Reklama

50. rocznica święceń ks. prał. Józefa Słomiana

Apostoł Częstochowy

20 czerwca w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka, wraz z Prezbiterium częstochowskim i wiernymi, księża święceni w 1954 r. świętowali złoty jubileusz kapłaństwa.
Czcigodni Jubilaci dziękowali Bogu za dar kapłaństwa także w parafiach, w których pełnili posługę duszpasterską. 13 czerwca w rodzinnej parafii w Krzepicach, a 27 czerwca w parafii św. Wojciecha w Częstochowie Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył jubilat - ks. prał. Józef Słomian.

Niedziela częstochowska 28/2004

Ks. prał. Stanisław Iłczyk przekazał krzyż Dostojnemu Jubilatowi

Ks. prał. Stanisław Iłczyk przekazał krzyż Dostojnemu Jubilatowi

Na Mszę św. jubileuszową ks. prał. Józefa Słomiana, który w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich, do kościoła św. Wojciecha w Częstochowie przybyli m.in. przedstawiciele Kapituły Archikatedralnej z księżmi infułatami Marianem Mikołajczykiem, Ireneuszem Skubisiem i Zenonem Janyszkiem, wykładowcy Seminarium z rektorem ks. dr. Włodzimierzem Kowalikiem, przedstawiciele władz miasta z wiceprezydentem Bogumiłem Sobusiem, księża rodacy i pracujący w dekanacie, siostry zakonne, rodzina Księdza Jubilata oraz licznie zgromadzeni wierni.

W wygłoszonej homili ks. prał. Marian Duda ukazał najpierw młodego człowieka, który zostawia wszystko, by pójść za Chrystusem, odpowiadając na Jego wezwanie: Pójdź za mną! W tym kontekście radykalnego zawierzenia Bogu, który wzywa, umacnia człowieka i nigdy nie zawodzi, przypomniał drogę kapłańską Księdza Jubilata. Było to wzruszające świadectwo współbrata, który przez wiele lat współpracował z Jubilatem, słuchał jego nauczania, obserwował i doświadczał jego posługiwania. „Czyż nie stałeś się nowym Apostołem Pawłem Częstochowy, przypominając naszemu ludowi: «Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności» (Ga 5, 1. 13)” - wołał Kaznodzieja, ukazując trudne czasy, w których przyszło Jubilatowi pełnić posługę. A w minionym półwieczu historii miało miejsce wiele wydarzeń. Zmienił się świat, pojawiły się nowe style życia, nowe problemy i wyzwania. Dlatego warto przypomnieć, szczególnie młodemu pokoleniu, że lata 50. były czasem walki ideologicznej, ataków na Watykan i Ojca Świętego Piusa XII, likwidacji nauki religii w szkołach, usuwania krzyży z miejsc publicznych. W tym czasie odbywały się pokazowe procesy księży i biskupów, doszło do aresztowania kard. Stefana Wyszyńskiego.
Ks. Marian Duda przybliżył zebranym biografię Księdza Jubilata, który po doświadczeniach II wojny światowej, przymusowej pracy w Niemczech złożył egzamin dojrzałości w krzepickim Liceum w 1949 r. Następnie podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozpoczął formację w częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 27 czerwca 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Zdzisława Golińskiego. Posłany przez biskupa wyszedł naprzeciw pilnym potrzebom duszpasterskim, organizując katechizację dzieci i młodzieży w Myszkowie (parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika), w Przyrowie, w Czeladzi (parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika) i w Częstochowie (parafia św. Józefa). Łączył pracę katechetyczną w szkole z niedzielną Eucharystią w parafii. Widział też konieczność otoczenia duszpasterską troską młodzieży pracującej i pozaszkolnej.
W 1969 r. bp Stefan Bareła erygował w Częstochowie kilkanaście nowych parafii, wśród nich św. Wojciecha w nowej dzielnicy Tysiąclecie, której proboszczem został ks. Józef Słomian. „Jak stworzyć parafialną wspólnotę, gdy nie ma się ani jednego metra kwadratowego na jej terytorium? Gdy nie ma kościoła, sal katechetycznych, kancelarii i mieszkania dla kapłana? A w dodatku gdy wspólnota liczy kilkadziesiąt tysięcy wiernych?” - analizował Kaznodzieja pracę duszpasterską Jubilata. Organizując parafię, jej proboszcz zapraszał mieszkańców tej części miasta na Mszę św. sprawowaną najpierw w domu parafialnym parafii św. Jakuba, a następnie w domu przy ul. Chłopickiego. Władze, zaniepokojone działalnością ks. Słomiana, gromadzącego coraz większą liczbę wiernych, podjęły decyzję likwidacji kaplicy. Zdecydowany sprzeciw mieszkańców, którzy stanęli w obronie swojego kościoła, sprawił, że do celów duszpasterskich przeznaczono budynek przy ul. Generała Zajączka. W następnych latach Proboszcz Tysiąclecia toczył batalię o pozwolenie na budowę kościoła, które otrzymał w 1976 r. Pokonując wiele trudności, przy ofiarnym zaangażowaniu wiernych wzniesiono świątynię w dzielnicy, która w założeniu miała pozostać świecka. Uroczystej konsekracji dokonał 20 października 1985 r. ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce - abp Luigi Poggi wraz z biskupem częstochowskim Stanisławem Nowakiem i bp. Franciszkiem Musielem. „Nie zbudowałeś tego kościoła tylko z betonu, stali, cegieł, szkła, drewna, marmuru. Zbudowałeś go o wiele bardziej swoją wiarą, nadzieją i miłością - ową kapłańską miłością, która każe dobremu pasterzowi - na wzór Jezusa Chrystusa - przygotować owcom zagrodę i pastwisko. Są to biblijne symbole każdej parafialnej wspólnoty” - mówił Kaznodzieja, podkreślając, że trud budowy kościoła nie przesłonił tworzenia Kościoła żywego - wspólnoty, która żyje Eucharystią i w niej znajduje umocnienie. Świętowojciechowi parafianie pamiętają swojego proboszcza, zachęcającego, by uklękli przed konfesjonałem, i radującego się, gdy licznie przystępowali do Stołu Pańskiego.
Kościół św. Wojciecha, wzniesiony tak wielkim trudem Proboszcza i parafian, stał się centrum duchowym tej części miasta. Tu znalazły swoją siedzibę duszpasterstwo akademickie i inteligencji i jeszcze do niedawna Katolickie Radio Fiat. Z tej wspólnoty wydzielono później parafie: św. Jadwigi Królowej, św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Jana Kantego, Pierwszych Męczenników Polskich oraz Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Tej parafii ks. prał. Józef Słomian poświęcił 35 lat swego kapłańskiego życia. Ukochał ją najbardziej, jednak nie skupił się wyłącznie na niej. W 1983 r. bp Stefan Bareła mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Bazyliki Katedralnej w Częstochowie, a w 1994 r. abp Stanisław Nowak podniósł go do godności kanonika gremialnego. W 1996 r. otrzymał tytuł prałata honorowego Jego Świątobliwości. W latach 1993-1998 uczestniczył w pracach komitetu ratowania archikatedry i wznoszenia wież. Przez wiele lat pełnił też posługę dziekana regionu częstochowskiego i diecezjalnego duszpasterza rzemieślników i przedsiębiorców.
Po homilii ceremoniał jubileuszu przewiduje przyjęcie krzyża przez jubilata. Modlitwę na tę okoliczność odmówił obecny proboszcz parafii św. Wojciecha ks. prał. Stanisław Iłczyk. On także odczytał błogosławieństwo, którego udzielił Ojciec Święty Jan Paweł II, wzywając obfitości łask Bożych. Teraz przyszedł czas na życzenia i podziękowania, które rozpoczął wiceprezydent Bogumił Sobuś. Odczytał list prezydenta miasta Częstochowy, podkreślający rolę parafii jako centrum kultury w dziejach miasta. Następnie wszystkie stany parafii wyraziły Księdzu Jubilatowi swoją wdzięczność za przykład gorliwego kapłaństwa. Nie zabrakło życzeń zdrowia i zapewnienia o modlitewnej pamięci.
Uroczystość zakończyło podziękowanie i błogosławieństwo ks. prał. Słomiana udzielone księżom wikariuszom, prefektom i wszystkim wiernym, wśród których pracował i głosił Słowo Boże.
„Prezbiterzy - jak uczy Sobór - «mają przede wszystkim obowiązek przepowiadania Ewangelii Bożej» (Presbyterorum ordinis, 4). Ale to przepowiadanie ma zmierzać do tego, aby człowiek spotkał Jezusa, zwłaszcza w tajemnicy Eucharystii, która jest żywym sercem Kościoła i kapłańskiego życia. Jest to tajemnicza, przejmująca władza, jaką kapłan ma nad Ciałem Eucharystycznym Chrystusa. Tak więc sprawowanie Eucharystii jest najważniejszym i świętym wydarzeniem dnia i centrum całego życia” - podkreśla Jan Paweł II (Dar i tajemnica). Umiłowanie Eucharystii, do czego tak gorąco zachęcał swoich parafian Proboszcz Tysiąclecia, stanowiło źródło siły w trudnych czasach budowania kościoła. Tak wiele wymagało to trudu, wyrzeczeń, ofiar, nieprzespanych nocy, tak wiele niepokoju, upokorzeń, ale i modlitwy, i radości zarazem... Wszystkie tajemnice kapłańskiego serca znane są jedynie Bogu.

Pełny tekst homilii ks. prał. Mariana Dudy opublikujemy w następnym numerze Niedzieli.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

20 lat pod opieką św. Anny

2021-07-25 15:32

Aleksandra Rudawska

W I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, wierni z Milicza i okolicznych miejscowości przybyli na odpust ku czci babci Pana Jezusa - św. Anny. W tym czasie wspólnota parafialna obchodzi swoje 20-lecie. 

W niedzielę, 25 lipca uroczystościom odpustowym przewodniczył bp Jacek Kiciński CMF. Na samym początku słowo zabrali parafianie, którzy przywitali bpa Jacka w swojej parafii. Wyrazili oni radość z jego obecności i faktu, że mogą dziś przeżywać odpust parafialny - Każdego roku czekamy na uroczystości odpustowe ku czci św. Anny. Dziękujemy Bogu, że pozwolił nam doczekać do kolejnego odpustu, dziękujemy Panu Bogu  i św. Annie za opiekę. W tym roku przypada rocznica 20-lecia istnienia naszej parafii. Dziękujemy Panu Bogu za pierwszego proboszcza, ks. Bogdana Buryłę, który odszedł do wieczności w pierwszy czwartek lutego. Dziękujemy też za drugiego proboszcza, ks. Grzegorza Michalskiego, który teraz jest naszym pasterzem - mówili przedstawiciele parafii. 

CZYTAJ DALEJ

Znak obecności Pana

2021-07-20 10:22

Niedziela Ogólnopolska 30/2021, str. IV

[ TEMATY ]

homilia

Adobe Stock

Słowo, które Pan daje nam na 17. niedzielę w ciągu roku, rozpoczyna się sceną zaczerpniętą z religijności Izraela Starego Testamentu. Nieznany z imienia człowiek z Baal-Szalisza przynosi prorokowi Elizeuszowi chleb z pierwocin tamtego roku: „dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku”. Gdyby nie to, że chodzi o chleb pierwocinowy, można by przyjąć, że to tylko prezent złożony w celu zaspokojenia głodu. Bliższe wyjaśnienie sensu tego czynu podaje nam Katechizm Kościoła Katolickiego, przypominając, że w Starym Przymierzu taki dar ofiarowywano na znak wdzięczności wobec Stwórcy. W kontekście Wyjścia z Egiptu ten czyn otrzymał również nowe znaczenie: niekwaszony chleb, który Izraelici spożywają co roku w święto Paschy, upamiętnia pośpiech wyzwalającego wyjścia z Egiptu (por. n. 1334).

CZYTAJ DALEJ

Piotrków Trybunalski: Pielgrzymka Dziadków i Osób Starszych

2021-07-25 19:32

[ TEMATY ]

Piotrków Trybunalski

Archidiecezja Łodzka

Sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej

Pielgrzymka Dziadków

Sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej

Pielgrzymka Dziadków i Osób Starszych do Sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej

Pielgrzymka Dziadków i Osób Starszych do Sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej

Z woli Ojca Świętego Franciszka, w ostatnią niedzielę lipca, obchodzony jest światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Z tej racji do sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej pielgrzymowały osoby starsze, jak również rodziny, które dziękowały za Babcie i Dziadków prosząc o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy potrzebują umocnienia w podeszłym wieku czy chorobie, zwłaszcza dotkniętych cierpieniem związanym z Covid19.

Pielgrzymka rozpoczęła się modlitwą różańcową przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Piotrkowskiej, którą prowadziły osoby starsze świętujące swój dzień. O godz. 11.30 rozpoczęła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył o. Micheasz Okoński OFM, kustosz piotrkowskiego sanktuarium, który również wygłosił okolicznościowe kazanie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję