Reklama

Niedziela Wrocławska

Karmelitanki małej drogi

100 lat temu powstało Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. 29 listopada ub.r., w pierwszą niedzielę Adwentu siostry rozpoczęły uroczyste obchody roku jubileuszowego, który potrwa do 2 lutego 2022 r.

Niedziela wrocławska 8/2021, str. VI

[ TEMATY ]

100‑lecie

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Archiwum zgromadzenia

Białe płaszcze chórowe to znak przeżywanej uroczystości

Białe płaszcze chórowe to znak przeżywanej uroczystości

Zgromadzenie zostało założone w 1921 r. w Sosnowcu przez sługę Bożego o. Anzelma Gądka, karmelitę bosego, i sługę Bożą m. Teresę Kierocińską. Siostry żyją charyzmatem Bożego dziecięctwa, inspirując się regułą i duchowością karmelitańską. Wzorują swoje życie na Dzieciątku Jezus według praktyki „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki rodziny zakonnej. Jej słowa: „Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi” są hasłem zgromadzenia.

Każdego dnia karmelitanki polecają w modlitwie cały Kościół, a szczególnie kapłanów, naszą ojczyznę i każdego, kto w jakikolwiek sposób potrzebuje Bożej pomocy. Przyjmują intencje indywidualne oraz przesyłane drogą elektroniczną. Życie modlitwy łączą z apostolstwem czynnym, pomagając w pracy duszpasterskiej jako katechetki, organistki, zakrystianki oraz prowadząc przedszkola, domy rekolekcyjne, a także podejmując posługę charytatywną. W Polsce pracują w trzech prowincjach: wrocławskiej, krakowskiej i łódzkiej. Posiadają swoje placówki również w innych krajach Europy i na misjach w Afryce.

Niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji życiowej, zawsze staramy się odwzorowywać postawę dziecka wobec Ojca.

Podziel się cytatem

We Wrocławiu

Reklama

Wrocławską wspólnotę tworzy dziewięć sióstr, które angażują się w pracę w parafii św. Anny we Wrocławiu-Widawie, wykonując posługi zakrystianki, organistki i katechetki. Pod koniec ubiegłego roku razem z całym zgromadzeniem siostry rozpoczęły świętowanie roku jubileuszowego. Wraz z innymi wspólnotami lokalnymi włączyły się w uroczystości inaugurujące, które miały miejsce w Domu Generalnym w Warszawie. – Przygotowania do jubileuszu trwały 3 lata. Pierwszy rok przygotowań to rok przeproszenia za wszystkie uchybienia. Drugi rok, którego patronką była św. Teresa od Dzieciątka Jezus, to rok prośby. Prosiłyśmy o nowe powołania, o łaski dla każdej z sióstr i dla osób, wśród których pracujemy i którym posługujemy. A dopiero ten obecny rok rozpoczął właściwy jubileusz, bo dokładnie 100 lat od założenia zgromadzenia minie 31 grudnia br. To jest rok dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga za to wielkie dzieło, które uczynił. I dziękujemy Mu za to, że nas powołał do tego zgromadzenia – mówi s. Kasjana od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przełożona wrocławskiej wspólnoty. – Jak będziemy świętować? Chciałybyśmy zorganizować główną uroczystość w maju, razem z jubileuszem naszego domu we Wrocławiu. Chciałybyśmy, aby to była Msza św. z udziałem wiernych i mamy nadzieję, że do maja unormują się już wszystkie sprawy związane z pandemią.

– W naszym kościele parafialnym rozpoczęłyśmy obchody jubileuszowe od wstawienia baneru, który o tym przypomina. Ksiądz proboszcz wprowadził wiernych w temat, a my chcąc podzielić się z nimi tym, co robimy, przygotowałyśmy prezentację o naszej posłudze na tym terenie – mówi s. Konstantyna od Krzyża.

Charyzmat i działalność

– Trzeba rozróżnić dwie rzeczy – to, czym żyjemy, i to, co robimy na zewnątrz. Czym żyjemy? Żyjemy dziecięctwem na wzór Jezusa, który zawsze był Synem swojego Ojca. Często to powtarzamy: czy Pan Jezus był w żłóbku, czy na krzyżu, zawsze był Synem Ojca. I my też, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji życiowej jesteśmy, zawsze staramy się odwzorowywać tę postawę dziecka wobec Ojca, Syna wobec Ojca. Taką postawę, którą miał Pan Jezus. To jest to, czym żyjemy, czym się karmimy i czym też dzielimy się z innymi – mówi s. Judyta od Jezusa Eucharystycznego.

Reklama

Jeśli chodzi o działalność zewnętrzną, siostry posługują w parafii: prowadzą grupy modlitewne, m.in. Rodzinę Szkaplerzną, organizują spotkania i pielgrzymki. Każdego 16. dnia miesiąca przygotowują w parafii nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej. Uczą w szkole i przedszkolach.

Propozycja dla kobiet

– Organizujemy też dni skupienia dla dziewcząt, choć trzeba zaznaczyć, że są to bardziej dni skupienia dla kobiet. W czasie pandemii nie ma spotkań ze względów bezpieczeństwa, ale do czasu wprowadzenia ograniczeń raz na 2 miesiące taki dzień skupienia u nas się odbywał. Przyjeżdżały młode kobiety różnego stanu – pracujące, studiujące, młode mężatki, matki, rozeznające i te, które już rozeznały. Może się wydawać, że to bez sensu, że wszystko powinno być pod linijkę, ale na wspólnym dzieleniu widać, jak nawzajem się ubogacamy. Doświadczenia, które mają te kobiety, to niezwykłe bogactwo. Na takim spotkaniu zawsze mamy jakiś określony temat do przedyskutowania i przemodlenia, zapraszamy kapłana, jest możliwość spowiedzi, adoracja – opowiada s. Judyta i dzieli się osobistym świadectwem: – Niesamowitym jest dla mnie to, że na dniu skupienia mamy 2-godzinną adorację, która odbywa się w całkowitym milczeniu, tak jak to się dzieje w karmelitańskich klasztorach, i dla tych kobiet to wcale nie jest za długo. To jest takie potwierdzenie, że warto to robić.

Mija 100 lat od założenia zgromadzenia.

Podziel się cytatem

– Jeśli dziewczyna szuka i rozeznaje swoją drogę życiową, to gdy przychodzi tutaj, dostaje cały wachlarz propozycji. Mówimy: jeżeli rozeznajesz, to zobacz, jakie są możliwości, są mężatki, są samotne, są te, które też szukają tak jak ty. Zobacz i wybierz albo zastanów się, co jest twoim powołaniem. Ale również kobiety, które są w małżeństwie, czy są samotne, ale do klasztoru nie pójdą, widzą, że można żyć duchowością karmelitańską w świecie – dodaje s. Konstantyna.

Jeśli dziewczyna szuka i rozeznaje swoją drogę życiową, to gdy przychodzi tutaj, dostaje cały wachlarz propozycji.

Podziel się cytatem

W duchu dziękczynienia

Szukając sposobów uwielbienia Boga i dziękczynienia za Jego dzieło, wśród wielu inspiracji pojawiła się też ta, aby z okazji jubileuszu nagrać płytę. A skoro charyzmatem sióstr jest dziecięctwo Boże realizowane na małej drodze, to oczywistym się stało, że znajdą się na niej kolędy. Już w sierpniu ub.r. siostry przystąpiły do nagrania takiej płyty. Można na niej usłyszeć znane wszystkim kolędy w pięknych opracowaniach, utwory wykonane a capella, ale też pastorałki śpiewane w karmelitańskich wspólnotach przy akompaniamencie gitar. Płyta dostępna jest w klasztorach Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w całej Polsce oraz w wydawnictwie Flos Carmeli.

2021-02-17 09:37

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

50 lat posługi karmelitanek

Niedziela podlaska 34/2020, str. IV

[ TEMATY ]

rocznica

karmelitanki

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

50 lecie

Archiwum Sióstr Karmelitanek z Siemiatycz

Peregrynacja relikwii św. Teresy, 2005 r.

Peregrynacja relikwii św. Teresy, 2005 r.

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus powstało w 1921 r. z inicjatywy sługi Bożego o. Anzelma Gądka i sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej. Za cel nowa rodzina zakonna obrała sobie pracę na rzecz najmniejszych tego świata, realizując słowa Jezusa z Ewangelii św. Mateusza: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Z Bożą pomocą Karmel Dzieciątka Jezus rozrastał się i do 1970 r. było już 25 domów zakonnych, szczególnie na południu Polski i w jej centralnej części. 28 sierpnia 1970 r. także na ziemię podlaską Boży Siewca rzucił ziarno, które zakiełkowało i wydało plon. Msza św. dziękczynna 23 sierpnia w Siemiatyczach, pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka, wpisuje się w złoty jubileusz.

CZYTAJ DALEJ

Zmarł kucharz biedaków

Niedziela Ogólnopolska 38/2020, str. 6-8

Forum/Reuters/REMO CASILLI

Dino Impagliazzo, znany również jako „kucharz ubogich”, zmarł w Rzymie. Karmił codziennie ponad 300 osób między stołecznymi stacjami kolejowymi wraz z podążającymi za nim od lat wolontariuszami. Osobowość świata katolickiego i społecznego, był członkiem Ruchu Focolari Chiary Lubich i Wspólnoty Sant'Egidio. Urodził się na wyspie La Maddalena 91 lat temu, ale przez całe życie mieszkał w Rzymie. Każdego lata wracał na swoją wyspę, by spotykać się ze swymi przyjaciółmi i łowić ryby...

Był założycielem i prezesem stowarzyszenia RomAmor które zajmuje się dożywianiem bezdomnych i biednych ludzi na ulicach Rzymu, ale także odbudową więzi osób w trudnej sytuacji. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 27 lipca o godzinie 11:00 w kościele Santa Maria in Trastevere w Rzymie.

CZYTAJ DALEJ

Kościół św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim na szlaku camino

2021-07-26 15:59

[ TEMATY ]

Piotrków Trybunalski

Archidieceja Łódzka

Kościół św. Jakuba w Piotrkowie Trybunlaskim

Piotrkowska Fara

Parafia św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim

Słupek ze znakiem camino - drogi do grobu św. Jakuba

Słupek ze znakiem camino - drogi do grobu św. Jakuba

Najstarsza świątynia w Piotrkowie Trybunalskim, której patronuje św. Jakub Apostoł została w marcu tego roku wpisana na polski szlak camino. Tym samym, każdy kto chce pielgrzymować drogą św. Jakuba, wśród 34 szlaków biegnących przez Polskę, może wybrać ten, którzy prowadzi przez Piotrków Trybunalski. Należy podkreślić, że nasza świątynia jest jedyną w archidiecezji łódzkiej, która została umiejscowiona na mapach prowadzących do sanktuarium w Santiego de Compostela – mówi ks. prał. Grzegorz Gogol.

Widocznym znakiem oznaczenia piotrkowskiej Fary, jest słupek ze znakiem camino, czyli promienista żółta muszla umieszczoną na niebieskim tle, która symbolizuje starą wielowiekową tradycję pielgrzymowania do grobu św. Jakuba. Poświęcenia tego znaku dokonał bp Ireneusz Pękalski, który w homilii podczas Mszy św. odpustowej nawiązując do męczeńskiej śmierci św. Jakuba, mówił o rzeszach współczesnych chrześcijańskich męczenników, którzy w różnych krajach świata oddają swoje życie za wiarę w Chrystusa. Wśród krajów, w których chrześcijanie są dotknięci przemocą kaznodzieja wymienił Włochy, Francję, Holandię, Niemcy, ale również i Polskę. Skąd u nich taka odwaga – pytał bp Pękalski. Odpowiadając zauważył, że źródłem ich wiary jest Jezus obecny w Eucharystii. Tym samym zachęcał zgromadzonych, by tak łatwo nie rezygnowali ze spotkania z Jezusem w niedzielnej Eucharystii. Ponieważ by być wiernym Chrystusowi, niekiedy musimy przejść przez doświadczenie wiary – podkreślał. Na zakończenie liturgii bp Ireneusz modląc się, prosił św. Jakuba, by dał nam siłę do wyznawania wiary w czasach, w których ona jest odrzucana.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję