chrześcijańskie w Europie: wyzwania i szanse”. 11 lutego Kościół w Polsce włączy się w obchody Światowego Dnia Chorego, a w dniach 10-16 lutego przeżywać będzie 46. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. 15 lutego przypada ogólnopolski dzień życia konsekrowanego w Kościele greckokatolickim. 23 lutego odbędzie się w Warszawie ogólnopolskie spotkanie dla harcerzy z okazji 100. rocznicy urodzin bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy.

MARZEC

1 marca odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W katedrze polowej WP w Warszawie odprawiona zostanie uroczysta Msza św. W dniach 6-14 marca delegacja Episkopatu Polski uda się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. 25 marca, w liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada Dzień Świętości Życia, a 26 marca – Dzień modlitw za więźniów.

KWIECIEŃ

7 kwietnia przypada Święto Miłosierdzia Bożego, które jest świętem patronalnym Caritas. W dniach 7-13 kwietnia obchodzony będzie 69. Tydzień Miłosierdzia, zaś 14 kwietnia, w dniu błogosławionego Męczennika Omelana Kowcza, odbędzie się pielgrzymka duchowieństwa greckokatolickiego Europy do Majdanka. W dniach 21-28 kwietnia przypada Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, natomiast Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha, głównego Patrona Polski obchodzone będą w Gnieźnie w dniach 27-28 kwietnia. 29 kwietnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

MAJ

2 maja, z okazji Dnia Flagi RP, odprawiona zostanie Msza św. w Katedrze Polowej WP. 3 maja z udziałem Episkopatu Polski, na Jasnej Górze odbędą się uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski. Jest to także Dzień modlitw za emigrację. 12 maja z udziałem Episkopatu Polski obchodzona będzie w Krakowie uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. 24 maja – Dzień modlitw za Kościół w Chinach. 26 maja odbędzie się tradycyjna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. 30 maja przypada w 2013 r. Uroczystość Bożego Ciała.

CZERWIEC

1 czerwca odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Młodych – Lednica 2000. 15-16 czerwca – 32. Ogólnopolska pielgrzymka w intencji trzeźwości narodu na Jasną Górę. W dniach 17-19 czerwca w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”. Organizatorem jest KAI we współpracy z Wydziałem Relacji Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego oraz lubelskim Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej. 20 czerwca w kościołach w całym kraju odbędą się modlitwy w Międzynarodowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W dniach 27-30 czerwca spotkają się w Warszawie sekretarze generalni episkopatów Europy.

LIPIEC

21 lipca odbędzie się inauguracja akcji św. Krzysztofa i zbiórka na środki transportu dla misjonarzy. 27 lipca – ogólnopolska pielgrzymka osób uzależnionych, szczególnie Anonimowych Alkoholików do Lichenia. 31 lipca – uroczystość w 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (Warszawa, Pl. Krasińskiego).

SIERPIEŃ

1 sierpnia odbędą się uroczystości rocznicowe Powstania Warszawskiego. W dniach 5-14 sierpnia na Jasną Górę podążać będzie piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych. W dniach 14-15 sierpnia w Warszawie, Ossowie i Radzyminie odbędą się obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”. 15 sierpnia na Jasnej Górze obchodzona będzie uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej. Tego samego dnia, w Święto Wojska Polskiego, odprawiona zostanie Msza św. w katedrze polowej. 18 sierpnia – pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich. 26 sierpnia – uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.

WRZESIEŃ

1 września – z okazji 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej i w Dniu Weterana, w katedrze polowej w Warszawie zostanie odprawiona Msza św. 14-15 września – Ogólnopolska pielgrzymka ludzi pracy na Jasną Górę. W dniach 15-21 września obchodzony będzie III Tydzień Wychowania. 17 września – Dzień Golgoty Wschodu, 74. rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Przy stołecznym Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odprawiona zostanie Msza św. W dniach 21-22 września odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. 29 września - Narodowa Pielgrzymka Katechetów na Jasną Górę w Roku Wiary.

PAŹDZIERNIK

W dniach 11-13 października w Warszawie odbędzie się Dziedziniec Pogan. Gościem wydarzenia będzie m.in. przewodniczący Papieskiej Rady Kultury kard. Gianfranco Ravasi. 13 października obchodzony będzie XIII Dzień Papieski. 15 października – Dzień Dziecka Utraconego. W dniach 20-26 października obchodzony będzie Tydzień Misyjny. 22 października to dzień liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II.

LISTOPAD

10 listopada obchodzony będzie Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. 11 listopada – w 95. rocznicę odzyskania niepodległości w Katedrze Polowej w Warszawie odprawiona zostanie Msza św., w której uczestniczyć będą przedstawiciele władz państwowych. 24 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla podczas Mszy św. w Watykanie papież uroczyście zamknie „Rok Wiary”. Specjalne liturgie odbędą się także we wszystkich polskich diecezjach.

GRUDZIEŃ

4 grudnia to Dzień modlitw za bezrobotnych. 9 grudnia, w Dniu modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie, przeprowadzona zostanie zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby tamtejszych katolików. 13 grudnia – Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego.

CZYTAJ DALEJ

5 lat temu papież Franciszek przyleciał do Polski

[ TEMATY ]

ŚDM w Krakowie

Franciszek w Polsce

27.07

episkopat.pl

Samolot włoskich linii lotniczych „Alitalia” A321 z papieżem Franciszkiem na pokładzie wylądował o godz. 15.50 na Międzynarodowym Lotnisku im. św. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. Na Ojca Świętego czekali już m.in. prezydent RP z małżonką, kard. Stanisław Dziwisz oraz liczni wierni.

Owacjami przywitali Franciszka młodzi pielgrzymi, którzy już od kilku godzin czekali na jego przylot. "Witamy Cię Ojcze Święty w Krakowie" - wykrzykiwała młodzież i mieszkańcy Krakowa.

CZYTAJ DALEJ

Rośnie liczba ataków na chrześcijan w Europie

2021-07-28 18:43

[ TEMATY ]

Europa

atak

chrześcijanie

Karol Porwich/Niedziela

W ostatnich latach zwiększa się liczba przestępstw na tle religijnym w stosunku do chrześcijan w Europie, w tym m.in. w Szkocji. Przykładem może być ostatni atak na księdza, który miał miejsce w kościele archikatedralnym w Edynburgu.

Jak wynika z raportu szkockiego rządu, katolicy, stanowiący mniejszość populacji tego kraju, nieproporcjonalnie często byli celem przestępstw na tle religijnym. W latach 2017-18 stanowili oni blisko połowę z 642 odnotowanych w tym kraju tego rodzaju ataków. Ponadto, według Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w roku 2019 na całym kontynencie europejskim dokonano ponad 500 przestępstw z nienawiści do wiary w stosunku do chrześcijan.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję