Reklama

Polska

Apelowe „głosów zbieranie” 2021 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

Karol Porwich/Niedziela

Abp Wacław Depo

Abp Wacław Depo

24 grudnia 2021 r.
W tę Świętą Noc za Autorem Listu do Hebrajczyków potwierdzamy, że „Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam także na wieki”. Jezus Chrystus narodzony w Betlejem z Dziewicy Maryi. Jezus Chrystus Ukrzyżowany jest Zmartwychwstałym Panem życia i śmierci. Jezus Chrystus jest z nami w sakramentach wiary Kościoła i rodzi się na Ołtarzach pod postacią chleba i wina, aż do skończenia świata. Maryjo, uproś nam łaskę ufnej wiary, niezawodnej nadziei i głębi miłości!

23 grudnia 2021 r.
W latach 90-tych dane mi było pielgrzymować po ziemi Czechów, Słowaków i Moraw. I wówczas po tak zwanej „aksamitnej rewolucji wolnościowej”, dostrzegałem napisy na ulicach: „Odmówiono nam prawdy”. Rozumiemy, że chodziło o prawdę, o Bogu, człowieku i świecie. Po trzydziestu latach doświadczamy, że w Europie odmawia się Polsce prawdy i prawa do samostanowienia, i suwerenności Narodu. A my nie możemy żyć bez Chrystusa… Polska jako Naród poza Chrystusem zginie. Dlatego prosimy Maryję: Czuwaj nad nami wszystkimi, Matko Polski, Europy i świata!

22 grudnia 2021 r.
W tym czasie adwentowym spotykamy na kartach Pisma Świętego Nowego Testamentu opisy wielu spotkań. Ostatnio rozważamy spotkania Maryi z Elżbietą. A w poezji księdza Jana Twardowskiego znajdziemy bardzo ważny zapis: „Ktokolwiek nas spotyka od Niego przychodzi, czyli od Boga i ma prawo sprawdzić mimochodem, czy byliśmy prawdziwi”. Na prawdziwość naszych spotkań z Bogiem i pomiędzy sobą z serca błogosławię.

21 grudnia 2021 r.
Wierzymy, że spełnił się pierwszy Adwent poprzez przyjście Syna Bożego w ludzki świat. Ale nie spełnił się jeszcze kolejny Adwent, oczekiwanie Boga na człowieka, żeby Bóg rodził się w ludzkim sercu, w każdym pojedynczym ludzkim sercu. Dlatego słusznie podkreśla Kardynał Robert Sarah, że nadzieja człowieka jest weryfikowana tylko wówczas, kiedy klęknie przed Bogiem i uzna w Jezusie swojego Zbawiciela.

20 grudnia 2021 r.
Dzisiejsza Ewangelia według Świętego Łukasza - po raz kolejny w tym Adwencie - ukazuje nam scenę Zwiastowania. Wierzymy, że jest to początek nie tylko Bożego Macierzyństwa Maryi, ale również początek życia Syna Bożego w ludzkiej naturze. I obydwie te tajemnice podkreślają, i zaświadczają, że wobec Boga i wobec siebie nawzajem, każdy człowiek jest jedyny, i niepowtarzalny.

18 grudnia 2021 r.
Ewangelia IV niedzieli Adwentu ukaże nam piękne spotkanie Maryi z Elżbietą. Dwie obdarowane łaską Boga Matki w celu naszego zbawienia. Dlatego chciałbym bardzo podziękować Bogu za dwa światła tej naszej drogi adwentowej. Pierwsze za solidarne świadectwo modlitwy w intencjach śp. Ks. Abp. Stanisława Nowaka, za obecność księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów polskich, ale przede wszystkim również wspólnocie moich współbraci w kapłaństwie archidiecezji i diecezji Częstochowskiej za wczorajsze tutaj eucharystyczne spotkanie, a później dopełnienie w naszej katedrze wieczorem.
A drugie światło idzie z Trybunału Europejskiego Praw Człowieka. Odrzucono wniosek tak zwanych „aktywistów”, żeby wśród polityków nie było nigdy dodatku: „Tak mi dopomóż Bóg”. Dziękujemy za tę decyzję obrony wolności religii i wyznania.

16 grudnia 2021 r.
Wszyscy jesteśmy świadomi, że żyjemy w czasach kryzysu prawdy, różnie się objawiającej, a nawet określamy siebie, że jesteśmy ludźmi „postprawdy”, bez odniesienia do Prawdy najwyższej. A uczył nas święty Jan Paweł II, że również mówimy i przeżywamy kryzys w Kościele. Dlatego Kościół musi mówić mniej o sobie, a więcej o Bogu objawionym w Chrystusie i zrodzonym z Maryi dla naszego zbawienia. A Kościół jest naszym domem, drogą i otwartą bramą, która ma prowadzić do Chrystusa.

15 grudnia 2021 r.
W trzecią niedzielę Adwentu światło betlejemskie dotarło tutaj na Jasną Górę. Zostało przyniesione również na ręce Pana Prezydenta, Pani Marszałek, Pana Premiera i Ministra Nauki i Edukacji. To światło jest symbolem obecności Maryi pośród nas, bo Ona była Pierwszym Świadkiem miłości objawionej w Synu. Dlatego prosimy, aby w naszej Ojczyźnie nigdy nie zabrakło światła prawdy i życia oraz tej nadziei, która zawieść nie może.

14 grudnia 2021 r.
Na ten czas, który przeżywamy przyjmijmy przesłanie papieża Benedykta XVI, że każde nasze kroczenie w ciemnościach wiary jest trudne, ale jest przeniknięte spojrzeniem Boga. A to spojrzenie oznacza bliskość, a nie sąd dla świata”.

13 grudnia 2021 r.
Kiedy w dziesiątym roku od wprowadzenia stanu wojennego Jan Paweł II przybył do Polski z programem Dziesięciu Bożych Przykazań, wówczas odezwały się głosy, że nas obraża… Tak, jakbyśmy nie znali tego Prawa. I zaczęliśmy już wówczas interpretować tylko po ludzku i na swoją miarę Prawo Boże. Dlatego zapytał nas Papież w kolejnej pielgrzymce: „Czy może historia płynąc wbrew prądowi sumień? Może, ale za jaką cenę?... Za cenę głębokich ran w duszach Polaków, które przez lata się niezabliźnią...” Odczytujmy przestrogi i przesłania Świętego Jana Pawła II, który dzisiaj z „domu Ojca” prosi za nami, za Polskę.

12 grudnia 2021 r.
W duchu zawołania śp. Arcybiskupa Stanisława Nowaka, chcemy z Maryją stanąć pod krzyżem, żeby potwierdzić, że: Bóg, miłość i śmierć, to są tajemnice, które organizują ten świat. A każda z nich jest „nowym życiem”.

11 grudnia 2021 r.
Trzecia niedziela Adwentu nosi nazwę „Gaudete”, czyli radujcie się. I przyjmijmy słowa Ojca Świętego Franciszka, żebyśmy będąc realistami nie dali się okraść z radości Ewangelii.

10 grudnia 2021 r.
Pochodzący z Zamościa bart Marek Grechuta śpiewał przed laty, że „najważniejsze są te dni, których jeszcze nie znamy i te dni na które czekamy”. Ale rozumiemy, że ich ważność jest przede wszystkim zależna od odpowiedzialności przed Bogiem za nasze codzienne wybory. A Chrystus w dzisiejszej Ewangelii oskarżany o bliskość z pijakami, grzesznikami podał zasadę: „Mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny”. Dlatego prośmy o taką mądrość nadprzyrodzoną, która będzie weryfikacją naszych czynów i naszych wyborów. Maryjo, proś za nami!

9 grudnia 2021 r.
Spełnimy zadania Adwentu i będziemy ludźmi prawdziwie adwentowymi, gdy w duchu Świętego Jana Pawła II będziemy nazywać zło złem, a kłamstwo kłamstwem. Chodzi o sakrament pojednania, gdy dostrzegać będziemy drugiego człowieka w jego potrzebach. Bo wszystko cokolwiek czynimy drugiemu, czynimy Chrystusowi. Trzeba również strzec tego dobra i dziedzictwa, jakim jest Ojczyzna. Jesteśmy dziś pokoleniem odpowiedzialnym za jej „dziś i jutro”. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do odnowienia wiary w moc Koronki do Bożego Miłosierdzia i do śpiewu Suplikacji na intencję naszej Ojczyzny.

8 grudnia 2021 r.
Według wiary i modlitwy Kościoła przywołujemy trzy imiona, które „otwierają niebo”: Jezus, Maryja, Józef. Dlatego, że z nich płynie moc. Tak jak w różańcu przywołujemy po wielekroć Imię Jezusa i Maryi. A możemy się zdziwić, dlaczego Europejski Parlament próbuje nam zmienić słowo Maryja na Marika, żeby ono nie było zobowiązujące w kulturze Narodu. Dlatego prośmy Maryję o światło dla tych, którzy ustanawiają nowe przepisy i prawa, a dla nas o umocnienie naszej wiary.

7 grudnia 2021 r.
Podano dzisiaj kolejne dane statystyczne Kościoła Katolickiego, tak zwany „stan religijności”, ale rozumiemy, że tu nie o liczby chodzi i o takie czy inne procenty. Ale tego, czego uczy nas Maryja o wierność łasce, którą na Jej podobieństwo każdy z nas otrzymał na drogach naszej wiary. Dlatego tym bardziej nie możemy się zgodzić, gdy na naszych ulicach są bilbordy, czy plakaty, które z Chrystusowym narodzeniem nie mają nic wspólnego i narzucają inną kulturę, i inną cywilizację. Maryjo, Matko Kościoła módl się za nami!

6 grudnia 2021 r.
W tym czasie adwentowym możemy spotkać się ze współczesną, powracającą pokusą, że „wierzę w Boga a nie wierzę w Kościół. Bo Kościół może być źródłem i przyczyną zarażenia…” A tym czasem nie ma prawdziwej wiary w Boga, bez odniesienia do Chrystusa. A Chrystusa możemy spotkać tylko w Kościele i przez Kościół w sakramentach wiary. Maryjo, Matko Kościoła módl się za nami!

5 grudnia 2021 r.
Na drogach Adwentu słyszymy: o Kościele w potrzebie, o Kościele prześladowanym, o Kościele na Wschodzie. Rozumiemy, że jest to ta sama tajemnica wspólnoty budowanej na Chrystusie, współuczestnictwa w tajemnicy i misji Kościoła. Jesteśmy posłani jedni do drugich. Nie bójmy się tego terminu o synodalności Kościoła. To jest od początku Kościół Chrystusa i taki jest w realizacji swego posłannictwa, aż do skończenia czasu. Matko Kościoła, módl się za nami!

4 grudnia 2021 r.
Jednym z darów Ducha Świętego jest nadprzyrodzona mądrość, o którą Kościół będzie prosił w drugą niedzielę Adwentu. Uczyńmy wszystko, żeby mieć w niej swój udział w codziennych naszych troskach i niepokojach.

3 grudnia 2021 r.
W tajemnicy Bożego Narodzenia wsłuchamy się w Prolog Ewangelii Świętego Jana, mówiący o tym, że Chrystus jest Światłością, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Uwierzmy, że to światło mamy w sobie. I dlatego nie zmarnujmy tych świateł, którymi nas Bóg obdarza w tym roku: beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Matki Elżbiety Czackiej i Księdza Jana Machy.

2 grudnia 2021 r.
Błogosławiony Ksiądz Jan Franciszek Macha, który został wyniesiony do chwały ołtarzy 20 listopada br. w Katowicach, został ścięty z 2 na 3 grudnia1942 roku, ostrzegał nas już wówczas przed „chrześcijaństwem, które jest podobne do niedzielnego ubrania, zgadzającego się na rozdźwięk pomiędzy wiarą a życiem”. I podkreślał dalej: „Chrześcijaństwo nie może być tylko z przyzwyczajenia, bo nie przetrwa ciężkich prób”. Dziękujemy Bogu za dar jego wyniesienia i za dar jego męczeńskiej śmierci.

1 grudnia 2021 r.
Nietrudno zauważyć, że żyjemy w czasach „unieważniania kultury chrześcijańskiej”. A to jest nic innego, jak tylko próba wymazania Chrystusa z historii człowieka. Dlatego przyjmijmy słowa Jana Pawła II skierowane do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: „Uniwersytecie, służ Prawdzie, służ wolności i godności człowieka!

2021-01-07 14:22

Ocena: +6 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apelowe „głosów zbieranie” 2023 r.

2023-01-12 20:49

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

Karol Porwich/Niedziela

Abp Wacław Depo

Abp Wacław Depo

3 stycznia 2023 r.
„Trwajcie mocni w wierze”. To są pierwsze słowa z Testamentu duchowego Ojca Świętego Benedykta XVI. A jeszcze jedna myśl, że istnienie życia wiecznego w Bogu daje nam już dzisiaj gwarancję bezpieczeństwa i szczęście na ziemi.

CZYTAJ DALEJ

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego urzędu z powodu bezsenności

2023-01-27 14:01

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

Grzegorz Gałązka

Papież Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego urzędu w lutym 2013 r., ponieważ przez cały okres urzędowania cierpiał na bezsenność. Informuje o tym niemiecki magazyn "Focus", powołując się na list Benedykta do swego biografa Petera Seewalda, który wydrukowano w najnowszym numerze pisma. W liście, który Benedykt skierował do Seewalda na kilka tygodni przed śmiercią 28 października 2022 r., napisał, że "centralnym motywem" jego rezygnacji "była bezsenność, która towarzyszyła mu nieprzerwanie od Światowych Dni Młodzieży w Kolonii" w sierpniu 2005 roku.

Również "silne leki" przepisane przez jego ówczesnego osobistego lekarza początkowo działały i gwarantowały jego "dyspozycyjność" jako papieża. Jednak wkrótce "przestały być skuteczne”.

CZYTAJ DALEJ

Zawsze mamy wybór [WYWIAD]

2023-01-27 18:39

[ TEMATY ]

wywiad

Alchemia Teatralna

Zuzanna Kleina

Wojciech Skiślewicz

Zuzanna Kleina, autorka „E(ro)tycznie”, podczas jednej ze scen dramatu. Obok niej: Adam Cisek (po lewej) i Bartosz Grabowiec (po prawej).

Zuzanna Kleina, autorka „E(ro)tycznie”, podczas jednej ze scen dramatu. Obok niej: Adam Cisek (po lewej) i Bartosz Grabowiec (po prawej).

Dramat „E(ro)tycznie” i historia się za nim kryjąca stały się przyczynkiem do dyskusji o pojmowaniu cielesności i kobiecości, a także wpływie popkultury na społeczną podświadomość, o czym Zuzanną Kleiną rozmawia Hubert Gościmski.

Hubert Gościmski: „E(ro)tycznie” zostało nagrodzone w 2022 roku w konkursie na najlepszą sztukę teatralną. Powiedz, czy myśl o napisaniu tego dramatu pojawiła się wraz z ogłoszeniem wspomnianego konkursu, czy też chodziła za Tobą już wcześniej?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję