Reklama

Polska

Katolicki Uniwersytet Lubelski zainaugurował nowy rok akademicki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wkroczył dziś w setny rok swego istnienia. W uroczystej inauguracji roku akademickiego wzięło w niej udział wielu biskupów, którzy uczestniczyli w zakończonym dzień wcześniej na KUL 377. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Wykład inauguracyjny "Polski uniwersytet wobec nowych wyzwań" wygłosił Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

[ TEMATY ]

KUL

Archiwum KUL

Setna inauguracja roku akademickiego na KUL rozpoczęła się Mszą św. w Archikatedrze Lubelskiej, którą sprawowało ponad 50 biskupów pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W homilii abp Gądecki wskazał, że celem uniwersytetu katolickiego jest prawda. „Prawda to coś więcej niż wiedza. Celem poznania prawdy jest poznanie dobra. Prawda sprawia, że stajemy się dobrzy” – mówił metropolita poznański. Przypomniał również, że „jeśli zaistnieje taka potrzeba, katolicki uniwersytet winien mieć odwagę głoszenia prawd niewygodnych, które nie schlebiają opinii publicznej, ale są niezbędne dla obrony autentycznego dobra społeczeństwa. Stąd Jan Paweł II w swoim przemówieniu do społeczności uniwersyteckiej KUL wołał: „Uniwersytecie! (…) Służ prawdzie!”.

Reklama

Abp Gądecki wskazał, że „uniwersytet katolicki musi się charakteryzować dwoma podstawowymi cechami: z jednej strony ma być dobrym uniwersytetem, a z drugiej – musi być naprawdę katolicki, tzn. pielęgnować swoją tożsamość i misję zleconą mu w Kościele. Przyszłość mają tylko te uniwersytety katolickie, które wykazują jasną tożsamość i są świadome swojej roli w Kościele i społeczeństwie. Nie można być katolikiem a jednocześnie niekatolikiem.”

Przewodniczący KEP przypomniał również o zadaniu, jakie Kościół stawia katolickiej społeczności akademickiej: „Każdy profesor i student katolickiego ateneum jest powołany do ewangelizacji, Kościół bowiem ze swej natury jest misyjny. Jakże bowiem można kochać Chrystusa, nie pragnąc się dzielić Nim z innymi?" - pytał hierarcha.

Abp Gądecki stwierdził, że w dzisiejszej rzeczywistości, także w naszym kraju – wobec zobojętnienia religijnego i zeświecczenia społeczeństwa – ta misja uniwersytetu jest czymś bardzo ważnym. "Chodzi bowiem o formację fachowców w różnych dziedzinach wiedzy, którzy biorą wiarę na serio. W ten sposób student może realizować w pełni siebie oraz skutecznie służyć innym – poprzez wykonywanie swego zawodu i świadectwo wiary” - mówił przewodniczący KEP. Setna inauguracja roku akademickiego na KUL zgromadziła wielu znakomitych gości. W uroczystości na Auli Stefana kardynała Wyszyńskiego wzięli udział m.in. arcybiskupi i biskupi, którzy w poprzednich dniach uczestniczyli w Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, odbywającym się na KUL, a także Wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, parlamentarzyści, rektorzy lubelskich szkół wyższych oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Reklama

Swoje życzenia dla społeczności akademickiej, za pośrednictwem Sekretariatu Stanu, skierował Ojciec Święty Franciszek, który życzył chrześcijańskiej nadziei, jaką daje poznawanie prawdy za pomocą rozumu i wiary.

Jak podkreślił w przemówieniu inauguracyjnym Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński Uniwersytet stale się rozwija. Dowodzą tego nie tylko nowo otwierane kierunki: hispanistyka oraz doradztwo kariery i doradztwo personalne, ale przede wszystkim wyraźny wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną KUL, co przełożyło się na bardzo dobry wynik rekrutacji. Studia na I roku rozpocznie o 4 proc. młodzieży więcej niż w roku ubiegłym.

Siedmioro wykładowców KUL uzyskało w ostatnim roku tytuł naukowy profesora, a dziewiętnaście osób uzyskało natomiast stopień doktora habilitowanego. Uniwersytet coraz skuteczniej sięga po środki na badania naukowe. Realizowane są również kolejne inwestycje - jeszcze tej jesieni zostaną oddane do użytku nowe obiekty sportowe KUL, a dzięki remontowi swój dawny blask odzyskał Kościół Akademicki KUL, który jest sercem Uniwersytetu.

Ksiądz Rektor przypomniał, że ciągu najbliższego roku na Uniwersytecie będzie odbywać się wiele wydarzeń jubileuszowych i zaprosił od uczestniczenia w nich. Zaplanowanych zostało wiele konferencji naukowych i wydarzeń kulturalnych. Wydana zostanie Encyklopedia Stulecia KUL. Ważnym wydarzeniem będzie dziękczynna pielgrzymka społeczności akademickiej do grobu Jana Pawła II, a także Zjazd Absolwentów KUL, który odbędzie się w czerwcu przyszłego roku.

Odnosząc się do szeroko dyskutowanej reformy szkolnictwa wyższego ks. prof. Dębiński ocenił, że w powinna ona zostać oparta na zasadzie zrównoważonego rozwoju. „Tylko w takim kontekście reforma przyniesie owoce – trwałe i głębokie. Tylko wtedy uniwersytety połączą harmonijnie troskę o integralność badań naukowych na najwyższym poziomie i rzetelnego wychowania. Zespolą nauki humanistyczne i społeczne z matematycznymi i przyrodniczymi czy technologicznymi, ale także obejmą ważne – myślę, że nie tylko na naszej Uczelni – odniesienia do Transcendencji" - mówił rektor KUL.

Następnie w poczet społeczności akademickiej KUL zostali włączeni nowi studenci i doktoranci, którzy ślubowali: „sumiennie wypełniać swoje obowiązki, by rzetelnie przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i mojej Ojczyzny”.

Z kolei wicepremier Jarosław Gowin zwrócił uwagę, że „rzeczy wielkie zaczynały się zawsze od reformy szeroko pojętej edukacji czy nauki”. W wykładzie inauguracyjnym pt. "Polski uniwersytet wobec nowych wyzwań" Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraził nadzieję, że przygotowana reforma szkolnictwa wyższego będzie impulsem rozwojowym nie tylko dla polskich uczelni i instytucji badawczych, ale dla całej Polski.

Wicepremier podkreślał również szczególną rolę KUL w dziejach Polski, oceniając, że jest coś symbolicznego i pięknego, że odrodzenie państwa polskiego zbiegło się z utworzeniem KUL. Zdaniem Jarosława Gowina nie sposób wyobrazić sobie, zarówno akademickich dziejów Polski, jak i historii polskiego katolicyzmu w XX i XXI w. bez uczelni, która tyle ofiarowała Kościołowi, ojczyźnie i światu.

"KUL był i jest nie tylko kuźnią nowych idei oraz miejscem badań i edukacji na wysokim poziomie, ale też przestrzenią, gdzie kształtuje się duch, gdzie hartuje się wiara, krzepnie nadzieja i praktykuje się miłość, gdzie rodzi się autentyczny i mądry patriotyzm czerpiący z pamięci i tożsamości narodu, a zarazem otwarty na świat, gdzie toczy się uczciwy dialog w klimacie wolności, ale zarazem poszanowania godności człowieka i fundamentalnych wartości mających swe źródło w chrześcijaństwie" - mówił wicepremier.

Minister Gowin przypomniał również, że w czasach komunizmu KUL stał się bastionem wolności wobec powszechnego zniewolenia, bastionem prawdy mimo wszechobecnego kłamstwa, a Kościołowi i Polsce z wielkim oddaniem i we wspaniałym stylu służył także po 1989 r.”

Podczas inauguracji po raz pierwszy zostały wręczone „Laury Uniwersyteckie” - Nagrody naukowe im. Księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela KUL, przyznawane nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę I stopnia, za edycję dzieł wszystkich Josefa Ratzingera w serii Opera Omnia, otrzymał ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź.

Nagrodą II stopnia, za współautorstwo serii prac z zakresu psychologii czasu i Internetu, została wyróżniona dr Aneta Przepiórka. Nagrodą III stopnia, za pionierską, pierwszą w historii edycję krytyczną pism wszystkich Bolesława Prusa, przygotowaną w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, została uhonorowana dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, profesor KUL.

Setna inauguracja rozpoczyna czas jubileuszu, czas radości i dziękczynienia – mówił Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik, który zabrał głos na zakończenie uroczystości. Przypominając misję katolickiego uniwersytetu odwołał się do słów wielkich postaci związanych z KUL: założyciela uczelni ks. Idziego Radziszewskiego, Jana Pawła II oraz doktora honoris causa KUL kard. Ratzingera (Benedykta XVI).

Społeczności akademickiej życzył, aby napełniała ją radość z poszukiwania prawdy o człowieku i świecie. "Niech systematycznemu zdobywaniu solidnej wiedzy towarzyszy codzienna troska o mądrość” - zyczył metropolita lubelski.

Na blisko 40 kierunkach KUL kształci obecnie ponad 12 tys. studentów. Kadrę naukowo-dydaktyczną tworzy blisko 1,1 tys. wykładowców.

Lubelska uczelnia prowadzi studia na ośmiu wydziałach: Teologii; Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji; Filozofii, Nauk humanistycznych; Nauk społecznych; Biotechnologii i nauk o środowisku; Matematyki, informatyki i architektury krajobrazu oraz zamiejscowy Wydział Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

2017-10-15 14:23

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Trzeci tomik „Złotych myśli Josepha Ratzingera-Benedykta XVI”

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

KUL

Grzegorz Gałązka

Nakładem Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukazał się trzeci tomik „Złotych myśli Josepha Ratzingera-Benedykta XVI”. Wyboru dokonali redaktorzy polskiego wydania dzieł wszystkich - Opera Omnia Josepha Ratzingera, ks. prof. Krzysztof Góźdź oraz prof. Marzena Górecka.

Redaktorom przyświecała idea wydobycia z ostatniej publikacji książkowej papieża Benedykta XVI – pierwszej części trylogii „Jezus z Nazaretu”, kluczowych fragmentów tego dzieła. Autorzy podkreślają, że kolejny tom "Złotych myśli" Josepha Ratzingera – Benedykta XVI opiera się na tryptyku Papieża "Jezus z Nazaretu", który charakteryzował cały pontyfikat niemieckiego papieża. W tym dziele chrystologicznym, będącym medytacją nad obliczem Boga, "wyrażona jest także troska i miłość Benedykta XVI do Jezusa Chrystusa i do wszystkich ludzi”.

CZYTAJ DALEJ

„Tato – bądź, prowadź, chroń”. Znane nazwiska zapraszają na Narodowy Marsz Życia i Rodziny

2021-09-17 12:47

[ TEMATY ]

marsz dla życia i rodziny

Mat.prasowy

Już 19 września o godz. 11:30 na Placu Zamkowym w Warszawie rozpocznie się Narodowy Marsz Życia i Rodziny, którego hasło przewodnie brzmi: „Tato – bądź, prowadź, chroń”. Ambasadorzy Marszu – artyści, dziennikarze, sportowcy, duchowni i osoby, które wspierają ideę Marszu, zapraszają na wydarzenie wszystkich, którym leży na sercu dobro rodziny i życie każdego człowieka.

W gronie ambasadorów Narodowego Marszu Życia są m.in. Zofia Klepacka, Barbara Nowak, Dawid Mysior, aktorzy Marcin Kwaśny i Dariusz Kowalski, redaktorzy Jan Pospieszalski, Paweł Chmielewski, Paweł Lisicki i Krystian Kratiuk. Narodowy Marsz dla Życia wspierają także dr Jacek Pulikowski, ks. Dominik Chmielewski SDB i ks. Tomasz Kancelarczyk.

CZYTAJ DALEJ

USA: W Waszyngtonie uczczono pamięć prof. Juliana Kulskiego, powstańca i znanego architekta

2021-09-17 19:52

[ TEMATY ]

pogrzeb

powstaniec

Waszyngton

Wikipedia

Julian Eugeniusz Kulski

Julian Eugeniusz Kulski

W Waszyngtonie odbyła się w piątek msza żałobna po śmierci prof. Juliana Eugeniusza Kulskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego, cenionego architekta i działacza. Był wielkim Polakiem, bohaterem powstania; przyczynił się do rozwoju polsko-amerykańskich relacji - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

"Dziś żegnamy postać szczególnie zasłużoną dla odzyskania niepodległości przez Polskę, osobę, która wielce przyczyniła się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i postaw patriotycznych, a także do budowy dobrych stosunków polsko-amerykańskich" - napisał premier w liście odczytanym przez ambasadora Piotra Wilczka podczas mszy w katedrze św. Mateusza Apostoła w Waszyngtonie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję