Reklama

Z wizytą w parafii

Na serio traktować duszę

27 maja bp Stanisław Wielgus wizytował parafię Unieck w dekanacie raciążskim. Parafia powstała prawdopodobnie pod koniec XIII w., choć pierwsza zachowana wzmianka o niej pochodzi dopiero z 1385 r. Wzmiankowany w 1507 r. drewniany kościół był dość obszerny i posiadał pięć ołtarzy. W 1750 r. kasztelan sierpecki Wessel zbudował nowy kościół z trzema ołtarzami i dwiema wieżami na frontonie, który spłonął w 1806 r. Obecny drewniany kościół o charakterze klasycystycznym został zbudowany w 1871 r. przez ks. Ludwika Pajeckiego i konsekrowany w 1886 r. przez bp. Henryka Kossowskiego. Działania wojenne w 1945 r. i pożar w 1950 r. znacznie uszkodziły świątynię. Restaurował ja w latach 1989-1993 ks. Tadeusz Zając.

Niedziela płocka 28/2004

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku

Patron parafii: św. Jakub Apostoł
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła
Dekanat: raciążski
Proboszcz: ks. Janusz Nalewajek
Wikariusz: do 28 czerwca ks. mgr Cezary Maruszewski, od 28 czerwca ks. mgr Paweł Gniadkowski
Miejscowości: Adamowo, Breginie, Charzyny-Bożyny, Charzyny-Dłużyce, Charzyny-Rogole, Charzyny-Szatkowięta, Chądzyny Krusze, Chądzyny Kuski, Chądzyny Las, Cyndaty, Giełczyn, Gutkowo Fije, Gutkowo Wite, Jeżewo, Kocięcin Brodawy, Kocięcin Tworki, Kodłutowo, Komunin Nowy, Komunin Stary, Maryśka Nowa, Maryśka Stara, Rachocin, Sikory, Sobocin, Staroguby, Szczepkowo, Unieck, Wola Łaszewska, Zygmuntowo
W parafii działają: koło misyjne, podwórkowe koło różańcowe, schola, koło biblijne, ministranci i lektorzy, koła różańcowe dorosłych, asysta procesyjna, Akcja Katolicka, ruch pielgrzymkowy, parafialna rada duszpasterska i gospodarcza
Katechetka: Krystyna Górecka
Organista: Zbigniew Kuźniewski
Kościelny: Tomasz Piasecki
Współpraca: Ochotnicza Straż Pożarna
Msze św. w niedzielę: 7.50, 9.30, 12.00 14.00

Charakterystyka parafii

Parafia liczy obecnie 2660 osób, czyli ok. 650 rodzin. 10 lat temu parafia liczyła 3 tys. wiernych. „Bardzo wielu młodych ludzi wyprowadza się w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia, szczególnie tych z gospodarstw małych i nie rokujących na przyszłość żadnej godziwej egzystencji” - mówi proboszcz ks. Janusz Nalewajek, który duszpasterzuje tu od 14 miesięcy, po zmarłym w styczniu 2003 r. ks. Tadeuszu Zającu. „Jak w każdej parafii, tak i tu są rodziny bardzo gorliwe i przykładne, ale są także obojętne religijnie i bardzo zaniedbane. Trudno do nich dotrzeć z jakąkolwiek pomocą, udzielić sakramentu małżeństwa - choć nie ma ku temu przeszkód, żeby ochrzcić już kilkuletnie dzieci. Rodziny te, choć nieliczne, deformują jednak obraz parafii” - mówi Ksiądz Proboszcz.
Przeciętnie w niedzielnych Mszach św. bierze udział systematycznie ok. 30% parafian. Bardzo licznie wierni spowiadają się. „Pochwałą dla parafii są zamawiane Msze św. - nie tylko za zmarłych, ale także w rocznice ślubu, w 18. urodziny dzieci, o światło Ducha Świętego przy egzaminach oraz za zmarłych księży proboszczów parafii Unieck. Wyrazem tej pamięci jest troska, bardzo budująca, o cmentarz parafialny” - mówi o swoich parafianach ks. J. Nalewajek.

Sprawy duszpasterskie

Reklama

Unieccy parafianie licznie uczestniczą w nabożeństwach okresowych, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych. Licznie też uczestniczą w nabożeństwach majowych, a w niektórych wioskach i czerwcowych, gromadząc się przy figurach, a w październiku odmawiają Różaniec, gromadząc się w kościele i w domach w poszczególnych wioskach. „Szczególną czcią cieszy się patron parafii św. Jakub Apostoł - na odpust ku jego czci 25 lipca przybywa ogromna liczba wiernych z naszej i z okolicznych parafii” - mówi Ksiądz Proboszcz.
Obrazu duszpasterstwa w parafii dopełniają działające na jej terenie ruchy i organizacje. Rada parafialna duszpasterska i gospodarcza gromadzi po 1 lub 2 członków z każdej wioski. Pomagają oni duszpasterzom zwłaszcza przy podejmowaniu troski materialnej o parafię, organizują pracę i zbierają ofiary we wioskach.
Od kilkunastu lat działa w parafii ruch pielgrzymkowy. Jego członkowie organizują pielgrzymki do różnych miejsc kultu w Polsce, zwłaszcza w miesiącach letnich, by mogła w nich brać udział również młodzież szkolna. „Poprzez pielgrzymki pragniemy poznawać te ważne miejsca religijne, ale także pogłębiać i umacniać naszą wiarę oraz rozbudzać taką formę modlitwy również u najmłodszych” - mówiła w sprawozdaniu przedstawicielka ruchu.
Koło Akcji Katolickiej powstało w parafii w 1995 r. z inicjatywy proboszcza ks. Tadeusza Zająca. Jego członkowie regularnie uczestniczą w inicjatywach i szkoleniach organizowanych przez zarząd diecezjalny. Koło ma również swoje osiągnięcia: jeden z członków otrzymał w 1998 r. wyróżnienie w organizowanym przez zarząd diecezjalny Akcji Katolickiej konkursie Kościół w III Tysiącleciu - moje miejsce w Kościele.
Asystę procesyjną (nie licząc dzieci pierwszokomunijnych sypiących kwiatki) tworzy 57 osób. Procesje odbywają się w niedzielę wielkanocną, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, w Boże Ciało i obydwa odpusty parafialne. Co roku 8 września członkowie asysty uczestniczą w pielgrzymce do sanktuarium w Koziebrodach, niosąc dodatkowo dożynkowy wieniec.
Koła różańcowe istnieją we wszystkich większych wioskach w parafii. „Szkoda, że są to same kobiety i że nie ma w naszych kołach mężczyzn i żeńskiej młodzieży” - mówiła w swoim sprawozdaniu ich przedstawicielka. Członkowie kół modlą się w wielu intencjach, m.in. za zmarłych - jeśli umrze mieszkaniec jednej z wiosek, członkowie koła różańcowego modlą się za niego przez cały miesiąc.
Liturgiczna służba ołtarza liczy 47 osób, w tym 8 lektorów. Większość stanowią uczniowie szkół podstawowych w Uniecku i Kodłutowie oraz gimnazjum w Uniecku, jest też grupa ministrantów starszych uczących się w szkołach średnich.
W parafii działa także koło biblijne, które prowadzi wikariusz ks. Cezary Maruszewski. Na cotygodniowych spotkaniach członkowie koła poznają bogactwo Słowa Bożego, koncentrując się zwłaszcza na Ewangeliach wg św. Mateusza i św. Marka. Przygotowują się w ten sposób również do udziału w diecezjalnym konkursie biblijnym. Są już osiągnięcia: uczennice klasy III gimnazjum Milena Zieleniewska i Małgorzata Pydynowska zdobyły odpowiednio I i III miejsce w dekanalnych eliminacjach konkursu. Ukoronowaniem pracy i nagrodą dla najbardziej aktywnych był wspólny wyjazd członków koła na projekcję Pasji Mela Gibsona.
Schola dziecięca i młodzieżowy zespół muzyczny liczą łącznie 25 osób. Należą do nich uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum w Uniecku. Opiekunem i kierownikiem muzycznym jest ks. Cezary Maruszewski.
Koło Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci działa przy szkole podstawowej w Kodłutowie i liczy 56 uczniów. Opiekunem koła, które istnieje od 1992 r., jest katechetka Krystyna Górecka. Raz w miesiącu organizowana jest katecheza misyjna, w intencji misjonarzy członkowie koła ofiarują modlitwę oraz wspierają darami pieniężnymi, które wysyłane są do centrum misyjnego w Płocku. Krystyna Górecka jest także opiekunką podwórkowych kół różańcowych, których członkami są uczniowie szkoły podstawowej w Kodłutowie. 36 uczniów z różnych klas spotyka się na modlitwie różańcowej raz w miesiącu, odmawiając Różaniec i rozważając poszczególne tajemnice różańcowe.

Dokonania materialne

„Parafia Unieck to parafia w 90% rolnicza, a wiemy, z jakimi trudnościami borykają się dzisiaj rolnicy. Tym bardziej więc należy się im podziękowanie za zatroskanie o kościół, cmentarz i o budowę nowej plebanii” - mówił w swoim sprawozdaniu Ksiądz Proboszcz. Dzięki zaangażowaniu parafian wiele prac materialnych udało się dokonać. W nowej plebanii położono 400 m² tynku, oddano do zamieszkania pomieszczenia na nowym wikariacie (łącznie z założeniem instalacji grzewczej i elektrycznej), w maju ub. r. oczyszczono cmentarz, odzyskując 1/8 jego powierzchni. Na cmentarzu wycięto 20 uschłych i usychających drzew pośród pomników, pobudowano kaplicę do sprawowania Mszy św. i nabożeństw związanych z uroczystością Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, wymurowano śmietnik i pomieszczenie sanitarne.
W ubiegłym roku kościół z zewnątrz pomalowano drewnochronem, a w tym roku w sezonie zimowo-wiosennym trwały prace stolarskie wewnątrz kościoła. W zakrystii wykonano kredensję i szafy wnękowe oraz szafę wnękową w pomieszczeniu obok prezbiterium, odrestaurowane zostały filary oraz podstawa chóru. Przeprowadzono również gruntowny remont chóru, i odrestaurowano prezbiterium. Zainstalowano działające przez całą noc oświetlenie kościoła z zewnątrz oraz oczyszczono drzewostan wokół kościoła.

Wizyta Księdza Biskupa

Wizytę w parafii Biskup Stanisław rozpoczął od spotkania z pracownikami parafialnymi, złożył też wizytę u Księdza Prefekta. O godz. 15.00 Ksiądz Biskup spotkał się z grupami parafialnymi, by później udać się na cmentarz parafialny, gdzie poświęcił nową kaplicę. Pasterz diecezji zatrzymał się przy grobach kapłanów (na cmentarzu parafialnym spoczywają księża: Henryk Betlejewski, Jan Krassowski, Franciszek Wiechecki i Bronisław Giers) oraz przy mogile powstańców z 1831 r. O godz. 17.00 w kościele parafialnym rozpoczęła się uroczysta Msza św. ingresowa.
Podczas homilii Ksiądz Biskup powiedział m.in.: „Cieszę się, że w waszej parafii jest tak wiele osób przyjmujących sakramenty święte, uczestniczących we Mszy św. niedzielnej. Cieszę się, że wśród was jest tyle osób modlących się na różańcu, że tak wiele osób skupiają różne grupy. (…) W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy jakże ważne słowa Chrystusa: „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, jeśli na duszy swojej poniesie stratę” (Mt 16, 26). Wszystko to, co doczesne, jest nietrwałe, jest podobne do trawy - jak mówi Pismo Święte - która dziś jest, a jutro usycha. Niestety, wszystkie te wartości, do których ludzie się tak przywiązują, a więc: majątek, uroda, modne stroje, różne dobra materialne - to wszystko jest takie nietrwałe. Dlatego nie można na tym budować ani swojego życia, ani swojego szczęścia, bo nasza dusza jest wieczna i będziemy żyć wiecznie. Miną wszystkie rzeczy doczesne, a zaczniemy życie wieczne, ono zaś będzie takie, jakie było życie doczesne. Będzie zależało od tego, jakimi byliśmy chrześcijanami. Dziękuję tym wszystkim, którzy to rozumieją, którzy na serio traktują sprawy swojej duszy”. Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił także sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Izrael: 80 proc. zaszczepionych, którzy się zakazili wirusem, nie infekowało innych

2021-07-25 17:18

[ TEMATY ]

Izrael

COVID‑19

szczepienia

Karol Porwich /Niedziela

80 proc. zaszczepionych osób w Izraelu, które się zakaziły, nie zainfekowało nikogo w przestrzeni publicznej - głosi opublikowany w niedzielę raport portalu The Times of Israel.

Według danych izraelskiego ministerstwa zdrowia zaledwie 3 proc. zaszczepionych osób, które zachorowały na Covid-19, przenosi je na 2-3 inne osoby na koncertach, w restauracjach czy na siłowniach.

CZYTAJ DALEJ

Jakubowe camino na polskich drogach

Camino de Santiago – Droga św. Jakuba to istniejący od ponad 1200 lat szlak pielgrzymkowy prowadzący do hiszpańskiego sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela. Droga ta biegnie także przez Polskę i coraz więcej na niej pątników.

Droga św. Jakuba jest obecnie najbardziej znanym szlakiem pielgrzymkowym i kulturowym na świecie. Nazywany „najpiękniejszą drogą świata”, „główną ulicą Europy”, „drogą życia” – jest miejscem, na którym tysiące osób szuka spotkania „z samym sobą” – spojrzenia w głąb siebie i spotkania z Bogiem. Rozwój pielgrzymowania Drogą św. Jakuba i rosnąca sieć szlaków pielgrzymkowych prowadzących do Composteli jest niezwykłym fenomenem religijnym i kulturowym współczesnych czasów. Sieć Camino de Santiago, która w Europie liczy obecnie ponad 80 tys. kilometrów, od 15 lat dynamicznie rozwija się także w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Ks. Mariusz Frukacz: św. Jakub uczy nas, by być zawsze blisko Jezusa

– Święty Jakub uczy nas, by być zawsze blisko Jezusa i nie bać się przyjąć nauki krzyża – powiedział ks. Mariusz Frukacz, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, w kościele św. Jakuba Apostoła w Częstochowie podczas uroczystości odpustowej w Roku św. Jakuba.

W homilii podkreślił, że „św. Jakub uczy nas odpowiedzi naszym życiem na wezwanie Boże”. – On jest tym, który z polecenia Jezusa wraz z innymi apostołami idzie w świat, by głosić Ewangelię. Jego los jako człowieka posłanego do głoszenia Dobrej Nowiny nosi na sobie pewne podobieństwa do powołania proroka Jeremiasza – wskazał duchowny, nawiązując do I czytania.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję