Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2018 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

Marian Sztajner/Niedziela

31 grudnia 2018 r.
Jedno z najpiękniejszych zdań Ewangelii brzmi: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy nie zginął, ale miał życie wieczne". Nie ma Polski przedchrześcijańskiej. Polska powstała wraz ze chrztem, w imię Trójcy Przenajświętszej. I dlatego dziękując Bogu za stulecie odzyskania niepodległości Polski, prośmy Maryję: "Bądź z nami w każdy czas!".

30 grudnia 2018 r.
W kontekście dzisiejszej uroczystości Świętej Rodziny z Nazaretu warto przywołać dialog, który zapisał Karol Wojtyła w "Przed sklepem jubilera". „Jubiler, patrząc długo w oczy młodych ludzi powiedział: "Ciężar tych złotych obrączek, to nie ciężar metalu, ale ciężar właściwy człowieka. Każdego z was osobno i razem obojga”. Prośmy, żeby nasze wspólnoty rodzinne były wzajemnym darem. A wtedy każdy ciężar i każdą trudność można przezwyciężyć.

29 grudnia 2018 r.
Pozdrawiamy wszystkie wspólnoty rodzinne, ale również wspólnoty duchowe, które z łaski Bożej przychodzi nam również współtworzyć. I uczyńmy wszystko – jak mówił św. Jan Paweł II – aby w najwyższym poszanowaniu było macierzyństwo i dziewictwo na ziemi polskiej. Bo bez macierzyństwa duchowego i fizycznego nie będzie ani kolebki, ani narodu.

23 grudnia 2018 r.
W tych dniach bardzo często słyszymy życzenia: „wesołych i spokojnych świąt”. Niektórzy w imię fałszywej demokracji, czy nawet fałszywych propozycji idących ze świata mówią te słowa, zapominając o jakie święta chodzi. Nie łudźmy się i przyznajmy, że bez Chrystusa nie będzie ani prawdziwej radości, ani pokoju.

22 grudnia 2018 r.
Tajemnice macierzyństwa Maryi i św. Elżbiety ukazują nam prawdę, że zarówno początek, jak i horyzont życia nie zamykają się do spraw ziemi i do spraw tylko ludzkich, ale dotykają mocy Bożej i miłości Boga. Uwierzmy również, że dzięki tej mocy i miłości my jesteśmy powołani do życia.

21 grudnia 2018 r.
W ten czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela wpisał się dramat śmierci 12 polskich górników i jeszcze jednego Czecha. Zawierzmy ten ból i ten ciężar przez ręce Maryi Miłosiernemu Bogu. Bo Ona też, na Golgocie, wsłuchiwała się w skargę swojego Syna po ludzku nie wysłuchaną: "Boże mój, czemuś mnie opuścił". Daj im radość wieczną, a nam umocnienie na drogach zawierzenia Tobie.

19 grudnia 2018 r.
Wśród świateł tegorocznego Adwentu odczytujemy wynik badań amerykańskiego instytutu, który podaje, że wśród 34 krajów świata Polska jest na pierwszym miejscu w Europie jeśli chodzi o przyznanie się do religii katolickiej, w 87 procentach. Włosi są na drugim miejscu - 78 procent i inne kraje. Ale wśród tych świateł postawmy również pytanie o ciemność. Bo jak się to ma do antykościelności i antyklerykalizmu w Polsce? Ten ostatni nazywają „tramwajowym”, tak „od ucha do ucha”, poszerzającym zło. To jest nasza rzeczywistość rozdźwięku pomiędzy wiarą a życiem z wiary i świadectwem słowa i czynów. Dlatego prośmy Maryję jako naszą Pomoc i Obronę o zgodność wiary i życia.

18 grudnia 2018 r.
Na codziennych drogach naszej polskiej rzeczywistości są dwie bardzo niebezpieczne ścieżki. Pierwsza może się nazywać „mgłą niepewności jutra”, a więc pewnej również fałszywej troski o jutro pokładanej tylko w sobie. A druga ścieżka to jest fałszywa „prywatna religijność”. I wtedy każdy ma swoją prawdę, a Kościół jest oddalany na margines... Dlatego prośmy Maryję - Matkę spełnionego Adwentu o zawierzenie Bogu we wszystkim.

17 grudnia 2018 r.
Droga pedagogii Kościoła ukazuje nam w Adwencie genealogię Jezusa. Ale w jakim celu? Nie tylko po to, aby przypomnieć, że jest prawdziwym człowiekiem, będąc prawdziwym Bogiem. Lecz aby uświadomić nam prawdę, że Jezus wchodząc w nasze życie i w nasz świat, streścił w sobie biografię każdego człowieka, każdego z nas. I nie bójmy się, że kiedyś, każdy i każda z nas stanie przed Chrystusem, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I nikt się wówczas nie wymówi...

16 grudnia 2018 r.
Wśród adwentowych pytań usłyszeliśmy dzisiaj: "Co mamy czynić?" Pytanie skierowane do Świętego Jana Chrzciciela, a pokazujące, że w człowieku jest głos, który nazywamy sumieniem. Ale trzeba sobie przypomnieć, że sumienie człowieka nie jest źródłem prawdy. Dlatego tak się dzielimy, że każdy ma swoje sumienie, tak jakby własną odpowiedzialność. Ale przed kim? Tylko Chrystus mógł o sobie powiedzieć: "Ja jestem Prawdą, Drogą i Życiem".

15 grudnia 2018 r.
Na progu trzeciej niedzieli Adwentu prosiliśmy dzisiaj słowami Psalmisty: "Odnów nas, Boże i daj nam Zbawienie!" Zdajemy sobie sprawę, że bez pomocy Ducha Świętego nie będzie właściwego rachunku sumienia. Nie będzie prawdy o nas samych i w nas samych. A cóż dopiero zrozumieć postawę pójścia z białym opłatkiem do drugiego człowieka i powiedzieć o miłości, która płynie z tajemnicy Bożego Narodzenia?

14 grudnia 2018 r.
W odczytanym fragmencie dzisiejszej Ewangelii według Świętego Mateusza słyszymy ocenę ludzką wobec Świętego Jana Chrzciciela, że zły duch go opętał. A wobec Syna Człowieczego, że to żarłok i pijak. A dzisiaj? Od ludzi stojących „na rynku”..., na zewnątrz Kościoła też słyszymy, że w Kościele jest tylko zło, przestępstwa, a nie dostrzega się świętych i nawet samego Boga. Dlatego prosimy: Maryjo, oręduj za nami!

13 grudnia 2018 r.
W tę noc grudniową, w kolejną rocznicę stanu wojennego zadajemy sobie pytania w duchu poezji pana Stanisława Mariana Hermaszewskiego z Lublina: " O Polskę Cię pytam... Co ty mi odpowiesz, zniewolony.... wielością politycznych mów. Co jest w sercu, co w myślach, co w głowie i mowie? Czy ją współtworzysz, czy czekasz na cud? A może na kolejną zdradę w grudniowej nocy? Co ty myślisz o Polsce? Kim ona jest dla ciebie? Matko Niezawodnej Nadziei, módl się za nami!

12 grudnia 2018 r.
W adwentowym wołaniu prosimy: "Niebiosa, spuście rosę z góry. Sprawiedliwego wylejcie chmury". I Bóg dał swoją odpowiedź, bo dał Syna, który nigdy nie zdradził ani człowieka, ani ziemi. W dniu dzisiejszym w tym samym duchu mówił do nas Ojciec Święty Franciszek, że „wiara chrześcijańska nie jest dodatkową dekoracją życia”, ale wiązaniem życia nieba i ziemi, gdzie prosimy Boga jako Ojca o powszedni chleb.

11 grudnia 2018 r.
Świat w wielu kwestiach poradzi sobie bez chrześcijaństwa. Ale bez chrześcijaństwa nie poradzi sobie ze sprawą nadziei, która jest potrzebna światu. A my pokładamy nadzieję w Chrystusie, Synu Maryi, który jest Jedynym Zbawicielem człowieka i świata, i On daje nam życie. Pokora księdza biskupa Antoniego nie pozwoliła mu powiedzieć, że on jest też "kawalerem uśmiechu". Dlatego uśmiechamy się i do Matki Bożej z Jezusem, i do siebie nawzajem.

10 grudnia 2018 r.
Patron Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Święty Jan Paweł II bardzo się natrudził nad tym, żeby miłość do drugiego człowieka i do Ojczyzny związać z powinnością i z poczuciem odpowiedzialności. Dlatego pytamy: Co się stało z naszymi sumieniami, które nie reagują na zło? Co się stało, że musimy się uczyć od polityków wskazań do oceniania dobra i zła? A tą miarą jest jedynie Syn Maryi w Duchu Świętym wobec Ojca pełnego Miłosierdzia.

9 grudnia 2018 r.
W czasie pobytu na Jasnej Górze, 28 lipca 2016 roku, Ojciec Święty Franciszek nazwał Maryję "schodami", poprzez które przychodzi do nas Chrystus. Bardzo często w naszej adwentowej dekoracji, wyrażającej oczekiwanie na narodzenie Zbawiciela, widzimy takie schody, po których schodzi Dzieciątko Jezus do przygotowanego żłóbka. Ale rozumiemy, że w tym obrazie chodzi o miejsce w sercu każdego człowieka, a nie tylko o żłóbek. A więc strzeżmy się wszelkiej komercjalizacji zbliżających się już świąt Bożego Narodzenia, żeby im bliżej tajemnicy Narodzin Jezusa nasze serca nie przestawały czuwać.

8 grudnia 2018 r.
W stuleciu odzyskania niepodległości Polski przypada dzisiaj 65. rocznica Apelu Jasnogórskiego. To wołanie było niekiedy nie tylko apelem, ale i krzykiem. Jak stało się to wówczas po Ślubowaniu Jasnogórskim w 1956 roku: „Maryjo, zejdź do nas!” Ten, którego wówczas nie było pośród pielgrzymów - kard. Stefan Wyszyński, dokonał niezwykłego dzieła. Pobłogosławiona przez papieża Piusa XII kopia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczęła wielką peregrynację po Polsce. Maryja jest pośród nas... Dlatego prośmy, żeby te słowa Apelu nigdy nie kłamały w naszym życiu, żebyśmy byli godnymi dziećmi Maryi.

6 grudnia 2018 r.
Wielki czciciel Maryi Święty Bernard przypomina nam na drogach naszego Adwentu, że Maryi nie znaleziono przypadkiem, jakby w ostatniej chwili. Ale Bóg wybrał Ją i przygotował, aby był w świecie Ktoś, kto odpowie Bogu na Jego miłość miarą, co prawda nierówną Bogu, ale podobną. Bo taką miarą nieskończoną odpowiedział dopiero Jej Syn. Dlatego wpatrujmy się w tajemnicę Matki prowadzącej nas do Syna.

5 grudnia 2018 r.
W dawnej liturgii roratniej codziennie był odczytywany fragment Ewangelii świętego Łukasza mówiący o Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie. Było to podkreślenie, że ta Ewangelia nie jest poematem czy jakąś bajką, ale rzeczywistością łaski udzielonej Maryi dla ludzkości. Podobnie jest z nami. Łaska to nie jest coś, co otrzymujemy, ale Ktoś - Bóg udzielający się nam w Chrystusie. Przyjmijmy więc na nowo Chrystusa jako naszego Pana i Boga.

4 grudnia 2018 r.
Są dwie drogi naszej ludzkiej rzeczywistości. Jest droga świata, która zgadza się na zło i wywraca porządek stworzenia, począwszy od prawa naturalnego do naturalnej śmierci. A druga to droga Kościoła, który wychodzi naprzeciw człowiekowi i proponuje drogę przemiany i nawrócenia ku Chrystusowi, który jest Jedynym źródłem życia i nadziei. Maryjo, prowadź!

3 grudnia 2018 r.
Czas Adwentu zobowiązuje nas do czuwania na modlitwie i pełni wdzięczności. W tym duchu przyjmujemy wspomnianą przed chwilą nominację księży biskupów nominatów: Janusza Mastalskiego i Franciszka Ślusarczyka z Krakowa i wypraszamy dla nich moc Bożego Ducha na każdy dzień posługi.

2 grudnia 2018 r.
Na drogach Adwentu są trzy słowa, które oznaczają zadania, na wzór Maryi: rozważać, zachowywać i strzec. Tutaj chodzi o słowo Boga i Jego prawo. A więc nie wystarczy tylko rozważyć i nawet przyznawać się do tego, że jest się człowiekiem wiary. Trzeba strzec i bronić praw Bożych w sercu, i w sumieniu człowieka, w każdym z nas.

29 listopada 2018 r.
Nie trzeba wiele przekonywać, że jesteśmy świadkami walki o życie człowieka, poczynając od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. My tutaj, na tym miejscu, wobec Matki Syna Bożego, potwierdzamy, że wierzymy w Boga, który jest Życiem, a nie tylko wybieramy życie dla samego życia. Dlatego prosimy: Maryjo, Matko Życia, módl się za nami!

24 listopada 2018 r.
Pragnę w duchu maryjnego Magnificat przywołać jeszcze raz rocznice. Zarówno setną rocznicę urodzin Ojca Jerzego Tomzińskiego, jak również przypadającą jutro rocznicę konsekracji biskupiej naszego Księdza Arcybiskupa Seniora Stanisława Nowaka. I stawiamy sobie pytanie, co łączy te dwie postaci? Myślę, że bardzo dobrze oddaje to hasło Księdza Arcybiskupa Stanisława: „Iuxta crucem Te cum stare” - „Pod krzyżem stać z Tobą, Maryjo”. Ta wierność Bogu jest przez Jej pośrednictwo. I życzymy dużo sił i mocy Boga.

23 listopada 2018 r.
W maju 1995 roku w Skoczowie Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał nam, że "czas próby polskich sumień wciąż trwa". Cieszymy się środkami społecznego przekazu - Telewizją Trwam, katolickimi radiami, czasopismami. Ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jest zaledwie kropla w morzu tych mediów, które chcą rządzić sumieniami ludzkimi, a „nowo-mową” przykrywają kłamstwo. Dlatego prośmy: Maryjo, Królowo i Matko nasza, módl się za nami!

22 listopada 2018 r.
W listopadzie i w grudniu 1655 roku trwała tutaj obrona Jasnej Góry, która okazała się być zwycięska. Dlatego zaowocowała później Ślubami króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej, 1 kwietnia 1656 roku. Mówmy więc, nie tylko o obronie, ale mówmy o zwycięstwie, które przychodzi przez Maryję, na każdym miejscu i w każdym sercu.

17 listopada 2018 r.
Jednym z tytułów, którym przyzywamy Matkę Bożą na tym miejscu jest "Hodegetria", co tłumaczy się: "wskazująca drogę", "wskazująca na Syna". A wiemy, że Chrystus jest dla nas Drogą, która nas jednoczy i która nas zbawia. Dlatego postawmy pytanie z dzisiejszej Ewangelii: "Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"
Przeżywając 35. Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę stawiamy pytanie o zjawisko „zwijania torów”. Dlaczego w poprzednich latach z 30 tysięcy dróg kolejowych pozostało jedynie 19 tysięcy. Jednocześnie ponad 100 miejscowości zostało pozbawionych komunikacji kolejowej. Dziękuję Pracownikom Kolei, że z racji przyjazdu Ojca Świętego Franciszka ocalili kaplicę na dworcu kolejowym w Częstochowie, jedną z pierwszych w Polsce. Bądźmy razem z Maryją i na wszystkich naszych drogach!

16 listopada 2018 r.
Święty Jan Paweł II uczył nas, że „patriotyzm to jest umiłowanie tego, co ojczyste”. Polskość to jest powołanie; polskość to jest sposób istnienia; a maryjność jest sposobem oddychania.

15 listopada 2018 r.
Musimy przyznać, że na drogach odzyskanej niepodległości Polski jedną z największych chorób jest „pełzająca ateizacja i demoralizacja”. A w związku z tym również beznadziejność. Dlatego przychodzimy do Matki Niezawodnej Nadziei, którą pokładamy w Chrystusie...

14 listopada 2018 r.
W Liście apostolskim Jana Pawła II o Różańcu Świętym znajdujemy następujące słowa: „Odkąd Maryja po urodzeniu spojrzała na swojego i Bożego Syna, Jej spojrzenie już nigdy nie odwróci się od Niego”. Każdy z kapłanów przeżywający rekolekcje tak jak dzisiaj - czy gdziekolwiek na świecie – kiedy pochyla się nad Ciałem Chrystusa przed przyjęciem Komunii Świętej prosi: „Spraw abym nigdy nie odłączył się od Ciebie”. Wspomagajmy kapłanów w ich wierności otrzymanej łasce i w tym darze przekazywania Chrystusa. Abyśmy - każdy z nas i każdy z osobna - nigdy nie odłączyli się od Niego.

13 listopada 2018 r.
W „szkole Maryi” wciąż się uczymy, że wiara nie jest łatwym darem. Wymaga czujności sumienia i gotowości zaświadczenia nieraz swoim życiem, w Kogo się wierzy i Komu się wierzy. Wspomnijmy tylko: 997 rok - bp Wojciech, pierwszy męczennik na ziemi polskiej, dzisiejsi Patronowie: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn to 1003 rok... Tak jest wciąż. Dlatego prośmy: Maryjo, wypraszaj nam głęboką wiarę i ufność Bogu, bez granic.

12 listopada 2018 r.
Przeżywając Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, z pewnością stawiamy sobie wiele pytań: Jakie są nasze zadania? Jakie może być nasze współuczestnictwo? Pozwólcie, że taką podpowiedź odnalazłem w życiorysie i w hasłach moich dawnych sandomierskich biskupów. Dziesięć lat temu zmarł Biskup Marian Zimałek, którego hasłem było „Spem allere” – „Poszerzać nadzieję”. A Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski, z którego rąk przyjąłem święcenia kapłańskie, wołał: „Maria Spes nostra” – „Maryja naszą nadzieją”. Pamiętajmy o tej drodze.

11 listopada 2018 r.
Z tego miejsca przyjmujemy słowa Jana Pawła II, które są rodzajem światła, ale jednocześnie i zadaniem. A dzisiaj nie sposób nie przypomnieć testamentu, który usłyszeliśmy na Krakowskich Błoniach w czerwcu 1979 roku: „Zanim stąd odejdę proszę was, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której Chrystus wyzwala człowieka... Proszę was o to. Amen”.

10 listopada 2018 r.
Na progu Jubileuszu 2000 lat od Narodzin Zbawiciela św. Jan Paweł II uczył nas, że każdy Jubileusz, zarówno w dziejach Kościoła jak i świata jest przygotowany przez Opatrzność Bożą, czyli miłosną troskę Boga o człowieka i narody. Dlatego naszą odpowiedzią niech będzie wdzięczność za wszystko i za wszystkich oraz zobowiązanie, żeby samemu odpowiedzieć na to dobro i wolność, którą otrzymaliśmy.

09 listopada 2018 r.
Historia naszych zgromadzeń honorackich, michalickich, zmartwychwstańczych na przełomie odzyskiwania dróg niepodległości pokazuje nam nie tylko piękne daty historyczne i ilość pracujących w tych zakonach i stowarzyszeniach. Ale przede wszystkim mówi nam o świadectwie wierności Bogu poprzez sumienie każdego z tych ludzi, poczynając od naszych świętych i błogosławionych patronów. Wczytujmy się w ich historie, ale dołóżmy własny wysiłek i zapytajmy siebie: Ilu z nas, uczestników marszów, będzie przy kratkach konfesjonałów i w ofiarowaniu Komunii świętej za wolną, suwerenną i niepodległą Polskę?

08 listopada 2018 r.
Przed dwoma laty, w lipcu 2016 roku, dziękowaliśmy razem z Ojcem Świętym Franciszkiem z 1050 lat Chrztu Polski. Co dziś robimy z tą łaską, skoro łatwiej nam odejść od kryterium Dekalogu, Ewangelii? A prowadzimy siebie do sądów państwowych czy europejskich, żeby pytać się, jak mamy żyć? Jaki mamy przyjąć kierunek odpowiedzialności za siebie, za Naród, za przyszłość? Od wszelkiego zamętu, wybaw nas, Panie!

07 listopada 2018 r.
Zbyt łatwo zapomnieliśmy napis z Psalmu Pańskiego, który znajduje się u stóp Krzyży Gdańskich, tych ukrzyżowanych nadziei: "Pan da siłę swojemu ludowi. Pan obdarzy swój lud pokojem". Czy nam tak trudno zrozumieć, że bez Chrystusa i bez odniesień do ofiary Jego Krzyża nie będzie ani nadziei, ani pojednania? Królowo Polski, módl się za nami!

06 listopada 2018 r.
Stając na Apelu w Obliczu Matki, z pewnością coraz głębiej rozumiemy prawdę, że zgadzając się na utratę pamięci, zarówno w sensie narodowym, jak i kościelnym, zatracamy sumienia i poczucie grzechu. Dlatego prosimy Maryję o prawdziwą wolność.

05 listopada 2018 r.
W kronikach rzymskich odnotowano, że dnia 5 listopada 1943 roku w nalotach na Rzym kilka bomb spadło na Watykan. Warto przy tym przypomnieć, że we wrześniu 1939 roku trzy eskadry niemieckie miały rozkaz zbombardowania Jasnej Góry. Jedna z nich zrzuciła bomby kilkanaście kilometrów od tego miejsca. Inna na mapach widziała wielkie jezioro. Trzecia przeleciała aż do Czechosłowacji. To były świadectwa tychże lotników. Maryjo, Przedziwna Pomocy i Obrono, módl się za nami.

04 listopada 2018 r.
Cieszymy się, że dzień 4 listopada 2018 roku jest dniem odzyskanej pamięci historycznej związanej z tym miejscem i z wywieszeniem polskiej flagi z wieży jasnogórskiej, która wieńczy się krzyżem, świecącym pomiędzy mgłami i różnymi pogodami świata. Warto przytoczyć słowa Jana Pawła II z jego książki „Pamięć i tożsamość”: „Polskość to jest wielość i pluralizm, a nie ciasnota zamknięcie i zamęt”.

03 listopada 2018 r.
Od pewnego czasu na terenie naszej Ojczyzny, ale również poza jej granicami, przeżywamy ten piękny jubileusz, stulecia odzyskania niepodległości Polski. Ale nie wolno nam zapominać tych słów, które tutaj wypowiedział św. Jan Paweł II, podkreślając rzeczywistość duchową i ziemską: "Tutaj zawsze byliśmy wolni". I dlatego prosimy: Maryjo, wyzwalaj nas z każdego zniewolenia ducha, bo to jest największy wróg.

31 października 2018 r.
Kiedy kończymy dzisiaj miesiąc październikowy, miesiąc związany w sposób szczególny z naszą modlitwą maryjną, warto przywołać tutaj, przed Obliczem Matki, zmarłego w tym miesiącu Księdza Infułata Bonifacego Miązka – profesora na uniwersytecie w Wiedniu, kapłana Diecezji Sandomierskiej, a obecnie Diecezji Radomskiej – który w wierszu o kapłaństwie napisał:
"Nim dłonie przewiążą różańcem
i wersetami psalmów ochłodzą powieki,
odpowiem sobie,
kim jestem.
Jestem tylko glinianym dzbanem,
który codziennie leczy wielka ręka Boga".
Doświadczajmy tej tajemnicy, mocy różańca, na czas i na wieczność.

26 października 2018 r.
Stojąc wobec Oblicza Matki Bożej, potwierdzamy, że Kościół nie jest sprawą prywatną, zepchniętą do jakiegoś bezbytowego wymiaru publicznego. Kościół należy do Chrystusa. Jest wspólnotą ludzi i narodów. Dlatego ma prawo i obowiązek przypominać rodzicom o ich prawach do wychowania swoich dzieci i młodzieży, a jednocześnie jako wspólnota bronić, żebyśmy nie byli traktowani jedynie w kategoriach opresji i jakiegoś wykorzystywania tychże grup społecznych. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

25 października 2018 r.
Kiedy w tych dniach, w sposób szczególny doświadczamy siły wiatrów, nie tylko jako siły natury, ale różnych wiatrów ideologicznych, próbujących zmieniać naszą mentalność, a nawet tożsamość, trzeba przypomnieć słowa Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Kościół i Naród - który jest mocny rodzinami - są jak dwie dłonie splecione do modlitwy i żeby je rozerwać trzeba uderzać raz w Kościół, a raz w Naród i rodzinę”. Pamiętajmy o tym...

24 października 2018 r.
Opisując tajemnicę Kościoła, jeszcze wówczas kard. Karol Wojtyła pisał, że „idą ze sobą razem słowo i krew”. Słowo nieraz nie nawróci, potrzebna jest krew. I tą drogą poszedł Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan "Solidarności". Jego miłość można było ukrzyżować, ale nie unicestwić. Bo on zmartwychwstanie z Chrystusem.

23 października 2018 r.
Niezależnie od miejsca sprawowania Eucharystii, każda jej tajemnica uobecnia Chrystusa pośród nas: "Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata". W tej tajemnicy uczestniczy również Jego i nasza Matka. Wychodzi na drogi naszej ludzkiej i polskiej wolności - wolności prawdziwej i tej źle użytej, źle wybranej. Dlatego prośmy Maryję: "Bądź z nami w każdy czas!"

22 października 2018 r.
We wspomnienie liturgiczne Świętego Jana Pawła II, dzisiaj wobec młodzieży wypełniającej tę Kaplicę Cudownego Obrazu, zwłaszcza z Diecezji Drohiczyńskiej, ale i z całej naszej Ojczyzny, trzeba przypomnieć przestrogę, ale jednocześnie i prośbę. Abyśmy nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy. I abyśmy odkrywali – wśród zamętu ideologicznego – niezłomnego Prymasa Polski niepodległej, Polski okupacyjnej, Sługę Bożego Kardynała Augusta Hlonda, którego 70 rocznicę śmierci dzisiaj obchodzimy.

21 października 2018 r.
Przeżywamy Papieskie Dni związane z pontyfikatem Świętego Jana Pawła II, a jednocześnie wspominamy męczeńską śmierć Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i śmierć Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda. Doświadczamy, że Opatrzność Boża nie pozwala zniknąć w „niepamięci” Kościoła i Narodu tych, którzy poświęcają się Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi.

20 października 2018 r.
Prawie przed 40 laty na placu Zwycięstwa w Warszawie usłyszeliśmy ufną modlitwę do Ducha Świętego, o odnowienie oblicza ziemi, tej ziemi. Przeszło dwa pokolenia młodych Polaków, a my nadal zmagamy się z tym, żeby nazwać ich pokoleniem Jana Pawła II. Dlatego trzeba nam prosić Ducha Świętego o dar męstwa w wyznawaniu wiary, a nie ufać bilbordom i sondażom. „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych!”

19 października 2018 r.
W dzień męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki warto przypomnieć jego pewne ewangeliczne przesłanie. Za Chrystusem powtarzał: "Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono, żebyście nie wybierali plew zamiast ziaren prawdy". Nie możemy zgodzić się na słabość.

18 października 2018 r.
Począwszy od sceny Zwiastowania, Święty Łukasz jak żaden z Ewangelistów w swojej Ewangelii zapisał najwięcej fragmentów, zawierających tajemnice Maryi. A jednocześnie ukazał również Chrystusa, który promuje godność i geniusz kobiety. To była pewna konsekwencja spotkań z Maryją. Dlatego niech nasze stawanie tutaj i wpatrywanie się w Oblicze i Serce Matki zaowocuje przywróceniem na nowo wartości takim pojęciom, jak "ojciec", "matka", "brat" i "siostra".

16 października 2018 r.
Historia nie jest tylko zapisem dat i wydarzeń, ale jest pewną siłą duchową. Niech świadczą o tym następujące fakty. Na progu swej posługi biskupiej św. Jan Paweł II przyjął hasło: "Totus Tuus" - Cały Twój, Maryjo. A w 1962 roku, na początku rekolekcji, zapisał: "Jestem cały, bardzo, mocno w rękach Boga". To jest kierunek… Uczmy się! Kolejna data, jaką była kanonizacja, 27 kwietnia 2014 r., pokazała, jak działa łaska Boga i sam Bóg w sercu pojedynczego człowieka, dla innych.

15 października 2018 r.
Pragnę przypomnieć, że na prośbę księży biskupów polskich Stolica Apostolska wpisała do Litanii Loretańskiej wezwanie: "Matko Miłosierdzia". W tym wezwaniu prosimy Maryję, aby swoje miłosierne oczy zwróciła na nas i ukazywała nam Jezusa. Myślę, że każdy, kto patrzy w Jej Oblicze i w Jej niespokojne Oczy wie, że trzeba ocalić siebie i drugiego człowieka. Nigdy jeden przeciw drugiemu! Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

2018-12-24 07:38

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apelowe „głosów zbieranie” 2020 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apel

apelowe głosów zbieranie

Marian Sztajner/Niedziela

29 czerwca 2020 r.
W godzinach przedpołudniowych dane mi było stanąć u źródeł Chrztu naszego Narodu w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. I na podobieństwo tych Świętych Patronów, tutaj przy Ołtarzu Ojczyzny, wpatrując się w Oblicze Matki potwierdzamy, że jest w nas podwójna grawitacja. Jedna ku Bogu, jako Źródłu życia i prawdziwej wolności, a druga ku wolności bez prawdy i bez Boga. To są nasze stałe wybory...

27 czerwca 2020 r.
Jutro będziemy przeżywali XIII niedzielę zwykłą w ciągu roku i nie tylko wsłuchajmy się w słowa modlitwy Kolekty mszalnej, ale odmawiajmy ją zwłaszcza jutro - bardzo ufnie i głęboko: „Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby Twoja łaska przyczyniła się do tego, by nas nie ogarnęły ciemności błędu, lecz byśmy chodzili w blasku Twojej prawdy. Amen. Niech się tak stanie!

26 czerwca 2020 r.
Czerwcowa Pielgrzymka św. Jana Pawła II 1991 roku przebiegała pod hasłem: „Bogu dziękujcie Ducha nie gaście”. Przebiegała w tak zwanej „nowej wolności” Polaków. A Papież przywiózł nam Dekalog – Dziesięć Bożych przykazań i przesłanie bardzo proste zaczynające się od pierwszego. Bez Boga każde ludzkie koncepcje i programy przynoszą ruinę moralności i zniszczenie człowieka. Wybierajmy: błogosławieństwo... lub przekleństwo.

25 czerwca 2020 r.
Po raz kolejny doświadczamy, że Słowo Boże jest niezwykle aktualne, żywe i skuteczne. przenikające serca i sumienia ludzi. Jezus kończąc Kazanie na Górze powiedział o życiu jako budowaniu na skale lub na piasku. W najbliższym czasie czeka nas odpowiedź i odpowiedzialność: jakiej Polski pragniemy? Budowanej na prawdzie o Bogu, człowieku i świecie, czy na piasku obietnic wyborczych?

22 czerwca 2020 r.
Decyzje Następców Świętego Piotra: Ojca Świętego Jana Pawła II o poszerzeniu tajemnic różańca o tajemnice światła, jak również Ojca Franciszka, który dołączył nowe wezwania do Litanii Loretańskiej dowodzą, że Kościół nie jest muzeum religijnym – tak, jakby może niektórzy chcieli go traktować - ale żywą wspólnotą, gromadzącą się w imię Jezusa i Maryi pod natchnieniem Ducha Świętego. Podobnie jest i tutaj. Na Jasną Górę przychodzimy nie do muzeum, żeby podziwiać zabytki i obrazy, ale żeby spotkać się z Matką wskazującą na Syna, mówiącą nieustannie: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”.

21 czerwca 2020 r.
Święty Jan Paweł II przebywając na KUL-u wskazał nam zadania: „Uniwersytecie, służ Prawdzie, służ Życiu, służ wolności”. Za tydzień te zadania będą zweryfikowane naszym wyborem. Czy chcemy Polski prawdziwej, wolnej i służącej życiu, na fundamencie Dekalogu i Bożych Przykazań? Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

20 czerwca 2020 r.
Któż z nas tego nie wie, że na ścianie kościoła w Wadowicach Karol Wojtyła mógł się wpatrywać w zegar z napisem: „Czas ucieka wieczność czeka”? To właśnie sto lat temu, dla niego „czas i wieczność” weszły w życie poprzez sakrament Chrztu świętego. Wielbimy Boga za ten czas i prosimy o jego szczególne orędownictwo w odkrywaniu tajemnicy naszego Chrztu. Żebyśmy pamiętali, że zarówno nasi rodzice jak i chrzestni najpierw wyrzekali się złego ducha i jego zwodniczych obietnic, a potem wyznawali wiarę w Boga, który jest Życiem.

13 czerwca 2020 r.
Modlimy się o dar rychłej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale podobny los - pewnego odroczenia daru beatyfikacji - spotyka amerykańskiego Arcybiskupa Fultona Sheena. W jednej z konferencji radiowo-telewizyjnych wypowiedział słowa: „Ktoś, kto swoje życie pragnie przeżyć tylko dla siebie, a świat widzi jako ostateczny cel, skazany jest na cynizm i rozpacz. Dlatego warto ofiarować swoje życie Bogu i ludziom”.

12 czerwca 2020 r.
Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi przyszłości. Ktoś się zapyta dlaczego? - Bo karmiąc się Eucharystią otrzymujemy życie wieczne w Chrystusie i przez Chrystusa. Dlatego biedni są ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa lub Go odrzucają. Dlatego prosimy, Maryjo, módl się za nami... i za nich!

11 czerwca 2020 r.
Dzisiaj, kiedy na różnych płaszczyznach jesteśmy świadkami zmagań o życie, trzeba nam usłyszeć słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Maryjo, Matko Życia, Niewiasto Eucharystii, módl się za nami!

10 czerwca 2020 r.
Dnia 10 czerwca 1979 roku kończyła się w Krakowie pierwsza pielgrzymka Papieża Jana Pawła II. Wypowiedział wówczas bardzo ważne słowa: „Całuję tę ziemię, z którą nie może rozstać się moje serce”. A wcześniej przestrzegał nas, że „historia może płynąć wbrew prądowi sumień”. Dlatego pytamy się dzisiaj, jaka jest miara serca do naszej ziemi i Kościoła?

25 maja 2020 r.
Gdziekolwiek dzisiaj była sprawowana Eucharystia świat mógł usłyszeć słowa Jezusa: „Odwagi! Nie bójcie się, Jam zwyciężył świat”. Dlatego nie dajmy się złapać na tę pułapkę, żeby oddzielać świat od Boga. Jakby Bóg się nami nie interesował. Jakby nie wybaczał naszych grzechów. Naszej ludzkiej codziennej głupoty i kreowania świata poza Bogiem.

24 maja 2020 r.
Wsłuchiwaliśmy się dzisiaj w słowa kolekty mszalnej, która podkreślała, że Wniebowstąpienie Chrystusa jest wywyższeniem naszej ludzkiej natury. Trzeba nam więc w umyśle i w sercu poprzez wiarę łączyć te trzy bardzo ważne rzeczywistości: cielesne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Chrystusa, Wniebowzięcie z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny i nasze ciała zmartwychwstanie.

23 maja 2020 r.
Święty Paweł pouczy nas w Liście do Efezjan, którego fragment jutro usłyszymy, „abyśmy mieli światłe oczy serca i wiedzieli, gdzie jest nadzieja naszego życia i powołania”. Dlatego wszystkim pracownikom Służby Zdrowia – we wszelkich zakresach tej służby – życzymy i prosimy, abyście nigdy nie zwątpili w sens tego, co czynicie.

22 maja 2020 r.
Minęło dokładnie 25 lat, kiedy Jan Paweł II w Skoczowie, wołał o ludzi sumienia w Polsce. Podkreślił wówczas: „Czas próby polskich sumień trwa”. Te słowa są niezwykle aktualne, kiedy przychodzi nam przeżywać kolejny „okres próby Narodu i Kościoła”, a w niej opowiedzenia się za prawdą sumienia... czy za wolnością od prawdy...

21 maja 2020 r.
Dzisiaj mija 40 dni od tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystość Wniebowstąpienia jest przeniesiona na niedzielę. Ale ten obraz Chrystusa, który wstępuje do nieba i wznosi swoje ręce błogosławiąc, musi nam towarzyszyć każdego dnia. To jest źródło naszej radości i naszej nadziei na życie.

20 maja 2020 r.
Każda modlitwa wyraża pragnienie ludzkiego serca, a jednocześnie jest uzgodnieniem woli i serca ludzkiego z wolą Boga. Tego wieczoru wspomnijmy dwie postaci, które tutaj w Kościele Częstochowskim mają swoje zakorzenienie. 20 maja 2000 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego ks. Jan Wątroba, dzisiaj Pasterz Kościoła Rzeszowskiego. A trzy lata temu, 20 maja 2017 roku Ojciec Święty Franciszek powołał rektora WSD ks. dr Andrzeja Przybylskiego na biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji. Niech Maryja Oblubienica w Duchu Świętym wyprasza im potrzebne siły dla odważnego świadectwa wiary, aż po krańce świata.

19 maja 2020 r.
W tym czasie bardzo często można usłyszeć, że „wracamy do normalności”. Myślę, że po tych trzech dniach przeżyć związanych z 100 rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II możemy przywołać jego słowa i powiedzieć: „Zwyczajność jest codzienną drogą do świętości. Nie bójcie się być świętymi na co dzień, nie tylko od święta”.

18 maja 2020 r.
Możemy sobie postawić pytania: któż z nas tego nie wie? Kiedy z okna rodzinnego domu Karol Wojtyła patrzył na ścianę parafialnego Kościoła mógł odczytać napis przy zegarze słonecznym: „Czas ucieka wieczność czeka”. A w duchu jego słów drugie pytanie: człowieku, który idziesz przed siebie, czy masz świadomość celu? „Bo nie ma życia na próbę, nie ma miłości na próbę i nie ma śmierci na próbę”.

17 maja 2020 r.
Zazwyczaj znana nam jest okoliczność przyjścia na świat Świętego Jana Pawła II, kiedy śpiewano litanię do Matki Bożej Loretańskiej w pobliskim kościele. Ale warto dzisiaj – w przeddzień jego urodzin – obok jego rodziców oddać hołd żydowskiemu lekarzowi, Samuelowi Taub, który nie tylko zgodził się ratować życie dziecka, ale prowadził to życie, aż do szczęśliwego porodu. Dlatego chciejmy dzisiaj zauważyć nie tylko rodzinę jako środowisko życia i miłości, ale również wszystkich tych, którzy służą życiu. A na grobie tego lekarza, na wadowickim cmentarzu żydowskim w języku polskim i hebrajskim napisano: „Życie swoje poświęcił cierpiącej ludzkości”... Potrzebni nam są tacy obrońcy życia i pomocy dla cierpiącej ludzkości.

16 maja 2020 r.
Ojciec Święty Franciszek miał przewodniczyć Eucharystii podczas naszej narodowej pielgrzymki do Rzymu, z racji 100 lecia urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy mu za tę Mszę Świętą, którą będzie celebrował w dniu urodzin Papieża, przy ołtarzu Świętego Sebastiana, gdzie złożono ciało Papieża Polaka. Ale dziękujemy dzisiaj również papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI za napisanie listu do Polaków. W końcówce tego listu odczytujemy bardzo znamienne słowa, wprost jakby był pośród nas: Dziękujemy Bogu za to, że w osobie i posłudze Jana Pawła II uwidoczniły się moc i dobroć Boga, a w czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, staje się on dla nas znakiem nadziei i otuchy.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

15 maja 2020 r.
Obraz z Dziejów Apostolskich, Maryi modlącej się wraz z Apostołami o zesłanie Ducha Świętego jest ciągle aktualnym zadaniem Kościoła. Bo inaczej bez pomocy Ducha Świętego i bez Jego darów będziemy żyli w takiej rzeczywistości, o której pisał Cyprian Kamil Norwid: Kłaniając się okolicznościom, prawdom zaś każemy stać za drzwiami. Otwórzmy drzwi Chrystusowi i niech Duch Święty odmieni oblicze ziemi... tej ziemi.

14 maja 2020 r.
Wczytując się w głębokie dziedzictwo Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdujemy na dzisiaj „przestrogę do Polaków”. „Strzeżmy się burzącej gadaniny na temat Kościoła, która odbiera mu zaufanie. Bo ona jest straszą chorobą dusz i pychą umysłów. Maryjo, prowadź!

13 maja 2020 r.
Jezus Chrystus Ukrzyżowany nie zaproponował nam jakiejś teorii wyjaśniającej cierpienie. Ale je przyjął i swoją śmiercią ukazał jego zbawczy charakter. Tą samą drogą poszedł Święty Jan Paweł II, który przyjął cierpienie i pokazał, że tylko w Chrystusie ma on sens. Poza Chrystusem cierpienie nie miałoby sensu i zwycięstwa. Dlatego - Maryjo, która jesteś Matką Chrystusa i Matką każdego z nas, zawierzamy Ci siebie samych i nasze wspólnoty na każdą drogę.

12 maja 2020 r.
Wyznając wiarę w Kościół Chrystusowy, potwierdzamy w nim tajemnicę sukcesji apostolskiej. Spełniła się ona w dniu, 12 maja 1946 roku, tutaj na Jasnej Górze, kiedy przyjął święcenia biskupie z rąk Kard. Augusta Hlonda Ksiądz dr Stefan Wyszyński. Po po dwóch latach posługi w Kościele Lubelskim przejął ster Kościoła Warszawsko-Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski.

Również 12 maja 1985 roku z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa następcy Prymasa Stefana Wyszyńskiego przyjął święcenia Biskup Adam Odzimek w Radomiu. Ten łańcuch wyciągniętych rąk sukcesji jest dziełem Ducha Świętego dla nas wszystkich, abyśmy nigdy nie ustawali w drodze i żeby „wiara i miłość były mocne”.

11 maja 2020 r.
Ten czas który przeżywamy, zagrożeniem koronawirusa - uświadamia nam tym bardziej, że Kościół to nie jest muzeum do którego się wchodzi, aby podziwiać budowle, pomniki obrazy; Kościół to jest wspólnota osób budująca na Jezusie Chrystusie, który wczoraj dziś, ten sam także na wieki, i który przekazał nam Matkę. Święty Jan Paweł II oddał się Jej całkowicie, cały. Odczytujmy jego słowa zwłaszcza w tych dniach majowo-maryjnych wpatrując się w jego oblicze...

8 maja 2020 r.
Światło słowa Bożego, które dzisiaj odczytujemy w całej Polsce, pouczy nas, że nawet we wspólnotach wiary znajdują się ludzie, którzy głoszą przewrotne nauki. I Święty Paweł mówi wyraźnie: „Nie idźcie za nimi, bo są drapieżnymi wilkami. Nie zależy im na wspólnocie”. Bardzo aktualne słowa, umiejmy odróżniać prawdy i przeżywaną wiarę. A z kolei w Liście do Rzymian ten sam Paweł powie: „Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa, ani ucisk, ani prześladowanie, ani życie, ani śmierć”. Prośmy więc świętego Stanisława o jedność w naszym Narodzie, o jedność Kościoła i Ojczyzny.

7 maja 2020 r.
Powraca do nas bardzo ważne pytanie: Czego uczymy się od Maryi, w tym czasie zagrożenia pandemią? Że bez nadprzyrodzonej wiary i nadprzyrodzonej ufności wobec Boga nie zaznamy wewnętrznego spokoju i społecznej, narodowej równowagi.

6 maja 2020 r.
Na progu tego miesiąca Ojciec Święty Franciszek wyznaczył nam bardzo ważne zadanie: „Kontemplujcie Oblicze Chrystusa z Sercem Maryi, a wtedy ta duchowa więź będzie dla was siłą dla przezwyciężenia wszelkiej próby”.

5 maja 2020 r.
W dniu 3 maja 2020 r. w Akcie Zawierzenia usłyszeliśmy słowa Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, które są zadaniem: „żeby nasze wpatrywanie się w Oblicze Maryi, w Jej zranione Oblicze, skutkowało obroną sumień Polaków”. Myślę, że nie ma dzisiaj większego zadania niż sprawa jedności pomiędzy nami, ale ta jedność zawsze zaczyna się od Boga i przechodzi do nas.

4 maja 2020 r.
W Liście Apostolskim o różańcu Święty Jan Paweł II zapisał słowa, że „różaniec pulsuje życiem ludzkim”. Trzeba również dodać, że Litania loretańska, którą śpiewamy od wieków, poprzez nasze wspólnoty rodzinne, parafialne, kościelne zawiera w sobie modlitwę każdego z nas. Spróbujmy dzisiaj odnaleźć tam siebie, chociażby w tych dwóch nowych sformułowaniach: „Matko Miłosierdzia”; „Królowo rodzin”.

3 maja 2020 r.
Maryjo, która jesteś Przedziwną Pomocą i Obroną, bądź z nami w każdy czas!

1 maja 2020 r.
Mija 9 lat od daru beatyfikacji Świętego Jana Pawła II. Jedna z jego encyklik nosi bardzo znamienny tytuł „Blask Prawdy”. Bo właśnie tylko w blasku prawdy i jej świetle zdobywamy odwagę wiary. A jednocześnie jesteśmy świadomi, że imperium zła, będzie dalej panoszyło się kłamstwem i strachem. Dlatego prosimy: Królowo Polski, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

30 kwietnia 2020 r.
Z bogactwa myśli Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dzisiaj wybierzmy kolejne pouczenie: „Próbowano nas wychować, że polityka nie ma żadnych powiązań z moralnością chrześcijańską. Nic bardziej mylnego, bo zarówno jedno jak i drugie pociąga za sobą odpowiedzialność przed Bogiem i przed własnym narodem”. Minęło blisko 40 lat od jego śmierci, a my zmagamy się z kolejnym „wirażem pojęć”, że każdy ma swoja prawdę. Każdy ma swoje sumienie... nie odnosząc ich do Boga?
Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami!

29 kwietnia 2020 r.
Dzisiaj przypada 75 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Trzeba to przypomnieć, że w latach 1939-1945 było tam więzionych 1778 polskich kapłanów w tym 868 zginęło śmiercią męczeńską po różnych torturach. Ci Męczennicy wracają, pamięć o nich jest naszym obowiązkiem. Prośmy ich o wstawiennictwo u Boga w naszych potrzebach osobistych, rodzinnych, kościelnych i narodowych.

21 kwietnia 2020 r.
Kiedy dnia 18 czerwca 1972 roku Obraz Matki Bożej powrócił po sześcioletniej izolacji - „zaaresztowania” przed dzisiejszą katedrę w Radomiu, Sługa Boży kard. Wyszyński odpowiedział nam na pytanie: dlaczego Kościół w Polsce jest tak Maryjny? „Bo Kościół ma Matkę, dlatego Naród musi mieć Matkę”. Może ta sześcioletnia izolacja, która wołała o przebijanie się przez puste ramy do spotkania z Matką może mam pomóc również i dzisiaj, kiedy przebijamy się przez opustoszałe przestrzenie świątyń do głębi wiary i zawierzenia Bogu przez Maryję.

20 kwietnia 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że żyjemy w ciężkich czasach. A za św. Augustynem możemy potwierdzić, że czasy są takie, jacy my jesteśmy. A Polsce i światu potrzeba, jak nigdy dotąd jedności poprzez prawdę. Bo na kłamstwie nigdy nie będzie prawdziwej solidarności ani z Bogiem, ani pomiędzy ludźmi.

19 kwietnia 2020 r.
Za autorem Listu do Hebrajczyków: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Za św. Faustyną nauczyliśmy się powtarzać Jego orędzie: „Jezu, ufam Tobie!” Przyznajemy pierwszeństwo Chrystusowi, ale spróbujmy dzisiaj, jako swoiste zadanie domowe, odczytać uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała. A wtedy zrozumiemy lepiej o co wołał Święty Jan Paweł II na Krakowskich Błoniach, mając na myśli nową „wyobraźnię miłosierdzia”.

18 kwietnia 2020 r.
Dzisiaj lepiej już rozumiemy, że tajemnica Bożego Miłosierdzia jest drugim imieniem Boga Miłości. Boga, który pochyla się nad człowiekiem, nad jego ranami grzechu i śmierci. Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński podkreślił, że każda rana i Oblicze Zbawiciela wołają o miłosierdzie.

17 kwietnia 2020 r.
W tych dniach Oktawy Wielkiej Nocy, kiedy wsłuchujemy się w kolejne spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i innymi osobami, to stawiamy siebie wobec tajemnicy Kościoła, jako wspólnoty wiary. W niej Jezus jest zawsze pierwszy i w Duchu Świętym powołał nas, abyśmy byli żywymi członkami Jego Ciała. A we wspólnocie Kościoła szczególną rolę ma Matka Chrystusa i Matka nasza. Dlatego przyzywamy Ją w duchu prośby Apostołów: Maryjo, uproś nam głęboką wiarę w tajemnicę Kościoła, która jest jedną z najtrudniejszych.

16 kwietnia 2020 r.
Kiedy 16 października 1978 r., dokonano wyboru Kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Świętego Piotra, usłyszeliśmy słowa zawierzenia, że „Uczyniłem to w duchu posłuszeństwa wiary i zaufania do Bogarodzicy”. Ten sam kierunek kontynuują jego następcy: Benedykt XVI, Ojciec Święty Franciszek. Ale wspomnijmy dzisiaj, jakżeż aktualną wypowiedź z audiencji generalnej papieża Benedykta XVI, z 14 grudnia 2005 r. Że „również ciemność, w której trudno chodzić i widzieć jest ogarnięta spojrzeniem Pana istnienia i czasu... Jest to zatem bliskość nie oznaczająca sądu, który wywołuje przerażenie, lecz będąca wsparciem i wyzwoleniem”. Maryjo, prowadź!

31 marca 2020 r.
W tym czasie, który przeżywamy odkryjmy na nowo cnotę cierpliwości. Cierpliwość Boga wobec człowieka wyraża się miłością miłosierną. Zaś patron jutrzejszego dnia, św. Hugo z Grenoble powie, że cierpliwość wobec innych jest praktykowaniem miłości, cierpliwość wobec siebie samego jest nadzieją, która pokonuje różne trudności, a cierpliwość wobec Boga oznacza wiarę, która zwycięża świat.

30 marca 2020 r.
W duchu poezji ks. prof. Jerzego Szymika chciałbym zaznaczyć: Bóg Ojciec pisał Palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach. Syn Boży pisał palcem po ziemi, wyznaczając granicę życia, moralności i śmierci. Czy pandemia, której doświadczamy nie przypomina o tych samych granicach i odpowiedzialności przed Bogiem? Matko „nowego stworzenia”, módl się za nami!

29 marca 2020 r.
W Ewangeliach spotykamy dwa miejsca, kiedy Jezus zapłakał. Pierwsze, nad miastem, nad Jerozolimą, że nie rozpoznało czasu nawiedzenia swego, nawiedzenia Boga. A drugie przy grobie Łazarza. W tradycji wiary Kościoła spotykamy również wizerunki i figury Matki Bożej Płaczącej. Wspomnijmy tylko La Salette, czy obraz Matki Bożej Częstochowskiej płaczącej w Katedrze Lubelskiej. Czyli każda łza, każde ludzkie cierpienie nie jest obojętne Sercu Bożemu i Sercu Matki.

28 marca 2020 r.
Kto na wzór Maryi zawierza siebie w posłuszeństwie Bogu, to wtedy ma odwagę stanąć wobec najtrudniejszych chwil swojego życia i wszelkich doświadczeń. Tak, jak Ona poprzez Drogę Krzyżową Syna i Golgotę. Maryjo, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, módl się za nami!

27 marca 2020 r.
Z pewnością na długi czas pozostaną w nas obrazy zarówno pustej Bazyliki Świętego Piotra, całego placu przed Bazyliką tak, jak i naszej kaplicy, i naszych świątyń i kaplic. A jak powiedział Ojciec Święty Franciszek ten czas nie musi być i nie może być stracony. Bo istnieje język wielu prostych i bardzo ważnych słów, i gestów, które trzeba ocalić. I ten Wielki Post daje nam taką okazję w naszych wspólnotach. Wszystkim z serca błogosławimy.

25 marca 2020 r.
Poświęcenie Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

24 marca 2020 r.
Znane nam jest powiedzenie Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Ludzie mówią, że czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość”. Dzisiaj chcemy dopełnić. Ten czas to odpowiedzialność, która uznaje wartość nie tylko siebie samego w takim, czy innym zachowaniu i obronie przed „koronawirusem”. Ale to jest uznanie drugiego człowieka jako wartość przed Bogiem.

23 marca 2020 r.
Dwadzieścia lat temu, Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Nazaretu. Tam, gdzie zaczął się Nowy Testament i wskazał na tajemnicę Nowego Przymierza, które spełniło się na Golgocie, w tym samym Ciele i Krwi. Dziękował Bogu za Eucharystię - Ciało i Krew codziennie ofiarowaną na ołtarzach świata. Panie, przymnóż nam wiary! Maryjo, prowadź!

28 lutego 2020 r.
W obliczu zbliżającej się setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II warto zatrzymać się nad słowami, które zapisał w Liście do młodych: „Bądźcie zawsze gotowi do uzasadnienia nadziei, która jest w was. Zarazem bądźcie świadomi, że są nauczyciele fałszywi, którzy głoszą wam antyewangelię i antykościół, i chcą, żebyście byli podobni do nich – wątpiący i cyniczni”.
Matko niezawodnej nadziei, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

27 lutego 2020 r.
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński powiedział w jednym ze swoich wystąpień, że „Kościół jest żywym Ciałem Chrystusa. Składa się ze świętych i grzeszników; z ludzi zimnych, letnich i gorących; z pszenicy i chwastu. Dlatego Chrystus dał nam z wysokości krzyża Matkę”. Pouczeni tymi słowami, odrzućmy więc systemy i ludzi, którzy proponują nam seksualizację dzieci od najmłodszych lat. I wprowadzają programy, które są przeciwne zamysłom Boga i przeciwko człowiekowi.

26 lutego 2020 r.
W ten popielcowy dzień Święty Paweł Apostoł wołał do nas z Pierwszego Listu do Koryntian: „W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem”. Wdzięczni dzisiaj Ojcu Świętemu i Penitencjarni Apostolskiej za dar odpustu na zawsze dla Jasnej Góry. Odkrywajmy wciąż na nowo i potwierdzajmy sobą, że to miejsce jest Konfesjonałem Narodu i Ołtarzem Ojczyzny. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

25 lutego 2020 r.
„Człowieczy los nie jest bajką ani snem”. Tak przed laty pięknie śpiewała Anna German. Wierzymy, że człowieczy los toczy się w Jezusie Chrystusie. Dlatego za Świętym Pawłem musimy postawić pytanie: „Cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Jakiekolwiek utrapienie i ucisk, prześladowanie, miecz, czy nagość. We wszystkim tym, odnosimy zwycięstwo w Chrystusie.

24 lutego 2020 r.
Święty Jakub w swoim Liście dopisze bardzo aktualne słowa: „Nie kłamcie przeciwko prawdzie”. Wydaje mi się, że te słowa odnoszą się nie tylko do polityków, ale do naszej codzienności. Dlatego prośmy o życie dla wszystkich narodów. Dla tych, które zostały już dotknięte chorobą koronawirusa i te, które są zagrożone. Czyli: właściwie wszyscy jesteśmy na tej samej mapie ludzkości, oddającej się w ręce Boga.
Matko Życia módl się za nami!

23 lutego 2020 r.
Zanim udzielę błogosławieństwa relikwiami Krwi Świętego Jana Pawła II, chciałbym wobec zagrożeń cywilizacyjnych, które przechodzą przez świat i Europę, jak również zagrożeń chorobowych przywołać bardzo ważne słowa, które Święty Jan Paweł II wypowiedział w czerwcu 1997 roku, na ziemi polskiej: „Proszę was uwierzcie, że Bóg jest. Uwierzcie na dobre i na złe, że jest i jest Miłością, która posyła Syna, aby każdy kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

22 lutego 2020 r.
Jeszcze w czasie pracy uniwersyteckiej Kardynał Karol Wojtyła napisał książkę o bardzo znamiennym tytule: „Miłość i odpowiedzialność”. To jest klucz dla zrozumienia wszystkich jego encyklik, przemówień, pielgrzymek. Postawmy sobie pytanie w kontekście stulecia jego urodzin: „Czy odrobiliśmy tę lekcję, miłości wobec drugiego człowieka, wobec Ojczyzny Polski i wobec Kościoła.

21 lutego 2020 r.
Wobec zbliżającej się beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego postawmy sobie bardzo ważne pytanie. Dlaczego on będąc pasterzem Kościoła, stał się również mężem stanu? Bo myślał o nas, o przyszłych pokoleniach, które przyjdą po nim, a nie o swojej sławie i popularności. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wraz z Księdzem Biskupem Ignacym możemy błogosławić również z biskupem Corrado Melis z Sardynii we Włoszech. Biskupa Corrado zaprosiliśmy również na święto Bożego Ciała, żeby razem z nami przeżył procesję z Bazyliki Archikatedralnej tutaj na Jasną Górę. Abyśmy dali wyraz jedności Kościoła poprzez posługę nas jako pasterzy.

20 lutego 2020 r.
Zwróćmy uwagę na niezwykłą aktualność słów Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Jeśli słowa, które wypowiadamy podsycają nienawiść, nie są prawdą. Jeśli nauka nie służy człowiekowi, nie jest prawdziwą nauką”.

19 lutego 2020 r.
Nietrudno zauważyć, że w naszym pokoleniu bardzo daleko odeszliśmy od tęsknoty, o której pisał Cyprian Kamil Norwid:

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów nieba.
Tęskno mi Panie!”

Gdzie człowiek do człowieka wypowiada pozdrowienie:
Niech będzie Bóg uwielbiony,
niech będzie Bóg pochwalony.

Dlatego nam tak bardzo trudno w dzisiejszych debatach, pseudodialogach znaleźć ewangeliczne „tak – tak”; „nie - nie” bez światłocienia i bez kompromisów... i bez kłamstwa. Matko, Królowo Polski, módl się za nami!

18 lutego 2020 r.
Na progu Trzeciego Tysiąclecia Święty Jan Paweł II pouczył nas, że każdy jubileusz jest nasycony zbawczą obecnością Boga i Jego działaniem. Kiedy teraz odliczamy już niecałe sto dni do jubileuszu 100-lecia jego narodzin, uwierzmy w przygotowaną nam łaskę Boga. W ów „chleb razowy” codziennej łaski, którą otrzymujemy. Dlatego nie może nas zabraknąć zarówno tam, w Rzymie na 17 maja br., przy boku Ojca Świętego Franciszka i przy sarkofagu Świętego Jana Pawła II, jak również tutaj w Ojczyźnie, żebyśmy karmili się modlitwą i „chlebem” jego nauczania.

17 lutego 2020 r.
Pod koniec lat siedemdziesiątych Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński zwracał nam uwagę, że Polska Chrystusowa przetrwała, bo nie było dłuższych przerw pomiędzy rzeczywistością rodziny, Narodu i Kościoła. Zapytajmy się o dzisiaj, kiedy te podstawowe rzeczywistości są rozmywane w samych pojęciach, a cóż dopiero powiedzieć w tożsamości. Dlatego prosimy Matkę Chrystusa, Matkę Kościoła i Królową Polski, módl się za nami!

16 lutego 2020 r.
W encyklice maryjnej Redemptoris Mater Święty Jan Paweł II uczył nas, że tajemnica łaski jest zapośredniczona przez Maryję. W tym samym duchu wypowiada się poeta, który mówi:
Maryjo, jesteś jak serce,
które nigdy nie ma urlopu.
I nawet nad ranem
patrzysz na nas,
szeroko otwartymi oczyma.

15 lutego 2020 r.
W poemacie „Ewangelia” Karol Wojtyła napisał słowa:
Prawda nie sączy oliwy do ran, by nadto nie piekły,
nie wsadza na osła, którego się potem ulicami wodzi –
prawda musi boleć i kryć się.
(...)
Prawda dźwiga człowieka. Kiedy człowiek nie dźwignie siebie,
coraz mniej w tych ulicach prawdy? Czy coraz więcej?
A zatem:
Czy więcej jest na naszych ulicach prawdy czy coraz mniej. Dajmy swoją odpowiedź w kontekście rozpoczętej kampanii wyborczej na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

12 lutego 2020 r.
Otrzymaliśmy dzisiaj dar w postaci piątej już Adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka na temat Amazonii. Dziękujemy za decyzje Papieża, które są w niej zawarte. One rozpraszają i zwyciężają wszystkie sensacje medialne, między innymi na temat: święcenia żonatych mężczyzn, czy celibatu. Dlatego prosimy Maryję o pierwszeństwo „ekologii ducha”, a wtedy wszelkie inne ekologie i ekologizmy zostaną na właściwym sobie miejscu.

11 lutego 2020 r.
Ojciec Święty Franciszek w orędziu na Światowy Dzień modlitwy w intencji Ludzi Chorych i Służby Zdrowia napisał bardzo znamienne słowa: „Chrystus zna nasze poranione człowieczeństwo. Dlatego ofiaruje Miłość Miłosierną, czyli samego Siebie, Moc odnawiającą”.

10 lutego 2020 r.
W liturgiczne wspomnienie Świętej Scholastyki, siostry Świętego Benedykta współpatrona Europy, postawmy sobie pytanie o prawdziwość i istotę naszej modlitwy. Zapytano kiedyś prostego człowieka wpatrujące się w krzyż, jak ty się modlisz i o co ty się modlisz? Odpowiedź brzmiała: On patrzy na mnie, a ja patrzę się na Niego.

9 lutego 2020 r.
Z Ewangelii Świętego Mateusza usłyszeliśmy bardzo zobowiązujące słowa Chrystusa: „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata”. Dlatego, że On jest Solą ocalającą świat i człowieka. On jest Światłem, które oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Kto trwa w Nim jest solą i jest światłem.

8 lutego 2020 r.
Przyznajmy, że zdumiewa nas modlitwa młodego władcy króla Salomona o zdolność rozróżniania dobra od zła i prawdy od kłamstwa. Prawda jest jak czyste powietrze, którym się oddycha. Warto to rozważyć w kontekście zbliżających się kolejnych wyborów w naszej Ojczyźnie. Bo jeśli zgodzimy się na hejtowanie i kłamstwo, to dopiero wówczas nie będzie zdrowego klimatu i nie obronimy ani siebie samych, ani naszej Ojczyzny. Dlatego prosimy: Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! Stolico Mądrości, módl się za nami!

7 lutego 2020 r.
Dzisiejsza Ewangelia przyniosła nam obraz męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela. Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, że jednym z bólów Serca Maryi była wiadomość o ścięciu Jej krewnego Jana, za obronę prawdy Bożej i wskazanie na Chrystusa jako Baranka. Dlatego też nie dziwimy się, że kard. Stefan Wyszyński idąc do Warszawy wpisał ścięcie Jana Chrzciciela, patrona Katedry Warszawskiej w swój herb biskupi. Kardynał był i jest dla nas świadkiem obrony wiary i ojcem Ojczyzny...

6 lutego 2020 r.
Według niektórych sondaży, na progu 2020 roku – jak zauważa o. prof. Dariusz Kowalczyk z Rzymu – niektórzy nie przyznają się do Kościoła. A zaufaniem do Kościoła obdarza tylko 40% badanych. Ojciec proponuje, żeby dopełnić inną jeszcze ankietę. Ilu ludzi wierzy Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce, bo to dopiero będzie prawdziwy wynik, czy przyznają się do Niego i Matki, czy ten brak ufności nie zasłaniają grzechy na drodze do Nich? Maryjo, Matko Kościoła i Ucieczko grzeszników, módl się za nami!

5 lutego 2020 r.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa zdumienia o Jezusie: „Skąd u Niego ta mądrość? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce? Czyż nie znamy jego Matki, Maryi i Józefa, i Jego krewnych”. Dzisiaj i nam zagraża ta pokusa zwyczajności, żeby chociażby w 100-leciu urodzin Jana Pawła II zatrzymać się na kajakach, na nartach, na kremówkach, a nie pójść w głąb tego, co mówił i kim był dla nas, i kim jest dla nas?

4 lutego 2020 r.
Przypomnijmy, że Święty Jan Paweł II do Radomia przyleciał z ziemi świętokrzyskiej, z lotniska w Masłowie na lotnisko wojskowe w Radomiu. W Kielcach błagał nas o walkę o życie, a w Radomiu powiedział: „trzeba ufać w mądrość Narodu, który buduje na Ewangelii, na fundamencie krzyża Chrystusowego i na zaufaniu do Bogarodzicy”. Jako metropolita częstochowski mam prawo powiedzieć z bólem, że po pielgrzymce parlamentarzystów - którym odmawia się prawa pokłonu przed Obliczem Matki - przybywają do Częstochowy ludzie, którzy w walce o prezydenturę, proponują wolność od wszystkiego, poczynając od Boga, a pomijając Jasną Górę...

3 lutego 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że Kościół nie może spać spokojnie, gdy w jego wnętrzu dzieją się wszelkiego rodzaju zła. A stawiam dzisiaj bardzo mocne pytanie: Czy Kościół ma spać spokojnie, gdy na ziemi polskiej dokonywane są kolejne profanacje kapliczek Matki Bożej, czy Krzyża Tysiąclecia w pobliżu Bielska Białej? Zagubiła się nam solidarność Kościoła i Narodu, a każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem, za to, kim jest dla drugich i dla Narodu w Kościele?

2 lutego 2020 r.
Dwa ewangeliczne pojęcia oddają wielostronność i szerokość charyzmatów życia zakonnego: sól i światło. Jezus powiedział do nas wszystkich: „Wy jesteście solą świata i światłem świata”. Nie powiedział powinniście być, tak jak nam przypominają miarę naszego wzrostu świętości ludzie tego świata. Ale czy można sobie wyobrazić świat bez soli i bez światła? Czy przetrwa..., czy będzie żył? Chryste, Światłości świata, prowadź nas w mocy Ducha prawdy i miłości. Matko Chrystusa, módl się za nami!

1 lutego 2020 r.
W czasie rekolekcji wielkopostnych na Watykanie, w 1976 roku, kard. Karol Wojtyła wypowiedział słowa, które nie tracą na aktualności: „Nasza epoka, to czas wielkiej próby i wielkiej nadziei. I pierwszy znak nam dany to jest Chrystus, „Znak, któremu sprzeciwiać się będą i znak budowania”. I drugi znak to „Niewiasta obleczona w słońce”. Idźmy tą drogą. 1 lutego 2020 r.

31 stycznia 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że żyjemy w czasach kryzysu prawdy, chaosu, pomieszania pojęć, nadinterpretacji prawa. Dlatego warto przypomnieć słowa rabina Hanocha, który powiedział, że „prawdziwa niewola w Egipcie była wówczas, kiedy Izrael przyzwyczaił się do tego stanu...” Obyśmy się nigdy nie przyzwyczaili do tych stanów i zagrożeń.

30 stycznia 2020 r.
W związku z rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz powracało bardzo mocne pytanie: Gdzie był Bóg i gdzie jest Bóg? Szkoda, że od przeszło 40 lat nie uczymy się jednej z odpowiedzi, którą w Auschwitz dał św. Jan Paweł II, że w zwycięstwie Maksymiliana nad śmiercią uobecniło się zwycięstwo Chrystusa. Bo Maksymilian nie umarł, ale oddał życie za brata. Bo Chrystus nie umarł, ale oddał życie za nas.
Maryjo, Stolico Mądrości, naucz nas prawdziwej mądrości i odpowiedzialności za życie!

16 stycznia 2020 r.
Wielu współczesnych „pseudoproroków” zdaje się rozprawiać o kolejnym kryzysie Kościoła i jego upadku. Odchodząc od prawdy i zdradzając prawdę, oddzielają ją od rozumu i wiary. Warto przywołać słowa Świętego Jana Pawła II, które niech staną się naszym zadaniem: „Nie lękajcie się Boga! Nie lękajcie się świata! Nie lękajcie się innych ludzi! Nie lękajcie się siebie samych!”

15 stycznia 2020 r.
Od czasu Soboru Watykańskiego II można było usłyszeć głosy, żeby Kościół przystosował się do współczesnego świata. Podobnie jest i dziś, kiedy interpretuje się intencje Benedykta XVI, Papieża Seniora, czy kardynała Roberta Sarah. Nie ma bowiem rozdźwięku pomiędzy wiarą, a moralnością. Jest Jeden Bóg, Jeden Pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi, i jeden Chrystusowy Kościół.

13 stycznia 2020 r.
Wobec wyzwań idących ze świata, ale również i na terenie naszej Ojczyzny, warto przywołać słowa Świętego Augustyna: „Nie traćcie nadziei kobiety, bo Syn Boży zechciał narodzić się mężczyzną. Nie traćcie nadziei mężczyźni, bo Chrystus zrodził się z Kobiety Matki”. Godność i równość obu płci jest drogą do zbawienia.

12 stycznia 2020 r.
Być ochrzczonym oznacza być ogarniętym miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale ostrzega nas jeden z ojców Kościoła, że nie można prawdziwie uczcić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, jeśli nie uznaje się Kościoła jako Matki.

11 stycznia 2020 r.
W ten wieczór weszliśmy już w tajemnicę Chrztu Pańskiego. Wówczas nad Jordanem objawiła się Trójca Święta: Ojciec, Syn i Duch Święty. W sakramencie Chrztu zostaliśmy „zanurzeni” w życie wewnętrzne samego Boga i zapisani własnym imieniem. Kardynał Józef Ratzinger odważył się nazwać Chrzest „tęczą Bożą nad człowiekiem”. Znak ten świadczy, że Pan Bóg nie pozwala, żeby człowiek zaginął, ale kto wierzy w Chrystusa jako Mesjasza, ten już dzisiaj uczestniczy w życiu wiecznym.

10 stycznia 2020 r.
Chcąc być sobą, musimy być maryjni. Tak uczył nas Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński. Idąc tą drogą nigdy nie pobłądzimy, skoro Duch Święty prowadzący Kościół potwierdza tę drogę darem świętości: Bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, Bł. Edmunda Bojanowskiego, Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Dziękujmy Bogu za te światła na drogach maryjnych zawierzeń.

8 stycznia 2020 r.
Dnia 8 stycznia 1894 roku, urodził się Święty Maksymilian Maria Kolbe. Święty Jan Paweł II w czasie Mszy kanonizacyjnej określił go „Patronem trudnego stulecia”. Tu, wobec Oblicza Matki, w zbliżającą się setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II ośmielam się nazwać Papieża „Patronem odzyskiwanego człowieczeństwa”. Maryjo, prowadź nas!

7 stycznia 2020 r.
Świat się nie zmienia. „Chrystus przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli”. A Święty Jan Apostoł pouczył nas dzisiaj w swoim Pierwszym Liście: „Badajcie duchy, skąd pochodzą? Od Boga, czy od Antychrysta. Kto bowiem nie uznaje w Jezusie Syna Bożego, ten jest Antychrystem”. Podobnie dzieje się z Kościołem, kto mówi, że wierzy w Boga, a nie uznaje Kościoła, który założył Chrystus i jest On w nim działający, rozmija się z prawdą...

6 stycznia 2020 r.
Celem wędrówki Trzech Mędrców ze Wschodu było odnalezienie i rozpoznanie w Jezusie Mesjasza. Celem naszych marszów „Orszaków Trzech Króli” jest również doświadczenie wspólnoty wiary i Kościoła poprzez wyznawanie publiczne i przyznanie się do Chrystusa. Ale współczesne neopogaństwo proponuje nam odejście od oryginalności, mówiąc, że chrześcijaństwo jest zbyt pyszne rozumem i sercem i proponują nam prywatną subiektywną religijność... Prośmy więc, Maryję Pierwszego Świadka miłości objawionej w Chrystusie, a potwierdzonej w tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania o przylgnięcie do Chrystusa „teraz i zawsze”.

5 stycznia 2020 r.
W tych dniach Święty Paweł Apostoł w Liście do Kolosan postawił nam zadanie, że skoro Bóg obdarzył nas zdolnością rozumu, to mamy rozpoznawać prawdziwego Boga i odróżniać różne drogi, które do Niego nie prowadzą. Nigdy nie dość przypominać, że rozum i wiara są jak dwa skrzydła, które unoszą nas ku Bogu, i dają zrozumienie siebie. Ale niektórzy najpierw odłączają wiarę od swojego rozumu i życia, a później proponują życie bez rozumu! Matko Życia, módl się za nami!

4 stycznia 2020 r.
Zbliża się Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana świętem Trzech Króli. Są oni dla nas wzorem ufnego i wytrwałego poszukiwania dróg spotkań z Chrystusem. Dlatego warto przywołać słowa zmarłego profesora KUL Ks. Tadeusza Stycznia – bardzo bliskiego współpracownika Kard. Karola Wojtyły – który zapisał, że „Zabrać człowiekowi prawo do rozpoznawania i wyznawania prawdy, oznacza zabrać mu samego siebie”. Nie zgadzajmy się nigdy na niewolnictwo, czyli na bycie ludźmi pozbawionymi prawdy o Bogu, o człowieku i świecie.

3 stycznia 2020 r.
Było wolą Ojca Niebieskiego objawioną zarówno Maryi jak i Józefowi, że Dziecię, które poczęło się z Ducha Świętego będzie nazwane Imieniem Jezus, to znaczy „Bóg zbawia”, „Bóg jest Zbawieniem”. I odtąd w historii ludzkości człowiek nie znajdzie innego imienia, w którym mógłby być zbawiony. I nie znajdzie „innego Miejsca”, przez które przeszedłby do życia wiecznego.

CZYTAJ DALEJ

Po co chodzić do kościoła, skoro Bóg jest wszędzie?

2020-07-08 08:40

Niedziela Ogólnopolska 28/2020, str. VII

[ TEMATY ]

teologia

teolog

Adobe Stock

Pytanie czytelnika:

Wierzę, że Bóg istnieje i jest wszędzie. Czy zatem muszę chodzić do kościoła, żeby Go spotkać i  z Nim rozmawiać?

Wierzymy, że Bóg stworzył świat, w którym żyjemy, i że jest wszędzie, że możemy Go spotkać na łonie przyrody, porozmawiać z Nim w domu. To wszystko prawda, jednak jedynie w świątyni Bóg daje nam się w sakramentach.

W naszych kościołach otrzymujemy pokarm Bożego słowa, gdyż tam jest ono najczęściej głoszone. Tylko we wspólnocie i w tajemnicy Kościoła, w praktykowaniu wiary, chodząc do kościoła, człowiek może otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie oraz zjednoczyć się z Chrystusem, przyjmując Jego Ciało w Komunii św. A to jest najpełniejsze zjednoczenie z Bogiem.

Św. Augustyn w swoich Wyznaniach zapisał słowa, którymi Bóg do niego przemówił: „Jam pokarm dorosłych, dorośnij, a będziesz mnie pożywał – i nie wchłoniesz mnie w siebie, jak się wchłania cielesny pokarm, lecz ty się we mnie przemienisz” ( Księga VII, 10). Oczywiście, żywą świątynią Boga jest każdy ochrzczony człowiek, jednak z kart Pisma Świętego wiemy, że Bóg zapragnął mieć dom, świątynię.

W 1. Księdze Kronik znajdujemy słowa Dawida skierowane do Salomona: „Synu mój, ja sam zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Pana, Boga mego” (22, 7). To jednak Salomon, spełniając wolę Boga, zbuduje świątynię. Potwierdza to tekst biblijny: „On to zbuduje dom dla imienia mego” (1 Krn 22, 10). Już wcześniej Mojżesz zbudował Namiot Spotkania, który był miejscem modlitwy. W Księdze Wyjścia czytamy: „Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem” (33, 7).

Również sam Jezus w świątyni był ofiarowany Panu. Do świątyni jerozolimskiej pielgrzymował co roku z Rodzicami. W czasie swojej publicznej działalności w tej świątyni nauczał. Kiedy Rodzice odnaleźli Go w świątyni, wyjaśnił, że był tam w sprawach Ojca. świątynię nazwał domem Ojca. Gdy był w Nazarecie, w dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi (por. Łk 4, 16).

Bóg w Trójcy Świętej ma swój dom – kościół. Droga do kościoła to droga do Boga, która nadaje sens życiu człowieka.

Pytania do teologa prosimy przesyłać na adres: teolog@niedziela.pl .

CZYTAJ DALEJ

Tygodniowy odpust ku czci św. Szymona

2020-07-11 21:37

archiwum Niedzieli

W najbliższą niedzielę, 12 lipca w Lipnicy Murowanej rozpocznie się tygodniowy odpust ku czci św. Szymona.

Jak informuje proboszcz lipnickiej parafii, ks. Mariusz Jachymczak, podczas codziennych nabożeństwo Słowo Boże będzie głosił bernardyn, o. Samuel Węgrzyn OFM. Tygodniowe cykliczne wydarzenie ma swój ustalony porządek. Szczegóły można poznać na stronie; http://www.parlipnicam.tarnow.opoka.org.pl/

Na poszczególne dni, na Msze św. rozpoczynające się o godz. 19.00 w kościele parafialnym, w sposób szczególny są zaproszeni;  w poniedziałek – nauczyciele i pracownicy oświaty, we wtorek- młodzież, w środę -  róże różańcowe, w czwartek - rodzice z dziećmi, a w piątek - służby mundurowe, w tym: policja, strażacy OSP i PSP, służba więzienna. Odpustowe dni zakończy tradycyjnie o 21.00 Apel Szymonowy.

Centralna uroczystość odbędzie się w niedzielę 19 lipca. Rozpocznie się o godz. 10. 45 procesją z kościoła św. Szymona do ołtarza polowego, gdzie zostanie odprawiona Msza św. odpustowa, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi bp Andrzej Jeż. - Święty Szymon jest przykładem silnej wiary i patronem w czasie epidemii, dlatego za Jego przyczyną prośmy o ustanie epidemii na całym świecie i powrót do zdrowia dla wszystkich chorych – apeluje ks. Mariusz Jachymczak i przypomina wypowiedź Benedykta XVI, który podczas Mszy św. kanonizacyjnej mówił o lipnickim świętym: „Nowy święty, Szymon z Lipnicy, wielki syn ziemi polskiej i świadek Chrystusa o duchowości św. Franciszka z Asyżu, żył w odległych czasach, ale właśnie dziś jest dany Kościołowi jako aktualny wzór chrześcijanina, który – zainspirowany duchem Ewangelii – gotów jest oddać życie za braci (...) Św. Szymon był miłosierną miłością, którą czerpał z Eucharystii, nie ociągał się z niesieniem pomocy chorym dotkniętym zarazą…”

Św. Szymon wybrał życie klasztorne u Braci Mniejszych św. Franciszka z Asyżu pod Wawelem, nazwanym od tytułu kościoła św. Bernardyna ze Sieny – konwentem bernardynów. Przez lata o. Szymon był kaznodzieją na krakowskim Stradomiu. Oprócz prac kaznodziejskich zajmował się też m.in. ręcznym przepisywaniem dzieł teologicznych, potrzebnych w kaznodziejstwie. Zmarł 18 lipca 1482 r. w Krakowie, podczas zarazy, która w tym czasie dziesiątkowała mieszkańców miasta. Szymon zaraził się, wyszukując chorych, aby przyjść im z pomocą. Ze względu na szerzącą się epidemię został pochowany w tym samym dniu, w kilka godzin po swojej śmierci, w kościele klasztornym pod wielkim ołtarzem.

W czasie trwającej obecnie pandemii wiele osób modli się za wstawiennictwem św. Szymona o potrzebne łaski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję