Reklama

Z Polski

Tradycyjnie w niedzielę poprzedzającą uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zatoce Gdańskiej odbyła się pielgrzymka „po falach”. Tę nietypową pielgrzymkę, ewenement na europejską skalę, organizują rybacy mieszkający nad Zatoką Pucką, a biorą w niej udział wszyscy mieszkańcy oraz turyści i wczasowicze.

Oświadczenie Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego solidaryzuje się z głosem Ojca Świętego Jana Pawła II, głęboko zaniepokojonego brakiem odniesienia do chrześcijańskich korzeni Europy w Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej. Pominięcie tego odniesienia poważnie fałszuje historyczny proces, którego owocem jest m.in. obecne dążenie do jednoczenia narodów i państw Europy, pozbawia Unię Europejską jej rzeczywistych duchowych korzeni i - co ważniejsze - pomija niezastąpioną rolę motywacji religijnej w budowaniu bardziej sprawiedliwego i solidarnego świata.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek - Rektor KUL

Lublin, 25 czerwca 2004 r.

Jak pomóc bezrobotnym

Ogromne bezrobocie panujące w Polsce wymaga działań adekwatnych do rozmiarów zagrożenia narodowego, jakie niesie ze sobą ta plaga.
Zebrani w Warszawie 29 czerwca 2004 r. - z inicjatywy NSZZ Solidarność Region Mazowsze oraz redakcji czasopisma Znaki Nowych Czasów - eksperci, działacze związków zawodowych oraz ruchów i organizacji społecznych zajmujących się problemem bezrobocia, postanowili podjąć prace nad zawiązaniem Paktu na rzecz zwiększenia zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia.
Projekt Paktu zostanie zaprezentowany opinii publicznej na ogólnopolskiej konferencji jesienią tego roku. Sygnatariusze Paktu: związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje oraz ruchy społeczne i wyznaniowe, stowarzyszenia bezrobotnych, ewentualnie organizacje polityczne mają współpracować w inicjatywach służących zwiększeniu zatrudnienia oraz ograniczeniu przyczyn i skutków bezrobocia. Rozważano potrzebę powołania społecznego forum, które byłoby stałą instytucją monitorującą problemy bezrobocia w Polsce i postępy w realizacji Paktu.
Powyższe inicjatywy spotkały się z jednomyślnym poparciem zgromadzonych.

Rybacka pielgrzymka „po falach”

Reklama

Tegoroczna, 24. Pielgrzymka Rybacka rozpoczęła się przed południem wyjściem na wody Zatoki łodzi i kutrów z portów Kuźnicy i Pucka, a także Władysławowa, Chałup i Jastarni. W samo południe w niepowtarzalnej atmosferze na środku tzw. Małego Morza - Zatoki Puckiej odbywały się modlitwy o pomyślność dla rybaków. Modlono się także za tych, którzy zginęli w odmętach morskich. Następnie łodzie wpłynęły do portu w Pucku, gdzie przy ołtarzu polowym rozpoczęła się uroczysta liturgia odpustowa. Wspólnym modlitwom przewodniczył bp Zygmunt Pawłowicz z Gdańska. Podczas uroczystości wmurowano także kamień węgielny pod Centrum Duszpastersko-Kulturalne im. Biskupa Konstantyna Dominika, który w latach międzywojennych był biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej, a obecnie jest pierwszym kaszubskim kandydatem na ołtarze.
Kaszubska tradycja pielgrzymek na odpust Świętych Piotra i Pawła sięga XIII wieku, kiedy Puck otrzymał kościelny przywilej organizowania jarmarków w dniu patronów parafii.

Ks. Ireneusz St. Bruski

Zaproszenie do Wołczyna

Tegoroczne - XI Spotkanie Młodych w Wołczynie k. Kluczborka odbędzie się w dniach 12-17 lipca. Te „wakacyjne rekolekcje” organizują bracia mniejsi kapucyni prowincji krakowskiej.
„Wołczyn ma być «minirekolekcjami»” - mówi o. Krzysztof Czeczko, organizator Spotkania. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyć będą słowa z Dziejów Apostolskich: „Jeden Duch i jedno serce” (Dz 4, 32). Konferencje będą poświęcone przede wszystkim wspólnocie: z Bogiem, drugim człowiekiem oraz szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina.
Wśród gości Wołczyna będzie m.in. b. trener reprezentacji Polski w piłce nożnej - Antoni Piechniczek. „To człowiek, dla którego rodzina ma podstawową wartość. Podzieli się swoim doświadczeniem budowania wspólnoty rodzinnej” - poinformował organizator spotkania. Do Wołczyna przyjedzie także Jacek Pulikowski - wykładowca Politechniki Poznańskiej oraz Studium Rodziny przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaproszono także Joannę Brożek - dziennikarkę Radia „M” z Katowic oraz s. Karolinę Łyskawkę z Włocławka - zakonnicę pracującą w więzieniu. Całość spotkania uzupełnią koncerty New Day i zespołu „Puma”. W trakcie spotkania przewidziano również projekcje filmowe.
Spotkania w Wołczynie odbywać się będą w kościele parafialnym w centrum miasta oraz w amfiteatrze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych: www.wolczyn.kapucyni.pl oraz www.kapucyni.pl

Protest w związku z wywiadem wicepremier Jarugi-Nowackiej dla pisma pornograficznego

Udzielenie wywiadu pornograficznemu pismu Hustler przez Izabelę Jarugę-Nowacką jest zachowaniem niegodnym postawy wicepremiera polskiego rządu - uważa Forum Kobiet Polskich. W wystosowanym do premiera Marka Belki proteście Forum zauważa, że w ten sposób I. Jaruga-Nowacka udzieliła także poparcia zawartym w piśmie treściom.
„Światowe organizacje feministyczne sprzeciwiają się upowszechnianiu pornografii, która krzywdzi kobietę, która czyni z niej przedmiot użytkowania i niszczy jej godność - głosi dokument. - Działanie Pani Wicepremier kompromituje polski rząd również na arenie międzynarodowej” - czytamy w liście podpisanym przez prezes Forum - Ewę Kowalewską.
Autorki listu zarzucają wicepremier Jarudze-Nowackiej, że zamiast dbać o prawdziwe problemy kobiet w Polsce, „udziela swego poparcia dla lobby pornograficznego, prowadzi manifestacje gejowskie i stale żąda wolnego dostępu do aborcji, do tego celu wykorzystując fundusze państwowe”.
Forum Kobiet Polskich już wcześniej zarzucało wicepremier Jarudze-Nowackiej brak interwencji przy likwidacji pomocy dla ubogich kobiet w ciąży i Funduszu Alimentacyjnego oraz bierność wobec ograniczania prawa do zasiłku rodzinnego i skrócenia o 10 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Tydzień w Polsce

Z relikwiami błogosławionego papieża Jana XXIII przybyła po raz pierwszy do Polski diecezjalna pielgrzymka z Bergamo we Włoszech. 250 pątników ze swoim biskupem Roberto Amadei i 15 kapłanami odwiedziło m.in. celę śmierci św. Maksymiliana w KL Auschwitz oraz Centrum św. Maksymiliana w podoświęcimskich Harmężach. Bp Amadei przekazał franciszkanom z Harmęż relikwie Jana XXIII.

Ok. 8 tys. osób wzięło udział w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców na Górę św. Anny.

Władze państwowe III RP uhonorowały Lecha Wałęsę Dyplomem Specjalnym za wybitne zasługi dla promowania Polski w świecie. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wicepremier Jerzy Hausner zgodził się pozostać w rządzie premiera Marka Belki na „czas nieokreślony”. Tym samym potwierdził zgodę na ustępstwa w swoim planie ograniczania wydatków państwa. Zażądała tego SdPl Marka Borowskiego w zamian za poparcie gabinetu premiera Belki w głosowaniu sejmowym.

Rząd przedstawił w Sejmie informację na temat konferencji międzyrządowej w Brukseli, na której uzgodniono kompromis w sprawie unijnej konstytucji. Ugrupowania lewicowe popierają zawarty w Brukseli Traktat Konstytucyjny UE. Zdaniem pozostałych ugrupowań, jest on niekorzystny dla Polski i należy odrzucić go w referendum. Opozycyjni posłowie oskarżyli rząd Marka Belki, a także prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o sprzeniewierzenie się interesom narodowym.

Senat przyjął doroczne sprawozdanie KRRiT. Oznacza to, że członkowie Rady zachowali swoje stanowiska. Podczas debaty senatorowie zarzucali Radzie, że nieskutecznie nadzoruje media publiczne, bo te coraz bardziej przypominają stacje komercyjne.

Dyrektor Departamentu Prawnego KRRiT Janina Sokołowska zrezygnowała ze stanowiska. Ma to najprawdopodobniej związek z faktem, iż uczestniczyła w przygotowywaniu projektu ustawy o RTV, z którego wykreślono słowa „lub czasopisma”. W warszawskiej Prokuraturze Apelacyjnej trwa śledztwo w tej sprawie.

Prezes PKN Orlen Zbigniew Wróbel został odwołany z pełnionej funkcji. Jego dymisji domagał się w ostatnim czasie premier Marek Belka.

W Poznaniu odbyły się uroczyste obchody 48. rocznicy wystąpienia wielkopolskich robotników - Czerwca’56. W Radomiu uczczono 28. rocznicę robotniczego protestu w tym mieście.

Kliniki i szpitale specjalistyczne grożą wymówieniem kontraktów z NFZ. Pieniądze na leczenie są, ale NFZ nie może ich wypłacić, gdyż przeszkadzają mu własne procedury.

Według raportu o inwestycjach zagranicznych IBM Business Consulting Services, Polska przyciąga najmniej inwestycji w przeliczeniu na obywatela spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zdaniem autorów raportu, mamy słabą infrastrukturę, mało innowacyjną gospodarkę i przeciążone sądy.

Analitycy obliczyli, że powiększa się w Polsce strefa ubóstwa. Poniżej minimum biologicznej egzystencji żyje już ok. 4,7 mln osób. Szacuje się, że wśród nich może być nawet ok. 2 mln dzieci - zagrożonych trwałą utratą zdrowia. Poniżej minimum socjalnego żyje ok. 59% społeczeństwa, czyli ponad 23 mln Polaków.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zmiany kapłanów 2021 r.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Biskupi w swoich diecezjach kierują poszczególnych księży na nowe parafie.

CZYTAJ DALEJ

Papież na „Anioł Pański”: prawdziwym cudem jest dzielenie się z innymi

2021-07-25 12:16

[ TEMATY ]

Franciszek

Anioł Pański

Grzegorz Gałązka

Prawdziwym cudem jest dzielenie się z innymi, które powiększa miłość. A kiedy się dzielisz, Bóg pomnaża – mówił o tym papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” na placu św. Piotra. Zwrócił uwagę, że „pomnażanie dóbr, bez sprawiedliwego podziału, nie rozwiązuje problemów” ludzkości.

Komentując ewangeliczny opis rozmnożenia chleba i ryb, którymi Jezus nakarmił około pięciu tysięcy osób, papież zauważył, że „Jezus nie stwarza bochenków i ryb”, ale bierze „pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby” od chłopca.

CZYTAJ DALEJ

Prał. D. E. Viganò: utworzenie Mediateki w Watykanie to docenienie dziedzictwa kina i środków audiowizualnych

2021-07-25 19:03

[ TEMATY ]

media

Watykan

Tama66/pixabay.com

Papież wskazuje na utworzenie Mediateki w Watykanie jako na „decydującą drogę w przyszłość” – powiedział w rozmowie z włoską agencją wiadomości religijnych SIR prał. Dario Edoardo Viganò, wicekanclerz Papieskich Akademii: Nauk i Nauk Społecznych. 21 lipca w ambasadzie Włoch przy Stolicy Apostolskiej przedstawił on swą książkę „Lo sguardo: porta del cuore. Il neorealismo tra memoria e attualità” (Spojrzenie: brama serca. Neorealizm między pamięcią a aktualnością). Obok osobistych przemyśleń autora zawiera ona także jego wywiad z Franciszkiem.

Włoski prałat kurialny przypomniał, że Ojciec Święty przy różnych okazjach określał powojenny neorealizm w kinematografii włoskiej mianem „katechezy człowieczeństwa” i „szkoły człowieczeństwa”. Wspominał też, że jako dziecko często chadzał do kina w swej dzielnicy w Buenos Aires. Te właśnie wspomnienia i uwagi Franciszka o jego związkach z filmem znalazły się w prezentowanej książce wicekanclerza akademii papieskich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję