Reklama

Rodzice to „władza”, która kocha

Mówiąc o prawach dziecka trzeba jednocześnie podkreślać rolę praw rodziców do wychowania. Robi to Samorządowa Karta Praw Rodziny oraz Konwencja Praw Dziecka, której postanowienia choć powszechnie przyjęte są, coraz częściej wypaczane

Niedziela warszawska 42/2019, str. VI

Andrzej Tarwid

W listopadzie minie 30 lat od uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencji Praw Dziecka. Żaden inny międzynarodowy dokument nie został ratyfikowany przez większą liczbę państw członkowskich ONZ. Jednak to, co teraz jest powszechne, wcale takie nie było kilkadziesiąt lat temu. Reprezentanci poszczególnych państw mieli na tyle różne stanowiska, że uzgodnienie wspólnego dokumentu wydawało się niemożliwe. Na szczęście stało się inaczej.

– Przy tworzeniu konwencji brał udział pewien sprytny Polak, który potrafił połączyć różne poglądy z całego świata – taką opinię usłyszał bioetyk dr hab. Błażej Kmieciak, kiedy brał udział w szkoleniu organizowanym przez Uniwersytet Harvarda.

Pogląd o decydującej roli naukowca z naszego kraju na kształt konwencji wygłosił dyrektor harvardzkiego Centrum Prawa Dziecka. Ale nawet on nie wiedział, przed jakim wyzwaniem stanął wybitny prawnik prof. Tadeusz Smyczyński w II połowie lat 80. XX wieku. Sam zainteresowany kulisy powstania dokumentu opisał w liście, jaki skierował do uczestników międzynarodowej konferencji, którą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowali Instytut Ordo Iuris i Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW.

Reklama

Prawo i polityka

W latach 80. nasz kraj był w głębokiej defensywie na arenie międzynarodowej. Związane to było m.in. ze stanem wojennym. Po jego formalnym zakończeniu wcale nie było lepiej. Komuniści poszukujący sposobu wyjścia z impasu w relacjach międzypaństwowych wpadli na pomysł stworzenia i przyjęcia konwencji dotyczącej praw dzieci.

– Sprytnie kalkulowano, że napisanie konwencji to jest sprawa prosta, a korzyści propagandowe będą znaczne, bo kto nie kocha dzieci – przypomniał prof. Smyczyński.

Do pracy nie zabrano się jednak poważnie, tylko po linii partyjno-rządowej. W efekcie pierwszy projekt konwencji był w istocie przepisaną deklaracją o prawach dziecka, którą dla powabu nowości okraszono kilkoma nowymi artykułami. Na taki chwyt nie dałby się nabrać początkujący student prawa, a co dopiero specjaliści od prawa międzynarodowego.

Reklama

Zamiast ofensywy państwu zaczęła więc grozić kompromitacja. Aby jej uniknąć decydenci zgłosili się do naukowców z Instytutu Prawa PAN. Jego pracownicy natychmiast podjęli pracę nad dokumentem. Przygotowany przez nich projekt zyskał akceptację szerokich kół eksperckich , a po 3 latach niemal bez poprawek przyjęto go w Genewie.

– Czy konwencja daje uniwersalne dyrektywy dla realizacji praw dziecka – to pytanie w liście postawił prof. Smyczyński, sam odpowiedział na nie z nutą goryczy. – Przy dobrej woli i umiejętnej wykładni trudności znalezienia optymalnego rozwiązania byłyby znacznie mniejsze. Niestety, wiele państw stosuje swoją politykę wprost lekceważąc przepisy konwencji – napisał.

Konwencja w rękach radykałów

Kolejni prelegenci występujący na UKSW podzielili pesymistyczną opinię prof. Smyczyńskiego. Okazuje się, że obecnie np. norweski rząd przywołuje konwencję do uzasadnienia odejścia od biologicznej roli rodziny. W sąsiedniej Szwecji dzieci z rodzin chrześcijańskich są oddawane w opiekę rodzinom wyznania muzułmańskiego, co łamie ich prawo do zachowania tożsamości. W innych państwach dokument służy do wspierania par jednopłciowych i ich prawa do adopcji dzieci.

W Polsce jedna z instytucji powoływała się na konwencję, gdy piętnowała brak powszechnej dostępności do aborcji dla nastolatek. Dowodzono również, że Okna życia prowadzone w diecezjach przez Caritas są sprzeczne z dobrem dziecka. A przecież dzięki „oknom” wiele dzieci żyje!

Jak to możliwe, że dochodzi do tak rażących przeinaczeń? Przecież z treści konwencji jasno wynika, że stoi ona po stronie ochrony praw dziecka, także dziecka poczętego, oraz podkreśla prawo rodziców do wychowania dzieci?

– Można powiedzieć, że dzisiaj to doktryna i orzecznictwo znajdują się na rozdrożu – stwierdził mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris i wyjaśnił. – To od doktryny i orzecznictwa zależy czy konwencja utrzyma swój racjonalny kształt oddający szeroki konsensus niemal wszystkich narodów świata, czy też stanie się instrumentem inżynierii społecznej w rękach ideologicznych radykałów, którzy przez redefinicję podstawowych pojęć chcą realizować swoją agendę pozbawioną rzeczywistego poparcia społecznego.

Płukanie mózgów i ekonomia

Zdaniem wojewody lubelskiego i prof. KUL Przemysława Czarnka zafałszowywanie takich pojęć jak: wspólnota, rodzina, małżeństwo, rodzicielstwo, ma na celu stworzenie pustki pojęciowej. Wypłukanie z mózgów tradycyjnych treści, jest pierwszym krokiem do przekształcenia świadomości w młodym pokoleniu. – To prosta droga, aby ich zbałamucić. Aby pokazać młodzieży, że wszyscy są równi. A przecież tak nie jest, bo w przyrodzie nie ma rodziców jednopłciowych, tak jak nie ma suchego morza. Samo pojęcie rodziny pochodzi przecież od rodzenia, a osoby tej samej płci nie mogą nikogo urodzić. Małżeństwo jest więc związkiem kobiety i mężczyzny. I to oni jako rodzice mają trzy podstawowe funkcje do wykonania: prokreacyjną, opiekuńczą i wychowawczą – powiedział prof. Czarnek.

O tym, jak współcześni rodzice wywiązują się z funkcji wychowawczej na konferencji mówił ks. prof. Ladislav Csontos, jezuita i wykładowca Uniwersytetu w Trnawie. Przeprowadzone przez niego badania socjologiczne pokazują, że większość rodziców na Słowacji cierpi na brak czasu. A kiedy ten czas znajdują to przeznaczają go przede wszystkim na pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji. Natomiast niemal całkowicie zapominają porozmawiać z młodymi o ich problemach.

W efekcie większość dzieci o swoich kłopotach życiowych dyskutuje ze znajomymi poznanymi w internecie. 11-latkowie na Słowacji spędzają średnio niemal dwie godziny dziennie z nosem w komputerze, tablecie bądź smartfonie. W Polsce jest podobnie. Najnowsze badania przeprowadzone w naszym kraju pokazują, że kiedy rodzice uważają, że ich dziecko siedzi przy komputerze 2 godz., to tak naprawdę są to 4 godz.

Długi czas korzystania z internetu, zwłaszcza spędzania go w mediach społecznościowych, powoduje, że to w świecie wirtualnym młodzi nawiązują relacje. Z relacjami w świecie rzeczywistym mają oni coraz większe problemy.

Według ks. prof. Csontosa to ekonomia powoduje, że rodzice zaniedbują swoją wychowawczą rolę wobec dzieci. – Paradygmat rodziny na Słowacji jest taki, że nie można żyć z jednej pensji – podkreślił jezuita.

Podobnie jest na Węgrzech. Tamtejsze małżeństwa deklarują, że chciałyby mieć 2-3 dzieci, lecz większość ma jedno. – Wpływa na to sytuacja na rynku pracy oraz styl życia lansowany w mediach – powiedziała Eniko Ujvari z „Ruchu trzech książąt i trzech księżniczek”. Jest to fundacja, która na Węgrzech organizuje Dzień Rodziny oraz konkurs „Bonus”, w którym wyróżniane są firmy przyjazne rodzinom.

– Żeby zmienić postawę społeczną potrzeba czasu. Tak jak zieloni mówią od lat o problemach planety, tak potrzeba czasu i współpracy w obrębie społeczeństwa, aby zmienić klimat wokół rodziny – stwierdziła Ujvari.

Samorząd dla rodziny

Dzisiaj należy więc stanąć w obronie Konwencji Prawa Dziecka, po to, aby była ona interpretowana zgodnie ze swoją treścią oraz z intencjami twórców tego dokumentu. Jest to zadanie dla władz centralnych. Polska niedawno dołączyła do grona 13 innych krajów, które sprzeciwiają się redefiniowaniu podstawowych pojęć praw człowieka.

Praw dzieci oraz prawa rodziców do ich wychowania trzeba także bronić na poziomie lokalnym. Zwłaszcza teraz, kiedy coraz lepiej widać, że przeciwnicy tradycyjnej rodziny i chrześcijańskich wartości poprzez różnego rodzaju fundacje wchodzą do szkół, gdzie pod pozorem tolerancji propagują ideologie wrogie życiu.

Zdaniem uczestników konferencji odpowiedzią na takie działania może być Samorządowa Karta Praw Rodziny. Powstała ona jako reakcja na przyjętą w marcu tego roku deklarację LGBT+ popartą przez radnych rządzących Warszawą.

Autorzy Karty – wśród których są m.in.: Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, Fundacji Mamy i Taty, Citizen Go, Konfederacji Kobiet RP, Instytutu Ona i On, Fundacji Dar Życia, Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” – we wstępie do tego dokumentu stwierdzają, że rodzina jest „fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą społeczną, która stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka”. Dlatego sprzeciwiają się „podważaniu na poziomie samorządowym gwarantowanych konstytucyjnie praw rodzin, w tym praw rodziców i dzieci, oraz ustrojowej pozycji małżeństwa”.

Przyjęcie Karty jest nie tylko deklaracją poparcia dla silnej rodziny, ale też zobowiązaniem dla wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast do podjęcia konkretnych działań, których celem jest ochrona praw rodziców i dobra dziecka w szkole, a także uwzględnienie praw rodziny w polityce społecznej samorządu i tworzonym prawie. Karta zobowiązuje również władze lokalne do dostosowania usług społecznych do potrzeb rodziny oraz promocji dobrych praktyk dotyczących praw rodziny w biznesie.

Do tej pory Samorządową Kartę Praw Rodziny przyjęło 16 samorządów. Od aktywności nas wszystkich zależy, jakie samorządy do nich dołączą.

2019-10-16 12:31

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Komunia Święta i na rękę i do ust

2020-05-26 17:43

[ TEMATY ]

Msza św.

komunia święta

Bożena Sztajner/Niedziela

Przy okazji pandemii rozgorzał na nowo spór dotyczący sposobu przyjmowania Komunii Świętej. Jakie formy jej przyjmowania są dozwolone w Kościele Katolickim? Czy któraś z nich jest godniejsza? I czy kapłan ma prawo odmówić wiernemu udzielenia Ciała Pańskiego ze względu na preferowany przez niego sposób komunikowania? Na te i inne pytanie odpowiadał ksiądz Paweł Cieślik.

Liturgista przypomniał równocześnie historię przyjmowania Ciała i Krwi Pańskiej w liturgii rzymskiej - W starożytności komunikowano (przyjmowano Komunię Świętą) pod dwiema postaciami. Ciało Pańskie przyjmowano w taki sposób, że dłonie - osoba przystępująca do Komunii, miała złożyć, tak jakby na kształt krzyża, i właśnie na jedną z tych dłoni kapłan kładł konsekrowana hostię - Ciało Pańskie. Wierni je spożywali, a następnie udawali się obok do diakona, spożywając Krew Pańską z kielicha. Taka forma przyjmowania Komunii Świętej, istniała mniej więcej do IX wieku.

CZYTAJ DALEJ

16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej wsparciem dla opieki medycznej i służb sanitarnych

2020-05-27 16:49

Materiały prasowe WOT

Od pomiaru temperatury pacjentów i personelu, poprzez selekcję osób wchodzących, regulację ruchu, transport i rozładunek medykamentów, organizację tymczasowych izb przyjęć, dekontaminację pomieszczeń, aż po pobieranie wymazów – to zakres wsparcia jakiego udzielają terytorialsi i podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych w szpitalach i placówkach medycznych na terenie Dolnego Śląska.

Ok. 80. terytorialsów i podchorążych pełni służbę w ponad 11 szpitalach i placówkach medycznych Dolnego Śląska. Lista zadań jakie wykonują żołnierze-ochotnicy jest długa i uzależniona od potrzeb danej placówki. Działania obejmują nie tylko szpitale zakaźne, ale także onkologiczne czy ogólnoprofilowe.

Wszędzie tam, gdzie żołnierze AWL i 16 DBOT pełnią służbę, w znacznym stopniu odciążają personel medyczny. Dzięki temu pielęgniarki i ratownicy medyczni mogą skupić się na ratowaniu zdrowia i życia pacjentów.

Żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Akademii Wojsk Lądowych można spotkać przed szpitalami, jako wzmocnienie ochrony i monitorowanie dostępu do tych placówek. Zajmują się także selekcją osób wchodzących na teren szpitala (triaż) i kierowaniem na oddziały (w tym w specjalnie przygotowanych namiotach wojskowych, które służą za tymczasowe izby przyjęć).

– Żołnierze naszej brygady przy wsparciu żołnierzy z Akademii Wojsk Lądowych prowadzą takie działania m. in. w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Onkologii, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, Szpitalu Miejskim w Bolesławcu jak i w innych szpitalach na terenie Dolnego Śląska – mówi kpt. Renata Mycio, oficer prasowy 16 Dolnośląskiej Brygady OT. – Skierowaliśmy tam do służby żołnierzy, którzy służą w systemie zmianowym. Żołnierze identyfikują się z lokalną społecznością i bardzo pozytywnie odbierają to, że mogą działać w tych szpitalach.

Trudne i odpowiedzialne zadanie stoi przed żołnierzami pobierającymi wymazy. Pełnią je ochotnicy posiadający odpowiednie kompetencje co najmniej ratownika medycznego oraz mający specjalne przeszkolenie. Takie dwu osobowe zespoły działają mobilnie, pobierając próbki w domach pomocy społecznej od pracowników i podopiecznych. Do tej pory zespoły wymazowe wydzielone z ramienia 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w skład których wchodzą m.in. żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa jak i żołnierze z 23 Pułku Artylerii z Bolesławca, prowadzili te działania już w ponad 20 DPS na terenie całego województwach, jednakże z dnia na dzień wsparcie to jest rozszerzane o kolejne placówki. Pobrano ponad 3000 wymazów które są po pobraniu transportowane do wrocławskich laboratoriów.

– Na zlecenie wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonujemy wymazy w Domach Pomocy Społecznej a następnie przewozimy te próbki do laboratorium we Wrocławiu, które przeprowadza ich badania – mówi kpt. Mycio.

W niektórych szpitalach siły AWL i 16 DBOT wykorzystywane są również do przewozu i rozładunku leków, przenoszenia sprzętu, przygotowania sal szpitalnych, przygotowania stref brudnych/czystych, czy dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych. W szpitalu w Wołowie i przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu terytorialsi ponadto rozstawiali polowe izby przyjęć.

Wsparcie opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem to również działania pomocowe skierowane do personelu medycznego. Obecnie, w porozumieniu ze Wspólnotą Pokoleń żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej codziennie dostarczają dla personelu medycznego ponad 500 gorących posiłków.

Od 18 marca br. WOT prowadzi pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Każdego dnia w bezpośrednie działania zaangażowanych jest ponad 4 tys żołnierzy, w tym podchorążych Akademii Wojskowych. Celem operacji jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

W ramach „Odpornej Wiosny” dolnośląscy terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywających w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia psychologicznego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję