Reklama

Niedziela Małopolska

Kraków

Promocje akademickie na UPJPII

"...każda promocja nie jest pożegnalną mową, ale intelektualnym duchem motywacji na początek drogi, jak Duch wiejący na początku Kościoła w Wieczerniku. I będziemy badać dalej! - mówił w homilii ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak.

2021-01-12 12:02

Michał Gradowski / UPJPII

Arcybiskup Wielki Kanclerz UPJPII gratuluje tytułu naukowego s.prof. dr hab. Adelajdzie Sielepin

Arcybiskup Wielki Kanclerz UPJPII gratuluje tytułu naukowego s.prof. dr hab. Adelajdzie Sielepin

Promocje akademickie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które tym razem odbywały się w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach rozpoczęła Msza św., którą poprowadził abp Marek Jędraszewski. Wielki Kanclerz UPJPII, przywołując imię św. Jana Pawła II, patrona Uniwersytetu przypomniał z jaką mocą głosił on Chrystusa, co także jest powołaniem Uniwersytetu. - Chrystus, jako najwyższe urzeczywistnienie humanum, jest jednocześnie największym przesłaniem christianum, którego świadkami musimy być zawsze i wszędzie, na wszystkich areopagach, także na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II – mówił metropolita krakowski.

W uroczystości uczestniczył także bp Kazimierz Górny, biskup pomocniczy krakowski w latach 1985–1992, biskup diecezjalny rzeszowski w latach 1992–2013, od 2013 biskup senior diecezji rzeszowskiej. Doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Reklama

Ksiądz Wojciech Węgrzyniak w homilii „Czas się wypełnił” mówił jak dziś wypełnia się czas na zrozumienie różnorodności, wypełnia się czas na nowość, na początek. Mówiąc z kolei jak wypełnia się czas na dobrą nowinę homileta przywołał słowa C.K.Norwida:

„Patrząc na tysiące studentów naszej uczelni, na setki wykładowców, nawet na swoją nędzę patrząc, powiedz z wiarą jak C.K. Norwid:

„Patrząc na tysiące studentów naszej uczelni, na setki wykładowców, nawet na swoją nędzę patrząc, powiedz z wiarą jak C.K. Norwid:

Reklama

Wolni ludzie! tworzyć czas!

Step Ludzkości czeka na plan nowy

I granitu nie brak w sercu mas

Kształtów nie brak, rąk nie brak — głów nie brak,

Niechże raz już gmach nowy

Nie okruszyn starych, nowy żebrak

Lecz gmach nowy wstanie.... dość jest nas!

(„Jeszcze słowo”)

(…)Nie da się chodzić wszystkimi ścieżkami, w pięciu butach i obłóczeni jak wieloryb na Saharze. Kto jak kto, ale to ludzie nauki wiedzą, że nie przypadek i nie szczęście, ale wyrzeczenie, rezygnacja, poświecenie i wytrwałość są architektami naszych domów. Jeśli nie chcemy budować lepianek pseudonauki, dziś przyszedł czas by porzucić sieci, ojca i najemników. Inaczej nie będziemy ani rybakami ludzi, ani rybakami ryb.

Peplerotai ho kairos – Jaki czas wypełnia się dziś?”

Rektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Robert Tyrała zawierzył Uniwersytet Papieski św. królowej Jadwidze, św. Janowi Kantemu i św. Janowi Pawłowi II. Po czym nastąpiło wręczenie dyplomów osobom promowanym.

Z Wydziału Teologicznego dyplom doktora otrzymali:

dr Bolesław Dullek

Temat: „Stwierdzenie kanonicznej zdolności stron do zawarcia małżeństwa w optyce spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa w Polsce w latach 1983-2015”

Promotor: ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek

ks. dr Rafał Flak

Temat: „Funkcje kaznodziei w nauczaniu papieży od czasu Soboru Watykańskiego II”

Promotor: ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś

ks. dr Michał Kania

Temat: „Inspiracyjny wpływ przesłań Światowych Dni Młodzieży na dynamizację nowej ewangelizacji”

Promotor: ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka

dr Piotr Karocki

Temat: „Animacja, re-animacja i de-animacja w ujęciu teologii dogmatycznej”

Promotorzy: Ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. dr hab. n. med. Rudolf Klimek

ks. dr Damian Kuchta

Temat: „Nowa ewangelizacja Kościoła i przez Kościół w nauczaniu Benedykta XVI”

Promotor: o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE

ks. dr Michał Pabiańczyk

Temat: „Świętość kapłana na podstawie Pastores w latach 1998-2018”

Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

o. dr Błażej Strzechmiński OFMCap

Temat: „Duchowość Wacława Nowakowskiego – polskiego kapucyna XIX stulecia”

Promotor: o. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap

dr Natalia Walkowiak

Temat: „Wychowanie religijne w systemie pedagogicznym Marii Montessori w Polsce i we Włoszech”

Promotor: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś

Z Wydziału Filozoficznego dyplom doktora otrzymali:

ks. dr Przemysław Bukowski

Temat: „Aksjologiczne podstawy rozumienia osoby ludzkiej w filozofii Maksa Schelera i Józefa Tischnera”

Promotor: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII

dr Roman Krzanowski

Temat: “Ontological Information. Investigation into the properties of ontological information”

Promotor: Pan dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII

dr Kamil Trombik

Temat: „Koncepcje filozofii przyrody w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 1978-1993. Studium historyczno-filozoficzne”

Promotor: dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII

dr Anna Sarosiek

Temat: „Biosemiotyczna koncepcja inteligencji i jej zastosowanie w tworzeniu inteligentnych maszyn”

Promotor: dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII

Z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dyplom doktora otrzymali:

dr Stanisław Augustynek

Temat: „Prowincja Małopolska Towarzystwa Jezusowego w latach 1926-1939”

Promotor: ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak

dr Paweł Gofron

Temat: „Relacje wojewodów krakowskich z samorządem miasta Krakowa w latach 1990-1998”

Promotor: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek

Z Wydziału Nauk Społecznych dyplom doktora otrzymali:

ks. dr Leszek Przybylski

Temat: „Rodzina w koncepcji wychowania społecznego w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza”

Promotor: ks. dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII

dr Aleksandra Wróbel

Temat: „Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym”

Promotor: bp. prof. dr hab. Janusz Mastalski

W dniu dzisiejszym dyplomy doktorskie powinni również otrzymać: ks. dr Artur Ciepielski (promotor – ks. dr hab. Bogdan Zbroja prof. UPJPII), s. dr Olena Kinchyk (promotor – o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv), ks. dr Vasyl Pidhirskyy (promotor – o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE), ks. dr Grzegorz Kiełbasa (promotor: Ks. dr hab. Marek Kluz prof. UPJPII) oraz p. dr Mariusz Wojtaszek (promotor – o. prof. dr hab. Stanisław Bafia CSsR). Niestety, ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa i kwarantanną narodową do Krakowa nie mogli jednak dotrzeć. Swoje dyplomy odbiorą w czasie późniejszym, kiedy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

HABILITACJE

Arcybiskup Wielki Kanclerz UPJPII wręczył dyplomy habilitacyjne.

Wydziału Teologicznego dyplom doktora habilitowanego nauk teologicznych otrzymali:

ks. dr hab. Jan Klimek

o. dr hab. Michał Legan OSPPE

ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak

Z Wydziału Filozoficznego dyplom doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia otrzymali:

dr hab. Małgorzata Baranowska

dr hab. Marcin Rebes

ks. dr hab. Mirosław Twardowski

Z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dyplom doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia otrzymali:

dr hab. Grzegorz Chajko

dr hab. Marek Hałaburda

dr hab. Łucja Marek

WRĘCZENIE DYPLOMÓW PROFESORSKICH

Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymali:

ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ

s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin CHR

o. prof. dr hab. Paweł Warchoł OFM Conv

Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymali:

o. prof. dr hab. Zdzisław Gogola OFM Conv

ks. prof. dr hab. Grzegorz Hołub

ks. prof. dr hab. Robert Tyrała

Poinformowano także, że w minionym roku postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy tytuły profesorskie otrzymali również:

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż – tytuł profesora nauk społecznych

prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik – tytuł profesora sztuki

W imieniu promowanych podziękowanie wygłosiła s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin.

Rektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Robert Tyrała dziękował za przygotowanie uroczystości:

"Ks. kard. Karol Wojtyła w dniu 10 grudnia 1973 roku w domu biskupów krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3 do ówczesnych przedstawicieli Wydziału Teologicznego powiedział: „Chcę powiedzieć, że przeszłość nam bardzo pomaga. … Historia nam bardzo pomaga … i te daty historyczne, i te rocznice, tak jak św. Jan czy królowa Jadwiga – bardzo nas stymulują do tego, ażeby sprawę Wydziału Teologicznego – a raczej może jakiegoś nawet nowego jeszcze, kształtu tej uczelni, różnego od dawnego czysto wydziałowego na Uniwersytecie - planować, stopniowo realizować, urzeczywistniać: i w ten sposób spłacać dług w stosunku do wielkiej przeszłości (J. Urban, Św. Jan Paweł II jako biskup krakowski, Kraków 2020, str. 152). Czas pokazał, że parę lat później - czyli dokładnie 40-lat temu - 8 grudnia 1981 roku papież Jan Paweł II erygował Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, w skład której weszły: Wydział Teologiczny, Wydział Filozofii i Wydział Historii Kościoła. Jak więc dzisiaj w tym sanktuarium nie zawierzać przyszłości całej naszej społeczności św. Janowi Pawłowi II, co wszak czyniliśmy wszyscy razem.

Dziękuję za udział w promocjach doktorskich na Uniwersytecie papieskim wszystkim: ks. abp. Markowi Jędraszewskiemu za przewodniczenie uroczystości, wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i wykonanie aktu nadania tytułu profesorskiego pracownikom naszej uczelni i innym, ks. dr. hab. Wojciechowi Węgrzyniakowi za wygłoszoną homilię. ks. kan. Tomaszowi Szopie wraz ze współpracownikami za możliwość powrotu naszego uniwersytetu do sanktuarium naszego Patrona, gdzie zawsze czujemy się jak w domu rodzinnym. Chórowi Psalmodia pod dyr. prof. Włodzimierza Siedlika, Panu organiście, Biuru Promocji naszego Uniwersytetu i Kancelarii Rektora za organizację całej uroczystości".

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan zmienia obrzęd posypania głów popiołem

2021-01-12 16:45

[ TEMATY ]

Watykan

Środa Popielcowa

Bożena Sztajner

W związku z pandemią koronawirusa Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała notę określającą procedury, których kapłani na całym świecie mają przestrzegać przy obrzędzie posypania głów popiołem w Środę Popielcową, która rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu.

W tym roku przypadnie ona 17 lutego.

CZYTAJ DALEJ

Ks. Jacek Wawrzyniak w stanie krytycznym

2021-01-18 15:00

Maciej Rajfur/Gość Wrocławski

Ks. Jacek Wawrzyniak

Ks. Jacek Wawrzyniak

Wspólnota salwatoriańska, trwa na modlitwie i prosi o nią w intencji ks. Jacka Wawrzyniaka SDS, proboszcza parafii pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich.

Według informacji, którą otrzymała nasza redakcja “stan ks. Jacka jest krytyczny i decydujące będą najbliższe godziny. Lekarze, robią wszystko, co mogą, aby uratować życie ks. Jacka. 

CZYTAJ DALEJ

Zmiana terminu III edycji uroczystości Lubuski Samarytanin

2021-01-18 17:49

[ TEMATY ]

Głogów

lubuski samarytanin

Archiwum ks. Tomasza Duszczaka

Po konsultacjach z Organizatorami i Członkami Kapituły wyróżnienia Lubuski Samarytanin, Ksiądz Biskup Diecezjalny postanowił o przeniesieniu w czasie III edycji uroczystości, które miały mieć miejsce 6 lutego 2021 roku w Głogowie.

W marcu br. zostanie dookreślony termin wyróżnienia Lubuski Samarytanin, którego celem jest promocja oraz przybliżenie opinii społecznej osób i instytucji, które podejmują przykładną, oddaną, bezinteresowną i holistyczną służbę względem osób chorych, cierpiących oraz ich rodzin.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję